Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Chovatelská přehlídka trofejí > Natura Viva 2020

Myslivecká výstava Natura Viva 26. – 31.5. 2020 s mezinárodní účastí
 
Informace o výstavě trofejí PRO MYSLIVECKÉ SPOLKY A ČLENY
 
Termíny
 
Předání trofejí na OMS Nový Jičín                                               do 25. března 2020
Preferujeme dodání při předání trofejí na Chovatelskou přehlídku ve dnech 9. až 11. 3. 2020
 
Základní podmínky pro shromáždění, hodnocení a vystavení trofejí
 
 • Výstava trofejí bude koncipována jako výsledek 5 leté chovatelské činnosti v honitbách ČR.
 • Přijmout lze i trofeje mimo pětiletý časový rámec, pokud nebyly hodnoceny mezinárodní komisí na jiné výstavě.
 • Přijata bude pouze trofej, která bude zapsána na Seznamu trofejí a bude mít uvedeny všechny následující údaje na doprovodném štítku, v elektronické podobě v programu Yamaco a jeho tištěné podobě pro předání: (ZÁPIS PROVÁDÍ JEDNATEL OMS)
 • název trofeje (např. Srnec obecný)
 • jméno lovce (úhyn majitel)
 • honitba (název a identifikační kód honitby NUTS)
 • okres
 • typ honitby (V nebo O - volnost/ obora)
 • rok ulovení
 • věk (přebírá se z hodnocení na CHP)
 • označení zda požaduje medaili CIC
 • Doporučujeme trofeje, které budou zaslány do Lysé nad Labem vyfotit při přejímce od lovce. Trofeje, u kterých je třeba i drobná vada musí být nafocena. Stačí v digitální podobě s jasnou identifikací trofeje. (FOTOGRAFIE PROVÁDÍ JEDNATEL OMS)
 
Parametry trofejí pro hodnocení na výstavě Natura Viva 2020:
(v příloze je tabulka s medailovými trofejemi okresu Nový Jičín za období let 2014 až 2018.
 
trofeje z volné přírody                                
jelen                                        zlato, stříbro, bronz od 180 b. CIC
srnec                                       zlato, stříbro
sika japonský                          zlato, stříbro
sika Dybowského                   zlato, stříbro i bronz
jelenec                                    zlato, stříbro i bronz
daněk                                     zlato, stříbro
kamzík, koza bezoárová         zlato, stříbro i bronz
muflon                                               zlato od 215 b. CIC
kňour                                      zlato, stříbro i bronz
šelmy                                      pouze zlato
 
trofeje z obor                       
jelen evropský                        zlato od 225 b. CIC
sika japonský                          pouze zlato
sika Dybowského                   zlato, stříbro i bronz
jelenec                                    zlato, stříbro i bronz
daněk                                      zlato od 200 b. CIC
kamzík, koza bezoárová         zlato, stříbro i bronz
muflon                                   zlato od 215 b. CIC
kňour                                      pouze zlato
 
 
Dermoplastické preparáty trofejí nelze hodnotit komisí CIC a nelze tudíž žádat o medaili CIC. V rámci národní výstavy lze trofej vystavit, jen pokud byla před dermoplastickou úpravou hodnocena členem ÚHKT a tuto skutečnost lze doložit hodnotitelským listem s podpisem člena ÚHKT. Za těchto podmínek může obdržet medaili a diplom z výstavy.
 
 
Svoz, evidence a pojištění trofejí
 
Příprava na svoz
 
 • Trofeje budou přebírány od majitelů prostřednictvím OMS a následně soustředěny na dohodnutých svozných místech. Trofeje přímo od majitelů nelze dovézt přímo na výstaviště. V mimořádných případech lze domluvit předání v určeném termínu na sekretariátu ČMMJ v Praze s Bc. Štěpánkou Fišerovou.
 • Všechny trofeje budou zapsány v systému Yamaco.
 • Každý lovec (majitel trofeje) obdrží od přebírajícího pracovníka OMS originál předávacího protokolu. Kopie zůstane na OMS k dispozici ČMMJ (viz vzor č. 1 v příloze).
 • Na OMS se budou shromažďovat také raritní trofeje do soutěže, které budou mít zvláštní seznam (viz vzor č. 2 v příloze).
 
Svoz
 
 • Sekretariát zajistí svoz trofejí ze svozových míst. Přesný termín nakládky bude OMS zaslán po podepsání smlouvy s vybraným dopravcem.
 • Zástupce sekretariátu ČMMJ na svozném místě přebere každou jednotlivou trofej a označí jí unikátním čárovým kódem.
 • OMS zajistí pečlivé zabalení, chránící trofej proti poškození při přepravě.
 • Při převzetí trofejí bude vyhotoven předávací protokol mezi OMS a zástupcem ČMMJ (viz vzor č.2 v příloze), který slouží zároveň jako podklad pro pojištění trofeje při přepravě a na výstavě.
 
 
Tabulka výše pojistného plnění v Kč pro trofeje jednotlivých druhů zvěře:
 
druh zvěře trofej zlatá trofej stříbrná trofej bronzová
srnec 20.000 15.000 ----------
jelen evropský 60.000 40.000 20.000
daněk 40.000 25.000 -----------
muflon 35.000 ---------- -----------
jelen sika 25.000 15.000 -----------
jelen Dybowského 30.000 25.000 15.000
prase divoké 20.000 15.000 8.000
kamzík 20.000 15.000 8.000
lebky šelem 10.000 ---------- ---------
ostatní trofeje 20.000 15.000 8.000
Rarita, jednotně 3.000
 
 
 
 
 
 
Katalog
 
Katalog bude v tištěné podobě obsahovat pouze vystavené trofeje roztříděné podle druhu zvěře, volnost, obora a zahraničí. Dále bude zveřejněna elektronická verze katalogu, která navíc bude obsahovat údaje převzaté z CHP. Hodnocení z CHP do elektronického katalogu lze zapsat, pouze pokud byla hodnocena členem ÚHKT a nebyla předmětem svozu.  OMS obdrží katalog zdarma.
 
Medaile a diplomy
 
 • Lovci, kteří dají trofej k dispozici, obdrží zdarma diplom a medaili (národní medaili).
 • Medaile si mohou vlastníci trofejí zveřejněných v elektronické verzi katalogu zakoupit přes  
       OMS.
 • Medaili CIC mohou získat pouze hodnocené trofeje z volnosti, z této výstavy, které dosáhnou
       na zlaté hodnoty. Zájemci o medaile CIC si vyznačí zájem do předávacího protokolu při svozu trofejí.
 • Zájemci obdrží tabulku CIC, na základě které bude možné si tuto medaili objednat individuálně za 150 Euro ? v ústředí CIC v Budapešti.
 
 
Kontakty:
 
Informace o svozu a hodnocení trofejí – OMS Nový Jičín
jednatel OMS – tel. 731 482 607
 
Informace o svozu a hodnocení trofejí – ústředí ČMMJ
Bc. Štěpánka Fišerová, tel: 604 564 393, stepanka.fiserova@cmmj.cz
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2