Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Zlatá srnčí trofej

Soutěž ZST a MOP pro rok 2020 byla zrušena z důvodu nákazové situace a s tím souvisejícími opatřeními vlády.


Soutěže ZST a MOP v okrese Nový Jičín 25.5.2019

 
Letošní okresní kolo soutěží jednotlivců ZST a tříčlenných družstev MOP bylo připraveno v obci Starojická Lhota 25. května 2019. Od počátku nového roku 2019 byly vydávány průběžně informace k zajištění akce, která svým počtem zapojených kroužků, vedoucích a mnohdy i rodičů se zkušenostmi z minulých ročníků měla být vůbec největší v historii, a očekávání se naplnilo. Do obce se v daný den sjelo odhadem tři stovky organizátorů, rozhodčích, zástupců OMS Nový Jičín a hostů, účastníků soutěží, pomocného personálu a obsluhy, dopravní pomoci, rodičů a příznivců. Členové mysliveckého spolku MS Starojická Lhota na sebe vzali odpovědnost a připravili pro všechny velice dobré zázemí na výletišti u Kulturního domu, kde bylo o všechny postaráno, jak se stravováním, tak s atrakcemi a doprovodným programem. K provedení terénních částí soutěží bylo využito části honitby s názvem Paseky, k ZST lesíku u Myslivny.
Při nástupu byli všichni srdečně přivítáni předsedou OMS Nový Jičín Ladislavem Raffaiem. Ve svém vystoupení vyjádřil přání příjemného pobytu a hodně štěstí při soutěžích dětem i předseda MS Starojická Lhota p. Martin Pavlík. Přítomni se z vystoupení předsedy OMS taky dozvěděli, že tento ročník soutěží ZST a MOP je v okrese Nový Jičín již 45., což potvrdil i přítomný Čestný předseda OMS Nový Jičín p. Zdeněk Pilich.
V soutěži jednotlivců ZST se přihlášení soutěžící nejdříve odebrali do sálu Kulturního domu k provedení testů. Testy byly připraveny ve větší míře se zařazením obrazových otázek, v kategorii mladších bylo v testu 45 otázek a v kategorii starších 50.
Mezitím se soutěžící zapsali do soutěže tříčlenných družstev MOP a po dokončení testů vyrazili do terénu na Loveckou stezku plnit soutěžní úkoly z poznávání zvěře a hlasů zvěře, zoologie, kynologie, orientace v přírodě, botaniky, poznávání ptáků, dovednostních disciplín, překonávání překážky, zdravovědy, střelby ze vzduchovky a luku a hodu na cíl.
V průběhu soutěží byly vyhodnoceny testy ZST a určeno pořadí, prvních pět z každé kategorie bylo vysláno na Stezku poznávání, kde měl každý nalézt a popsat do záznamníků 50 označených nebo aranžovaných preparací, shozů, přírodnin, rostlin nebo stop.
V kategorii mladších v soutěži ZST zvítězila Pavlíková Natálie z místního kroužku Starojická Lhota, druhé místo vybojoval Martinásek Jan a třetí Stanovský Petr, oba z MS Lazy Tísek.
V kategorii starších si vítězství odnesla Nasswetterová Nela z MS Janovice, druhé místo získal Dorda Damián z MS Fulnecko a třetí byla Niklová Tereza z úspěšného kroužku MS Lazy Tísek. V soutěži ZST soutěžilo 33 dětí. Vítězové obou kategorií postupují do národního kola ZST, které se bude konat na LT Palcát v Plané nad Lužnicí od 7. července.
V soutěži tříčlenných družstev MOP byla zařazena i kategorie 0 – benjamínků, tady si vítězství odnesla trojice z MS Jistebník ve složení Stilerová Natálie, Žůrek Jan a Razimová Alexandra, druhé místo získala trojice z MS Starojická Lhota ve složení Kolenovský Vojta, Pavlík Matěj a Macháč Štěpán a třetí místo vybojovala trojice z MS Kujavy ve složení Vendrinský Jakub, Rojíček Jonáš a Grellová Sabina.
V kategorii mladších vybojovali první místo David Jakub, Cuper Alex a Cuperová Anna z MS Petřvald, druhé místo získala trojice Pospíšilová Lucie, Pospíšil Jan a Valentová Adéla z MS Libhošť a třetí místo si odnesli Bezděk Vojtěch, Vašek Vladimír a Rosová Veronika z MS Janovice.
V kategorii starších dominovaly kolektivy s tradičně dobrými výsledky po několik ročníků nazpět. Vítězství dosáhlo družstvo MS Janovice ve složení Mičulek Filip, Škařupová Nela a Nasswetterová Nela, druhé místo si odnesla děvčata z MS Lazy Tísek – Niklová Tereza, Niklová Lenka a Axmanová Tereza a třetí místo vybojovala smíšená trojka Jakub Jiří, Marková Anna a Kesegová Kristýna. V soutěži MOP soutěžilo 111 dětí.
 
 
 
Pro všechny soutěžící byly připraveny drobné dárky a pozornosti, v každé kategorii pro první tři diplomy, věcné a hodnotné ceny. Náročný den pro pořadatele byl ukončen zveřejněním výsledků, předáním cen a slavnostním Halali trojice trubačů MS Starojická Lhota.
 Všeobecná spokojenost byla na organizátorech poznat, dobrá akce se podařila.  45. ročník Okresního kola ZST a MOP 2019 v okrese Nový Jičín podpořili: Okresní myslivecký spolek Nový Jičín, Město Nový Jičín, Obec Starý Jičín, MS Starojická Lhota z.s.
Sponzorskými dary akci podpořili: Hroší stavby Morava a.s., Plynstav s.r.o., NRA HOLDING s.r.o., Zdeněk Macháč - zemní práce, Město Nový Jičín.
Významně akci podpořili i členové SDH Starojická Lhota logistickou činností při akci.
Zvláštní pozornost zaslouží kolektiv studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, kteří pod vedením Michala Pavlíka vyrobili poháry pro tuto akci.
Celým dnem nás mysliveckými signály provázeli trubači Vojtěch Majkus, Zdeněk Macháč (oba MS Starojická Lhota) a Michal Pavlík (MS Háj Lešná). Svými výkony nepochybně dodali tomuto dni slavnostní a pravou mysliveckou atmosféru.
Všem jmenovaným patří velké poděkování za podporu dětských a mládežnických akcí.
 
Petr Černoch, lektor myslivosti OMS Nový Jičín

                                      

Okresní kolo ZST a MOP při OMS Nový Jičín
Již tradiční závěr května přinesl vyvrcholení práce kroužků myslivosti a ochrany přírody v okrese Nový Jičín. V sobotu 21.5.2016 se sjelo na 60 soutěžících dětí a asi stejně tolik pořadatelů a členů rodin a doprovodu u nové myslivecké chaty MS Fulnecko ve Vlkovicích.
Pořadatel OMS Nový Jičín spolu s garantem akce - místním MS připravili vskutku perfektní podmínky pro celodenní „mysliveckou olympiádu mládeže“ okresu a taky průběh akce a promyšlený soutěžní i doprovodný  program včetně zázemí pro uložení věcí  a připravené občerstvení, umocněný pěkným počasím naznačoval prožít s dětmi aktivní a smysluplný den.
Po registraci, nástupu, seznámení s programem dne, představení vedoucích dne a rozhodčích se odebralo 22 soutěžících v kategorii mladších i starších do připravené místnosti k provedení testů v soutěži ZST. Mezitím proběhlo poučení rozhodčích a zapojených letošních uchazečů zkoušky z myslivosti, kteří se rozešli na jednotlivá stanoviště asi kilometrové Lovecké stezky pro soutěž tříčlenných hlídek v soutěži Mladý ochránce přírody.  Na stanoviště byly zároveň rozvezeny přírodniny, vycpaniny a vybavení stanovišť lukostřelby, vzduchovky, řezání dřeva a zatloukání hřebíků, orientace v přírodě s mapou a busolou, přechodu překážky po laně, botaniky, zoologie, kynologie, rozdělávání ohně na čas a vázání uzlů i pozorování v přírodě  včetně stolků a laviček.
Po ukončení testů se hlídky zkompletovaly a vypravily se na trasu Lovecké stezky  podle mapky v průvodním záznamníku, který nesly s sebou v pořadí kategorií mladší a pak starší.
Zpravidla je doprovázeli vedoucí nebo i celé rodiny, které na stanovištích buď stáli opodál a sledovali, jak si děti vedou nebo na stanovištích s pohybovými dovednostmi aktivně fandili.
Na každém ze třinácti stanovišť společně hlídky plnily úkoly podle pokynů v záznamníku za dozoru rozhodčích, kteří  výkon hodnotili a vepsali počet získaných bodů s podpisem. Při příchodu do cíle odevzdaly hlídky vyplněné záznamníky k vyhodnocení. V tu dobu už měli pořadatelé  vyhodnocené  testy jednotlivců a sestavené předběžné pořadí v obou kategoriích ZST, připravené, roznesené a označené přírodniny a vycpaniny na trasu Stezky poznávání. Vyhledali si jednotlivé soutěžící a zavedli je na start Stezky poznávání a po jednom je vypouštěli na trasu. Soutěžící zapisovali názvy rostlin, přírodnin a mysliveckých předmětů do záznamníku, který na konci stezky odevzdali. Počet získaných bodů za správně poznané a zapsané předměty se sečetl s počtem bodů za testy a bylo stanoveno pořadí jednotlivců.  Další z rozhodčích provedli vyhodnocení a sestavení pořadí v soutěži hlídek MOP a mohly se vypisovat diplomy.
Pohár vítěze v soutěži ZST v kategorii mladších si odvezl Marek Štramberský z kroužku při MS Janovice, druhá byla Tereza Niklová a třetí Matěj Martinásek, oba z kroužku při MS Lazy Tísek.  V kategorii starších získala pohár vítězky víceletá úspěšná členka kroužku při MS Janovice Stela Demová, druhé místo o jediný bod méně vybojovala Anna Marková z domácího kroužku při MS Fulnecko a třetí z téhož kroužku Markéta Egertová. Vítězové v obou kategoriích postupují na celostátní kolo, které se bude konat v červenci v Bílé v Beskydech.
V soutěži deseti tříčlenných hlídek Mladý ochránce přírody v kategorii mladších si poháry vítězů vybojovala hlídka MS Lazy Tísek, šikovné holky Niklová Tereza, Niklová Lenka a Švejdová Barbora, druhé místo získala hlídka MS Janovice A ve složení Štramberský Marek, Kemlová Tereza a Tkáč Jan a na třetím místě se umístila hlídka opět  z MS Lazy Tísek ve složení Martinásek Jan, Martinásek Matěj a Martinásková Pavlína.
 
V kategorii starších se očekával souboj již známých hlídek z předešlých ročníků, poháry vítězství  si tentokrát odvezla taky z deseti trojic hlídka děvčat z MS Janovice A ve složení Demová Stela, Šimíčková Barbora a Tkáčová Marie, loňští vítězové ze ZŠ Hostašovice ve složení Hub Ondřej, Jiříček Martin a Mičulka Jiří  vybojovali o jediný bod méně druhé místo a třetí byla hlídka MS Fulnecko v sestavě  Egertová Markéta, Cibulec Jan a Zlámalová Anna.
Při vyhlášení vítězů byl vyhlášen i nejmladší účastník soutěžního dne, kterým byl Alex Cuper z kroužku při MS Petřvald.
Odměněni byli především  všichni do třetího místa hodnotnými cenami a pak i všichni další účastníci, další odměny byly předány účastníkům soutěží ve střelbě z luku a vzduchovky, které pořádalo místní MS Fulnecko v rámci doprovodného programu v průběhu dne. Část dne vyplnila i ukázka příslušníků Policie ČR, kteří předvedli výsledky výcviku a práce služebních psů.
Průběhu soutěžního dne byl přítomen i Čestný předseda OMS Nový Jičín pan Zdeněk Pilich, na závěr dne přišli mezi děti i zástupci Města Fulneku, paní starostka Ing. Radka Krištofová a místostarosta František Schindler, kteří se ochotně ujali předávání cen.
Ve svém vystoupení vyjádřila paní starostka obdiv a poděkování členům MS Fulnecko za vybudování tak promyšleně uspořádané nové myslivecké chaty, organizátorům okresní soutěže ZST a MOP vyjádřila díky za velmi pečlivou přípravu a průběh mysliveckého dne pro děti a předala hlavním pořadatelům - předsedovi OMS Ladislavu Raffaiovi a zástupci rady OMS pro práci s dětmi Bohuslavu Furmánkovi věcnou cenu. Všichni účastníci  ocenili i doprovod soutěží loveckým troubením mladými trubači, kterými byli Jakub Jiří, Cibulec Jan a Cibulec Josef.
Malou sladkostí byli odměněni i rozhodčí z trasy Lovecké stezky a symbolické upomínkové předměty  a veliké poděkování  s loveckou fanfárou si odneslo i všech sedm přítomných vedoucích dětských kolektivů, kteří jsou stále zárukou, že se práce s mládeží v okrese Nový Jičín daří a bude dařit i nadále.
Zástupci OMS s poděkováním za příspěvek pro akce s dětmi a účast na vyhlášení výsledků předali  i paní starostce malou cenu včetně trička s emblémy dětských mysliveckých soutěží a indiciemi ČMMJ OMS Nový Jičín.
V závěru bylo poděkováno taky sponzorům, kterými byli: Město Fulnek, MS Fulnecko, OMS Nový Jičín, STECOMTRA, s.r.o., HROŠÍ STAVBY MORAVA a.s., LXM GROUP a.s., ARPEX MORAVA s.r.o.,  Ing. Richard Marek, Střelnice Hubert Vlkovice, Včelařství Marie Bučanková.
Soutěžní den s mládeží a myslivostí ukončilo všeobecné fotografování a lovecké fanfáry Jirky Jakuba a příslib podobného setkání zase za rok.
Tak prožívané a propagované myslivosti je třeba zvolat třikrát  Zdar! Zdar! Zdar!
 
Petr Černoch, lektor myslivosti OMS Nový Jičín