Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Aktuality
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                           

                                                          
                                     


Hasiči z Bílovce a dobrovolná jednotka z Oder na Novojičínsku společně


zabojovali o život jelence běloocasého, který uvízl v náhonu rybníka v Odrách na


Novojičínsku. Zvíře se v Evropě vyskytuje jen vzácně.


Jelence běloocasého vytáhli hasiči pomocí lana Foto: HZS Moravskoslezského

kraje


„Tísňová linka obdržela zprávu o uvízlém zvířeti v úterý před půl třetí odpoledne,“

sdělil mluvčí hasičů Jakub Kozák


Zvíře hasiči zachytili lanem a následně ho vytáhli na břeh.


„Zvíře nebylo zraněné. Velitel zásahu zavolal na místo mysliveckého hospodáře,


který jelence přepravil do obory ve Fryčovicích,” shrnul Kozák s tím, že zatím


není jasné, odkud tento neobvyklý druh zvířete utekl.

 
V Česku jelenec běloocasý žije jen na Dobříšsku, kam byl přivezen. V Evropě se


vyskytuje ve Finsku a na Islandu. Pochází ze Severní Ameriky.
 

V Praze dne 4. 11. 2020                                                Tisková zpráva
Africký mor prasat se v Německu šíří směrem k České republice

 
Výskyt afrického moru prasat (AMP) se v Německu rozšířil směrem na jih

z Braniborska do Saska, tedy blíže k české hranici. Nákaza byla potvrzena u

uloveného prasete divokého poblíž hranic s Polskem v okrese Görlitz.


Vzhledem k dalšímu šíření AMP v sousední zemi, upozorňuje SVS na tuto

skutečnost a apeluje na nutnost dodržování mimořádných veterinárních

opatření a zásad biologické bezpečnosti v chovech.Německé dozorové orgány aktuálně potvrdily první případ AMP v Sasku.

Pozitivní výsledek virologického vyšetření na AMP byl potvrzen u divočáka

uloveného poblíž obce Krauschwitz v Horní Lužici ležící blízko polské hranice

. Lokalita je vzdálená cca 50 km jižně od nejbližších předchozích pozitivních

nálezů v Braniborsku a přibližně 65 km severně od české hranice. Region hraničí

s Polskem, kde se nákaza dlouhodobě vyskytuje a odkud také hrozí její možné

rozšíření na území ČR. Spolu s nárůstem případů z Braniborska se celkový počet

prokázaných případů v Německu zvýšil na 124.  AMP se v současné době

vyskytuje na území tří ze čtyř zemí sousedících s ČR.

„Varovné je na současném vývoji zejména to, že se jednalo o uloveného, nikoliv

uhynulého divočáka, což může naznačovat, že v oblasti je AMP přítomen již delší

dobu, a že zde bude pravděpodobně více případů,“
uvedl ústřední ředitel SVS

Zbyněk Semerád
a dodal: Dalším důvodem k opatrnosti je, že tento nový případ

byl detekován v lokalitě 50 km vzdálené od nejbližších nálezů v Braniborsku. Buď

došlo opět k přeshraničnímu zavlečení z Polska, anebo je oblast výskytu AMP

v Německu větší, než se dosud předpokládalo.“

 
Česká republika je od loňského dubna opět oficiálně „zemí bez AMP“.  I

v současnosti však stále platí mimořádná veterinární opatření (MVO) s cílem

zabránit možnému opětovnému zavlečení této nákazy do ČR.
 
„Dle stále platných MVO platí v celé ČR zákaz přikrmování a omezení vnadění

prasat divokých. Také je nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu

částí těl prasat divokých ke zhotovení trofejí ze zemí s výskytem AMP i zákaz

používat v chovech prasat seno a slámu pocházející z těchto zemí. Všechna

uvedená opatření mají za cíl minimalizovat opětovné zavlečení AMP do ČR,


uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.
 
Důležitým nástrojem při prevenci před zavlečením je také striktní dodržování

zákazu zkrmování kuchyňských odpadů v chovech prasat domácích. Riziko

představuje také maso a masné výrobky z vepřového masa z domácích porážek

a z neznámých zdrojů, to samé platí také pro maso z neprohlédnutých prasat

divokých a výrobky z něj.
 
V současné době je hlášen výskyt AMP na Ukrajině a v Srbsku, vedle toho také v

11 členských státech EU: Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na

Sardinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a nově

Německu. Zásilkám vepřového masa a zvěřiny ze zemí s AMP se veterinárnídozor dlouhodobě věnuje a namátkově maso testuje na přítomnost původce.


Více aktuálních informací k AMP naleznete zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVSVážení přátelé,

na základě rozhodnutí vlády o vyhlášení

nouzového stavu a zpřísňování opatření

Myslivecká rada ČMMJ, z.s. odhlasovala

zrušení zasedání volebního Sboru zástupců,

který byl původně posunut na 17. 11. 2020.

Všem pobočným spolkům děkujeme za

uspořádání voleb do Myslivecké rady

ČMMJ, z.s. a zvoleným členům MR ČMMJ,

z.s. za jednotlivé kraje gratulujeme. Mandát

nově zvolené MR ČMMJ, z.s. začíná 18. 11.

2020. Předseda Ing. Jiří Janota požádal

organizačně-právní komisi o návrh řešení

dalšího postupu ohledně  řízení ČMMJ, z.s

. v době do uskutečnění voleb členů

předsednictva a DR ČMMJ, z.s. Po

projednání návrhu v Myslivecké radě Vás

budeme ihned informovat.


S pozdravem Ivona Karlíková


 


 MR ČMMJ vyhlašuje dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov

ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/

volby pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025:

Do DR ČMMJ a předsednictva MR ČMMJ pro tyto volené funkce:

  • předseda,
  • místopředseda pro spolkovou činnost,
  • místopředseda pro ekonomiku a legislativu.
Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky viz příloha emailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).

Přiložené dokumenty

 Kandidatka_DR_-upraveno (xls - 2,16 MB)
 Kandidatka_MR_-upraveno (xls - 2,16 MB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 9.00- 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2