Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Most
 
Pozadi
OMS Most
Adresa: SVČ Most, Albrechtická 414 , Most , 434 01
Telefon:776 301 146
Email:oms.most@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsmost
Jednatel:Jaroslava Antonovová
Předseda:Ing. Jan Traxmandl
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 16:30
Út:-
St:13.00-16.30
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777406
Účet:193 109 669 / 0300
Banka:ČSOB
Pojišťovna Halali

VÝHODY POJIŠTĚNÍ ČLENA ČMMJ.
Vážení myslivci,
V poslední době některé pojišťovny nabízí pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti a přímo oslovují naše OMS a myslivecká sdružení. Obracím se proto z pověření MR ČMMJ a představenstva pojišťovny Halali,a.s. tímto dopisem na všechny OMSy , myslivecká sdružení a na všechny myslivce. Chci apelovat na Vaši mysliveckou – stavovskou čest v tom smyslu, aby jste důkladně zvážily výhody pojištění naší pojišťovny Halali, a.s. .
Pojištění je velice diskutovaný problém mezi myslivci. Zákon o myslivosti jednoznačně stanovuje podmínku, že každý kdo vykonává právo myslivosti, musí být pojištěn na odpovědnost podle tohoto zákona. Pojistku lze v současnosti sjednat u několika pojišťoven. Je zde však veliký rozdíl mezi výhodami pojištění člena ČMMJ u Halali a nečlena u jiné pojišťovny. Člen ČMMJ je u Halali pojištěn nejlevněji a nejkvalitněji a to nejen na odpovědnost, ale i na úraz. Navíc, při splnění podmínek, je pojištěno na konkrétní akce i celé MS,HS a pod.
ČMMJ pro své členy se snaží zabezpečit formou servisu stále větší rozsah pojištění za bezkonkurenčně nejnižší cenu. Cena pojištění je 200 Kč za pojištění odpovědnosti a 50 Kč za pojištění úrazu při výkonu práva myslivosti. Nově je každý člen ČMMJ pojištěn i ve státech Evropského společenství. Je potřeba si u jednatele OMSu vyzvednout pojistnou smlouvu přeloženou do světového jazyka. Pojištění pro členy se změnilo tak, že ho lze přirovnat k zákonnému pojištění motorových vozidel. To znamená, že poškozený je vždy odškodněn v plné výši. Ten kdo zavinil pojistnou událost a při tom hrubě porušil zákon, je individuelně projednán a může být od něho vyplacená částka vymáhána, ale max. do výše 70%. Toto je veliká výhoda pro členy ČMMJ, jiná pojišťovna to nemá a určitě v těchto případech bude požadovat vrátit celou částku. Ve výluce z pojištění nejsou rodinní příslušníci, což u jiných pojišťoven bývá.
Pro členy ČMMJ je však nejzajímavější to, že v rámci individuálních pojistek u Halali je sjednána možnost skupinového pojištění a z toho patřičných výhod. Konkrétně se jedná o to, že myslivecká organizace – Myslivecké sdružení, Honební společenstvo, Lovecká společnost apod. musí mít minimálně 80% členů ČMMJ. Potom platí:
- na společném honu, naháňce apod. pořádaném touto organizací, jsou pojištěni všichni účastníci (honci) na úraz.
- na naháňce na černou zvěř, pořádané touto organizací, jsou pojištěni všichni lovecky upotřebitelní psi, kteří se řádně zúčastní.
- na všech ostatních akcích např. myslivecké dny, práce s dětmi, kulturní akce, které pořádají tyto organizace, jsou na úraz pojištěni všichni účastníci.
- na společných mysliveckých brigádách, které pořádají tyto organizace, jsou pojištěni
všichni účastníci na úraz .
- při norování, které pořádá výše uvedená organizace, jsou pojištěni z tohoto titulu
norníci, kteří se řádně zúčastní.
- při střelbách na uznané střelnici, které pořádá výše uvedená organizace, jsou na úraz
pojištěni všichni účastníci. Navíc je člen ČMMJ pojištěn na střelnici na odpovědnost.
Důležité je pro statutární orgány Mysliveckého sdružení, Honebního společenstva a nebo
Lovecké společnosti vědět to, že pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali,všeobecná
pojišťovna,a.s. je nenahraditelné u Mysliveckých hospodářů. Tento funkcionář je pojištěn
jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce. Z titulu členství v ČMMJ je pojištěn na
odpovědnost i ten, kdo je pověřen vedením honu, lovu, naháňky a i ten, kdo je pověřen jen
dílčím vedením honu – zaváděním střelců, vedením honců apod. Uživatel honitby, který
splňuje podmínku, že má více jak 80% členů ČMMJ, má bez dalších starostí pojištěny všechny
své akce. Osobně si nedovedu představit jaké jiné pojištění u Mysliveckého hospodáře nebo
vedoucího honu by mohlo nahradit výhody pojištění u Halali.
Pojišťovna Halali,všeobecná pojišťovna,a.s. má bohaté zkušenosti s řešením pojistných
událostí, protože jich řeší desítky ročně. Je relativně jednoduché to, když je znám viník
pojistné události. V poslední době je již několik případů, že viník se nezjistil – postřelení
brokem na kachním honu, nebo několikrát odražená střela z kulové zbraně, potom nastává
problém. Když policie nezjistí, kdo zavinil úraz, tak nemá možnost pojišťovna, ( a to
jakákoliv), plnit z pojistky konkrétního myslivce. Nastane problém a poškozený musí
zažalovat pořádající organizaci a logicky je odpovědný Myslivecký hospodář, nebo vedoucí
honu. Pokud to je člen ČMMJ je „zachráněn“ a lze z titulu pojištění odpovědnosti pro tuto
funkci, požadovat náhradu.
Zkušenosti a poznatky dokazují to, že bohužel řada našich myslivců není pořád dobře
informována o přednostech pojištění u naší pojišťovny Halali. Jsou takové požadavky, že
myslivec se pojistí u jiné pojišťovny a protože chce čerpat výhody člena ČMMJ – levnější
poplatky na zkoušky a další akce ČMMJ, tak požaduje členství v ČMMJ bez pojištění. Toto
buhužel naše stanovy neumožňují a navíc je to pro myslivce nevýhodné. Členský poplatek
je 550,-Kč a pojištění u Halali je 200,-Kč na odpovědnost a 50,-Kč na úraz. Všechny ostatní
pojišťovny jsou dražší a nepojišťují úraz.

Pojištění člena ČMMJ je základní a nedůležitější servis pro člena a je naší snahou ho
neustále rozšiřovat. Uvítáme jakoukoliv Vaši iniciativu v rozšíření možností takzvaného
„pojištění spolku“. Je naší snahou pracovat nejen pro jednotlivce, ale především pro
myslivecké kolektivy, které však pracují na bázi členů ČMMJ. Uvedené výhody pro členy
ČMMJ Vám žádná jiná pojišťovna neumožní.
Ing.Miroslav Kraus,předseda představenstva Halali,všeobecná pojišťovna,a.s.,

Užitečné rady pro klienty

1. Jak postupovat při vzniku pojistné události

- škodni udalost je třeba neodkladně oznamit na agentuře pojišťovny Okresniho mysliveckeho spolku Českomoravske

myslivecke jednoty nebo na centrale HALALI, všeobecna pojišťovna, a.s., Jungmannova 32/25, 117 18 Praha 1

2. Jakým způsobem je možné podat oznámení o pojistné události

- osobně na agentuře pojišťovny Okresniho mysliveckeho spolku ČMMJ

- osobně na centrale pojišťovny HALALI, všeobecna pojišťovna, a. s.

- nahlasit škodni udalost na zelenou linku centraly pojišťovny HALALI, všeobecna pojišťovna, a. s.

- zaslat oznameni o pojistne udalosti na centralu pojišťovny HALALI, všeobecna pojišťovna, a. s., nebo na agenturu pojišťovny

OMS ČMMJ

3. Co je nutné při tomto kontaktu uvést

- kdy k teto škodni udalosti došlo

- stručnou charakteristiku škody, ke ktere došlo

- jeji přibližny rozsah

- pokud možno telefonicke spojeni, kde bude možne Vas zastihnout

- čislo pojistne smlouvy, z niž budete narok uplatňovat

4. Na co dát pozor při vzniku pojistné události

- při škodě na zdravi přivolejte lekařskou pomoc

- dbejte na to, aby se rozsah a nasledky pojistne udalosti nezvětšovaly

- vyčkejte s opravou poškozene věci nebo odstraněnim nasledků po navštěvě likvidatora pojišťovny

- pokud je však ze zavažnych hygienickych nebo bezpečnostnich důvodů nutne začit s těmito zasahy neprodleně, zajistěte si,

prosim, průkaznou dokumentaci o vzniku a rozsahu škody, např. fotografi e a učast svědků

- jestliže existuje podezřeni z trestneho činu, oznamte tuto skutečnost neodkladně Policii ČR a s odstraňovanim nasledků

vyčkejte do jejiho přichodu.

- podejte oznameni Policii ČR v připadě, že dojde k poškozeni zdravi, ke ztratě života, nebo je-li způsobena škoda větši

než 500 Euro.

V připadě dalšiho zajmu o informace se obraťte na zelenou bezplatnou linku 800 130 649 HALALI, všeobecna pojišťovna, a. s.

nebo na e-mailovou adresu info@halali-pojistovna.cz

Klid a bezpečí

pro Vaši rodinu

Vám zajistí

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

centrala pojišťovny:

117 18

Přiložené dokumenty

 skupinová pojistná smlouva pojištění odpovědnosti (pdf - 302,87 KB)