Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Chovatelská přehlídka trofejí > členové hodnotitelské komise


Pro hodnocení budou vytvořeny 3 komise, z toho dvě pro hodnocení srnčí zvěře a jedna pro ostatní trofeje.

V každé komisi bude předseda a zapisovatel. Členy komise utvoří myslivci navržení ORP a doplnění členy OMK.

 Hodnotitelé trofejí:

Předseda: Ing. Slavomír Šigut, Delegát:

Březina Petr  
Cochlar Jakub Ing.
Čip Pavel  
David Antonín  
Ficbauer Petr  
Honeš Milan Ing.
Kesegová Iva  
Kloss Miroslav  
Kramoliš Martin  
Kuběna Stanislav  
Kublín Filip  
Macíček Jiří  
Marek Richard Ing.
Marková Vladislava Bc. 
Matúš Pavel  
Peňáz Jaromír  
Raffai Ladislav  
Raška Michal  
Stanovský Petr  
Šigut Slavomír Ing.
Štefek Roman  
Trčka Ivo MVDr., Ph.D.
Vřetonka  Václav  


 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2