Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Náchod
 
Pozadi
OMS Náchod
Adresa: Krámská 731 , Náchod , 547 01
Telefon:491 426 660
Email:omsnachod@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnachod
Jednatel:Jana Jirmanová
Předseda:Petr Urban
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 18:00
Út:8:00 - 14:00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777414
Účet:561657002/5500
Banka:Raiffeisenbank a.s.

počítadlo.abz.cz  

 

 

 

 

  
Kynologická komise

Kynologická komise

Kynologické akce na rok 2020:Dle nového zkušebního řádu, platného od 1.1.2020. Vzniká povinnost, ke každé přihlášce ke zkouškám, zaslat i kopii rodokmenu psa.
Tato kopie může být zaslána prostřednictvím emailu na sekretariát OMS-Náchod.
(Nové zkušební řády je možno zakoupit v kanceláři OMS-Náchod)


Termín

Název zkoušky

Místo konání

Poplatek

Max. počet účastníků
Počet přihlášených

Přihláška

Propozice
Uzávěrka přihlášek
07.06. Jarní svod Šeřeč

200,- Kč

     
Akce
proběhla
 
   
30.5.  Zkoušky vloh
Oh.
Zlíč 1 000,- Kč        
  
   
    
    
Akce
proběhla


 
 
4.7. ZVVZ Stárkov 1 000,- Kč               Akce
proběhla
   
15. 8.  Lesní zkoušky - Oh. Kramolna 1 600,- Kč          
       
Akce
proběhla


 
 
22.8.  Zkoušky    z vodní      práce Rybníky Ing.Kováře
 
1 200,- Kč  
     
 
     

    
Akce
proběhla 
 
12.09. Norování Ostaš 1200,-Kč    
    
     
      
Akce
proběhla 
 
19.09. Podzimní
zkoušky
Oh.+Ost.
Bohuslavice
nad/Met.
1200,-Kč  
  12+6
  Akce
proběhla

 
 

10.10.

Barvářské
zkoušky

Kramolna

1 200,- Kč
 
    10      9 Přihlásit Nacviky

 
 
24.10. Podzimní zkoušky Ost. Jásenná 1 200,- Kč      6    
    3

 
Přihlásit
 
 

 
 
25.10. Zkoušky vloh
Ost.pl
 
Jásenná 1 000,- Kč     8    2  Přihlásit


 
    
  Individuální
zkoušky barvářů
(IHB)
Na rok 2021
        Přihlásit   Přihlášky podat nejpozději do konce roku 2020
  Individuální
zkoušky
norování
(IZN)
Na rok 2021
        Přihlásit   Přihlášky podat nejpozději do konce roku 2020

Členové ČMMJ mají 50 % slevu na poplatku.

Přihlášky je možno zasílat pomocí online formuláře viz.odkaz v tabulce "Přihlásit " 
pro přihlášení psa na více akcí, stačí zaškrtnout všechny požadované akce. Přihlášku lze také zaslat poštou, nebo e-mailem na adresu kanceláře OMS 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PZ ohařů a ostatních plemen Bohuslavice nad Metují

Dne 19.09.2020 se uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen.
Zkoušky se konaly v honitbě MS-Bohuslavice. Zahájení zkoušek proběhlo v areálu Střelnice na Králíčkově kopci. Ke zkouškám bylo přihlášeno deset ohařů a šest plemen ostatních.  Po zahájení a rozlosování se všichni účastníci přesunuli ve skupinách do honitby ke složení zkoušek. Sbor rozhodčích posuzoval ve složení: Vrchní rozhodčí pro ohaře pan Václav Prouza a rozhodčí pánové Václav Lokvenc, Jan Bouček, Josef Verner a pan Miloš Heřmánek. Pro plemena ostatní to byli vrchní rozhodčí pan Miloslav Kollert a rozhodčí pan Ing. Jiří Večeř a Václav Špiroch. Po celý den bylo slunečné počasí a vůdci i korona si dnešní den náležitě užili. Posuzování jednotlivých výkonů bylo přísné, ale korektní. Výkony psů byly bohužel mnohdy nedostačující pro úspěšné složení zkoušek, a proto z deseti zkoušených ohařů, doběhli pouze tři. U plemen ostatních uspěli čtyři. Tabulky s výsledky jsou pod článkem. Všem, kteří uspěli srdečně gratulujeme a těm co ne, přejeme hodně zdaru při dalších zkouškách. Poděkování všem členům MS-Bohuslavice za příkladnou pomoc při pořádání zkoušek. A členům Sniper klubu za perfektní občerstvení.  Děkuji společnosti FITMIN za věnování cen pro účastníky zkoušek. Díky všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu zkoušek.


Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS-Náchod

výsledková listina: ostatní plemena:ZDE
                                                ohaři:ZDE

                                            fotogalerie:ZDE

ZN- Umělá nora pod Ostaší

Dne 12.9.2020 se na umělé noře pod Ostaší uskutečnily zkoušky z bezkontaktního norování. Ke zkouškám bylo přihlášeno devět psů a devět se jich také zúčastnilo. Pěkné slunečné počasí přálo a tak po snídani a slavnostním zahájení mohlo začít zkoušení jednotlivých psů. Posuzování měli na starosti vrchní rozhodčí pan Jaroslav Schippl a rozhodčí pan Josef Černý a pan Jan Petříček. Jako čekatelka na funkci rozhodčího se zúčastnil paní Eva Koblížková. Zkoušky úspěšně dokončilo všech devět psů. Čtyři psi obstáli s plným počtem bodů 84. Dva psi získali 78 bodů  jeden 72 jeden 59  a jeden 50 bodů. Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdaru při další příležitosti. Děkujeme všem zúčastněným a všem co se podíleli na organizaci zkoušek, normistrům panu Dubišarovi a panu Ansorgemu. Sponzoři akce Obchůdek pro mazlíčky, Pejskar uzeniny a společnost Fitmin.


Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS-Náchod

fotogalerie:ZDE
výsledková listina:ZDEZVP- Šlégr

Dne 22.08.20 se uskutečnila tradiční akce na počest pana Ing. Kováře, kterou ve spolupráci s OMS-Náchod pořádá jeho syn Ing. Petr Kovář. Jedná se o zkoušky z vodních prací, které se konají na rybníku Šlégr. Zahájení probíhá v areálu rybárny pana Ing. Kováře. Ke zkouškám bylo přihlášeno 18 psů a 18 jich také nastoupilo. Posuzování výkonů měli na starosti rozhodčí pan Jaroslav Meisner a Václav Prouza kteří posuzovali ochotu na hluboké vodě a přinášení kachny z hluboké vody. Pan Ing. Jiří Večeř a Václav Lokvenc hodnotili dohledávky pohozené kachny a pan Jaroslav Škarytka a Miloslav Pazderka nahánění v rákosí. Vrchní rozhodčí byl pan Miloš Šír. Posuzování bylo přísné ale objektivní a u některých psů se bohužel projevila nedocvičenost. Nemohli proto obdržet takové známky, jaké by si jejich vůdci představovali. Z 18 psů doběhlo 7 v ceně první, pět psů v ceně druhé a jeden v ceně třetí. Pět psů zkoušku nedokončilo. Na prvním místě se umístila fena NKO Borka z Nedělských louček vedená panem Petrem Ságnerem s maximální počtem bodů 100. Gratulujeme vítězi. Velké poděkování patří panu Ing. Petru Kovářovi za uspořádání těchto zkoušek, firmám Veba Broumov, pivovar Olivětín za věnování cen pro účastníky zkoušek panu Michalovi Petříčkovi za trubačský doprovod a podporu tradic české myslivosti. Všem příznivcům lovecké kynologie za pomoc při organizaci zkoušek.

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS-Náchod

fotogalerie:ZDE
výsledková listina:ZDE


LZ Ohařů -Kramolna

Dne 15.08.2020 se uskutečnila další kynologická akce této sezony. V katastru obce Kramolna se konaly lesní zkoušky ohařů. Sraz a zahájení zkoušek se konal v Šeřči v občerstvení U Vernerů. Ke zkouškám bylo přihlášeno sedm psů a sedm jich také nastoupilo. Tři výmarští krátkosrstí ohaři, tři němečtí krátkosrstí ohaři a jeden český fousek. Posuzování měli na starosti pod vedením vrchního rozhodčího pana Václava Prouzy rozhodčí: pan Václav Lokvenc a Jaroslav Meisner (vlečky a drobné disciplíny) a pánové Miloslav Pazderka a Jan Bouček (práce před barvou a barvy). Po prvních společných disciplínách se skupiny rozjely na jednotlivá pracoviště. Někteří vůdci vedli úplně poprvé a možná jejich nervozita nebo nízký věk psa ukázal drobné nedokonalosti v předvedení a ve výkonu. Zkoušky úspěšně dokončilo pět psů, dva v ceně první dva v ceně druhé a jeden ve třetí ceně. Dva psi bohužel zkoušku nedokončili. Vítězem zkoušek se stal pan František Heinz se fenou německého krátkosrstého ohaře Hetty z Tubějovské hájenky s počtem bodů 231 v I.ceně. K tomu to výkonu gratulujeme. Za občerstvení v lese děkuji paní Boučkové a jejím dcerám. Sponzorům pivovar Náchod Primátor a společnosti Fitmin za věnování cen pro účastníky zkoušek. Velkou pochvalu si zaslouží občerstvení U Vernerů za perfektní zázemí a skvělé jídlo. Díky všem

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS-Náchod


fotogalerie:ZDE
výsledková listina:ZDE

Zvvz-Stárkov 04.07.2020


Dne 4.7.2020 se uskutečnily v obci Stárkov zkoušky pro ostatní plemena do kohoutkové výšky 55 cm. Zkoušky vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře (Zvvz). Sraz se konal v restauraci U Medvěda. Ke zkouškám bylo přihlášeno šest psů a šest jich také nastoupilo. Dva jagdteriéři, jeden borderteriér, dva němečtí křepeláci a jeden dlouhosrstý jezevčík. Rozhodčími pro posuzování výkonu byli: vrchní Miloš Šír a rozhodčí pan ing. Jiří Večeř a Josef Pišoja. Ačkoliv se zkoušky skládají pouze z pěti disciplín, nejsou zas až tak snadné, jak se na první pohled zdá. Výsledky mluví za vše.  Dva psi doběhli v ceně první, dva v ceně druhé, jeden v ceně třetí a jeden pes neuspěl. Na prvním místě se umístila fena borderteriéra vedena slečnou Michaelou Starou s počtem bodů 84 v I. ceně. Druhé místo se stejným počtem bodů patřilo opět dámě s fenou německého křepeláka, o jejíž druhém místě rozhodoval věk feny. Vůdkyní byla paní Bc. Lenka Petříčková. Třetí místo ve druhé ceně patřilo feně dlouhosrstého jezevčíka s vysokým počtem 90 bodů, ale bohužel s limitní známkou pro druhou cenu 2 z nahánění, vedenou panem Pavlem Richterem. Je vidět, že píle a pečlivost dam při výcviku loveckých psů je patrná. Všem úspěšným vůdcům a vůdkyním upřímně gratuluji. Nutno poděkovat sponzorům, kteří věnovali ceny pro účastníky zkoušek. Firma Obchůdek pro mazlíčky Masarykovo náměstí Náchod, firma Fitmin a firma Pivovar Náchod.

Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS-Náchodvysledková listina: ZDE
fotogalerie: ZDE
Jarní svod loveckých psů Šeřeč 07.06.2020

Jarní svod loveckých psů
 
Dne 7.6.2020 se konal v obci Šeřeč v občerstvení u Vernerů Jarní svod loveckých psů. Na svod se přihlásilo rekordních 54 psů různých loveckých plemen a dostavilo se 51 psů. Nejvíce zastoupená plemena byla německý křepelák, německý krátkosrstý ohař, jezevčík a pointer. Netradiční nebo málo obvyklá plemena pudlpointr nebo rakouský hladkosrstý brakýř. Mezinárodní rozhodčí z exteriéru pan Miroslav Václavík všechny odborně posoudil, někomu pejska pochválil někomu zase poradil, jak docílit lepšího vzhledu či předvedení na výstavě. Z důvodu koronavirové situace byli účastníci rozděleni do třech skupin, ve kterých v předem určeném časovém intervalu dojížděli k posouzení. Velké poděkování patří rodině pana Aleše Vernera za poskytnutí prostoru k uskutečnění akce a zajištění občerstvení. I přes nepříznivou předpověď počasí se akce vydařila a doufám, že všichni odjeli spokojení. Poděkování členům kynologické komise za pomoc při organizaci svodu.


Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS-Náchod


fotogalerie: ZDE
ZV-Ohařů 30.5.2020  Zlíč

První kynologická akce sezony 2020 začala sice se zpožděním, ale přeci. A to je hlavní, umožnit vůdcům předvést své čtyřnohé miláčky na zkouškách. Situace bohužel nedovolila vytvořit skupinu ostatních plemen, neboť opožděným termínem krytiny pro ostatní plemena přerostly. Letos se uspořádání zkoušek zhostil MS-Ratibořické údolí. Příprava i samotné zkoušky proběhly na výbornou. Ke zkouškám bylo přihlášeno 13 psů a třináct jich také nastoupilo. Byly vytvořeny dvě skupiny. Jedna po šesti a druhá po sedmi psech. Tým rozhodčích se skládal z vrchního pana Miloše Šíra a rozhodčích pana Jaroslava Meisnera, Václava Prouzy, Václava Lokvence a Jana Boučka. Výkony jednotlivých psů byly na velice dobré úrovni. Psi měli možnost v pěkném terénu prokázat vrozené vlastnosti a ty byly také u všech kladně posouzeny. Pět psů doběhlo se stejným počtem bodů 225 a o vítězi tak musel rozhodnout datum jejich narození. Nejmladší jedinec se tak stal celkovým vítězem. To že dvanáct psů doběhlo v první ceně značí, že připravenost byla velice dobrá. Jeden pes bohužel doběhl v ceně třetí, ale to neznamená že by byl špatný. Prostě neměl svůj den. Všem úspěšným gratulujeme k výsledkům zkoušek. Velké poděkování panu Eduardovi Horkému a členům jejich spolku za příkladnou práci a pomoc při organizaci a pořádání zkoušek za zajištění občerstvení a technické zázemí. Děkuji společnosti FITMIN za věnování cen pro účastníky zkoušek.
 
Kynologii zdar!
Jan Bouček předseda KK-OMS-Náchod

                                    

vysledková listina:ZDE
fotogalerie 1) :ZDE
fotogalerie 2):ZDE
Přiložené dokumenty

 1Zkusebni-rad-platny-od-1-1-2020 (pdf - 1,12 MB)
 listina (pdf - 108,79 KB)
 listina-na-web-ZV-2020 (pdf - 106,28 KB)
 listina-ZN (pdf - 119,87 KB)
 Nacviky (pdf - 63,99 KB)
 Nacviky-BZ (pdf - 91,71 KB)
 Prihlaska-na-jarni-svod (doc - 25,60 KB)
 Prihlaska-zk-psu (doc - 53,76 KB)
 Propozice-bezkontaktni-norovani (pdf - 200,77 KB)
 reklama (jpg - 790,50 KB)
 reklama (jpg - 790,50 KB)
 reklama (jpg - 790,50 KB)
 reklama (jpg - 790,50 KB)
 Dodatek-1-15-ZR (pdf - 336,18 KB)
 vysledky-ohari (png - 1,69 MB)
 vysledky-Pz-ostatni (jpg - 339,90 KB)
 vysledky-Zvvz (pdf - 107,83 KB)
 Vysvetleni-pojmu-blizka-osoba-pri-zkouskach-LUP (doc - 24,58 KB)
 Ochrana-zvirat-pri-verejnem-vystoupeni (odt - 7,06 KB)
 Povinnost-vakcinovat-psa-je-dana-zakonem (doc - 27,65 KB)
 ZVP-listina (pdf - 127,30 KB)
 
Naši sponzoři:
lcr-logo-ctverec.png


 
logo.png

            MAJKA 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
u_3431.jpg
stanek.jpg

wikov-(1).jpg

stazeny-soubor.png 

 

logo-Terezka-(2).jpg


     541cs_1.png
3148354_nachod-v0.jpg


Deva-png-(1).png