Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Náchod
 
Pozadi
OMS Náchod
Adresa: Krámská 731 , Náchod , 547 01
Telefon:491 426 660
Email:omsnachod@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnachod
Jednatel:Jana Jirmanová
Předseda:Petr Urban
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 18:00
Út:8:00 - 14:00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777414
Účet:561657002/5500
Banka:Raiffeisenbank a.s.

počítadlo.abz.cz  

 

 

 

 

  
Pojištění - HALALI , všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Dvě trefy jednou ranou – vklad členství zdarma

Dvě trefy jednou ranou – inzerát


image.png

  


SKMBT_C22018073109130-(1).jpg
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2018, 2019+

Nové produkty pro členy ČMMJ 2018   
zde

Nové produkty 2017   zde


Členský příspěvek při Českomoravské jednotě, z.s.

Uhrazení členského příspěvku na rok 2018 můžete uhradit několika způsoby:
A/ dojdete osobně do kanceláře OMS Náchod v úřední dny a v hotovosti uhradíte
B/ vyplníte na poště složenku a zašlete a adresu OMS Náchod nebo na účet OMS Náchod
C/ sednete doma k počítači a přes internetbanking zašlete platbu na účet OMS Náchod ( č.ú. 
561657002/5500 ) z Vašeho účtu, variabilní symbol je celé Vaše rodné číslo.
Pro rychlejší zapošlete zprávu do kanceláře OMS Náchod ( e-mail : omsnachod@seznam.cz ) z Vašeho e-mailu, že jste si zaplatili čl. příspěvek a bude Vám na Váš e-mailem zasláno potvrzení.
 
Kontakt na kancelář OMS Náchod :
Adresa – ČMMJ OMS Náchod, Krámská 731, 547 01 Náchod Telefon – 491 426 660 E-mail – omsnachod@seznam.cz Číslo účtu OMS Náchod –
 
561657002/5500
 
            Úřední hodiny kanceláře jsou od září 2016 stanoveny na:
 
            PONDĚLÍ      13:00 – 18:00 hodin
            ÚTERÝ          08:00 – 14:00 hodin

 

Vážení členové ČMMJ,

upozorňujeme, že jediným platným průkazem a tudíž i dokladem o zaplacení pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti, je průkaz vygenerovaný softwarem členské evidence Diana.

Do tohoto systému jsme Vás zanesli my a Vy máte možnost do této karty sami nahlédnout a případně si toto potvrzení kdykoli znovu vytisknout. Všechno lze platit i online bez nutnosti příchodu do kancelářš OMSu. U osobního jednání jste obdrželi vytištěnou průkazku, jejíž součástí je i doklad o zaplacení.


přístup do evidence:

pro registraci

https://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx

pro již registrované

https://swdiana.cmmj.cz/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRegistration%2fRegistrationWizard.aspx


 
 


Pojištění- Halali a.s.


Se zavedením nového občanského zákoníku od 1.1.2014 pozbyla platnost skupinová smlouva na pojištění leveckých psů zraněných nebo usmrcených při společném lobu na černou zvěř a při norování, kdy v kolektivu uživatele honitby bylo minimálně 80% členů ČMMJ.


V kanceláři OMS Náchod lze uzavřít pojištění, které nabízí pojišťovna Halali a.s., všeobecná pojišťovna.


Halali a.s., všeobecná pojišťovna od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraniční států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
Pro prokazování se člena ČMMJ na území EU a EHP Halali a.s., vytvořila potvrzení o pojištění do zahraničí. Je vytištěna v sedmi nejpoužívanějších cizích jazycích. Každý člen ČMMJ, který pojede do zahraničí za myslivostí si musí nechat vystavit v kanceláři OMS toto potvrzení.Smlouva SPSO 2010 se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2010 Sb. o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích EU a EHP, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti.Tato smlouva se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojštěného.Pojištění kryje škodní události vzniklé na území států EU: Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,Irsko,Itálie,Kypr,Litva Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,Slovinsko, Španělsko,Švédsko, a států EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko.
K 27.9.2010 se toto týká i států Francie, Rakouska a Velké Británie ( Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko).

Halali a.s. všeobecná pojišťovna, upravila limity pojistné plnění u odpovědnostního pojištění pro myslivost s ohledem na výši limitů pojistného plnění v EU a EHP a přizpůsobila k tomu Skupinovou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti SPSO 2010.
Článek III VPPO 2010, pojistné částky zní nově takto:
1. Plnění pojišťovny za škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění podle zákona o myslivosti v ejdnotlivých státech, článek I., odst. 2 této SPSO 2010. PPokud výše limitu pojistného plnění v některém státě není stanovena, nebo omezena platí pro území tohoto sátu limit pojistného plnění ve výši Kč 75 000 000,- na jednu pojistnou událost.
2. Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou škodu a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění ve výši podle zákona o myslivosti v jednotlivých státech, článek I, ost.2 této SPSO 2010. POkud výše limitu pojistného plnění v některých státech není stanovena, nebo omezena platí limit pojistného plnění jako v ČR za škody ve věcech a věcnou škodu ve výši 500 000,- Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši Kč 1 000 000,-.Celkovou nabídku všech druhů pojištění, poskytujících pojišťovnou Halali a.s. naleznete na web stránkách pojišťovny- www.halali-pojistovna.cz

Pojištění pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. při výkonu práva myslivosti
Zaplacený členský příspěvek ČMMJ, o.s., zároveň zahrnuje tato pojištění:

 • Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
  • Skupinová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škody SPSO 2010
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPO2010
  • V rámci členského příspěvku je člen Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., pojištěn u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. na odpovědnost při výkonu práva myslivosti. V příspěvku ČMMJ, o.s., je pojištěn na odpovědnost i lovecký pes využívaný při výkonu práva myslivosti.Toto pojištění lze využít také v zemích EU a EHP.
 • Pojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
  • Skupinová pojistná smlouva o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti SPSU 2010
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPU2010
  • V rámci členského příspěvku je člen Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., pojištěn u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. na úraz při výkonu práva myslivosti. Toto pojištění lze využít také v zemích EU a EHP.
 • Pojištění loveckého psa při výkonu práva myslivosti
  • Skupinová pojistná smlouva o pojištění majetku členů ČMMJ – loveckých psů SPSM 2010
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPM2010
  • V rámci členského příspěvku je člen Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., za podmínek daných skupinovou pojistnou smlouvou, pojištěn u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. na škodu, vzniklou poraněním nebo smrtí loveckého psa způsobenou lovenou zvěří na společném lovu na černou zvěř a při norování.

Individuálně sjednané pojištění:

 • Připojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
  • Pojistná smlouva k vytištění a vyplnění ručně zde
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPU 2010
  • Každý člen ČMMJ, o.s. má možnost se připojistit k základnímu úrazovému pojištění až na pětinásobek základního pojištění. Připojištění úrazu lze uzavřít kdykoliv během roku.
 • Produkt HUBERT – pojištění trvalých následků v případě úrazu.
  • Pojištění HUBERT kryje trvalé následky úrazu způsobeného při veškeré činnosti ve volném čase, při výkonu práva myslivosti, v zaměstnání, na dovolené, na ůzemí ČR i v zahraničí.

Pojištění pro výkon práva myslivosti mimo členství v ČMMJ, o.s., na území České republiky

Pojištění pro výkon práva myslivosti uživatelů honiteb

 • Pojištění uživatele honitby
  • Předmětem pojištění je základní obligatorní Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provádění myslivosti a doplňkové fakultativní Pojištění loveckých psů.

Jiné druhy pojištění

 • Pojištění psů
  • Pojištění psů lze uzavřít u loveckých a společenských plemen, od pěti měsíců do osmi let věku psa. Toto pojištění se vztahuje; na léčebné výlohy, vynaložené v důsledku úrazu nebo nemoci; na uhynutí nebo utracení psa v důsledku úrazu, nemoci, operace, potratu, otravy, v důsledku živelné události nebo v přímé souvislosti s ní.
 • Pojištění domácnosti standardní nebo nadstandardní
  • Lze pojistit domácnost standardní nebo nadstandardní­.Vybavení domácnosti je pojištěno proti živelním škodám, odcizení a proti vodě unikající z vodovodního zařízení.
 • Pojištění nemovitosti
  • Nemovitost lze pojistit proti škodám živelním a vodě unikající z vodovodního zařízení. Lze pojistit zděné, dřevěné i smíšené objekty.
 • Pojištění pro uchazeče o zkoušky z myslivosti
  • Po dobu trvání kurzu jsou uchazeči pojištěni na úraz a odpovědnost.
 • Pojištění exponátů výstav (chovatelských přehlídek, trofejí)
  • Pojistit exponáty výstavy lze v rámci chovatelských přehlídek pořádaných OMS, o.s. a ČMMJ, o.s.
 • Úrazové pojištění mládeže (členů v kroužcích, registrovaných u OMS, o.s., nebo ČMMJ, o.s.)
 • Pojištění odpovědnosti za škodu občana – vlastníka nebo nájemce domácnosti
  • Doplňkové pojištění lze sjednat na základě již uzavřené pojistné smlouvy, nebo při sjednání poji��tění domácnosti.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu občana – vlastníka nebo nájemce nemovitosti
  • Doplňkové pojištění lze sjednat na základě již uzavřené pojistné smlouvy, nebo při sjednání pojištění
Halali a.s. všeobecná pojišťovna uzavřela od 1.1.2007 Skupinovou pojistnou smlouvu s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. na pojištění odpovědnosti pro výkon práva myslivosti a úrazové pojištění pro výkon práva myslivosti pro zaměstnance VLS ČR.s.p.Skupinová pojistná smlouva obsahuje možnost sjednání připojištění úrazu až na pětinásobek a je možno je nadále sjednávat na OMS ČMMJ.Každý zaměstnanec VLS ČR s.o. prokazuje pojištění "Pojistkou"Halali, všeobecná pojišťovna a.s. ve formátu loveckého lístku, či zbrojního průkazu. Pojistka ke skupinové pojistné smlouvě VLS ČR s.p. má náležitosti stanovené § 9 zákona č. 37/2004 o pojistné smlouvě.

Pojištění-psi

Halali a.s.,všeobecná pojišťovna vytvořila nový pojišťovací produkt na pojištění loveckých psů s průkazem původu.Nové pojištění se vztahuje na riziko:
-běžného úrazu a úrazu při pracovní činnosti plemene a s tím spojené léčebné výlohy
- uhynutí nebo utracení psa v důsledku získané nemoci, operace, potratu, porodu, akutní otravy nebo v důsledku živelné události.
 

Přiložené dokumenty

 Dve-trefy-jednou-ranou-inzerat-popis (pdf - 2,32 MB)
 Dve-trefy-jednou-ranou-vklad-clenstvi-zdarma (pdf - 940,91 KB)
 HALALI (pdf - 1,87 MB)
 nove_produkty_pro_cleny_CMMJ_2018 (docx - 40,42 KB)
 Sazebník pojistného platný od 1.7.2013 (pdf - 200,84 KB)
 
Naši sponzoři:
lcr-logo-ctverec.png


 
logo.png

            MAJKA 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
u_3431.jpg
stanek.jpg

wikov-(1).jpg

stazeny-soubor.png 

 

logo-Terezka-(2).jpg


     541cs_1.png
3148354_nachod-v0.jpg


Deva-png-(1).png