Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Kurz pro uchazeče o zkoušky z myslivosti > Kurz myslivosti 2012

Hodnocení zkoušek z myslivosti ročníku 2012
 
Okresní myslivecký spolek Nový Jičín organizuje každoročně přípravu uchazečů a provedení zkoušky z myslivosti pro nové zájemce o mysliveckou činnost.

Do přípravného školení ke zkouškám z myslivosti se v roce 2012 přihlásilo 12 uchazečů. Přednášky teoretické přípravy v rozsahu 72 hodin proběhly v lednu a únoru 2012, návštěva
Moravskoslezské ornitologické stanice v Přerově a odborná výuka zacházení s loveckými zbraněmi na střelnici pak v červnu.

Jinak v průběhu roku se uchazeči zúčastňovali střeleckých, kynologických, mysliveckých a kulturních akcí Okresního mysliveckého spolku a  taky  i Mysliveckých sdružení v rámci praktické přípravy, nechyběly ani návštěvy historických expozic, sbírky a výstavy mimo okres Nový Jičín.

Jeden uchazeč v průběhu roku přípravu v kurzu ukončil, jeden z důvodu vycestování mimo republiku právě v čase konání závěrečných zkoušek se od zkoušek omluvil, ke zkouškám
se tak dostavilo 10 uchazečů.

Pro uchazeče byly před zkouškami ještě provedeny konzultace všech lektorů k rozsahu předpokládaných znalostí a kontrolní zkouška střelby z loveckých zbraní.

Ústní zkoušky proběhly 23.2.2013  poprvé v důstojných prostorách velkého sálu na zámku Kunín.

Uchazeči úspěšně prezentovali své znalosti ze sedmi předmětů rozsahu zkoušky před zkušebními komisaři. Výsledkem vypjatého dne pro uchazeče bylo, že všichni vyhověli. Úspěšně se vypořádali s požadavky na znalosti a taky  s požadavky směrnice ČMMJ, která klade důraz na roční praxi uchazečů na akcích OMS a ve sdruženích. Většina odpovědí uchazečů, např. o bezpečnosti při zacházení se zbraní, nebo o výcviku loveckých psů, či tvorbě honiteb anebo o péči o zvěř vycházely z praktického vyzkoušení si v praxi, byl poznat i pozitivní vliv provedených konzultací před zkouškou.

Dva z uchazečů byli hodnoceni „prospěl s vyznamenáním“ jednalo se o paní Šárku Večeřákovou a pana Marka Skalku a zbývajících osm „prospělo“.František Bajer, František Pentrák, Frydrych Kamil, Milan Mikerásek, Petr Trčka, Ing. Tomáš Horák, Tomáš Janek, Vilém Šimurda.


Deset nových absolventů si tak otevřelo dveře do světa odpovědné činnosti, kterou je myslivost. Při jejím výkonu se budou neustále zdokonalovat, budou své zkušenosti obohacovat o nové poznatky, které přináší vývoj, budou se i oni podílet na udržování a snad i rozvoji onoho významného nehmotné kulturního  dědictví,  které nám přenechali naši předchůdci.

Všem na tuto cestu přeje OMS Nový Jičín tradiční „Myslivosti zdar“

K celkovému mimořádnému dojmu všech zúčastněných, ale především úspěšných absolventů přispěla i slavnostní atmosféra tónů lesnic přítomných trubaček slečny Kateřiny Vítkové a Zlaty Matysové, které umocnily dojem neopakovatelné atmosféry v historickém prostředí velkého sálu na zámku Kunín. Za možnost provést důstojně takto významný akt uvedení nových absolventů myslivosti do praxe upřímně děkujeme správě zámku panu Bronislavu Novosadovi a starostce obce Kunín paní Dagmar Novosadové, vedení muzea Nový Jičína také bychom chtěli vyzvednout dobře odvedenou práci v kuchyni a výbornou obsluhu paní Martiny Blažkové Šimičkové a také velké díky patří celému zkušebnímu senátu aorganizátorům celé akce panu předsedovi OMS Ladislavu Raffaiovi a předsedovi KPK Miroslavu Klossovi a OMS Nový Jičín.

Zpracoval: Petr Černoch, vedoucí kurzu a lektor myslivosti OMS
Nový Jičín

Přiložené dokumenty

 Termíny akcí (docx - 15,57 KB)

Fotogalerie

 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2