Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Kurz pro uchazeče o zkoušky z myslivosti

Nový kurz pro uchazeče o lovecký lístek, začne v

sobotu 13.3.2021 od 8.00 hod. na OMSu v

Kuníně.

Cena kurzu byla stanovena na 5 500,- Kč.
 
V ceně kurzu je pojištění na rok 2021
 

Zkoušky myslivosti v okrese Nový Jičín 2017
 
Konec kalendářního roku je v mysliveckých spolcích obdobím aktivit, především honů. U Okresního mysliveckého spolku to jsou zpravidla soutěže na ukončení střelecké sezóny nebo poslední kynologické akce v roce, ale v Kulturně propagační komisi u OMS Nový Jičín se rozeběhnou činnosti spojené s přípravou nového kurzu pro výuku myslivosti, v závěru roku 2016 také z důvodu aktualizace seznamu přednášejících lektorů, kteří prošli seminářem pořádaným ČMMJ 18. 12. 2016 ve Větřkovicích. Bylo taky, nutné ukončit seznam uchazečů o myslivecké zkoušky ověřením přihlášek s nerozhodnutými zájemci a zaregistrovat předepsané platby.
Výuka nového kurzu byla zahájena 14. ledna 2017 a je potěšitelné že se nám do kurzu hlásí stále více žen, z 27 uchazečů pro kurz v r. 2017 je jich sedm.
Všichni mají možnost za leden a únor vyslechnout 66 hodin přednášek teoretické přípravy ze sedmi předmětů a pak jsou pro ně připravené pestré okresní i jiné akce po celý rok a praxe v mysliveckých spolcích.
Druhou aktivitou KPK z počátku nového roku je příprava ústních zkoušek z myslivosti pro uchazeče v kurzu 2016, a to vyhodnocením podkladů o průběhu praxe uchazečů za celý rok, zajištěním vhodných prostor pro provedení zkoušek, sestavením zkušebních senátů a doprovodného programu. Nejdříve bylo ke zkouškám hlášeno 24 uchazečů a bylo nutné sestavit dva senáty. Ale po podrobném projednání podmínek s uchazeči klesl jejich počet na 19 a tak nebylo nutné dva senáty využívat. Ústní zkoušky z myslivosti byly opět zajištěny v historických prostorách Kunínského zámku na termín 18. 2. 2017.  Přírodně vyzdobené chodby i velký sál jehličnany, svižné vytrubování našeho juniora Jirky Jakuba a slavnostně odění protagonisté celé akce dávali tomuto dni nádech důstojnosti a uchazečům možná i trochu nervozity.
Mezi devatenácti zkoušenými byly i čtyři ženy a jak je výše uvedeno, jejich zájem stoupá a jsou dobré. Všichni zvládli kontrolní zkoušku ze střelby z loveckých zbraní 11. února 2017 na střelnici Hubert ve Vlkovicích a tak jsme se všichni sešli o týden později 18. 2. 2017 u zkoušek.
Průběh zkoušek byl dobře připraven i co do využití času tak, aby bylo možno už známé konečné výsledky zpracovávat průběžně a tisknout povinné dokumenty bez zbytečného čekání na závěr.
Dva z uchazečů budou opakovat zkoušku z jednoho předmětu v dubnu, ostatní, včetně všech našich dam prošli zkouškami bez vážnějších zádrhelů, z toho pět s  hodnocením prospěl s vyznamenáním.
Dva, Iva Kesegová a Ing. Ivo Turek byli vybrání k poctě vyhodnocení nejlepšího absolventa zkoušek a přijetí do řad myslivců slavnostním aktem dle mysliveckých tradic.
Významný slavnostní den nových myslivců byl zakončen vzájemným poděkováním zkušebních komisařů a absolventů, loveckými fanfárami a společným krátkým posezením v zámecké restauraci.
Pořadatel zkoušek vyjadřuje vedení a správě Kunínského zámku velké poděkování za umožnění tuto významnou akci pro nové myslivecké praktikanty v těchto historických prostorách konat.
 
 
Černoch Petr, lektor myslivosti OMS Nový Jičín
 

Přiložené dokumenty

 kurz-přihláška (doc - 24,58 KB)
 směrnice pro zkoušky z myslivosti (pdf - 87,97 KB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 9.00- 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2