Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nymburk
 
Pozadi
OMS Nymburk
Adresa: Maršála Koněva 2067 , Nymburk , 288 02
Telefon:724 702 262
Email:oms.nymburk@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnymburk
Jednatel:Alois Bultman - oms.nymburk@seznam.cz
Předseda:Jaroslav Moravec - moravecjara@seznam.cz
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
St:8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
   
IČO:67777473
Účet:0503683309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Nymburk
Legislativa

Právní předpisy související s myslivostí

 Změna zákona o zbraních 
Od 1. 7. 2014 nabyla účinnost novela zákona o zbraních č. 170/2013 Sb., kterou se
mění zákon 119/2002 Sb.      Zásadní změny:
- prodloužení platnosti ZP z 5 na 10 let, u žádostí podaných po 1. 7. 2014
- možnost policie poslat držitele ZP na lékařsou prohlídku, podezření na změnu  
  zdravotního stavu
- zrušení povinnosti být držitelem loveckého lístku při žádosti o vydání ZP skupiny C
- zrušení povinnosti hlásit změnu bydliště a vyměnit tak ZP
- zrušení záznamu do ZP o oprávněnosti nosti zbraň kategorie B
- zavedení možnosti udělení výjimky na noktovizory pro myslivce (žadatel musí být
   držitelem  platného ZP a platného loveckého lístku)
- při posuzování spolehlivosti žadatele o vydání ZP či jeho držitele bude mít vliv jízda
   pod vlivem alkoholu
Zřizuje se informační systém CRZ - centrální registr zbraní. jedná se o systém veřejné
správy sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní.

K vydání ZP se přikládá pouze jedna fotografie a je nový tiskopis lékařského posudku.
Od 1. 7. 2014
 je změna zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.
(poplatky na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál)
a) Přijetí žádosti o vydání ZP na každou skupinu rozsahu opávnění           700,-
b) Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně                                                 300,-
c) Přijetí žádosti o rozšíření skupin ZP za každoudalší skupinu
    rozsahu oprávnění                                                                                700,-
Zmocnění: Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového ZP
                 na 400 Kč
bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění,
                 uplyne-li doba platnosti ZP. ( tzv.prodloužení ) 
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) této položky na 100 Kč,
jdeli o zbraně myslivců, členů  mysliveckých sdružení.
Veškeré poplatky se hradí   kolky, které je nutno zakoupit na Poště.

Přiložené dokumenty

 Návrh zákona o myslivosti (docx - 125,91 KB)
 Stanovy-CMMJ (pdf - 388,15 KB)
 veřejný rejstřík (jpg - 421,28 KB)
 Organizační směrnice pro MS (doc - 184,83 KB)
 Myslivecký řád (doc - 89,09 KB)
 Kompletní přehled zákonů a vyhlášek souvisejících s myslivostí (doc - 89,60 KB)
 Správní řád 500 2004 Sb (doc - 504,32 KB)
 Veterinární zákon č. 182 2008 Sb platnost od 1 7 2008 (doc - 307,71 KB)
 Vyhláška 21 2009 prohlížitelé (doc - 53,76 KB)
 Vyhláška 244 2002 Sb (doc - 266,24 KB)
 Vyhláška 245 2002 Sb (doc - 48,13 KB)
 Vyhláška 350 2003 Sb (pdf - 167,02 KB)
 Vyhláška 61 2009 (doc - 103,94 KB)
 Vyhláška č. 553 2004 Sb (doc - 737,79 KB)
 Vyhláška č. 7 2004 Sb (doc - 40,96 KB)
 Zákon 484 08 Sb zbraně a střelivo (doc - 285,18 KB)
 Zákon 59 2003 Sb (pdf - 46,43 KB)
 Zákon č. 33 2008 Sb (doc - 19,97 KB)
 Zákon č. 491 2002 Sb (doc - 282,11 KB)
 Zákon o myslivosti č.449 2001 Sb (doc - 424,96 KB)
 
Přijímáme přihlášky do kurzu o I. lovecký lístek. Cena kurzu je 6.000,-- Kč. V ceně je pojištění uchzeče po celou dobu kurzu, praktická část se zacházení střelnou zbraní a učební pomůcky.

Bankovní spojení : 0503683309/800