Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Náchod
 
Pozadi
OMS Náchod
Adresa: Krámská 731 , Náchod , 547 01
Telefon:491 426 660
Email:omsnachod@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnachod
Jednatel:Jana Jirmanová
Předseda:Petr Urban
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 18:00
Út:8:00 - 14:00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777414
Účet:561657002/5500
Banka:Raiffeisenbank a.s.

počítadlo.abz.cz  

 

 

 

 

  
GDPR

Dne 25.5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, případně dalších předpisů upravující tuto problematiku. 

Informace o právech osoby: 
  • souhlas může osoba kdykoliv odvolat a následně může žádat o výmaz osobních údajů
  • osoba má právo na přístup k údajům a na pořízení kopie zracovánaných osobnách údajů
  • osoba má právo na informace o způsobu zpracování osobích údajů, na provedení opravy
  • poskytnutých osobních údajů, požadovat omezení zpracování či přenesení údajů pro předání jinému správci či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • neudělení souhlasu nemá za následek jakékoliv znehodnocení či poškození osoby a jejích práv ze strany organizace
Archivace dokumentů na OMS:
  • Kynologie: 20 let (přihláška, soudcovská tabulka, přehled výsledků zkoušek)
  • Kurz a zkoušky z myslivosti 30 let (přihláška, záznamník, prezenční listina, potvrzení o umožnění vykonání odborné praxe v honitbě, klasifikační přehled, potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti, zápis o průběhu a výsledku zkoušek z myslivosti)
  • Kurz a zkoušky na mysliveckého hospodáře 30 let (přihláška, prezenční listina, potvrzení o umožnění vykonání odborné praxe v honitbě, klasifikační přehled, potvrzení o vykonaných zkouškách pro mysliveckého hospodáře, zápis o průběhu a výsledku zkoušek pro mysliveckého hospodáře) 
Naši sponzoři:
lcr-logo-ctverec.png


 
logo.png

            MAJKA 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
u_3431.jpg
stanek.jpg

wikov-(1).jpg

stazeny-soubor.png 

 

logo-Terezka-(2).jpg


     541cs_1.png
3148354_nachod-v0.jpg


Deva-png-(1).png