Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nymburk
 
Pozadi
OMS Nymburk
Adresa: Maršála Koněva 2067 , Nymburk , 288 02
Telefon:724 702 262
Email:oms.nymburk@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnymburk
Jednatel:Alois Bultman - oms.nymburk@seznam.cz
Předseda:Jaroslav Moravec - moravecjara@seznam.cz
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
St:8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
   
IČO:67777473
Účet:0503683309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Nymburk
Ekonomická komise

EET - přihlásit se do systému pokud Vaše příjmy přesáhnou
           175.000,-- Kč
měsíčně.


Cestovní náhrady v roce 2020

OMS Nymburk proplácí dle usnesení OMR svým členům 5,-- Kč/km

Výše sazeb tuzemského stravného

Tuzemské stravné

Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši:

Sazby stravného v roce 2020:
 
86,-- Kč až 102,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
131,-- Kč až 157,-- Kč, trvá-lí pracovní cesta 12 až 18 hodin
205,-- Kč až 245,-- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Pokud vám jako zaměstnanci bude – během pracovní cesty – poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší vám stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

Na stravné nemá zaměstnanec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

  • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

O výši stravného v rámci rozpětí rozhoduje zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nestanoví konkrétní výši stravného, garantuje zaměstnanci zákon nárok na stravné ve spodní sazbě stanoveného rozpětí.

Horní hranice rozpětí je stanovena pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Ostatní zaměstnavatelé mohou poskytovat i vyšší stravné, ale částka poskytnutá nad tuto hranici se připočítá k základu pro daň z příjmů zaměstnance a zaměstnanec i zaměstnavatel z ní odvedou pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

V případě jedné pracovní cesty, která spadá do 2 kalendářních dnů, je možné posuzovat dobu trvání pracovní cesty dohromady za oba dva dny, pokud to je pro zaměstnance výhodnější. To však neplatí pro tuzemskou část zahraniční pracovní cesty.

V případě více pracovních cest v jednom kalendářním dni je nutné posuzovat každou pracovní cestu samostatně.

Přiložené dokumenty

 Agrotechnicka-dokumentace-mysl-policek (odt - 20,55 KB)
 Cestne_prohlaseni_vzor (doc - 27,14 KB)
 Dotace-na-myslivecke-hospodareni (docx - 15,72 KB)
 Dotace-pro-myslivost (docx - 25,61 KB)
 Zadost-o-dotaci (docx - 23,80 KB)
 Informace k vedení účetnictví (doc - 369,15 KB)
 Komplexní organizační směrnice MS (doc - 166,91 KB)
 Zákon o daních z příjmů (doc - 1,95 MB)
 Zákon o sociálním pojištění (doc - 425,98 KB)
 Zákon o účetnictví (doc - 375,30 KB)
 Zákon o zdravotním pojištění (doc - 290,30 KB)
 Zákoník práce (doc - 1,33 MB)
 Zapis_o_instalaci_vzor_NV (ods - 7,37 KB)
 
Přijímáme přihlášky do kurzu o I. lovecký lístek. Cena kurzu je 6.000,-- Kč. V ceně je pojištění uchzeče po celou dobu kurzu, praktická část se zacházení střelnou zbraní a učební pomůcky.

Bankovní spojení : 0503683309/800