Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Náchod
 
Pozadi
OMS Náchod
Adresa: Krámská 731 , Náchod , 547 01
Telefon:491 426 660
Email:omsnachod@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnachod
Jednatel:Jana Jirmanová
Předseda:Petr Urban
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 18:00
Út:8:00 - 14:00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777414
Účet:561657002/5500
Banka:Raiffeisenbank a.s.

počítadlo.abz.czPravidla inzerce

Každý inzerát bude vystaven
po dobu dvou měsíců.Poté
bude automaticky odstraněn.
V případě žádosti o prodloužení

platnosti kontaktujte kancelář OMS.
Inzerce obchodního rázu bude zpoplatněna.
(Info v kanceláři OMS)
-----------------------------------

  

 

 

 

 

  
Domů

Vážení přátelé myslivci,

Vítáme Vás na stránkách Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. - okresního mysliveckého spolku Náchod


 Kancelář OMS Náchod bude z důvodu dovolené ve dench 13. a 14. července 2020 uzavřena. V neodkladných případech volejte 731336332.Pozvánka na Okresní sněm 01.08.2020Z důvodu trvající nákazové situace v ČR, bude kancelář OMS otevřena pouze pro urgentní záležitosti, a to
v pondělí 13:00 – 18:00
a v úterý 08:00 – 14:00
nejlépe telefonicky na čísle 491 426 660.
Pokud bude někdo nucen navštívit kancelář osobně, tak je to možné pouze s dodržením všech hygienických opatření nařízených vládou ČR.

 Stanovisko Ministerstva zemědělství
k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
Z důvodu omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

 1. Prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva
  Osoby, jimž skončila platnost rybářského lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem.
 2. Neprojednání přestupků na úseku státní správy rybářství
  Příslušné správní orgány (včetně rybářské stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný rybářský lístek podle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a došlo k nim po 1. březnu 2020.
 3. Prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti
  Osoby, jimž skončila platnost loveckého lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat právo myslivosti (lovit zvěř) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu práva myslivosti i nadále tímto neplatným dokladem.
 4. Neprojednání přestupků na úseku státní správy myslivosti
  Příslušné správní orgány (včetně myslivecké stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek podle § 46 odst. 1 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, a došlo k nim po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.
Ministerstvo zemědělství současně upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020 (Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu), podle kterého občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, při užití jejich oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovat stanovisko Ministerstva vnitra.
 


 

Vážení přátelé,
sdělujeme Vám, že okresní kolo soutěže "Zlatá srnčí trofej" je zrušeno.
O případném náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

 


 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:


Africký mor prasat potvrzen 80 km od hranice s Německem a 120 km od hranice s Českou republikou


Znamená to, že riziko dalšího šíření a možného znovu zavlečení AMP do České republiky se velmi výrazně zvýšilo.

Mapa_vyskytu_AMP_u_WB_v_Polsku_nova_oblast.pdf


srnec-obecny-162088.jpg


 

 

Přiložené dokumenty

 Pozvanka-na-okresni-snem-2020 (pdf - 714,10 KB)

Pozvánka na okresní sněm 2020

 Urednici-maji-od-stolu-rozhodovat-o-mnozstvi-zvere-v-lesich-myslivci-se-bouri (pdf - 209,78 KB)

Tisková zpráva ze dne 09.09.2019 - Úředníci mají od stolu rozhodovat o množství zvěře v lesích, myslivci se bouří

 Členský příspěvek 2019 + (pdf - 1,24 MB)
 Logo ČMMJ (jpg - 2,11 MB)
 
Naši sponzoři:
lcr-logo-ctverec.png


 
logo.png

            MAJKA 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
u_3431.jpg
stanek.jpg

wikov-(1).jpg

stazeny-soubor.png 

 

logo-Terezka-(2).jpg


     541cs_1.png
3148354_nachod-v0.jpg


Deva-png-(1).png