Obvodní myslivecký spolek Praha 10
 
Pozadi
Praha 10
Adresa: U nových vil 28 , 100 00
Telefon:775 522 997
Email:omspraha10@atlas.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha10
Jednatel:Josef Moravec
Předseda:RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.
  
Úřední hodiny
Po:-
Út:13.30 - 16.30
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777210
Účet:0281036359 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Praha 10
Blok informací levého panelu
Domů

Úvodní strana mysliveckého spolku

OMS Praha 10 je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty. Je zájmovým společenským sdružením s právní subjektivitou. Sdružuje myslivce z městské části a přilehlých obcí Prahy 10.

Posláním OMS je výchova k ochraně přírody a chovu zvěře, příprava k získání odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti, k vydání loveckých lístků absolvováním zkoušek z myslivosti a zbrojních průkazů, příprava ke složení zkoušek mysliveckých hospodářů.

K uvedeným činnostem má OMS technické vybavení, lektorský sbor včetně zkušebních komisařů a možnost výkonu praktické přípravy v honitbách obvodu Praha 10.
Předseda OMS: RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.

Místopředseda OMS: Jan Zelený

Jednatel OMS: Josef Moravec

Předseda MK OMS: Jan Zelený

Předseda KK OMS: Radek Uher

Předseda EK OMS: Hana Dlouhá

Předseda SK OMS: Jaroslav Zelenka

Vedoucí kursu adeptů: Jaroslav Zelenka

Předseda KPK OMS: Mgr. Ilona UhrováPředseda ODR OMS: Jiří Končel

Členové ODR OMS: Josef Vaněček, Antonín Červ


Obvodní myslivecká rada OMS Praha 10 zasedá každé první pondělí v měsíci od 16,30 hod.
ODR zasedá každé druhé úterý v měsíci od 15,00 hod. na sekretariátě OMS.
Kynologická komise a ostatní komise zasedají podle potřeby.
Obvodní myslivecká rada OMS ČMMJ Praha 10 svolává Obvodní sněm s předem stanoveným programem.
Základna OMS Praha 10 má v současné době 330 členů.
V rámci obvodu Prahy 10 je 5 honiteb.
Tři honitby zajišťují myslivecká sdružení, jednu honební společenstvo a jednu honitbu provozuje soukromý nájemce. 
Celková výměra honebních ploch činí cca 4200 ha.


 
Blok informací pravého panelu