Obvodní myslivecký spolek Praha 9
 
Pozadi
Praha 9
Adresa: Drahobejlova 35 , 190 00
Telefon:604 507 332
Email:praha9@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omspraha9
Jednatel:Svatoňová Simona
Předseda:Dr. Jiří Havel
  
Úřední hodiny
Po:-
Út:16.00 - 18.00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777449
Účet:251161650 / 0300
Banka:Česká obchodní banka a.s. Praha

Kynologie

Kynologie

Svod mladých psů loveckých  plemen
v neděli   7. .dubna 2019 v 8:30 hodin  Horní Počernice
areál u myslivecké  chaty na Svěcence.
V den svodu musí pes docílit stáří šesti měsíců. Účast psa – feny na svodu bude zapsána do průkazu původu psa. Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani za jeho ztrátu.
 
Vůdci předloží při svodu:
- průkaz původu psa,
- členové ČMMJ členský průkaz,
- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že
  pes byl v době od 30 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti vzteklině a je v imunitě
  proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být
  doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané platnými nařízeními
  Evropského Parlamentu a Rady Evropy.Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet
  z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce. Nemocní psi budou vyloučeni.
- Vůdci jsou povinni vyvarovat se jednání v rozporu s řádem na ochranu zvířat proti týrání.
Před zahájením bude provedena veterinární prohlídka všech předváděných psů.
Poplatek pro členy ČMMJ činí 100,- Kč, pro nečleny 200,- Kč a bude vybírán na místě.
Občerstvení zajištěno!
Myslivecké kynologii  zdar !
 
Mgr. Petra Šnajdrová v.r.                                                                            
předsedkyně kynologické komise                                                              
dr. Jiří Havel
předseda OMS
 
Bližší informace včetně přihlášky www.myslivost – cz/omspraha9 nebo na tel.604 507 332

Přiložené dokumenty

 Plan-kynologickych-2020 (docx - 76,47 KB)

Plán kyn.akcí 2020

 Prihlaska-na-jarni-svod-2020 (doc - 24,06 KB)

Přihláška svod psů

 Prihlaska-zkousky-psu-word-(1) (doc - 75,78 KB)

Přihláška zkoušky loveckých psů

 Propozice-svod-2020 (doc - 144,38 KB)

Propozice INDIVIDUÁLNÍ Svod

 PZ-rijen-2020-Dubec (doc - 80,90 KB)

propozice PZ ohařů 2020

 SZVP-2020-2 (docx - 188,04 KB)

propozice szvp ohařů

 Zkousky-vloh-oharu-2020 (doc - 88,58 KB)

propozice ZV ohařů 2020

 
Blok informací pravého panelu