Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nymburk
 
Pozadi
OMS Nymburk
Adresa: Maršála Koněva 2067 , Nymburk , 288 02
Telefon:724 702 262
Email:oms.nymburk@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnymburk
Jednatel:Alois Bultman - oms.nymburk@seznam.cz
Předseda:Jaroslav Moravec - moravecjara@seznam.cz
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
St:8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
   
IČO:67777473
Účet:0503683309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Nymburk
Halali

Pojišťovna Halali

Pojištění domácnosti- standard


pojištění domácnosti zahrnuje pojistná rizika:
-pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí
-pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou unikající z vodovodních zařízení
-pojištění pro případ odcizení věcí krádeží nebo loupeží
Výše pojistného je např. u počtu 3místností Kč 650,-/rok a je pojištěna hodnota zařízení ve výši Kč 400 000,-.pojištěnou domácností jsou rozuměny všechny obytné místnosti včetně kuchyně, pokud tato přesahuje rozměrem podlahové plochy 12m2.Ve smlouvě lze sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občana-vlastníka, držitele nebo nájemce domácnosti ve výši Kč 320,-/rok.

Úrazové připojištění při výkonu práva myslivosti

Pro členy ČMMJ jako členskou výhodu připravila pojišťovna Halali a.s. možnost připojištění úrazového pojištění při výkonu práva myslivosti až na pětinásobek.
Základní pojištění v členském příspěvku činí Kč 50,- a výše pojistné částky je:
bolestné.................. 30 000,- Kč
trvalé následky......... 70 000,- Kč
smrt úrazem............ 50 000,- Kč 
Při připojištění na pětinásobek zaplatí člen ČMMJ částku Kč 200,- a výše krytí je:
bolestné................. 150 000,- Kč
trvalé následky........ 350 000,- Kč
smrt úrazem............250 000,- Kč

Pojištění zahraničních lovců

Cizí státní příslušník, který chce na území ČR provozovat myslivost musí být povinně pojištěn proti škodám způsobenými při provozu myslivosti.Pojištění lze získat podepsáním smlouvy, ke které jsou potřeba tyto údaje:příjmení a jméno lovce,datum narození,číslo pasu a státní příslušnost.Na základě vystaveného dokladu o pojištění zákonné odpovědnosti bude vydán lovecký lístek pro zahraniční lovce.
Pojistná sazba
1 den............ 300,- Kč
5 dní............. 450,- Kč
30 dnů.......... 600,- Kč
6 měsíců....... 900,- Kč
1 rok............1200,-Kč

Náležitosti loveckého lístku
zahraniční lovec musí vedle cestovního pasu předložit i kopii jeho loveckého lístku, která je nezbytná pro vydání loveckého lístku pro cizince.Pokud žádá cizinec o lovecký lístek na 30 dní a více, je nezbytné předložit Výpis z rejstříku trestů, vystavený ČR.

Sazby za lovecký lístek
1 den..............30,- Kč
5 dnů..............50,- Kč
30 dnů............70,- Kč
6 měsíců........100,- Kč
1 rok.............150,- Kč

Celkovou nabídku všech druhů pojištění, poskytujících pojišťovnou Halali a.s. naleznete na web stránkách pojišťovny- www.halali-pojistovna.cz

Halali a.s. všeobecná pojišťovna uzavřela od 1.1.2007 Skupinovou pojistnou smlouvu s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. na pojištění odpovědnosti pro výkon práva myslivosti a úrazové pojištění pro výkon práva myslivosti pro zaměstnance VLS ČR.s.p.Skupinová pojistná smlouva obsahuje možnost sjednání připojištění úrazu až na pětinásobek a je možno je nadále sjednávat na OMS ČMMJ.Každý zaměstnanec VLS ČR s.o. prokazuje pojištění "Pojistkou"Halali, všeobecná pojišťovna a.s. ve formátu loveckého lístku, či zbrojního průkazu. Pojistka ke skupinové pojistné smlouvě VLS ČR s.p. má náležitosti stanovené § 9 zákona č. 37/2004 o pojistné smlouvě.

Pojištění-psi

Halali a.s.,všeobecná pojišťovna vytvořila nový pojišťovací produkt na pojištění loveckých psů s průkazem původu.Nové pojištění se vztahuje na riziko:
-běžného úrazu a úrazu při pracovní činnosti plemene a s tím spojené léčebné výlohy
- uhynutí nebo utracení psa v důsledku získané nemoci, operace, potratu, porodu, akutní otravy nebo v důsledku živelné události.
Pojistné je stanoveno na základě pojistné hodnoty loveckého psa. Hodnota psa se určuje na základě údajů v průkazu původu psa a vyplněného "dotazníku" o psu navrhovaném do pojištění. Na hodnotu psa mají vliv zejména kupní cena psa, dosažené zkoušky z výkonu, u fen chovnost a výstavy.Hodnotu psa stanovuje znalec v oboru kynologie určený pojišťovnou. Znalec vystavuje Certifikát hodnoty psa.Sazba ročního pojistného je 12% ze sjednané pojistné částky psa nejméně však Kč 1 200,- za rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.V případě, že MS/HS pojistí všechny psy držené povinně na honitbu jako právnická osoba, dostává 10% slevy na pojistném. Pojistné plnění v případě úrazu a s ním spojených léčebných výloh je hrazeno do výše hodnoty psa.V případě neúspěného léčení dostává pojištěný 50% ceny na nákup štěněte.Pojistné plnění v případě úhynu nebo utracení je hrazeno ve výši 80% hodnoty psa v době pojistné události.


 

Přiložené dokumenty

 Prohlášení představenstva (docx - 147,56 KB)
 Pojištění majetek (pdf - 115,39 KB)
 Pojištění odpovědnost (pdf - 115,39 KB)
 Pojištění psi (pdf - 1,12 MB)
 Pojištění úraz (pdf - 107,07 KB)
 Sazebník pojistného (pdf - 360,42 KB)
 Všeobecné pojistné podmínky-VPPO 2008-pojištění odpovědnosti (doc - 85,50 KB)
 
Přijímáme přihlášky do kurzu o I. lovecký lístek. Cena kurzu je 6.000,-- Kč. V ceně je pojištění uchzeče po celou dobu kurzu, praktická část se zacházení střelnou zbraní a učební pomůcky.

Bankovní spojení : 0503683309/800