Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Praha - západ
 
Pozadi
OMS Praha - západ
Adresa: VÚLHM Jíloviště - Strnady 136 , Praha 5 , 156 00
Telefon:257 892 313, 602 211 194
Email:omsprahazapad@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprahazapad
Jednatel:Haltmarová Dominika
Předseda:Denk Bohuslav
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:-
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777597
Účet:1355302504/0600
Banka:GE MONEY BANK
Myslivecká a dozorčí rada

Okresní  myslivecká rada ČMMJ OMS Praha-západ
 
Předseda OMS:   Bc.  D e n k  Bohuslav
Místopředseda OMS  a předseda
ekonomické  komise: Ing. J e n č  Milan
Předseda myslivecké komise: Š n á b l  Ondřej
Předseda kynologické komise: S m e t a n o v á  Tereza
Předseda kulturně-propagační komise: H o l i n k a  Vladimír
 
                     
                    
                                                                                                                        
 
 
Okresní dozorčí rada ČMMJ OMS Praha-západ
Předseda:    Ing. T v r d ý Stanislav
Člen ODR: Mgr. V e r t i ch o v á-Kadlecová  Lucie
                   Č u m p e l í k  Václav