Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Praha 4
 
Pozadi
OMS Praha 4
Adresa: Papírníkova 618/5 , Praha 4 , 142 00
Telefon:732 636 259
Email:omspraha4@email.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha4
  
Úřední hodiny
Po:10 - 17
Út:10 - 17
St:10 - 19
Čt:10 - 17
Pá:10 - 14
   
IČO:67777384
Účet:60791369/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s.

Kde je naše kancelář?
prodejně Lovecké a rybářské potřeby Nevoránek.

Po dobu rekonstrukce kanceláře v Papírníkově ulici úřadujeme v prodejně Lovecké a rybářské potřeby Nevoránek na adrese Praha 4, Mariánská 993/46.

Jak se dostanete do kanceláře v prodejně?
Městskou hromadnou dopravou na autobusovou zastávku Lhotka. Sem se dostanete ze stanice metra Kačerov, která je na červené lince metra C, autobusy číslo 139, 150 nebo 157. Můžete cestovat také autobusem číslo 197 ze stanice metra linky C Chodov, případně Háje. Tentýž autobus číslo 197 jede z druhé strany ze stanice žluté linky B Smíchovské nádraží.


Pokud přijedete autem, můžete zdarma zaparkovat přímo před naší kanceláří v prodejně anebo v její blízkosti.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Zkoušky z myslivosti > Obecné informace > Obsah zkoušek

Obsah zkoušek z myslivosti

Uchazeč skládá zkoušky z myslivosti celkem ze sedmi předmětů.

I. skupina
1. Dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti.
2. Význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika.
3. Osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice.

II. skupina
1. Právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti.
2. Řízení myslivosti.
3. Plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika.

III. skupina
Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života).

IV. skupina
1. Chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie).
2. Péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení).
3. Ekologie a její využití v myslivecké praxi, ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře.

V. skupina
1. Myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů).
2. Nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení).
3. Nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení).

VI. skupina
1. Lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření).
2. Základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti.

VII. skupina
1. Způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla.
2. Lovecké stopařství.
3. Ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí.


Okruhy a otázky ke zkouškám z myslivosti

Okruhy a otázky ke zkouškám z myslivosti obsahuje příloha číslo 2směrnici Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. k organizování zkoušek z myslivosti.

Pro každý ze sedmi výše uvedených předmětů je vypracováno dvacet okruhů. Každý okruh je členěn na tři úrovně označené písmeny A, B a C.

Úroveň A představují nosné okruhy. Uchazeč musí úroveň A bezpodmínečně ovládat a znát, souvisle hovořit, případně odpovídat na všechny otázky pokládané zkoušejícím. Neznalost okruhu A je důvodem k opakování zkoušky.

Úroveň B zahrnuje rámcové okruhy. Uchazeč musí znát problematiku okruhu B z většiny, nejdůležitější body, problematiku charakterizovat.

Úroveň C jsou doplňkové okruhy. Postačí stručná charakteristika. Nutná znalost u uchazečů prospěl s vyznamenáním. 

Každý z okruhů se dále rozvíjí v otázkách, které mají také tři úrovně A, B a C.
 
Od koho se dozvíte víc

Podrobnější informace můžete získat při osobní návštěvě v naší kanceláři, telefonicky, elektronickou poštou nebo klasickou poštou. Kontaktujte prosím vedoucího kurzu Ing. Jiřího Mezenského (mobil: 602 211 102, e-mail) nebo zástupce vedoucího kurzu Zdeňka Nevoránka (mobil: 602 250 388, e-mail).