Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Praha 4
 
Pozadi
OMS Praha 4
Adresa: Papírníkova 618/5 , Praha 4 , 142 00
Telefon:732 636 259
Email:omspraha4@email.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha4
  
Úřední hodiny
Po:10 - 17
Út:10 - 17
St:10 - 19
Čt:10 - 17
Pá:10 - 14
   
IČO:67777384
Účet:60791369/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s.

Kde je naše kancelář?
prodejně Lovecké a rybářské potřeby Nevoránek.

Po dobu rekonstrukce kanceláře v Papírníkově ulici úřadujeme v prodejně Lovecké a rybářské potřeby Nevoránek na adrese Praha 4, Mariánská 993/46.

Jak se dostanete do kanceláře v prodejně?
Městskou hromadnou dopravou na autobusovou zastávku Lhotka. Sem se dostanete ze stanice metra Kačerov, která je na červené lince metra C, autobusy číslo 139, 150 nebo 157. Můžete cestovat také autobusem číslo 197 ze stanice metra linky C Chodov, případně Háje. Tentýž autobus číslo 197 jede z druhé strany ze stanice žluté linky B Smíchovské nádraží.


Pokud přijedete autem, můžete zdarma zaparkovat přímo před naší kanceláří v prodejně anebo v její blízkosti.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Sněm

Sněm


Co je sněm

Sněm je nejvyšším orgánem Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 jako pobočného spolku. Podle občanského zákoníku jde o členskou schůzi.

Sněm se řídí Stanovami Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. v platném znění a zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
 

Působnost sněmu

Sněm jako nejvyšší orgán rozhoduje o nejdůležitějších věcech Obvodního mysliveckého spolku Praha 4.

Sněm schvaluje vnitřní předpisy a jejich změny.

Sněm schvaluje rozpočet.

Sněm schvaluje výsledek hospodaření.


Složení Sněmu

Sněm tvoří shromáždění členů nebo shromáždění delegátů.
 

Účast na Sněmu

Každý člen Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 je oprávněn účastnit se zasedání sněmu.

Člen může k účasti na sněmu zmocnit pouze jednu osobu. Udělil-li zmocnění více osobám, nepřihlíží se k žádnému z nich. Ten, kdo byl k účasti na jednání sněmu zmocněn, nemůže své zmocnění dále převést. Učinil-li tak, k takovému převedení se nepřihlíží. Každý člen má tolik hlasů, kolik odpovídá součtu jeho hlasu a hlasů jemu udělených na základě písemného zmocnění.

Myslivecká rada každoročně zve všechny členy Obvodního mysliveckého spolku Praha 4, aby se osobně zúčastnili zasedání sněmu.

Před zahájením zasedání sněmu probíhá vždy prezence. Je proto zapotřebí, aby si členové s sebou vzali členský průkaz Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. a průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 

Termíny zasedání sněmu

Podle § 125 odst. 2 Stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. Myslivecká rada svolá jednání Sněmu zpravidla jedenkrát do roka. Občanský zákoník ve svém § 248 odst. 1 stanoví, že členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán nejméně jedenkrát do roka.

V posledních letech sněm Obvodního mysliveckého spolku Praha 4 zasedal 21. 6. 2018, 14. 5. 2019 a 10. 2. 2020.

 

Zasedání Sněmu v roce 2020


Zasedání Sněmu se uskutečnilo 10. února 2020. Na tomto jednání byla zvolena myslivecká rada a dozorčí rada.