Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Praha - západ
 
Pozadi
OMS Praha - západ
Adresa: VÚLHM Jíloviště - Strnady 136 , Praha 5 , 156 00
Telefon:257 892 313, 602 211 194
Email:omsprahazapad@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprahazapad
Jednatel:Fuchsová Ludmila
Předseda:Hrubý Jaroslav
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:-
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777597
Účet:1355302504/0600
Banka:GE MONEY BANK
Myslivecká a dozorčí rada

Okresní  myslivecká rada ČMMJ OMS Praha-západ
 
Předseda OMS: H r u b ý Jaroslav
Místopředseda OMS  a předseda
kulturně propagační komise: K a d l e c Petr
Předseda myslivecké komise: T o m e k  Lukáš
Předseda kynologické komise: S e m e r á d Josef
Předseda ekonomické komise: Bc.  D e n k  Bohuslav
Předseda organizačně právní komise: JUDr. B l a ž e k  Jiří
Člen OMR:  H o l i n k a Vladimír
                     
                    
                                                                                                                        
 
 
Okresní dozorčí rada ČMMJ OMS Praha-západ
Předseda:   ing. T v r d ý Stanislav
Člen ODR: Mgr. D v o r č u k o v á  Lucie
                   Č u m p e l í k  Václav