Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Praha 8
 
Pozadi
Praha 8
Adresa: Pod Vlachovkou 494/19 , Praha 8 , 182 00
Telefon:+420 606 227 417
Email:oms.praha8@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha8
Jednatel:Ing. Václav Kubeš tel: +420 606 227 417
Předseda:Hendrych Jaroslav tel: +420 602 228 042
  
Úřední hodiny
Po:-
Út:17.00 - 19.00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777538
Účet:0211796379/ 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Praha 8

 
Akce s dětmi > O pohár OMS Praha 8 2017

TŘIKRÁT A DOST?      

Je takovou tradicí u některých sportovních, jakkoli putovních, pohárů, zvláště v týmových sportech, že družsvo, které získá takový pohár třikrát, už si ho může nechat (viz třeba trofej pro mistry světa ve fotbale). Pro střeleckou soutěž základních škol na Praze 8 o putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku v Prate 8 takové pravidlo neplatí – a to je dobře! Kdyby platilo, už by se stěhoval a myslivci by museli shánět nový!     Ve finále již sedmého ročníku této soutěže, nad níž převzala záštitu radní Městské části Ptaha 8 Ing. Anna Kroutil, si totiž nejlépe vedlo družstvo Základní školy Žernosecká a dotáhlo do posledního zmáčknutí kohoutku dramatický souboj k celkovému vítězství. K celkovému vítězství už třetímu (2013, 2015, 2017)!   Jen pro připomenutí – na tom nejvyšším stupni už stály týmy Základní školy Glowackého 2011), Základní školy Libčická (2012), Základní školy Bohumila Hrabala (2014) a Základní školy Na Slovance (2016). I tento fakt naznačuje, že soutěž má skutečně široký dopad!    Letos mělo finále opravdu vysokou úroveň a bylo díky vyrovnavosti všech soutěžících napínavé až do poslední položky. Po první části, střelbě na sportovní terče, měly ZŠ Glowackého a ZŠ Žernosecká stejný počet bodů (454) a ZŠ Lyčkovo náměstí (již popáté na stupních vítězů, ale stále ne na těch nejvyšších) byla těsně za nimi. Rozhodly tedy lovecké terče (srnec), kde uspěla celková vítězka. Ta získala dohromady 602 body (absolutní rekord!), druhá Základní škola Glowackého dosáhla na 592 bodů a měla jen o bod více než Základní škola  Lyčkovo náměstí (591 bod).    Vlastní finále se konalo již tradičně v areálu školní družiny Základní školy U Školské zahrady, tentokrát v úterý 6. června,  a proměnilo se v malou mysliveckou slavnost. Celý program provázel myslivecký trubač, který v přestávce seznámil střelkyně a střelce s tradicí loveckého troubení, signály a podobně, prostor dostali i lovečtí kynologové s informacemi o významu loveckých psů a ukázkami výcviku. Chápeme totiž i tento projekt jako příspěvek k propagaci myslivosti mezi dětmi.     Ceny předávali vedoucí kulturně propagačního oddělení Ing. Marek Kraus za Českomoravskou mysliveckou jednotu, vedoucí odboru školství Mgr. Petr Svoboda za Městskou část Praha 8 a předseda Jaroslav Šprongl za Myslivecký spolek Praha 8, tedy zástupci hlavních pořadatelů. Všichni účastníci z řad dětí získali medaile a drobné dárky.    A jedna zajímavost – Myslivecká rada Prahy 8 oslovila všechny pražské OMSy s nabídkou, že by se mohl tento projekt rozšířit na celou Prahu a že by v tom ráda pomohla svým, jak se dnes tak hezky říká, „now how“. Řada pražských myslivců projevila zájem, ale jen jeden obvodní myslivecký spolek  dotáhl tento zájem do realizace – Praha 2. A tak se možná někdy na přelomu léta a podzimu dočkáme celopražského finále. Že budou soutěžit jen dva týmy? Za rok už budou třeba čtyři! Tak držme organizátorům dobrého nápadu palce!      
 
Konečné výsledky finále střelecké soutěže o Putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Praha 8:
 
1. Základní škola Žernosecká            602
2. Základní škola Glowackého          592
3. Základní škola Lyčkovo náměstí   591  

 
 


KONEČNÉ  VÝSLEDKY PRVNÍ ČÁSTI VII. ROČNÍKU SOUTĚŽE
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PRAZE 8 VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
O PUTOVNÍ POHÁR OBVODNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU
PRAHA 8

 
 Pořadí škol:
 
1. Základní škola Glowackého                 581  (440/141)
2. Základní škola Žernosecká                  566  (418/148)
3. Základní škola Lyčkovo náměstí          547  (405/142)
 
4. Základní škola Mazurská                         542  (393/149)
5. Základní škola Petra Strozziho                 526  (383/143) 
6. Základní škola Na Slovance                     519  (370/149)
7. Základní škola U Školské zahrady           507  (363/144)
8. Základní škola Palmovka                         481  (351/130) 
9. Základní škola Hovorčovická                  453  (315/138)
10. Základní škola Bohumila Hrabala         404  (269/135)
 
Poznámky:
V tabulce škol je první číslo celkový nástřel, v závorce jsou pak body na sportovní terče a body na lovecké terče.
První tři školy postupují do finále, které se bude konat opět v areálu Základní školy U Školské zahrady, a to 6. června.
 
Nejlepší jednotlivci:
Ve střelbě na sportovní terče a v celkovém nástřelu to byl Hořánek ze ZŠ Na Slovance (89, resp. 139), plný počet 50 bodů na lovecké terče pak nastřílelo 10 chlapců.
Mezi dívkami byly nejlepší Rutová ze ZŠ Glowackého na sportovní terče a celkovým nástřelem (73, resp. 117) a Smutková (ZŠ U Školské zahrady) na lovecké terče (47). 


 
FINÁLE VII. ROČNÍKU

SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PRAZE 8
VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
O PUTOVNÍ POHÁR
                    OBVODNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU PRAHA 8
 
   Finále soutěže se bude konat v areálu Základní školy U školské zahrady v  úterý 6. června 2017 dopoledne.
   Záštitu převzala radní Městské části Praha 8 Ing. Anna Kroutil.
   Propozice vlastního finále jsou stejné jako v základní části – tedy šestičlenné družstvo střílí nejdříve v prvním kole 10 ran na sportovní terče (vždy dva střelci najednou, po druhé ráně se mohou jít podívat na nástřel) a tři nejlepší z družstva v této části pokračují v druhém kole ve střelbě na lovecký terč (5 ran). 
   Vše se střílí na 10 metrů vleže s oporou.
   Do finále postoupily tři nejlepší školy z první části soutěže: Základní škola Glowackého, Základní škola Žernosecká a Základní škola Lyčkovo náměstí.
 
Časový rozpis:
 
08,00    nástup všech soutěžních týmů a pořadatelů
08,15    oficiální zahájení finále
08,25    první kolo finále: střelba na sportovní terče
            (pořadí ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Žernosecká, ZŠ Glowackého
            podle umístění v základní části soutěže)
09,45   myslivecká přestávka (sokolníci s pernatými dravci, lovečtí psi, trubači, vábiči)
10,05   vyhodnocení prvního kola
10,15   zahájení druhého kola finále: střílí se v pořadí C3+B3; A3+C2; B2+A2; C1+B1; A1
            (A1, A2, A3 jsou první tři střelci prvního družstva po prvním kole finále, atd.)
10,45   slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen (radní Městské části Praha 8 ing. Anna Kroutil, zástupce ČMMJ, předseda OMS Praha 8 Jaroslav Šprongl)
11,00  ukončení finále
 
 


VII. ROČNÍK PUTOVNÍHO POHÁRU OBVODNÍ MYSLIVECKÉ RADY PRAHA 8 
 
  Obvodní myslivecký spolek Praha 8 vyhlásil v součinnosti s Úřadem Městské části Praha 8 VII. ročník soutěže školních družstev základních škol na Praze 8 ve střelbě ze vzduchovky „O putovní pohár Obvodní myslivecké rady v Praze 8“.
   Bude se opět jako v předešlých ročnících ročníku jednat o dlouhodobou soutěž, jejíž vylučovací kola proběhnou v dubnu a květnu roku 2017 a finále pak v měsíci červnu. Zúčastnit se může každá základní škola, která má sídlo na Praze 8, přihlášky je třeba podávat nejpozději do 15. března. Střílet se bude v zahradě školní družiny Základní školy U Školské zahrady.
  Pro připomenutí uvádíme vítěze dosavadních šesti ročníků soutěže: Základní škola Glowackého, Základní škola Libčická, Základní škola Žernosecká (dvakrát), Základní škola Bohumila Hrabala, Základní škola Na Slovance.
  Věříme, že letošní účast ještě překoná minulé ročníky, kdy soutěžilo maximálně dvanáct škol.
  Bližší informace lze nalézt  v propozicích soutěže. 
  O průběžných výsledcích a vůbec dění kolem soutěže budeme aktuálně informovat na našich webových stránkách.
 
PROPOZICE PRO ROK 2017
 
  Obvodní myslivecký spolek Praha 8 vyhlašuje v součinnosti s Úřadem Městské části Praha 8 VII. ročník soutěže školních družstev na Praze 8 ve střelbě ze vzduchovky „O putovní pohár Obvodní myslivecké rady v Praze 8“.
 
   Jedná se o dlouhodobou soutěž, jejíž vylučovací kola proběhnou v jarních měsících roku 2017 a finále pak v měsíci červnu. Zúčastnit se může každá základní škola, která má sídlo na Praze 8.
 
   Základní pravidla jsou následující:
1. Každá škola má právo postavit jedno soutěžní družstvo složené z žáků šestých a sedmých tříd. Toto družstvo bude šestičlenné a smíšené –  musí v něm být minimálně jeden chlapec a minimálně jedna dívka. 
2.  Na základě přihlášek budou týmy rozlosovány do střeleckých dnů. To budou některé úterky a čtvrtky v období duben – květen, které budou zvoleny podle náplně činnosti programů škol, k nimž se přihlédne i při losování. V určený den a čas se družstvo dostaví na střeliště (areál školní družiny Základní školy U Školské zahrady). Každý střelecký den si odstřílí své soutěžní výkony ve vylučovací části soutěže tři školní družstva.
3.  Soutěž bude mít dvě položky. Obě se střílí ze vzduchovky vleže s oporou na vzdálenost 10 metrů. V první bude střílet všech šest členů družstva 10 ran na klasické kruhové sportovní terče. V druhé budou pokračovat tři členové týmu s nejlepším výkonem z první položky a bude sestávat pro každého z nich z pěti ran na lovecké terče (srnec, liška nebo divočák). Pokud by mělo více střelců týmu z první položky kolem třetího pořadí stejný nástřel, vybere z nich pro absolvování druhé položky kapitán týmu.
4.   Do celkového výkonu družstva se počítají všechny body nastřílené jeho členy v první i druhé položce.
5. Po absolvování vylučovacího kola všemi školními týmy budou vyhodnoceny tři nejlepší (s nejvyšším počtem nastřílených bodů), které budou pozvány na finálové kolo soutěže. Ve finále se bude střílet podle stejných pravidel jako ve vylučovacích kolech. Finále soutěže bude spojeno s prezentací myslivosti (trubači, kynologové, sokolníci a podobně).
 
   Celkový vítěz získá putovní Pohár Obvodní myslivecké rady v Praze 8 a všechny týmy z finálového kola pak zmenšené repliky putovního poháru a věcné ceny, které věnuje Českomoravská myslivecká jednota, Městská část Praha 8 a případní další partneři projektu.