Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Náchod
 
Pozadi
OMS Náchod
Adresa: Krámská 731 , Náchod , 547 01
Telefon:491 426 660
Email:omsnachod@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnachod
Jednatel:Jana Jirmanová
Předseda:Petr Urban
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 18:00
Út:8:00 - 14:00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777414
Účet:561657002/5500
Banka:Raiffeisenbank a.s.

počítadlo.abz.cz  

 

 

 

 

  
Práce s mládeží

Práce s mládeží:

IV. ročník Mysliveckého tábora na Pavlátově louceV pořadí již čtvrtý ročník mysliveckého tábora se konal 11.07. – 19.07.2020 na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Tentokrát se sem sjelo 58 účastníků z celé naší republiky, o které se po celou dobu obětavě staralo 14 vedoucích včetně zdravotnice. Počasí nám přálo až na malé výjimky s deštěm, kdy probíhal „mokrý program“ ve vnitřních prostorách. Děvčata i chlapci měli bohatý program od rozcvičky po večerku. Spoustu her a soutěží na téma příroda a myslivost provázela celotáborová hra pod názvem Z Pavlátky do Krakonošova. Jejím závěrem bylo hledání pokladu, který jim Krakonoš schoval a museli jej najít za pomoci šifer a indicií. A protože děti byly šikovné, poklad našly a nikdo nepřišel zkrátka. Na táboře nechyběly známé poznávačky bylin a dřevin, plemen loveckých psů, stop atd. Účastníci tábora museli prokázat nejen vědomostní znalosti, ale i praktické. Odlévání stop, stavby miniaturních mysliveckých zařízení z přírodních materiálů v lese, a nakonec i svoji zručnost ve střelbě vzduchovkou na pevný i pohyblivý terč divočáka, pohotovost ve střelbě na laserové střelnici, v lukostřelbě, ve střelbě z posedu (ten vyrobili a přivezli opět Michal a Honza Prouzovi) na balonky atd.
Součástí táborové hry byla i celá řada sportovního vyžití. Oblíbenou hrou se stal vybíjená, která vyplňovala čas mezi jednotlivými soutěžemi.
Ale nejen hry a soutěže, tábor navštívila i řada hostů se zajímavými tématy. Děti mohly shlédnout sokolníky, policii ČR se speciálně vycvičenými psy na hledání drog a výbušnin. Přijel Jiří Staněk z bažantnice v Dříteči s malými bažantíky, které si mohly děti pohladit, a kynologové z OMS Náchod s jejich předsedou Janem Boučkem, kteří měli pro děti připravený zajímavý program i s vědomostním testem. Jeden večer proběhla i beseda s lesníkem a myslivcem z Orlických hor panem Zatloukalem. Nechyběla ani stezka odvahy a spaní venku pod širákem. Na dobrou noc se před večerkou promítaly Krkonošské pohádky, které se dětem moc líbily a námětem tak zapadaly do celotáborové hry.
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v sobotu odpoledne, bohužel za nepříznivého počasí v hale. Zúčastnili se ho i zástupci OMS Náchod, předseda Petr Urban a jednatelka Jana Jirmanová. Dětem i vedoucím byly předány pamětní listy a pamětní medaile. Každý účastník tábora pak obdržel ještě tričko s potiskem, děti s obrázky naší zvěře, dospělí s potiskem jelena s křížem v paroží, symbolem svatého Huberta. Tričko mělo na zádech potisk MT 2020 Pavlátova louka. Trička nám zhotovila členka klubu autorů při ČMMJ Alena Lukešová. Každé z dětí si pak z tábora odvezlo ještě tašku s drobnými odměnami.
Pro nás byla největší odměnou spokojenost a radost dětí. Na otázku, zda přijedou na tábor příští rok, znovu se zvedl les rukou. Tak to nás opravdu potěšilo.
Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat všem organizátorům a sponzorům tábora. Bez jejich pomoci by tábor nemohl být. Vedoucí svoji činnost provádějí ve svém volném čase na úkor dovolené za radost a spokojenost dětí. Velký dík patří i kuchařkám, které se o nás po celou dobu tábora staraly a jejichž jídlo bylo opravdu výborné. V této nelehké době, kdy se potýkáme s pandemií koronaviru a do poslední chvíle jsme vůbec nevěděli, zda se tábor uskuteční, jsme rádi, že vše proběhlo i za zpřísněných hygienických podmínek v pořádku a bez problémů.

Jitka Vaňková Přibylová

 
Ohlédnutí za Okresním a Národním kolem ZST

Po úspěšném absolvování místního kola ZST se děti z našich kroužků účastnily i v pokračování této soutěže, a to jak v okresním, tak i národním kole ZST.
Okresní kolo ZST proběhlo v sobotu 8.6.2019 na chatě Horalka ve Sněžném. Zúčastnilo se celkem 32 dětí, a to jak z rychnovského, tak i z náchodského okresu. Náchod reprezentovalo celkem 10 dětí.
Počasí zrána nepřálo. Chata Horalka nás přivítala zataženou oblohou a mlhou. Děti ještě bez deště stačily absolvovat poznávačku loveckých psů, kde musely poznat dvacet plemen loveckých psů. Pak se jednotlivé kategorie soutěžících odebraly do vnitřních prostor chaty, kde na ně čekaly vědomostní testy. Venku se zatím vydatně rozpršelo, což komplikovalo další disciplíny, poznávací stezku a střelbu ze vzduchovky. Mezitím, co účastníci statečně bojovali s testy, se počasí venku umoudřilo a děti tak mohly přejít na poznávací stezku, která měla celkem sto stanovišť umístěných v krásném přírodním prostředí v okolí chaty Horalky.
Na té museli soutěžící prokázat své znalosti z oblasti botaniky, dendrologie, zoologie a určit různé předměty týkající se myslivosti. Během soutěží porota prováděla průběžně spravedlivé vyhodnocení jednotlivých disciplín. Znovu se potvrdilo, že děti mají velice dobré znalosti a někteří z kategorie B by mohli ihned přejít na zkoušky o první lovecký lístek. Je vidět, že vedoucí kroužků se dětem opravdu věnují a předávají jim nejen vědomosti, ale i lásku k naší přírodě a myslivosti. Za to jim určitě patří velký dík, protože právě v mladé generaci je naše budoucnost české myslivosti.
Závěr této soutěže pak patřil slavnostnímu vyhodnocení a předání pohárů, diplomů a věcných cen. Pevně věříme, že děti si domů odnesly kromě odměn i spoustu krásných zážitků a nových poznatků.
 
Umístění vítězů okresu Náchod:
Kategorie A:       1. Mareš Štěpán, 2. Chmelíková Monika, 3. Středa Antonín
Kategorie B:       1. Kleandr Martin, 2. Čuda Michal,3. Falta Ondřej
 
Pokračováním okresních kol je národní kolo ZST. Tentokrát se přesunulo do oblasti jižních Čech.
Soutěž probíhala v krásném přírodním prostředí nedaleko Zábřehu v areálu Bozeňov. V kategorii A se zúčastnilo celkem 59 dětí z celé republiky. Měli jsme tu také své zastoupení. Reprezentovala nás Monika Chmelíková z mysliveckého kroužku Dolní Radechová. Umístila se na krásném 24 místě.
Vzhledem k náročnosti soutěže a počtu soutěžících to bylo pro nás nádherné umístění.
Na národním kole v kategorii B nás reprezentovali hned dva účastníci, a to Michal Čuda a Martin Kleandr, oba dva také z kroužku Dolní Radechová. Jejich umístění bylo také vynikající. Michal skončil na krásném osmém místě a hned za ním na devátém místě Martin Kleandr z celkového počtu 57 dětí.
Všem k jejich umístění blahopřejeme a ceníme si jejich zájmu o přírodu a myslivost.

 

Jitka Vaňková, členka KPK OMS Náchod

  

Třetí Myslivecký tábor na Pavlátově louce
 
V termínu od 13.7.-21.7.2019 se konal na Pavlátově Louce u Nového Města nad Metují v pořadí již třetí ročník mysliveckého tábora, jehož pořadatelem je Kulturně propagační komise OMS Náchod. Na tábor se sjelo celkem 62 dětí ve věku od 6-ti do 15-ti let z celé republiky. Dokonce jsme měli i jednoho účastníka z Mongolska. Sobotní příjezd účastníků sice provázel déšť, ale pak se počasí umoudřilo a celý týden proběhl v pohodě za svitu sluníčka a příjemných letních teplot. O děti se v táboře staralo třináct osob. Jmenovitě: hlavní vedoucí ing. Michael Hála, zástupce vedoucího Josef Vaněk, hospodářka Jitka Vaňková, zdravotnice Markéta Líbalová, šest vedoucích oddílů: Denisa Dědová, Hana Pavlištová, Helena Koutská, Michal Prouza, Jan Prouza, Svaťa Frode, dva pomocní vedoucí: Zuzana Vlasáková, Andrea Demartini a jedna praktikantka Bára Jedličková. Oživením tábora byla dvě tříměsíční štěňata. Drsnosrstý jezevčík Asta a západosibiřská lajka Golem, se kterými se mohly děti během tábora kamarádit a mazlit.
Děti měly nabitý celodenní program od budíčku až po večerku. Po celou dobu pobytu je provázela celotáborová hra s tématem Pod Jezevčí skálou. Jednotlivé oddíly sbíraly body za jednotlivé  splněné disciplíny, které pak byly na konci tábora nasčítány a vyhodnoceny za jednotlivé oddíly.
Mezi oblíbené hry tábora patří již tradičně kolíkovaná a ponožková. Nechyběly však ani vědomostní soutěže z oblasti poznávání bylin, dřevin a naší zvěře. Jedno odpoledne bylo vymezeno pro střeleckou zručnost. Děti si mohly zkusit střelbu z luku, střelbu ze vzduchovky z posedu v lese (který vyrobili pro tábor rukou společnou Michal a Honza Prouzovi) na balónky, dále měly děti možnost využít střelby ze vzduchovky na špejlata s pamlsky a na sklapovací terče divočáků. Se svou laserovou střelnicí k nám zavítal ing. Martin Fojt. Možnost si na ní vyzkoušet svoji střeleckou obratnost dostali i všichni pořadatelé tábora. V tento střelecký den přijela do tábora natáčet reportáž do Českého rozhlasu Hradec Králové i reportérka Eva Boudová.  Reportáž byla v rozhlase odvysílána v úterý dopoledne 23.7.2019.
Tábor navštívila během týdne i řada hostů. Hned v pondělí odpoledne přijel ing. Jiří Kasina, šéfredaktor časopisu Myslivost, který provedl besedu na téma vznik a tvorba časopisu a také seznámil děti se soutěží Mladý adept myslivosti (soutěže dětí o bronzový, stříbrný a zlatý odznak). Zavítali k nám kynologové z OMS Náchod pod vedením  Honzy Boučka, sokolníci z Rychnovska, kynologové z Hronova se svými psími svěřenci, kteří předvedli ukázky výcviku psů v obraně, zaměstnanci LČR s programem lesní pedagogiky, nechyběla ani ukázka z činnosti Městské policie Nové Město nad Metují. Přijel mezi nás Jiří Staněk z bažantnice Dříteč. Přivezl s sebou na ukázku malá bažantí kuřátka, které si děti mohly vzít do rukou a prohlédnout. Z Olomoucka k nám opět zavítal Ondra s Petrou ze záchranné stanice s dravci a mládětem mývala, které si mohly děti pohladit a držet v náručí a dravce na ruce. Mezi dalšími hosty jsme přivítali i karikaturistu, kreslíře, humoristu a myslivce Petra Slabu, který pomaloval na přání všechny děti v táboře na tělo. Někdo si nechal obrázek nakreslit na ruku, jiný na záda a kdo nechtěl mít pomalované tělo tak dostal obrázek na papíře.
Večerní program probíhal buď formou promítání filmů o přírodě nebo besedou s různými hosty. Přišel mezi nás rybář Jiří Černohlávek s besedou o rybách, Václav Ducháč se zajímavou besedou o včelaření a včelách, Milan Děd s besedou o zbraních, profesor Lamka s besedou u uspávání zvěře.
Své kuchařské umění mohly děti dokázat v soutěži o MasterChefa tábora ve vaření bramboračky v kotlíku.  Šest oddílů, šest polévek, bylo těžké vybírat tu nejlepší. Soutěže se zhostili všichni perfektně. Vítězný tým obdržel diplom MasterChef tábora 2019.
Středa pak patřila celodennímu pěšímu výletu, který čítal 16 km. Ušli jej bez problému i nejmladší účastníci tábora. Aby jim cesta rychleji ubíhala, musely děti po trase plnit různé úkoly. Na stanovišti U liščí boudy (před Peklem) měly splnit předposlední úkol. Namalovat lišku a popsat ji mysliveckou mluvou. Po té malebným údolím podél řeky Metuje pokračovaly dál do Pekla, kde na ně čekalo občerstvení v podobě gulášové polévky a zasloužený odpočinek. Dál pak pokračovaly strmě vzhůru  na rozhlednu Sendraž, kde byl cíl a další občerstvení – meloun a sušenky. Pak už z kopce cesta zpátky do tábora.
Jako v každém správném táboře nesměla chybět noční stezka odvahy, která byla rozdělena na dvě části. Pro malé děti a pro starší. I když někde obavy byly, došli všichni v pořádku.
V sobotu proběhlo slavnostní zakončení tábora s vyhodnocením celotáborové hry a vyhlášení nejlepšího oddílu. Každé dítě si odneslo domů knížku a tašku s drobnými dárky, pamětní list, dřevěnou medaili s nápisem účasti na 3. mysliveckém táboře a společné foto účastníků tábora. Večer bylo zakončení tábora zpečetěno táborákem, opékáním buřtů, zazpívali jsme si společně při kytaře táborovou hymnu a jiné písničky a jednotlivé oddíly předvedly svůj program v podobě různých scének, které si během tábora na tuto příležitost připravily. Děti byly během tábora úžasné a myslím si, že i letošní ročník se zapsal do historie tábora plnou měrou. Na otázku zda přijedou na tábor i příští rok se zvedl les rukou. A to nás jako pořadatele vzalo opravdu u srdíčka. Tábor děláme ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. Vede nás k tomu láska k dětem, přírodě a myslivosti. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám na tábor finančně přispěli, neboť bez nich by se nedal takový tábor uskutečnit, zejména co se týká programu pro děti. Další poděkování patří všem pořadatelům tábora a zejména pak Josefu Vaňkovi, který nese velký podíl na sestavování programu tábora. Za to patří všem ještě jednou opravdu velký dík!
 
    Jitka Vaňková Přibylová, členka Kulturně propagační komise OMS Náchod
Tabor-3-2019.jpg

 
DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. - okresnímu mysliveckému spolku Náchod byla na rok 2018 poskytnuta dotace z programu Enviromentální výchova, vzdělání a osvěta - 18ZPD05 na realizaci projektu,,Přírodovědné a myslivecké kroužky v okrese Náchod´´. Rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje byla schválena dotace ve výši 35.000Kč. Tato částka představuje 70% vynaložených nákladů. Okresní myslivecký spolek Náchod se spolupodílel částkou 19.706 Kč. Za uvedený finanční obnos( celkem 54.706 Kč) byly podpořeny fungující přírodovědné a myslivecké kroužky při Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. - okresního mysliveckého spolku Náchod. Pořízeny byly dřevěné tématické tabule se stopami zvěře, dřevinami, ptáky a houbami, dále tématická pexesa, domina , naučná přiřazovací kola a další naučné předměty. Společně s tímto byl zabezpečen nákup psacích potřeb, jako jsou zvýrazňovače, pastelky, popisovače a jiné včetně pracovních sešitů, bloků, skicáků a dalších. Tyto kroužky v okrese Náchod fungují celkem na čtyřech místech - při ZŠ Nový Hrádek, ZŠ Dolní Radechová, ZŠ Stárkov a Domě dětí a mládeže Náchod. Obsazení všech kroužků čítá cca 45 dětí. Kroužky vedou členové zdarma ve svém volném čase. Děti se učí poznávat stopy zvěře, samotnou zvěř, jednotlivé druhy dřevin, rostlin apod. Zakoupena byla také odborná literatura. Dřevěné výukové předměty byly vyrobeny na zakázku s logem poskytovatele dotace - Královéhradeckého kraje a Okresního mysliveckého spolku Náchod. Všechny pořízené materiály jsou vhodně využity pro práci ve všech kroužcích a je tak zabezpečena materiální a oborná úroveň pro jejich širokou činnost.
Myslivecký tábor na Pavlátově louce

 
V pořadí již druhý myslivecký tábor se konal na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují od 14.7. - 22.7.2018. Sjelo se sem 48 dětí z různých měst a obcí okresu Náchod, Prahy a byli tu i zástupci z Moravy. Krásné prosluněné letní dny, kromě dvou, které nám propršely, nás provázely po celou dobu tábora. Bylo vytvořeno šest oddílů, jejich názvy si děti samy vymyslely, takže jsme měli na táboře Medvídky, Liščata, Vlčata, Kůrovce, Jelence a  Jezevce. Děti měly připravený bohatý program zaměřený na naši přírodu a myslivost a nechyběly ani sportovní aktivity. Celotáborová hra o poklad Rampušáka, vládce Orlických hor, přinesla dětem nejen zábavu, ale musely prokázat i svoji zručnost, vytrvalost a vědomosti.
Poznávaly byliny a dřeviny, stopy zvěře, vařily polévku v kotlíku, střílely z luku a vzduchovky, poznávaly naši zvěř, vyráběly oddílové znaky a batikované šátky atd.  Děti absolvovaly i celodenní výlet do Broumova, kde jsme navštívili farmu WENET, kde se děti dostaly do přímého kontaktu se zvířaty, lamami, kozami a  velbloudy. Následovala i návštěva farmy Svati Frode v Martínkovicích, kde si děti mohly pohladit jelena siku japonského, prohlédnout si muflony, daňky a jelence běloocasé. I když celý výletní den nám propršel, děti si odvezly spoustu krásných zážitků.
Tábor navštívila i záchranná stanice Stránská, kde nám její zástupci Ondřej Csik a Petra Gábová předvedli ukázky svých svěřenců, mládě mývala a kuny skalní, sýčka, sovu pálenou, orla skalního, poštolku a výra velkého. Vše si mohly děti pohladit a být tak v přímém kontaktu se zvěří. Nechyběla ani návštěva sokolníka a kynologů, zástupců LČR se svým programem lesní pedagogiky atd. Každý den v táboře probíhalo večerní křeslo pro hosta, kde se střídali různí hosté se svým programem a formou besedy se tak mohly děti vždy něco zajímavého dozvědět. Navštívil nás i šéfredaktor časopisu Myslivost ing. Jiří Kasina, který dětem přiblížil vznik a historii časopisu, jeho nynější podobu s výkladem, jak časopis vzniká. Jako loni tak i letos proběhla v okolí tábora noční stezka odvahy, která byla rozdělena na dvě části a to pro mladší kategorii a pro ty starší. Každý den byl zkrátka vyplněn od rozcvičky po večerku nějakou aktivitou, takže děti se neměly opravdu čas nudit. Poslední tečkou za táborem bylo pak vyhodnocení celotáborové hry a jednotlivých soutěží podle oddílů s odměnami všech účastníků. Vyhodnocení se zúčastnil předseda OMS Náchod  pan Petr Urban spolu s jednatelkou Janou Jirmanovou. Na závěr patří ještě od nás poděkování všem sponzorům, kteří nás finančně podpořili a to jmenovitě LČR, ČMMJ, OMS Náchod, LUKO Červený Kostelec a Jiří Staněk, bažantnice Dříteč. Velký dík patří i manželům Vackovým a jejich kolektivu, kteří se o nás po celou dobu pečlivě starali zejména, co se týká dobré kuchyně.
Myslíme si, že tábor splnil opět tak své poslání a věříme a jsme pevně přesvědčeni, podle ohlasu dětí, že příští tábor bude ve své tradici úspěšně pokračovat dál. Děti se zde naučí formou zábavy přírodu nejen znát, ale především se v ní umět chovat.
 
Jitka Vaňková Přibylová
členka KPK OMS Náchod


Foto-spolecne-2-(1).jpg
 


Zlatá srnčí trofej 2018

Dne 19. 5. 2018 proběhlo v Rokytnici v Orlických horách okresní kolo Zlaté srnčí trofeje pro OMS Rychnov n Kn. a OMS Náchod. Soutěže se zúčastnilo celkem 47 soutěžících. Za okres Rychnov n. Kn. to bylo 35 soutěžících (21 v kategorii A, 14 v kategorii B) a za okres Náchod to bylo 12 soutěžících (8 v kategorii A, 4 v kategorii B). Za OMS Rychnov n Kn. v kategorii A zvítězil Michal Fojt a v kategorii B zvítězila Barbora Jedličková. Za OMS Náchod v kategorii A zvítězila Klára Machová a v kategorii B zvítězil Martin Kleandr (podrobnější výsledky naleznete níže pod textem). Počasí nám přálo, takže jsme měli možnost strávit krásný den v Orlických horách. Poděkování patří všem, kteří se zapojili do organizace této soutěže. Zvláště bychom chtěli poděkovat MS Orlické hory za perfektní zázemí a dále našim sponzorům - Lesy České republiky s.p., Lovecké potřeby Hájek, Kolowratské lesy, Město Rokytnice v Orlických horách.

Ing. Petr Ježek, kulturně-propagační komise OMS Rychnov nad Kněžnou

ZST-2018-vysledky_A
ZST-2018-vysledky_BLESY-CR-horizontal1_NAHLED-(1).pnglogo-hajek.pnglogo-Kolowrat.pngMyslivecký tábor na Pavlátově louce 2017

 1.jpg

Ve dnech 23.-29.7.2017 uskutečnila naše kulturně výchovná a propagační komise náš první myslivecký tábor pro děti se zaměřením na přírodu a myslivost.. Tábora se zúčastnilo celkem 30 dětí ve věku 6-14 let. Zúčastnily se děti nejen z náchodského, ale i z rychnovského okresu. Navzdory deštivému počasí, které nás provázelo téměř po celý týden, vládla dobrá nálada jak u dětí, tak i u vedoucích. Pro děti jsme měli připravený bohatý program, který jim přinesl nejen zábavu, ale i něco naučného. Po celou dobu nás provázela celotáborová hra o poklad princezny Kačenky, podle pověsti dobrotivé ochránkyně Orlických hor, na které jsme stavěli různé soutěže, úkoly a hry. Uspořádali jsme pro děti také výlet do opočenské obory a do obůrky v klopotovském údolí. Kromě her a soutěží měli děti také na programu každý den nějakého hosta. Přivítali jsme kynology, sokolníky, lesníky a přednášku nám udělal i odborník na uspávání zvěře. Vystoupení hostů bylo opravdu pestré a děti si odnesly spoustu zážitků. Svoji dovednost dokazovaly výrobou oddílových znaků ze zbytků kůží, odléváním stop v přírodě, poznáváním rostlin a stromů atd. Nechyběla ani noční stezka odvahy a táborák. Z jezdeckého klubu přijeli se čtyřmi koňmi a děti se mohly svézt.
Probíhala střelba ze vzduchovky a z luku na různé terče, s lesníky jsme si zahráli na hon i s troubením a zpěvem Dykových signálů, děti si vyzkoušely řezat pilou, zatloukat hřebíky atd.
Denně byl program zcela vytížen a děti neměly čas se nudit. Tábor se vydařil také díky dobrému zázemí Pavlátovy louky, co se týká ubytování, stravy i možnosti využití velké tělocvičny v případě nepříznivého počasí, kde jsme s dětmi promítaly filmy, probíraly otázky na večer a dělali nástupy když venku pršelo. V každém případě byly děti nadšené a chtějí tábor příští rok zopakovat. Nám vedoucím se také na táboře líbilo a s dětmi jsme si to užívali i když večer už jsme padali únavou.
 
                                                                                                   Jitka Vaňková Přibylová

fotogalerie:ZDE
                  ZDE
 
DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. - okresnímu mysliveckému spolku Náchod byla na rok 2016 poskytnuta dotace z programu Enviromentální výchova, vzdělání a osvěta - 16ZPD05 na realizaci projektu ,,Přírodovědné a myslivecké kroužky v okrese Náchod´´. Rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje byla schválena dotace ve výši 30.000Kč. Tato částka představuje 70% vynaložených nákladů. Okresní myslivecký spolek Náchod se spolupodílel částkou 12.937 Kč. Za uvedený finanční obnos( celkem 42.937 Kč) byly podpořeny fungující přírodovědné a myslivecké kroužky při Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. - okresního mysliveckého spolku Náchod. Pořízeny byly dřevěné tématické tabule se stopami zvěře, dřevinami dravci a sovami, dále tématická pexesa, domina , naučná přiřazovací kola a další naučné předměty. Společně s tímto byl zabezpečen nákup psacích potřeb, jako jsou zvýrazňovače, pastelky, popisovače a jiné včetně pracovních sešitů, bloků, skicáků a dalších. Tyto kroužky v okrese Náchod fungují celkem na čtyřech místech - při ZŠ Nový Hrádek, ZŠ Dolní Radechová, ZŠ Stárkov a Domě dětí a mládeže Náchod. Obsazení všech kroužků čítá cca 60 dětí. Kroužky vedou členové zdarma ve svém volném čase. Děti se učí poznávat stopy zvěře, samotnou zvěř, jednotlivé druhy dřevin, rostlin apod. Zakoupena byla také odborná literatura. Dřevěné výukové předměty byly vyrobeny na zakázku s logem poskytovatele dotace - Královéhradeckého kraje a Okresního mysliveckého spolku Náchod. Všechny pořízené materiály jsou vhodně využity pro práci ve všech kroužcích a je tak zabezpečena materiální a oborná úroveň pro jejich širokou činnost.

Petr Urban
předseda ČMMJ, z.s. - OMS Náchod
IMG_3148.JPG


Národní kolo Zlaté srnčí trofeje 2016

Bára, Michal, Tomáš a Martin na národním kole ZST 2016  v Beskydech

Již 46. ročník národního kola ZST proběhl v Bílé v Beskydech. V krásném zalesněném prostředí údolíčka říčky Bílé jihovýchodně od Frýdku Místku. V prostorách středního odborného  lesnického učiliště našlo zázemí celkem 105 dětí z celé republiky. V rozdělení na kategorii A , kde soutěžilo celkem 52 dětí a v kategorii B 53 dětí. Spolu s manželem jsme se zúčastnili  vyhodnocení obou kategorií a opět nás mile překvapily výsledky našich dětí, které úspěšně reprezentovaly náš okres Náchod. Zhodnotím-li soutěž v rámci krajů, tak náš kraj zaznamenal velice dobré výsledky v této soutěži, neboť někteří dosáhli až na stupně nejvyšší. V kategorii A to byl Martin Fojt z okresu Rychnov nad Kněžnou, který se umístil na 3. místě ( 1. a 2. místo patřilo  Olomouci) v kategorii B se na 2. místě umístila Pouková Aneta z okresu Ústí nad Orlicí ( 1. a 3. místo okres Blansko).
Níže uvádím přehled umístění našich účastníků této soutěže.

Kategorie A– celkem 52 účastníků

Michal  Čuda                       13 . místo
Bára Hovádková                  24.  místo

Kategorie B   -celkem 53 účastníků

Tomáš Chmelík                     8. místo
Martin Kleandr                    28. místo

Všem účastníkům blahopřejeme k jejich umístění a věříme, že i v dalších letech nás budou úspěšně reprezentovat v této soutěži. Tomáš Chmelík se nám přiznal, že by to v příštím roce již zkusil jako vedoucí na této soutěži, což nás velice potěšilo. Budeme mít dalšího pokračovatele v práci s dětmi a mládeží. Příští národní kolo ZST by se mělo přestěhovat do jižních Čech a to do krásné oblasti naší Šumavy.

Jitka Vaňková Přibylová
 Okresní kolo ZST 2016 v Tutlekách

 
V sobotu dne Foto2.jpg7. května 2016 proběhlo v Tutlekách, okres Rychnov nad Kněžnou, okresní kolo
soutěže o Zlatou srnčí trofej. Jako každý rok tato soutěž proběhla i za účasti dětí z Náchodska.
Celkem se zúčastnilo 44 dětí.
Chata Mysliveckého spolku Štědrá poskytla vhodné prostory dětem pro psaní testů, hodnotitelskou
komisi a v neposlední řadě i pro občerstvení účastníků soutěže a jejich doprovodu. Po celou dobu
soutěže nás provázelo krásné slunné počasí. Celá akce probíhala v přátelském duchu prosyceném
láskou k přírodě a myslivosti. První disciplína byla poznávačka psů loveckých plemen, kterých tu
bylo na stanovištích se svými vůdci šestnáct. Podle výsledků se děti se všemi úkoly této soutěže
vypořádaly tak, že by jim to leckterý adept myslivosti mohl závidět.
V průběhu soutěže nechyběla ani střelba ze vzduchovky, ve které i děvčata ukázala, že umí střílet.
Vítěz okresního kola v kategorii B z náchodského okresu Tomáš Chmelík pojede letos už naposledy
na národní kolo této soutěže, jelikož dosáhl věku, kdy může ještě naposledy tuto soutěž absolvovat.
Co nás těší je, že Tomáš udělal přijímací zkoušky na Lesnickou školu v Trutnově a bude tak
pokračovat v tom, co jsme společně zaseli.
Děti znovu prokázaly, že mají dobré znalosti z oblasti přírody a myslivosti a že vedoucí kroužků se
jim věnují a patří jim za to velký dík. Dík patří i všem těm, kteří se na těchto soutěžích ZST
podílejí, neboť samotná příprava této akce je velmi náročná a všichni, kteří ji připravují, to dělají ve
svém volném čase.
Jitka Vaňková Přibylová
 
 
Výsledky soutěže:
 
Okres Rychnov nad Kněžnou
Kategorie A: 1. Martin Fojt, 2.Svatopluk Mucha, 3.Kristýna Vondráčková
B: 1. Štěpán Syrovátka,2. Adéla Škopová,3.Filip Zawada
 
Okres Náchod
Kategorie A: l. Michal Čuda, 2.Bára Hovádková, 3.Josef Dostál
B: l. Tomáš Chmelík, 2. Zuzana Vlasáková, 3. Martin Kleandr


 

IMG_3243.JPGMístní kolo ZST opět v Dolní Radechové
 
V sobotu 23.4.2016 se na Obecním úřadě v Dolní Radechové sešli mladí účastníci soutěže o Zlatou
srnčí trofej. Další ročník místního kola, kterého se zúčastnily nejen děti z mysliveckého kroužku z
Dolní Radechové, ale i děti z Náchoda a Velichovek. Letos měly poprvé přijet i děti z mysliveckého
kroužku ze Stárkova, které se však na poslední chvíli omluvily. I tak se sešlo na této akci dvacet
dětí. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Starší v kategorii B, mladší v kategorii A a nejmladší bez
pořadí v umístění v kategorii nulté (MŠ, první a druhá třída). Tradičně se psaly testy a poté se
procházela připravená poznávací stezka v Celbově Dole. V mezičase si mohli účastníci vyzkoušet
svoji mušku ve střelbě ze vzduchovky na terč divočáka. Počasí, i když podmračené, vydrželo a
první kapky deště se objevily až při závěru celé soutěže. Děti přišla povzbudit i řada rodičů a celá
atmosféra pořádané akce se nesla v příjemném přátelském duchu. Pro děti i dospělé bylo připraveno
i malé občerstvení. Slavnostní ukončení soutěže proběhlo opět v prostorách obecního úřadu, kde
byly dětem předány diplomy, medaile a drobné dárky.
V kategorii B se stal vítězem, jako už po několikáté, Tomáš Chmelík z mysliveckého kroužku Dolní
Radechová a za zmínku stojí, že letos nás bude naposledy reprezentovat na národním kole této
soutěže v Bílé v Beskydech, jelikož již dosáhl věku, kdy se může naposledy této soutěže zúčastnit.
 
Těší nás i to, že Tomáš úspěšně složil přijímací zkoušku na Lesnickou školu v Trutnově a bude tak
pokračovat v tom, na čemž jsme se my jako vedoucí kroužku i částečně podíleli.
V kategorii A se umístil na prvním místě Michal Čuda, který sice náš kroužek nenavštěvuje, je
samoukem ve spolupráci se svým dědou myslivcem. Jsme rádi, že se o přírodu a myslivost zajímá a
dosáhl takového výsledku. Tato soutěž je otevřená a může se jí zúčastnit každé dítě, které se o
přírodu a myslivost zajímá a má k tomu potřebné znalosti. Pokračováním této soutěže bude okresní
kolo, které proběhne letos na Rychnovsku 7. května v Tutlekách. Zúčastní se ho nejlepší absolventi
místních kol.
 
Náš myslivecký kroužek pracuje při ZŠ Dolní Radechová již sedmým rokem a je o něho stále zájem
o čem svědčí i počet dětí, které jej navštěvují. V letošním školním roce jich máme 18 a to od MŠ do
15 let. Spolupracujeme i s ostatními kroužky na Náchodsku a v měsíci červnu je naplánován
společný zájezd s dětmi do obory Žleby u Kutné Hory, kde máme pro děti zajištěný, kromě
prohlídky obory, i 2,5 hodinový výukový program.
Spolu s manželem si přejeme, aby se myslivecké kroužky i tato soutěž o ZST rozvíjely dál a bylo
stále více dětí, kteří mají zájem o naši přírodu. Na závěr patří naše poděkování starostovi obce ing.
Michelovi za propůjčení prostor ke konání této soutěže, Mgr. Ivanu Zoulovi, který nás s
fotoaparátem provázel po celou dobu akce a všem těm, kteří nám s přípravou této soutěže pomohli.
Fotogalerie...
 
Jitka Vaňková Přibylová

Přiložené dokumenty

 Myslivecky-tabor-2020 (pdf - 435,81 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-01 (jpg - 304,03 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-02 (jpg - 205,94 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-03 (jpg - 249,28 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-04 (jpg - 222,83 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-05 (jpg - 198,50 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-06 (jpg - 150,27 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-07 (jpg - 238,41 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-08 (jpg - 174,50 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-09 (jpg - 150,01 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-10 (jpg - 297,97 KB)
 Myslivecky-tabor-2020-predbezna-prihlaska (docx - 48,03 KB)

Myslivecký tábor 2020 - dopis rodičům a předběžná přihláška

 Tábor 3-2019 (jpg - 6,37 MB)
 Ver-dopis_rodicum_LMT (doc - 49,66 KB)
 
Naši sponzoři:
lcr-logo-ctverec.png


 
logo.png

            MAJKA 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
u_3431.jpg
stanek.jpg

wikov-(1).jpg

stazeny-soubor.png 

 

logo-Terezka-(2).jpg


     541cs_1.png
3148354_nachod-v0.jpg


Deva-png-(1).png