Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Přerov
 
Pozadi
OMS Přerov
Adresa: U Strhance 2179/2 , Přerov , 750 02
Telefon:+420 703 346 211
Email:omsprerov@seznam.cz
Web:http://myslivost.cz/omsprerov
Předseda: Josef Hrdlička tel.+420 728 519 151
  
Úřední hodiny
Po:9 - 12 hod.
Út:podle tel. dohody
St:13 - 16 hod.
Čt:podle tel. dohody
Pá:podle tel. dohody
   
IČO:67777627
Účet:22535831 / 0100
Banka:Komerční banka, a.s. Přerov
 

 
Kynologie

Rok 2021

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ OMS PŘEROV 2021

Přihláška ke zkouškám loveckých psů - verze word

Přihláška ke zkouškám loveckých psů - verze pdf


Datum Typ zkoušky Místo Propozice Plný poplatek Poplatek pro člena ČMMJ
 so 24.4.2021 Jarní svod Skalička   200 Kč 100 Kč
 so 24.4.2021 Klubové zkoušky vloh ohařů Henčlov Propozice 1000 Kč 500 Kč **
 so 25.4.2021 Klubové podzimní zkoušky ohařů Henčlov Propozice 1600 Kč 800 Kč **
so 15.5.2021 Zkoušky vloh oh., o.p. Skalička   900 Kč 450 Kč
so 26.6.2021 Zkoušky norování  Domaželice   1500 Kč 750 Kč
so 24.7.2021 Vodní práce oh., o.p. Hustopeče nad Bečvou   1700 Kč 850 Kč
so 17.7.2021 Lesní zkoušky ohařů Týn nad Bečvou   1700 Kč 850 Kč
so 18.7.2021 Lesní zkoušky ostatních pl. Týn nad Bečvou   1700 Kč 850 Kč
14.-15.8.2021 Moravskoslezský pohár Dřevohostice      
so 28.8.2021 Podzimní zkoušky oh., o.p Kojetín   1500 Kč 750 Kč
so 11.9.2021   Zkoušky vloh oh., o.p. Domaželice   900 Kč 450 Kč
so 25.9.2021 Podzimní zkoušky ohařů     1500 Kč 750 Kč
so 2.10.2021 Zkoušky norování  Bělotín   1500 Kč 750 Kč
so, ne 6.-7.11.2021 Honičské zkoušky Týn nad Bečvou   2300 Kč 1150 Kč
Bude upřesněn Individuální zkouška norování v přírodních norách        
 

** Nárok na slevu 50% ze startovního poplatku mají také členové KCHČF. 

 

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen OMS Přerov 10. října 2020

V sobotu dne 10. října 2020 se v Kunčicích (Bělotín) uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen OMS Přerov.
 
Ke zkouškám ohařů bylo přihlášeno 15 psů, dostavilo se 14.
Ke zkouškám ostatních plemen bylo přihlášeno 5 psů, dostavili se všichni.

Vrchní rozhodčí:                    Oldřich Nehyba
Rozhodčí (ohaři):                   Ing. Stanislav Hejník, Alois Havrlant, Ivo Honěk, Jaroslav Peluha, ml., Jaroslav Otáhal, Milan Chmelař
Rozhodčí (ost.pl.):                  Pavel Dohnal, Radomír Vinklárek
Čekatelé (ost.pl.):                   Mgr. Jolana Pokorná
Pořadatel:                               ČMMJ z.s.- OMS Přerov
Pověřená osoba:                     Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov
Ředitel zkoušek:                     Vlastimil Lév
Pořadatelské zajištění:          členové MS Kunčice - Doubrava
Zapisovatel:                            Ing. Hana Pírková
Veterinární služba:                 MVDr. Radek Novotný
Trubači:                                   OMS Přerov
 
Podzimní zkoušky ohařů se odehrávaly v době, kdy se v republice řešila mnohá opatření kvůli zamezení šíření nákazy nemocí COVID – 19. Proto i tyto zkoušky provázelo mnoho hygienických opatření, které bylo nutné dodržet. Musely se oddělit jednotlivé skupiny od sebe tak, aby se nepotkávaly. Po celou dobu zkoušek byla dodržována jak tato opatření, tak byly také používány ochranné pomůcky – roušky, rukavice. Po nástupu a rozdělení vůdců do skupin se všichni rozjeli na určená stanoviště. Psi byli na dobré úrovni a vůdci psů byli řádně myslivecky ustrojeni a řádně dodržovali myslivecké tradice. Zazvěření honitby bylo horší, pracovalo se s vypuštěnou pernatou zvěří, zvěř srstnatá se objevovala sporadicky.
Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.
 
Ohaři: V první ceně dokončili 4 psi, 5 psů v ceně druhé a 5 psů ve třetí.
Ostatní plemena: 2 psi obstáli v ceně první, 2 ve druhé a jeden ve třetí.
 
  
Blahopřejeme vítězům:
Ohaři:
  I. místo: Connie od Sv. Lamberta – německý ohař dr. – Martin Vaculík (294 b)
 II. místo: Edo od Struhy – německý ohař  kr. – Miroslav Hlava (292 b)
III. místo: Dobby Is Free Coco Lotte – maďarský ohař – Renata Klementová (275 b)
 
Ostatní plemena:
  I. místo: Bor od Hrabětického lesa – německý křepelák – Jaroslav Pastorek (224 b)
 II. místo: Berta Ara Moravia Regina – labradorský retriever – prof. PhDr. Helena Grecmanová (216 b)
III. místo: Vodemort Fleret Moravia – border teriér – Pavel Přikryl (205 b)
 
Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!
„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“
 
 
 Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Hana PírkováZkoušky vloh ohařů a ostatních plemen OMS Přerov 12. září 2020

V sobotu 12. září 2020 uspořádal OMS Přerov v Domaželicích Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Ke zkouškám nastoupilo 11 ohařů a 7 zástupců ostatních plemen.

Vrchní rozhodčí - ohaři: Libor Nehyba

Vrchní rozhodčí – o.p.: Ladislav Mucha

Rozhodčí - ohaři: Jan Bija, Jaroslav Otáhal, Jaroslav Peluha ml., Milan Chmelař

Rozhodčí – o.p.: Pavel Hönig, Radomír Vinklárek

Čekatel: Jolana Pokorná

Pořadatel: ČMMJ z.s.- OMS Přerov

Pověřená osoba: Jaroslav Pastorek – předseda KK OMS Přerov

Ředitel zkoušek: Ing. Jaroslav Hradílek

Pořadatelské zajištění: členové MS Mariánov Domaželice

Zapisovatel: Ing. Hana Pírková

Veterinární služba: MVDr. Josef Večeřa

Trubači: OMS Přerov

 

Zazvěření honitby bylo dobré, počasí nám přálo. Psi byli na dobré úrovni, vůdci psů byli ukáznění, nebyl podán žádný protest. Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.

Ohaři: Dokončilo osm psů v první ceně, jeden neobstál a dva odstoupili.

Ostatní plemena: Všech sedm psů skončilo v první ceně.

 

Blahopřejeme vítězům:

Ohaři:

I. místo: Enny Bohemia Tátrum – irský setr – Pavel Hermann (228 b)

II. místo: Hoggy Locura – maďarský ohař krátkosrstý – Pavel Hradil (225 b)

III. místo: Bred z Růžičkovy zahrady – německý ohař kr. – Zdeněk Polák (221 b)

Ostatní plemena:

I. místo: Gino Axally – německý křepelák – Tereza Lonská (188 b)

II. místo: Andra z Hurbánky – jezevčík st. hladkosrstý – Vojtěch Skřenek (187 b)

III. místo: Ajka z Beňovského rybníka – jezevčík st. drsnosrstý – Martin Běhal (184 b)

 

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

 

Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Hana Pírková
Podzimní zkoušky ohařů OMS Přerov 22. srpna 2020

V sobotu dne 22. srpna 2020 se v Kojetíně uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů
OMS Přerov.
 
Ke zkouškám bylo přihlášeno 17 psů, všichni nastoupili.

Vrchní rozhodčí:                   Jiří Malík
Rozhodčí:                              Jan Pikula, st., Ing. Stanislav Hejník, Jan Bija, Jan 
                                                Pikula, ml., Jaroslav Otáhal, Oto Janečka
Čekatelé:                                Miroslav Hlava
Pořadatel:                             ČMMJ z.s.- OMS Přerov
Pověřená osoba:                   Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov
Ředitel zkoušek:                    Ing. Pavel Hönig
Pořadatelské zajištění:         členové MS Morava Kojetín
Zapisovatel:                           Ing. Hana Pírková
Veterinární služba:               MVDr. Josef Večeřa
Trubači:                                 OMS Přerov

 
Podzimní zkoušky ohařů byly slavnostně zahájeny za prvotřídního hudebního doprovodu Trubačů OMS Přerov v rozlehlém areálu střelnice v Kojetíně. Po nástupu
a rozdělení vůdců do skupin se všichni rozjeli na určená stanoviště, kde se snažili zúročit nesnadnou práci se svými psími parťáky. Psi byli na dobré úrovni a vůdci psů byli ukáznění. Počasí bylo pekelné. Děkujeme vůdcům, že se o své psy řádně starali, snažili se je ochlazovat a před horkem chránit. Účastníci změřili své síly na poli i na vodě.
Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem. Devět psů obstálo v I. ceně, tři ve II. ceně a pět psů neobstálo.
 
 
Blahopřejeme vítězům:
  I. místo: Ori z Ka-Mir Bohemia – německý ohař dl. – MVDr. Miroslav Kalich (289 b)
 II. místo: Frony od Struhy – německý ohař krátkosrstý – Oldřich Nehyba (286 b)
III. místo: Bred z Růžičkovy zahrady – něm. ohař krátkosrstý – Zdeněk Polák (273 b)
 
Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!
„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“
 
 
          Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Hana Pírková

 

Zkoušky z vodních prací OMS Přerov 1. srpna 2020
 

První srpnovou sobotu tohoto roku se v Porubě u Hustopeč nad Bečvou uskutečnily Zkoušky z vodních prací ohařů a ostatních plemen OMS Přerov.

Ke zkouškám bylo přihlášeno 6 psů, všichni nastoupili.

Vrchní rozhodčí:                    MVDr. Miroslav Kalich
Rozhodčí:                               Oldřich Nehyba, Soňa Sehnalíková
Čekatelé:                                Martin Gerža
Pořadatel:                              ČMMJ z.s.- OMS Přerov
Pověřená osoba:                   Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov
Ředitel zkoušek:                    Zdeněk Váhala
Správce zkoušek:                   Ing. Pavel Biskup
Pořadatelské zajištění:          členové MS Hustopeče nad Bečvou
Zapisovatel:                           Ing. Hana Pírková
Veterinární služba:                MVDr. Miroslav Kalich
 
Zkoušky byly výborně připraveny. Psi byli na výborné úrovni, vůdci psů byli ukáznění, nebyl podán žádný protest. Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.
Jeden pes neobstál z ochoty k práci v hluboké vodě.

Blahopřejeme vítězům:

 I. místo: Edo od Struhy – německý krátkosrstý ohař – Miroslav Hlava (100 b)
 II. místo: Luka z Černých blat – německý krátkosrstý ohař – Jan Grygar (100 b)
III. místo: Frida od Tekly – německý krátkosrstý ohař – Václav Maňhal (94 b)
 
Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!
„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

          Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Hana Pírková

 
Zkoušky norování OMS Přerov 25. července 2020

 
V sobotu 25. července 2020 v Bělotíně uspořádal OMS Přerov Zkoušky nováčků – bezkontaktní norování. Trubači OMS Přerov všechny přítomné uvítali loveckými signály.
Ke zkouškám bylo přihlášeno 15 psů a nastoupilo 15 psů.
Vrchní rozhodčí:                    Zdeněk Glauder
Rozhodčí:                               Vratislav Dvořák, Antonín Hořínek
Čekatelé:                               Petra Martínková, Vendula Vítková, Ladislav Polešovský,
Martin Běhal
Pořadatel:                              ČMMJ, z.s.- OMS Přerov
Pověřená osoba:                   Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov
Ředitel zkoušek:                    Miroslav Vítek
Správce zkoušek:                   Němec Jan
Pořadatelské zajištění:          členové MS Lány Bělotín
Zapisovatel:                           Ing. Hana Pírková
Veterinární služba:                MVDr. Radek Novotný
Trubači:                                  OMS Přerov
 
Psi byli výborně nachystaní, vůdci psů byli ukáznění a nebyl podán žádný protest. Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.
Na zkouškách obstálo všech 15 soutěžících.  Deset psů dokonce dosáhlo plného počtu bodů.
 
Blahopřejeme vítězům:
  I. místo: Viki Zimerbude – jezevčík trp./králičí hl. – Ing. Markéta Gdulová (84 b)
 II. místo: Sax ze Skleného kopce – jezevčík drsnosrstý – Libor Kořistka (84 b)
III. místo: Ria ze Skleného kopce – jezevčík drsnosrstý – Daniel Malinský (84 b)
 
Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!
„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“
 
          Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Hana PírkováBarvářské zkoušky OMS Přerov 11. července 2020

 
V sobotu 11. července 2020 se konaly Barvářské zkoušky ostatních plemen OMS Přerov v Týně nad Bečvou.
Zkoušky se konaly na chatě Hubert, kterou poskytl pan Ing. Oldřich Nezhyba.
Přihlášeno bylo 12 psů a dva náhradníci. Dostavili se v plném počtu, bohužel se na přítomné náhradníky nedostalo. Ředitelem zkoušek byl Ing. Oldřich Nezhyba a role vrchního rozhodčího se ujal MVDr. Miroslav Kalich. Rozhodčími byli zkušení pánové Vratislav Dvořák, Zdeněk Glauder, Radomír Vinklárek a Miroslav Vítek.
Vůdci psů měli své parťáky skvěle připraveny, děkujeme jim za péči, kterou psíkům věnovali po celou dobu zkoušek. Těžké černé mraky se roztrhly a na všechny se sypal prudký déšť. Vůdci i pejsci se řádně „vykoupali“, takže přivítali vynikající občerstvení, které jim místní spolek přichystal. Tato skvělá kuchyně je vyhlášená široko daleko, takže nebyla nouze ani o spoustu cyklistů a turistů, kteří se na jídlo zastavili. I to pomáhá kynologické a myslivecké osvětě a je to pro nás, kamarády v zeleném, výtečná reklama. Proto za zabezpečení této akce organizátorům z celého srdce děkujeme!
Šest psů se umístilo v první ceně, pět psů ve druhé a jeden ve třetí ceně.
Blahopřejeme vítězům:
  I. místo: Ines z Pernštejnského podhradí – jezevčík drs. – Vendula Vítková (104 b)
 II. místo: Heriet od Tálského mlýna – německý křepelák - Milan Novák (100 b)
III. místo: H´edvige Bellissimanera  – labradorský retriever – Ing. Pavel Hönig (96 b)
Děkujeme Trubačům OMS Přerov za profesionální doprovod.
 
„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“
 
Text a foto: Daniela Palíková a Hana Pírková
Zkoušky norování 6. června 2020 Křenovice

Letošní myslivecký rok a jarní sezóna všech loveckých kynologů začala s velkým zpožděním, díky světové pandemii a nouzovému stavu. Všechny akce se buď zrušily či posunuly, ale jak se říká: „Zdraví je přednější!“ 
Také akce OMSu Přerov byly zahájeny až v sobotu 6. června 2020, a to uspořádáním zkoušek z norování v areálu umělé nory v Křenovicích. Slavnostní chvíle byla umocněna tím, že byla oficiálně myslivecké veřejnosti představena překrásná stavbička, která u vstupu do areálu během roku vyrostla. Jedná se o památník zakladatelů této umělé nory. 
Zkoušky proběhly za přátelské atmosféry a díky objektivnímu přístupu rozhodčích a organizátorů na velmi dobré úrovni.
Přihlášeno bylo 11 psů, dostavili se v plném počtu a všichni obstáli. Ředitelem zkoušek byl Aleš Židlík. Role vrchního rozhodčího se zhostil Leopold Šenkeřík a rozhodčími byli zkušení pánové Vratislav Dvořák a Milan Novák. Čekatelé byli Petra Martínková a Martin Běhal. Také normistři Zdeněk Židlík a Adam Pospíšil odvedli svou práci výtečně a za to jim patří velké díky.
Děkujeme též vůdcům psů za perfektní přípravu svých svěřenců a za péči, kterou jim věnovali po celou dobu zkoušek.
Všichni psi se svými psovody se umístili v první ceně s vynikajícími časy.
Blahopřejeme vítězům:
  I. místo: Tomáš Nakládal – jezevčík drsnosrstý – Mat z Hranečného žlebu (čas 8 s)
 II. místo: Magdalena Pellarová - jezevčík dr – Baddy od Hrochovského buku (čas 9 s)
III. místo: Michal Gaura – německý lovecký teriér – Drak z Čekanky (čas 10 s)
Během akce se o přítomné postarali členové a přátelé Mysliveckého spolku „Háj Křenovice“. Výborného jídla a pití bylo pořád dostatek. Děkujeme za toto zabezpečení. Poděkování patří v neposlední řadě všem organizátorům v čele s předsedou kynologické komise OMS Přerov Jaroslavem Pastorkem a Trubačům OMS Přerov.
 
„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“
 
Text a foto: Daniela Palíková


Rok 2019

Zkoušky norování OMS Přerov 26. 10. 2019

V sobotu 26. října 2019 se v Bělotíně konaly Zkoušky norování OMS Přerov.

Ke zkouškám bylo přihlášeno 20 psů, nastoupilo 20 psů.

 

Vrchní rozhodčí: Leopold Šenkeřík

Rozhodčí: Antonín Hořínek, Vratislav Dvořák, čekatel: Vendula Vítková

Pořadatel: ČMMJ z.s.- OMS Přerov

Pověřená osoba: Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov

Ředitel zkoušek: Miroslav Vítek

Pořadatelské zajištění: členové MS Bělotín

Zapisovatel: Hana Pírková

Trubači: OMS Přerov

Zkoušky byly velmi dobře zajištěny. Psi byli na dobré úrovni, vůdci psů byli ukáznění. Podzimní počasí bylo po celý den příznivé. Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem. Nebyl podán žádný protest.

Norování dokončilo 18 psů, dva odstoupili.

 

Blahopřejeme vítězům:

 

I. místo: Ing. Markéta Gdulová – jezevčík hladkosr. trpasličí – Zimerbude Viki (84 b)

II. místo: Martina Čechová – jezevčík drs. stand. – Ami z Hrabovského podlesí (84 b)

III. místo: Marek Štramberský – jezevčík drsnos. stand. – Yana z Poldova dvora (84 b)

 

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

 

Text a foto: Daniela Palíková a Hana Pírkováimageresize1.jpgimageresize2.jpg

imageresize3.jpg


 Podzimní zkoušky ohařů a o.p. OMS Přerov 12. října 2019
 
V sobotu 12. října 2019 v Dřevohosticích uspořádal OMS Přerov Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Ke zkouškám nastoupilo 12 ohařů a 4 ostatní plemena.
 
Vrchní rozhodčí - ohaři:        Ing. Otto Janečka
Vrchní rozhodčí – o.p.:          Ladislav Mucha
Rozhodčí - ohaři:                   Jan Bija, Jaroslav Otáhal, Jaroslav Peluha ml., Jaroslav Pastorek
Rozhodčí – o.p.:                     Radomír Vinklárek, Pavel Dohnal,
Čekatel:                                   Jolana Pokorná
Pořadatel:                               ČMMJ z.s.- OMS Přerov
Pověřená osoba:                    Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov
Ředitel zkoušek:                    Jaroslav Bezděk
Správce zkoušek:                   Kamil Kovařík
Pořadatelské zajištění:          členové MS Kamenice Dřevohostice
Zapisovatel:                            Ing. Martina Slawiková
Veterinární služba:                 MVDr. Josef Večeřa
Trubači:                                   OMS Přerov
 
Zazvěření honitby bylo vyhovující. Psi byli na dobré úrovni, vůdci psů byli ukáznění, nebyl podán žádný protest. Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.
            Ohaři: Obstálo deset psů, šest psů v první ceně, jeden ve druhé a tři ve třetí ceně.  Dva psi neobstáli.
            Ostatní plemena: Obstáli čtyři psi, tři v první ceně a jeden ve druhé ceně.
 
Blahopřejeme vítězům:
Ohaři:
  I. místo: Martina Hudečková – maďarský oh. kr. – Bea od Kamenného lomu (289 b)
 II. místo: Petr Vrubel – německý krátkosrstý ohař – Corry Heart of Europe (280 b)
III. místo: Otakar Malinda – německý krátkosrstý ohař – Nera z Černých blat (275 b)
Ostatní plemena:
  I. místo: Jan Toman – Chesapeake Bay Retriever – Carrie Ane od Hošťálky (216 b)
 II. místo: Martin Gerža – anglický špringršpaněl – Alma z Niveckého dvora (198 b)
III. místo: Pavel Vaňěk – labradorský retrívr – Fanfan De Tulipe Of Dashby (196 b)
 

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!
„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

 

          Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Martina Slawiková

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg


Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen
OMS Přerov 14. - 15. září 2019
 
Ve dnech 14. a 15. září 2019 uspořádal OMS Přerov ve spolupráci s MS Podhradí Týn nad Bečvou, MS Paršovice, MS Opatovice - Rakov, MS Luha Polom Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen.
Slavnostní zahájení doprovodili loveckými signály mistři ve svém oboru Trubači OMS Přerov.
Ke zkouškám bylo přihlášeno 12 ohařů, nastoupilo 11 psů a 3 zástupci ostatních plemen.

Vrchní rozhodčí - ohaři:         Oldřich Nehyba
Rozhodčí:                                Libor Nehyba, Ing. Otto Janečka, Ivo Honěk, Břetislav Vaňhara, Jan Bija, Jan Pikula, Jaroslav Peluha
Vrchní rozhodčí -  o.p.:          Soňa Sehnalíková
Rozhodčí:                               Alois Havrlant, Josef Štěpaník
Pořadatel:                               ČMMJ z.s.- OMS Přerov
Pověřená osoba:                    Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov
Ředitel zkoušek:                    Ing. Oldřich Nezhyba
Správce zkoušek:                   Hošťálek Antonín
Pořadatelské zajištění:          členové MS Podhradí Týn nad Bečvou, MS Paršovice.
MS Opatovice-Rakov, MS Luha Polom
Zapisovatel:                            Ing. Martina Slawiková
Veterinární služba:                 MVDr. Radek Novotný
Trubači:                                   OMS Přerov
 
Zazvěření honitby bylo vyhovující. Psi byli na dobré úrovni, vůdci psů byli ukáznění, nebyl podán žádný protest. Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.
Zkoušky ohařů dokončilo devět soutěžících.  Sedm psů bylo v první ceně a dva ve druhé ceně. Dva psi neobstáli.
Zkoušky ostatních plemen dokončili tři psi, dva v první a jeden ve třetí ceně.
 
Blahopřejeme vítězům:
Ohaři:
  I. místo: Ing. Martin Suchánek –  český fousek – Cira z Malé Hranické (489 b)
 II. místo: Břetislav Jelínek – n. krátkosrstý ohař – Ruby od Věžeckého potoka (484 b)
III. místo: Petra Königová – n. drátosrstý ohař – Tristan Stella Venandi (475 b)
Ostatní plemena:
  I. místo: Ing. Václav Frgal – zlatý retrívr – Dasty od Rybníka Kamenný (429 b)
 II. místo: Jolana Pokorná – flat coated retrívr
        – Now I’am Here Exotic Lunas  “U“ (389 b)
III. místo: Prof.PhDr. Grecmanová Helena, Ph.D.– labradorský retrívr
        – Anetta Ara Moravia Regina (397 b)

 

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

 

 

          Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Martina Slawiková

 


19.jpeg

18.jpeg

17.jpeg

10.jpg

1a.jpeg

6.jpg

 Zkoušky vloh OMS Přerov Domaželice 7.9.2019

V sobotu 7. září 2019 v Domaželicích uspořádal OMS Přerov Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Trubači OMS Přerov všechny přítomné uvítali loveckými signály.
Ke zkouškám bylo přihlášeno 21 psů, nastoupilo 20 psů.
Vrchní rozhodčí:                        Alois Haverlant.
Rozhodčí:                                   Arnošt Cahlík, Martin Cahlík, Vratislav Dvořák, Pavel Hönig, Matěj Knápek, Jaroslav Otáhal, Bohuslav Grepl, Radomír Vinklárek.
Pořadatel:                                   ČMMJ z.s.- OMS Přerov
Pověřená osoba:                        Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov
Ředitel zkoušek:                        Ing. Jaroslav Hradílek
Správce zkoušek:                      Němec Jan
Pořadatelské zajištění:              členové MS Mariánov Domaželice
Zapisovatel:                                Bc. Martina Slawiková
Veterinární služba:                     MVDr. Josef Večeřa
Trubači:                                       OMS Přerov
 
Zazvěření honitby bylo průměrné. Psi byli na dobré úrovni, vůdci psů byli ukáznění, nebyl podán žádný protest. Rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.
Zkoušky dokončilo devatenáct soutěžících.  Šestnáct psů bylo v první ceně a tři ve druhé ceně. Jeden pes neobstál.
 
Blahopřejeme vítězům:
Ohaři:
  I. místo: Zlata Zajícová – pointer – Affi ze Zaječích polí (225 b)
 II. místo: Václav Maňhal – německý krátkosrstý ohař – Frida od Tekly (225 b)
III. místo: Šárka Schejbalová – n. krátkosrstý ohař – Greis z Hošťálkova dvora (224 b)
Ostatní plemena:
  I. místo: Petra Geislerová – německý křepelák – Dar od Maria skály (188 b)
 II. místo: Martin Klíč – jezevčík drsnosrstý – Bjorn od Hrochovského buku (184 b)
III. místo: Martin Klíč – jezevčík drsnosrstý – Bella od Hrochovského buku (184 b)
 

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

 

          Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Martina Slawiková

66A01D01-9F61-4281-B796-833D86C24052.jpeg

76F76786-1005-4942-8673-00D6973F84D1.jpeg

9919B27C-564B-4A74-B13E-645EA3506246.jpeg

E1CCBC2C-01AE-438A-9D43-3C51F1AC631C.jpegPodzimní zkoušky ohařů OMS Přerov 24. srpna 2019
 

V sobotu 24. srpna 2019 uspořádal OMS Přerov Podzimní zkoušky ohařů v areálu MS Morava Kojetín.
Trubači OMS Přerov všechny přítomné uvítali loveckými signály.
Ke zkouškám nastoupilo 17 psů.
Vrchní rozhodčí:  Ing. Otto Janečka, rozhodčí: Jan Bija, Ing. Stanislav Hejník, Jaroslav Bezděk, Jiří Procházka, Jan Kočí, Jaroslav Otáhal.
Všichni soutěžící se s bohatou koronou vydali na první disciplínu, na přinášení kachny z hluboké vody. Po absolvování se odebrali po skupinách na plnění polních disciplín. Společný hon, hledání, vystavování, přinášení pohozené, přinášení teplé, dohledávka a vlečky.
Hledání probíhalo v řepě, honitba byla dobře zazvěřená.
 
Počasí bylo teplé, naštěstí účastníky osvěžoval mírný vánek.
Zkoušky dokončilo čtrnáct psů, dvanáct bylo v první ceně a jeden ve druhé a jeden ve třetí ceně. Tři psi neobstáli: 2x přinášení srstnaté a 1x přinášení kachny z hluboké vody.
 
Blahopřejeme vítězům:
  I. místo: Tomáš Telička – český fousek – Akira od Ludslavské kapličky
 II. místo: Vladimír Bláha – německý krátkosrstý ohař – Gara Moravský Šternberk
III. místo: Václav Maňhal – německý krátkosrstý ohař – Gladys od Tekly
 
Zkoušky byly po organizační stránce velmi dobře připraveny. Na organizaci se podíleli: Členové kynologické komise OMS Přerov v čele s Jaroslavem Pastorkem, jednatelka Ing. Hana Pírková, ředitel zkoušek Ing. Pavel Hönig, správce zkoušek Josef Pecha, veterinární služba - MVDr. Večeřa Josef, vrchní rozhodčí a tým rozhodčích (vyjmenováni výše), členové MS Morava Kojetín. Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme.

 

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Hana Pírková

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg


Speciální zkoušky z vodních prací ohařů a o.p. OMS Přerov 3.srpna 2019
 

Dne 3. srpna 2019 uspořádal OMS Přerov Speciální zkoušky z vodních prací ohařů a ostatních plemen v Porubě - Hustopeče nad Bečvou.

Přihlášeno bylo 19 psů, dostavilo se 16. Trubači OMS Přerov všechny přítomné uvítali loveckými signály.

Vrchní rozhodčí: MVDr. Kalich Miroslav, rozhodčí: Jaroslav Peluha st., Alois Grmolenský, Jiří Malík, Jan Bija, Jan Nastoupil, Lenka Trčková, čekalelé: David Ježák, Jolana Pokorná, Libor Švestka, Pavel Dohnal. Správce zkoušek: Ing. Pavel Biskup, ředitel zkoušek: Zdeněk Váhala.

 

Blahopřejeme vítězům:

I. místo: Kubrický Marek – německý křepelák – Brigita z Markovy samoty

II. místo: Silvie Neradilová – český fousek – Beren z Neřádova stavení

III. místo: Zuzana Rišková – maďarský ohař krátkosrstý – Barney z Kyjovic

 

Zkoušky byly opět výborně připravené a zorganizované hlavně díky členům kynologické komise OMS Přerov v čele s Jaroslavem Pastorkem, jednatelce Bc. Martině Slawikové. Děkujeme kolektivu z MS Poruba u Hustopeč n. Bečvou, který akci perfektně zabezpečil.

 

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

 

Text a foto: Daniela Palíková, Bc. Martina Slawiková


B65E0125-F7FA-4414-9384-9F7C66B8C729.jpg
 

F4F324FD-C91F-48C8-8572-9EA8DF0F92EA.jpg


5917664A-C1D9-495C-BBEF-DD471C1B6D7D.jpg


Smutná zpráva.

 
Dne 3.srpna 2019 nás opustil dlouholetý člen ČMMJ,OMS Přerov,emeritní hajmý
 
 
                                                      pan Jiří Švarc
 
     Jura miloval život,les a barváře.
 
       Čest jeho památce a HORRIDO.
 
P.S.: rozloučení  bude  v pátek 9.srpna 2019 ve 14 hod.v  Hranicích n.M.

 Lesní zkoušky ohařů a o.p. 13. a 14. července 2019 OMS Přerov - chata Hubert - Týn nad Bečvou

Ve dnech 13. – 14. července 2019 uspořádal OMS Přerov Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Týně nad Bečvou.
V sobotu nastoupilo 12 ohařů. Trubači OMS Přerov všechny přítomné uvítali loveckými signály.
Vrchní rozhodčí: Oldřich Nehyba, rozhodčí: Jan Ryška, Libor Nehyba, Jaroslav Peluha st., Alois Grmolenský, Ivo Honěk, Libor Sedlák a Arnošt Cahlík.
Nejdříve šli všichni vůdci se svými svěřenci na přinášení lišky přes překážku, tzv. „Ohrádku“.
Liška dělala mladým psům trochu problémy, ale téměř všichni zkoušku zvládli. Po další společné disciplíně, klidu na stanovišti, se jednotlivci odebrali dle čísel losů na další stanoviště: vlečky, barvy a na drobné disciplíny.
 
V první polovině dne počasí přálo, poté přešlo pár větších deštivých průtrží. I tak se účastníkům dařilo, do samotného závěru se dostalo devět psů, sedm bylo v první ceně a dva v ceně druhé.
 
Blahopřejeme vítězům:
  I. místo: Jaroslav Němčák – německý ohař krátkosrstý – Linda z Černých blat
 II. místo: Vítězslav Šesták – český fousek – Ezra z Brdu
III. místo: Jan Pikula – velký müsterlandský ohař – Brit z Nekázance
V neděli o loveckou upotřebitelnost bojovalo 10 ostatních, tzv. malých plemen.
Vrchní rozhodčí:  MVDr. Miroslav Kalich, rozhodčí: Pavel Zuzaník, Miroslav Vítek, Zdeněk Glauder, Vratislav Dvořák, Vladimír Hutečka, Ing. Pavel Hönig, čekatelé: Soňa Stančíková, Jan Kučera, Pavel Dohnal, Jaroslav Kuřitka.
Zkoušky opět probíhaly v souladu s platným zkušebním řádem a psíci menší vzrůstem, zato s velkým srdcem, úspěšně lesní zkoušky dokončili. Z deseti jich dokončilo devět, sedm v první ceně, jeden ve druhé a jeden ve třetí.
Blahopřejeme vítězům:
  I. místo: Zdeněk Hořejš – německý křepelák – Brita z Jindřichovska
 II. místo: Jaroslav Pastorek – německý křepelák – Bor od Hrabětického lesa
III. místo: Zuzana Matějková – jezevčík drsnosrstý – Gargamelica z Fikovho dvora
 
 
Akce byla po oba dny výborně připravená a zorganizovaná. Velké díky patří členům kynologické komise OMS Přerov v čele s Jaroslavem Pastorkem, jednatelce Bc. Martině Slawikové. Dále Ing. Oldřichovi Nezhybovi za propůjčení lesní honitby Týn a za zabezpečení vynikajícího občerstvení na lovecké chatě Hubert v Týně nad Bečvou. Děkujeme početnému kolektivu, který zabezpečoval pod vedením pana Jaroslava Panáka jednotlivé lesní disciplíny.

 

                                               „KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

 
Text a foto: Daniela Palíková, Ing. Stanislav Hejník, Soňa Stančíková, Bc. Martina Slawiková

LZ-13-14-7.jpg

imageresize.jpg

sss.jpg

imageresizea.jpg

imageresizesde.jpg

imageresizefee.jpg

LZ-13-14-7-d.jpg

imageresizeef.jpg

imageresizedv.jpg


 


Zkoušky norování nováčků OMS Přerov 29. června 2019 

V sobotu 29. června 2019 uspořádal OMS Přerov Zkoušky norování nováčků v areálu umělé nory v Domaželicích. Počasí bylo teplé, ovšem v areálu, který je důmyslně zařízen a osázen vzrostlými stromy bylo velmi příjemně.
Přihlášeno bylo 16 psů, dostavili se v plném počtu a všichni obstáli. Vrchní rozhodčí Jaroslav Šarman pochválil hlavně výbornou přípravu psíků a skvělou organizaci. Zkušení rozhodčí Leopold Šenkeřík a Antonín Hořínek měli na výpomoc čekatelé Vendulu Vítkovou, Jaroslava Kuřitku a Romana Hrocha. Normistři byli Karel Spáčil a Břetislav Žákovský. Všichni svou práci zastali výtečně a za to jim patří velké díky.
Děkujeme i vůdcům psů za perfektní přípravu svých svěřenců a za péči, kterou jim věnovali po celou dobu zkoušek.

Blahopřejeme vítězům:

I. místo: Martin Běhal – jezevčík drsnosrstý – Ajka z Beňovského rybníka (čas 7 s)
II. místo: Štěpán Habčák – border teriér – Anny od Střítežského vrchu (čas 8 s)
III. místo: Luděk Klesnil – jezevčík drsnosrstý – Dasty Viva Lachia (čas 8 s)

 

Zajímavostí bylo, že zkoušek se zúčastnilo pět drsnosrstých jezevčíků z jedné chovatelské stanice „Z Beňovského rybníka“, majitele pana Karla Říhy z Beňova. Blahopřejeme dlouholetému chovateli loveckých psů k úspěchu jeho odchovanců a přejeme mnoho dalších kynologických úspěchů.
Během akce se o přítomné postarali členové a přátelé Mysliveckého spolku „Mariánov“ Domaželice. Výborného jídla a pití bylo pořád dostatek. Děkujeme za toto zabezpečení a za skvělou atmosféru. Poděkování patří v neposlední řadě všem organizátorům v čele s předsedou kynologické komise OMS Přerov Jaroslavem Pastorkem a Trubačům OMS Přerov.

 

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

IMG_20190629_131203_1.jpg

IMG_20190629_130705.jpg

IMG_20190629_090128.jpg 

Text a foto: Daniela Palíková a Stanislav Hejník


Veřejný závod jednotlivců v brokové střelbě na asfaltové terče 16. června 2019

Myslivecký spolek „ Mariánov „ Domaželice  , pořádal v neděli 16. června 2019 na místní střelnici Skalka veřejný závod jednotlivců v brokové střelbě na asfaltové terče . Celkem 39 střelců měřilo své síly v disciplínách americký trap , zajíc na průseku a tzv. loper , který je vždy rozhodující položkou na umístění v celé soutěži . Pro některé střelce je tato soutěž složená z více disciplín výzvou , pro některé střelce je strašákem a to obzvláště zmíněný – loper . Počasí přálo a  nezbytná kuchyně s guláškem byla taktéž .Věříme , že spokojeni byli všichni soutěžící i přihlížející veřejnost .

Umístění bylo následující  - Zapletal Jaromír , Vaňhara Oldřich , Slavík Roman – toto byla trojice nejlepších střelců .


potak-1029.jpg


potak-2019-(2).jpg


 Okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej OMS Přerov

Okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej OMS Přerov se konalo dne 18. května 2019. Sešli jsme se v hojném počtu v pohádkovém prostředí na chatě Loučka – Bohuslávky. Tímto velice děkuji společnosti Agrochov Jezernice, a.s. za propůjčení chaty a jejího vybavení a za nezištnou výpomoc.
Po krátké prezenci soutěžících dětí jsme akci slavnostně zahájili. Nejdříve nám zahrálo na přivítanou trio trubačů v čele s Ing. Janem Jenišem. Poté promluvil pan Josef Hrdlička, místopředseda OMS Přerov, který popřál našim budoucím myslivcům mnoho úspěchů v soutěži. Paní Daniela Palíková krátce seznámila účastníky soutěže s organizací, s pravidly a technickým zázemím akce.
Děti nastoupily dle kategorií na určená místa a klání započalo. Testy teoretických znalostí se psaly v klidu a tichosti uvnitř chaty. Kategorie nejmladších měla svá stanoviště před chatou. Členové jedinečného spolku Děti a příroda, v čele s panem Martinem Polákem, tato dítka celý den bavila a zkoušela. Cílem u této skupiny bylo si den pořádně užít a myslivost si tzv. „osahat“. Děti poznávaly zvěř dle trofejí, lebek, kožešin, seznámily se se spoustou pomůcek, které k myslivosti neodmyslitelně patří, např. optika, lovecké hudební nástroje, potřeby pro psy, aj. Poznávaly např. i druhy našich ryb, rostlinky, plemena psů.
Přijely nám na výpomoc i dvě šikovné dámy, které se zabývají chovem a výcvikem jezevčíků. Dovezly si své psí společníky a prakticky předvedly a popsaly výcvik a výchovu loveckých psů.     Děti byly nadšené a celý den se psíky běhaly a řádily.
Mezi tím už se zbytek odvážlivců vydal na poznávací stezku. Terén byl náročný, ale krásný. Stanoviště nás vedla vysokou trávou přes pařezy a vývraty stromů, úzkou uličkou mezi oplocenkami. Dovedla nás na vrchol stezky s úchvatným výhledem na Moravskou bránu. Lesem přes popadané stromy, kolem tajemné kazatelny a stanoviště s ukázkou loveckých zbraní nás dovedla opět k chatě. Naše mláďátka vzala stezku zodpovědně. Čekalo na ně poznávání zvěře, stromů, keřů, rostlin, trofejí, kožešin, mysliveckých zařízení, aj. Děti také musely zodpovědět spoustu  náročných otázek.
U chaty zatím probíhalo klání ve střelbě ze vzduchových zbraní na terče. Každý měl tři nástřelné a deset „ostrých“ ran. Výsledky střeleb byly vynikající.
Po celou dobu soutěže byly stoly plné buchet a koláčů, které napekly obětavé maminky a babičky. V chatě byla k dostání káva, čaj a v poledních hodinách výborný guláš z divočáka a buřty na opékání. Guláš se snědl téměř celý a lidem velmi chutnal. Perfektně se o nás postarali přátelé ze Staré Vsi a Přestavlk, za to jim patří obrovský dík. Děti ovšem nejvíce ocenily, když jim manželé Jarolímovi ze Staré Vsi dovezli ovocné nanuky. To bylo radosti a výskotu!
Celá akce se odehrávala v přátelské atmosféře plné jarního sluníčka. A teď už k samotnému vyhodnocení:
                        Kategorie     „A“          1. místo            Vít FOLTAS (Sokoli)
                                                           2. místo            Eliška KADLECOVÁ (Hranice)
                                                           3. místo            Libor ZAPLETAL (Hranice)
 
                        Kategorie     „B“          1. místo            Lukáš RADA (Hranice)
                                                           2. místo            Ondřej STANĚK (Hranice)
                                                           3. místo            Markéta STAŇKOVÁ (Hranice)
 
Střelecká soutěž                                1. místo            Aneta ZAPLETALOVÁ (Hranice)
                                                           2. místo            Libor ZAPLETAL (Hranice)
                                                           3. místo            Ondřej STANĚK (Hranice)
 
Celkové pořadí mysliveckých kroužků okresu Přerov
                                                           1. místo            KMM Hranice
                                                           2. místo            Sokoli z Partutovic - Bejchlovce
                                                           3. místo            Dubánci - Stará Ves
 
Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli poháry a diplomy, střelci dostali medaile a diplomy. Všichni soutěžící obdrželi malé dárečky a pamětní listy.
Velikým přínosem pro nás byla účast mysliveckého kroužku Poštolky ze Štěpánova, kteří se přijeli podívat a zasoutěžit jako hosté z okresu Olomouc. Velmi nám pomohli při vyhodnocování výsledků soutěže a podělili se s námi o své nemalé zkušenosti.
Na závěr promluvil předseda OMS Přerov pan RNDr. Petr Konvička, který všem vítězům pogratuloval a po předání všech cen jsme si všichni zazpívali „Lesu lovu zdar!“
Dovolte mi nyní srdečně poděkovat všem, kteří se pro zdar akce obětovali a přispěli tak k jejímu zdárnému průběhu.
Děkuji sponzorům:  Agrochov Jezernice, a.s., VLS – Divize Lipník nad Bečvou, ČMMJ, z.s.,  OMS Přerov, Švestková povidla Netopil, CHS Českých fousků Z Přestavlckého revíru, manželé Ondrouchovi – Stará Ves, manželé Jarolímovi – Stará Ves, pan Jan Pavelka – Dobrčice.
Dále děkuji spolku Děti a příroda, z.s., panu Ing. Janu Jenišovi a ostatním trubačům za skvělé zahájení, panu předsedovi OMS Přerov RNDr. Petru Konvičkovi, jednatelce OMS Přerov slečně Bc. Martině Slawikové, výborné obsluze v kuchyni – manželé Žárští, Jarolímovi, Jiří Dostál, Eva Domanská, Zdena Stoklásková, dále panu Ing. Stanislavu Hejníkovi, panu Jiřímu Zanáškovi, kamarádkám z KCH jezevčíků, vedoucím mysliveckých kroužků okresu Přerov, manželům Novákovým z MK Poštolky Štěpánov, panu Adamovi Jestřebskému (střelby), paní Bc. Lucii Ondrouchové (fotodokumentace) a všem rodičům a lidem, kteří se do chodu akce zapojili a pomohli nám.
                                                           

 

                                                                   Daniela PALÍKOVÁ

                                                     pověřený předseda KPK OMS Přerov
 

                                                           Foto: Bc. Lucie Ondrouchová

 
 

                                                              „MYSLIVOSTI ZDAR"

   


 

Myslivecké dny OMS Přerov 3. – 5. května 2019

Ve dnech 3. – 5. května 2019 proběhly Myslivecké dny OMS Přerov. Konaly se v nádherném prostředí malebného zámku v Dřevohosticích a v přilehlé zámecké zahradě. O slavnostní zahájení se postarali zástupci OMS Přerov a také populární trubači OMS Přerov. Největším lákadlem byla chovatelská přehlídka trofejí okresu Přerov a jarní svod loveckých psů. Trofeje byly umístěny v důstojných zámeckých chodbách a pokojích. Návštěvníci tu mohli vidět trofeje zvěře srnčí, dančí, jelení, lebky jezevců, lišek a zbraně černé zvěře. Výstava byla obohacena o fotografie známého fotografa pana Lukáše Kovára a o překrásné obrázky a výtvory dětí ze škol, které se zúčastnily výtvarné soutěže. V sobotu proběhl jarní svod loveckých psů, kde se zúčastnilo na padesát jedinců různých plemen. Odpoledne se nám psíci představili při komentované ukázce, aby si lidé plemena prohlédli a třebas i nějaké nové poznali. Po celý víkend bylo připraveno výborné občerstvení, o které se postaral místní Myslivecký spolek Kamenice - Dřevohostice. Patří jim srdečné poděkování za perfektně připravené prostory, výbornou kuchyni a aktivní pomoc. O zábavu pro děti se postarali členové spolku Děti a příroda, z.s., kteří pro ně měli připravené soutěže a spoustu výukového materiálu. V neděli nás deštivé počasí drželo více v rozlehlém zámku, kde místopředseda OMS Přerov pan Josef Hrdlička předal vyznamenání panu Jaroslavu Pastorkovi a Ing. Jan Jeniš se bravurně ujal „obřadu“ pasování na lovce srnčí a dančí zvěře. Vše probíhalo za líbezného zvuku loveckých hudebních nástrojů trubačů OMS Přerov. Venku zatím probíhala ukázka dravců a zajímavé a poučné rozhovory se sokolníky. Atmosféra byla po celou akci vynikající a slavnostní, příznivci myslivosti a přírody si ji dosyta užili.
Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu Mysliveckých dnů OMS Přerov podíleli.
 

Daniela Palíková
                                                                                                                       Pověřený předseda KPK OMS Přerov
 
Foto: Čelustka Martin a Palíková Daniela


 

                                     "Myslivosti zdar"'                              

loga-(1).jpg


rok 2018

 

Společenský myslivecký večer

 

Dlouho plánovaný Společenský mylsivecký večer se odehrál 10.3.2018 ve společenském sále V - klubu budovy CEZ Přerov. K poslechu a tanci po celý večer byla přítomna kapela Kartago z nedalekých Penčic, bohaté, zvěřinové pohoštění bylo servírováno po slavnostním zahájení Trubačů OMS Přerov a slovu předsedy.
Nechyběla bohatá tombola a dobrá nálada.....Průběh plesu byl hladký. Mockrát děkujeme všem sponzorům, kteří svým dílem přispěli do pestré tomboli a mnohým těm, naším adeptům, co přiložili ruku k dílu, aby se tato akce mohla připravit a vůbec uskutečnit.

       28951449_901571326711781_3070913672613199872_n.jpg                 29066416_901634226705491_8538424581067636736_n.jpg

Zkoušky kyn. čekatelů

Gratulujeme našim kynologickým čekatelům za úspěšné absolvování zkoušek na kynologické rozhodčí. Zkoušky se konali v pátek 9.3.2018 na OMS v Uherském  Hradišti.

    IMG_2843.JPG

Školení kynologických rozhodčích

V sobotu 17.2.2018 proběhlo na území OMS Přerov za spolupráci ČMMj Praha - školení kynologických rozhodčích ostatních plemen loveckých psů. Školení bylo směřováno pro OMSy střední Moravy. Za účasti funkcionářů ČMMJ Praha se v KD v obci Veselíčko sešlo celkem 127 rozhodčích, 4 přednášející, plus personál. Školení proběhlo hladce a poklidně.

         12115486_975266899181963_4840643739522243436_n.jpg

Zkouškys uchazečů o 1. Lovecký lístek 

Zkoušky adeptů myslivosti 2017/2018 se uskutečnili v sobotu 3.2.2018 SZeŠ Přerov- ke zkouškám nastoupilo 13 z toho 7 složilo zkoušku s vyznamenáním a 5 prospělo 1 neprospěl. Děkuji všem podíleným -zkušebnímu senátu, trubačům a hostům za hladký průběh zkoušek. Novým myslivcům přeji mnoho úspěchů.....

           27332020_880618105473770_3905699358226711635_n.jpg

           27336622_880618025473778_5207327545813895511_n.jpg

            27540434_880618215473759_8125042782080693105_n.jpg

Závěrečné střelby adeptů kurzu 2017/2018

Závěrečné zkoušky ze střelby kurz adeptů 2017/2018 střelby proběhli hladce na střelnici MS Morava Kojetín - děkujeme MS za propůjčení střelnice!

                     27336241_876962405839340_3149333727243297352_n.jpg

Zahájení kurzu uchazečů o 1. Lovecký lístek 

V sobotu 20.1.2018 jsme s lektory OMS Přerov a trubači OMS Přerov zahájili kurz uchazečů o 1. Lovecký lístek 2018/2018. Do kurzu nastoupila 20 uchazečů. Výuka bude probíhat v učebně SZeŠ Osmek 47, Přerov. 

rok 2017

Odborný seminář "Judikáty myslivosti"

V pondělí 4.12.2017 se v prostorách Magistrátu města Přerova, konkrétně v zasedací místnost na Smetonově ulici lehce zaplnila členy ČMMJ, seminář o Judikátech myslivosti přednášel jeden z nejpovolanějších na okrese pan Mgr. Marek Herman.

Odborný seminář "Ošetřování zvěřiny"

V pondělí 6.11.2017 se v moderních prostorách audiovizuální učebny SLŠ pořádal pod Myslivecou komisí OMSu Přerov odborný seminář o ošetřování zvěřiny se zkušeným vojenským veterinářem panem MVDr. Žákovčíkem. Zůčastnilo se 10 členů ČMMJ, což je na poměř členů na okrese málo. Děkujeme za zapůjčení prostor SLŠ Hranice a panu doktorovi, který s evýborně zhostil postu přednášejícího. 

Podzimní zkoušky 

Krásný podzimní sobota 7.10. 2017 byla ve znamení letos poslední kynologické akce roku. Vítězem ohařů se stala fena DO Ashley Ka-Zby pod Nihlovského lesa s vůdkyní S. Kamasovou, druhé místo obsadil pes KO Darwin od Tekly s vůdkyní K. Maňhalovou a třetí z ohařů skončil KO Dar z Kerhartic s vůdcem M. Krškem.

Vítězem ostatních plemen se stala fena LR Anetta Ara Moravia Regina s vůdkyní H. Grecmanouvou. 

Děkujeme pořádajícímu MS Hustopeče nad Bečvou, vůdcům a rozhodčím za nadhernou tečku za letošním rokem!

      22221612_1461487797262599_3779910072902618255_n.jpg 22281680_1461490210595691_3518656751893256195_n.jpg                       22196418_1461489763929069_3879966276248419604_n.jpg 22366572_1461489173929128_5129974919549715826_n.jpg

Střelecké závody

Střelecká komise již po několikaté ve své režii a pod záštitou OMS Přerov pořádala střelecké závody. Tentokrát na střelnici MS Kamenice Dřevohostice v sobotu 16.9.2017. Počasí sice moc nepřálo, ale účastníků se dotavilo kupodivu dost celkem 27. Mnohokrát děkujeme sponzorům akce, kteří významě akci přispěli:

 TON Bystřice pod Hostýnem a.s., Zbyněk Macek, Městys Dřevohostice, OU Radvanice, Nákladní autodoprava Radvanice- Zdeněk Kořínek, Poháry a trofeje Jiří Hurta, Střelecký klub Policie Přerov Karel Zeiler, Tiskárna Štemberk-Vojtěch Budík, Zemědělká a.s. Luha Jindřichov-Pastorek Jaroslav

Všem touto cestou děkujeme a těšíme se další spolupráci.

 

       IMG_5922-(1).jpg IMG_6012.jpg

Úspěch kynologického předsedy OMS Přerov

O víkendu 23. - 24. 9. 2017 se konal na půdě OMS Olomouc v Senici na Hané Memoriál CF J. Dostála. Vítězem 7. ročníku se stala fena CF Luna z Přerovska s vůdcem a chovatelem v jedné osobě Alešem Suchánkem. K velkému úspěchu našeho předsedy kynologické komise OMSu Přerov patří velká gratulace a dík!

              22007432_1450854498325929_2537453285229801795_n.jpg

 

Zkoušky vloh

Podzimní termín zkoušek vloh se konal v nedalekých Domaželicích. Funkční MS hostuje spostu kynologických akcí byť okresních tak i klubových. Hezké počasí a větrno provázelo celé zkoušky. Přihlášeno bylo 21 psů z toho obstálo 18. Vítězem ohařů se stal KO Laco z Černých blat s vůdcem Martinem Koudelkou I. cena 225b. a vítězem ostatních plemen se stal JDS Curt Havránkův potok I.cena vůdce Kubečka Radim.

                    21462891_813682162167365_8294444089875607296_n.jpg

Benefiční hon

Na začátku roku 2017 se OMR rozhodla odsouhlasit návr podaný předsedou OMR uspořádat Benefiční hon. Akce, která se na okrese konala vůbec poprvé sklidila úspěch. Téměr 50 členů ČMMJ OMS Přerov věku 70 plus se dostavilo na 6:00 na tovačovské rybníky, sraz u Sádek. Po slavnostním zahájení s významnými hosty, patřila honitba pana Ing. Zahradníčka, B.H. Slovilo se 35 kusů z toho několik lysek černých. Při dohledávkách nám pomáhali přizvaní kynolgové. Hon byl ukončen okolo 11hod. Následovalo pohoštění a tombola. 

         IMG_0295.JPG  IMG_0343.JPG

 

Podzimní zkoušky 

Opět tato sobota byla v duchu kynologie. Tentokrát se všichni příznivci sešli v Uhřičicích u Kojetína na PZ. Jelikož je na OMS Přerov zvykem poslední sobota v měsíci srpnu patřila tradičním podzimkách. Opakovaně se pořádájí tyto zkoušky ve skvělé honitbě a ve snaživém MS Zábrodí Uhřičice. Počet přihlášených psů čítal 22. Zůčastněných 20, zkoušky dokončilo 15. I za velkého vedra mnozí psi podávali pěkné výkony. Vítězem ohařů se stala fena CF Cira z Malé Hranické - I.cena 296b. vůdce Ing. Martin Suchánek. Vítězem ostatních plemen se stal NK Ataman z Bílé vody - I. cena 224b. vůdce David Šihor. Vítězů, všem zůčastněným, sboru rozhodčích, místnímu MS a početné koroně děkujeme za spořádání těchto zkoušek.

21083127_1567784696576505_5185116818616794923_o.jpg

Barvářské zkoušky

Tuto sobotu pořádal OMS Přerov ve spolupráci s honitbou Ing. Nezhyby  v Týně nad Bečvou Barvářské zkoušky všech plemen. Zkoušek se zúčastnilo úctyhodných 18 psů z toho nastoupilo 17 a zkoušku dokončilo 14 pejsků. Počasí a podmínky přáli. Zataženo a teplota vzduchu okolo 20 stupňů byla ideální. Zkoušky vyhrál jezevčík hladkosrstý Iris z Mařenické fořtovny - I.c. 112b. s vůdcem Vojtěchem Skřenkem, druhý byl drsnosrstý jezevčík Vok z Dolanské chalupy - I.c. 104 b. s vůdce Bohuslavem Otáhalíkem a na třetím místě skončila fena MOK Caylei Princess Coco Lotte - I. c. 94b. s vůdkyní Markétou Kanieckou. 

20938817_10210414807949938_2045917171_n.jpg
 

Letní myslivecký tábor pro děti 
"Po stopách jelena"

Okresní myslivecký spolek Přerov v neděli 6.8.2017 přispěl do programu místního okresního tábora s názvem "Po stopách jelena" v tábořišti Severka Buchlovice. 
Tábor je pořádaný prvním rokem v režii z.s. Děti a příroda.
Děkuji za možnost projevu a účasti OMS Přerov a za přednášku s ukázkami lovecké kynologie na této hezké, tématické akci pro děti!

                    1_IMG_2156.JPG IMG_2084.JPG

Speciální zkoušky vodních prací

V sobotu 5.8.2017 se na území našeho okresu konali SZVP v naší režii. Prostředím ideálním pro tyto zkoušky na vodě byli letos zvoleny Hustopeče n.B. Místní MS se opět perfektně zmocnilo průběhu a zázemí zkoušek. Počasí bylo horké, ale výsledky psů i přesto perfektní. Cituji rozhodčí: "Zkoušky memoriálové úrovně". Z 10 přihlášených se dostavilo 9 z toho uspělo 8 a nutno podotknmout, že všichni pejsci doběhli v I.cenách. 
 Vítězem se stal nejmladši pes startovního pole KO Rygo z Jeklíku s vůdkyní E. Lehnartovou, druhý skončil KO Alfy z Růžičkovy zahrady s vůdce D. Ježákem a třetí taktéž KO Brix z Prchalovských pastvin s vůdcem M. Tvrdoněm. Všem vůdcům ze srdce gratulujeme.

 20604428_1410106192400760_5262658343259856408_n.jpg

 

Lesní zkoušky ohařů

Dne 15.7.2017 se v honitbě Ing. Oldřicha Nezhyby v Týně nad Bečvou konali Lesnéíí zkoušky ohařů. Přihlášeno bylo celkem 18 psů z toho zkoušky doběhlo 14. Zkoušky probíhali hladce v perfektním zaázemí a přichystané honitbě.

Vítězem se stala fena CF Cira z Malé Hraniceké I.c./240b. s vůdcem Ing. M. Suchánkem, druhé místo obsil KO Alfy z Růžičkovy zahrady I.c./240b. vůdcem D. Ježák a třetí místo KO Luccy z Koroptvárny I.c./240b. vůdce M. Kršek. Musím podotknout, že tyto výkony byli úctyhodné a k tomu že všichni první tři měli maximáloní počty bodů a k tomu mladé vůdce.

20031591_784219888446926_6405571697361338235_n.jpg

Výjezdní rada

Červencová rada byla tak trochu jiná v tom, že se konala v červnu z hlediska výběru dovolené jednatelky a také byla jiná proto, že se konala na lovecké chatě na Slavkově. Tudíž výjedzní rada začla v lesním, tématickém prostředí. Příjemný byla i večeře v podobě zvěřinového guláše našeho předsedy. A tak zahájení prázdnin začalo úkoly od členů OMR. Průběh rady byl hladký.

19848793_1601930746515572_1863843705_n.jpg 19691196_1601930756515571_395313809_n.jpg

Zkoušky norování nováčků

Jako již tradičně tak i letos se na okrese Přerov konali zkoušky norování nováčků. Z přihlášených 23 psů se dostavilo 22 psů z toho 21 obstálo. Zázemí a průběh byl hladký, hlavně díky tomu, že domási MS je v této akci kované. Děkujeme a gratulujeme zúčastněným.

Den přírody - Děti a příroda, z.s.

Den přírody 20.5.2017 hájenka Tovačov - OMS Přerov se podílel na programu akce v oboru lovecké kynologie. Děkujeme organizátorům za hezké odpoledne s tak důležitou mládeží, kterou je třeba si pro budoucí roky myslivosti vychovávat! 

              18557057_752156708319911_3179944114965356974_n.jpg

:-)

Zkoušky vloh - ohařů a ostatních plemen

V sobotu 13. května 2017 se poprvé v honitbě okresu Přerov MS Katová - Radslavice konali Jarní zkoušky pro ohaře i osotatní plemena. Zájem vůdců byl tak velký, že organizačně jsme museli zajistit zkoušky dvoje a to pro ohaře a ostatní plemena zvlášt. Průběh byl hladký, zazemí vynikající. Zkoušky dokončilo úspěšně 13 ohařů/15, kde se stal vítězem s plným počtem bodů KO Apolo z Prostějovska vůdcem a majitelem psa je pan Bartošík a 14 ostatních pl./16, zde se stal vítězem BRT Porthos ze Stužského dvora s vůdkyní sl. Pechovou, taktéž s plným počtem bodů. Nestačí mi nic víc než poděkovat organizačnímu týmu MS Katová - Radslavice, rozhodčím, vůdcům a našim trubačům OMS Přerov za plynulý průběh akce a pěkné kynologické zážitky.

         18528028_748755211993394_3207717962757584942_n.jpg                    18447209_748755071993408_3795893952949381386_n.jpg 18486053_748755111993404_1032126453407648372_n.jpg

Chovatelská přehlídka Hustopeče n.B.
CH.P.T. trofejí zvěře ulovené v roce 2016  se konala ve dnech 28. až 30. dubna 2017 v malebném prostředí zámku Hustopeče nad Bečvou.
Na rozdíl od předchozích ročníku byla CH.P.T. v roce 2017 rozšířena:
 1) O výskytu trofejí Daňka skvrnitého z dančí oblasti chovu MALENÍK
 2) O doprovodný program:

 - výtvarná soutěž pro děti  a mládež
- dětská pedagogiku
- výstavu fotografií R. Hlavici
- výstavu výtvarných prací H. Křenkové
- laserovou střelnicí pro děti a mládež
- slavnostním pasování lovce Jelenů v režii pana Vl. Kropa


První den tj. 28.4. byla CH.P.T. přístupná dětem, mládeži a školám.
Druhý den tj. 29.4. byla CH.P.T. slavnostně zahájena v 10:00 hod. na nádvoří zámku.
Třetí den tj. 30.4. byla CH.P.T. ukončena ve 12:00 hod.
Součástí CH.P.T. byl i jarní svod psů na kterém bylo v sobotu 29.4.2017 předvedeno 78 psů.
O bohaté občerstvení se postarali členové Mysliveckého spolku Hustopeče nad Bečvou.
Po celou dobu konání CH.P.T. nás doprovázeli a mysliveckými signály vedli Trubači OMS Přerov.


Okresní myslivecká rada jménem všech myslivců i široké veřejnosti děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a konání letošní CH.P.T.

Zejména:
KÚ Olomouc
Městys Hustopeče nad Bečvou
SLŠ Hranice
Mysliveckému spolku Hustopeče nad Bečvou
Partnerům ČMMJ, z.s. OMS Přerov
Bez vydatné pomoci všech nejmenovaných i těch jmenovaných by letošní, vydařená CH.P.T. nevznikla.


Tato akce byla podporována z Grantového Programu Regionu Hranicko a pod osobní záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

                _NIK9237.JPG

                _NIK9137.JPG                                        _NIK9225.JPG

Brigáda budova OMS Přerov

Na sklonku závěru teoretické části adeptů jednatelka OMS Přerov sjednala jarní brigádu kolem budovy OMS Přerov. Sešlo se celkem sedm adeptů za které dostali do svých průkazak brigádnické hodiny. Do pořádku se po dlouhé zimě dala předzahrádka a dřevo na zimní otop.

17626417_724201801115402_3560466771200138698_n.jpg 17630143_724201827782066_326339081875186527_n.jpg

Cvičné střelby adeptů

V soboty 25.3. a 1.4.2017 naši adepti zakončili teoretickou část na kulové střelnici SSK Radslavice a brokové střelnice MS Kamenice Dřevohostice. Tímto děkujeme provozovatelů a správcům střelnic za výborný výklad a praktickou střelbu. Adepti si zkusili rozborku, zborku, zacházení se zbraní a cvičné střílení na pevný a pohyblivý terč.

       17523226_725112014357714_1054668371364424047_n.jpg  17634332_725112001024382_8370081218185350547_n.jpg

                      17629948_725111991024383_4146417055160725787_n.jpg

Školení hodnotitelů trofejí 

V sobotu dne 25.3.2017 proběhlo školení hodnotitelů trofejí. Školení bylo svoláno a zřízeno nejvyším orgánem ČMMJ Praha, kteří poskytli materiály. Organizační věci (prostory, občerstvení, školitelé) měl nastarost zajistit a delegovat OMS Přerov. Po slavnostním zahájení zástupci nejen OMS Přerov ale i OMS Nový Jičín, Opava, Prostějov, Vsetín a Olomouc vnikli do problematiky hodnocení trofejí při, kterém přednášel náš letítý zkušený člen pan Ing. J. Jeniš a z Prostějova k nám zavítal p. Ing. J. Korhoň. Akce se vydařila. Proškolených účastníku bylo celkem v moderní posluchárně SLŠ Hranice.

DSC_0763.jpg DSC_0758.jpg

DSC_0766.jpg DSC_0780.jpg

Okresní myslivecký sněm 

 

Taktéž v pátek 17.3.2017 se uskutečnil dlouho očekávaný Okresní myslivecký sněm. Presentace proběhla s kratší časovou prodlevou, poté byl sněm oficiálně zahájen Trubači OMS Přerov. Dostavilo se celkem 484 členů a zmocněných. Tudíž byl sněm usnášení schopný. Program by dlouhý a náročný. Usnesení a výdledek sněmu visí na hlavní stránce webových stránek a je veřejně přístupný. Děkujeme za účast nejen členů ČMMJ, z.s. OMS Přerov, ale i váženým hostům jako byl předseda představenstva Halali pojištovny Ing. Sládeček, jednatel a delegát ČMMJ Praha RNDr. Zbořil, zástupce ORP Mgr. Herman a Ing. Bazsó - OMS Kroměříž.

        DSC_0751.jpg  DSC_0744-(1).jpg

Zkoušky čekatelů

 

Dne 17.3.2017 proběhlo přezkoušení čekatelů na OMS Olomouc. Mezi čekatelia rozhodčími byli přítomni i zástupci OMS Přerov. Aprobaci si úspěšně splnili a rozšířili na plemena ohařů Bc. Suchánek Martin (LZ, SZVP) a na ostatní plemena Lenka Pokorná, DiS. (LZ, BZ).

Schůze Státní správy KÚ Olomouc

 

Po více než dvou letech se zástupce OMS Přerov v podobě jednatelky prezentovali na schůzi Státní správy KÚ v Olomouci na Jeremenkově ulici dne 16.3.2017. Na programu jednání byl stav myslivosti na Olomouckém kraji a stav lesa. Nutno podotknout, že zástupci ORP okresu Přerov byli taktéž přítomní a v diskusi aktivní. Jednatelka po představení seznámila přítomné se změnami na OMS Přerov a vřele všechny pozvala na nastavající akce OMS Přerov - více v sekci plán akcí. 

Hodnocení trofejí - budova OMS Přerov

 

V sobotu od 8:00 hod. se na budově OMS sešli členové Myslivecké komise, aby společně ohodnotili trofeje za loňskou loveckou sezónu. Některé úlovky byly úctyhodné. Hodnocení s dobrým týmem šlo od ruky. V odpolední hodinách jsme oficiálně hodnocení ukončeli troubením pana Ing. Jeniše. 

     20170311_084141.jpg

      20170311_084805-(1).jpg

Sběr trofejí - bodova OMS Přerov

V pondělí a ve středu dne 13.2. a 15.2.2017 se uskutečnil sběr trofejí okresu Přerov mimo dančí zvěře oblasti Maleník. Průběh sběru byl relativně hladký.

Zahájení kurzu adeptů 

V sobotu 21.1.2017 od 8:00 hod. proběhlo ve velké zasedací místnosti budovy OMS v Přerově slavnostní zahájení kurzu žadatelů o 1. Lovecký lístek. Adpetů dorazilo celkem 13 z 14 přihlášených, 1 byl omluven. U zahájení po odtroubení našich trubačů dostal úvodní slovo předseda OMS RNDr. P. Konvička o organizaci a průběhu kurzu informovala jednatelka L. Pokorná, DiS.

Seminář pro finanční hospodáře mysliveckých spolků

Dne 19.1.2017 v odpoledních hodinách zasedací místnosti na budově OMS Přerov proběhlo poučné školení pro finanční hospodáře mysliveckých spolků. Seminářem prováděl zkušený ekonom Ing. Jiří Šuta. Nálpní sezení byly změny ve vedení ekonomiky a účetnictví v jednotlivých mysliveckých spolcích na přerovsku. Školení se zúčastnilo 28 mysliveckých spolků.


             16229564_1398589373516378_2109127205_o.jpg

 

16145582_1398589243516391_319340195_o.jpg

události roku 2016


Přátelské posezení zasloužilých členů OMS Přerov

Ve čtvrtek dne 15.12.2016 se v malé zasedací místnosti OMS Přerov uskutečnilo setkání zasloužilých členů ČMMJ. Cílem přátelského posezení bylo prodiskutovat a zvážit fakta dnešních poměrů v myslivosti na okrese Přerov. Posezení prováděla příjemná předvánoční nálada, kdy si každý letitý člen dal něco dobrého na zub a jako pozornost si odnesl od OMS Přerov stolní kalendář na rok 2017.

 

Podzimní zkoušky ohařů

Dne 15.10.2016 se v honitbe MS Háj Křenovice 
konaly v pořadí již druhé podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Zkoušek se účastnilo celkem 21  psů (z toho 18 ohařů a 3 křepeláci). Vítězem se stali Ambra z Brdské zahrady VOK maj. Bohumír Soušek a Lucas Any-Bon NK maj. Bc. Michaela Gavendová. Srdečně blahopřejeme.

  • Do fotogalerie vstoupíte kliknutím na 1. fotografii
O putovní pohár OMS Přerov

Na střelnici MS Hradisko Kokory se uskutečnil 1. ročník otevřeného přeboru v LK a AT. Více zde...
Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen

Dne 3.9.2016 se uskutečnily letošní první podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v rozlehlé honitbě MS Kamenice Dřevohostice.
  • Do fotogalerie vstoupíte kliknutím na fotografii
Barvářské zkoušky honičů
Za krásného letního počasí se 20. srpna v honitbě Týn konaly barvářské zkoušky honičů pořádané OMS Přerov ve spolupráci s nájemcem honitby Týn, panem Ing. Oldřichem Nezhybou. Zkoušky úspěšně vykonalo všech 9 psů. Vítězem zkoušek se stala fena Alma z Donnova Rodu vůdce Františka Mlčocha. Vítězům i vůdcům srdečně blahopřejeme.
 
  • Do fotogalerie vstoupíte rozkliknutím fotografie
Zkoušky vodní práce všech plemen loveckých psů

 
Dne 6. srpna se na Hradeckém rybníce uskutečnily zkoušky vodní práce pořádané OMS Přerov ve spolupráci s Mysliveckým spolkem HANÁ Tovačov. 
 
  • Do fotogalerie vstoupíte rozkliknutím fotografie

Foto: Jiří Dohnal


 


PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ OMS PŘEROV 2019
datum, popř.  druh zkoušek místo  propozice
so 4.5.2019
 
JS zámek Dřevohostice Propozice-JS-4-5- 2019.doc              
so 11.5.2019
 
Klubové zkoušky vloh. MS Morava Kojetín Propozice-KZV-Prerov.docx
so 11.5.2019 ZV oh., o.p. Buk Propozice-11-5-2019-ZV-(1).docx
so 29.6.2019 ZN Domaželice Propozice-29-6-2019-ZN-36.docx
so 13.7.2019
 
LZ oh. Týn nad Bečvou Propozice-LZ-Oh-13-7-2019-(1).docx
ne 14.7.2019
 
LZ o.p. Týn nad Bečvou Propozice-LZ-O-p-14-7-2019.docx
so 3.8.2019
 
SZVP, oh., o.p. Hustopeče nad Bečvou Propozice-3-8-2019-(1)-(2).docx
so 24.8.2019
 
PZ oh. Kojetín Propozice-PZ-24-8-2019-(1).docx
so 7.9.2019
 
ZV oh.,o.p. Domaželice Propozice-ZV-7-9-2019.docx
so-ne 14.-15.9. 2019
 
VZ oh., o.p. Týn n. Bečvou
Paršovice-Rakov
Polom
Propozice-VZO-14-15-9-2019-Opraveno.docx
so 5.10.2019
 
PZB Libavá Propozice-PZB-5-10-2019-(2).docx       ZRUŠENY
so 12.10.2019
 
PZ oh., o.p. Dřevohostice Propozice-PZ-12-10-2019-(3).docx
so 26.10.2019
 
ZN Bělotín Propozice-ZN-26-10-2019-O.docx

 

ROK 2019

Tréninky na norování proběhne na umělé noře v Bělotíně a to v těchto termínech: 
SO 28.9.
SO 5.10.
SO 12.10.
SO 19.10. 
vždy od 8:00 hod

 
pozvanka-BZ.jpg

 
pozvanka-PZ.jpg

 pozvanka-ZN.jpg
 


Pozvanka-VZ-oh.png


Pozvanka-ZV-7-9-2019.png
 
Pozvanka-PZ-24-8-2019-(1).png


Pozvanka-SZVP-3-8-2019.png

 


Pozvanka-LZ-o-p-14-7-19.png
 
Pozvanka-ZN-29-6-2019-2.png

 


 

Jarni-svod.jpgROK 2018

Výherci Podzimních zkoušek, které se konaly ve Skaličce 13.10.2018. 


Výherci Zk. I. - Ohaři

Výherci Zk. II. - Ohaři


Výherci Zk. II. - Ostatní plemena

Výsledkové tabule


 Výherci Všestranných zkoušek, které se konaly v Dřevohosticích 22.-23.9.2018. 


Výsledková tabule  Výherci Zkoušek vloh, které se konaly v MS Hrubý les - Citov 8.9.2018

Ohaři


 

Ostatní plemena 

 Výherci Zkoušek norování 26.8.2018 v Bělotíně.

 


Výsledky Podzimních zkoušek 25.8.2018 konaných v Uhřičicích

Ohaři 

Ostatní plemena


 

Výherci speciálních zkoušek z vodní práce. Kvůli vysokému počtu přihlášených psů jsme zkoušky rozdělili na dvě samostatné zkoušky I. a II. 

Výherci ZPV I.


Výherci ZPV II.


Připomenutí !! Uzávěrka přihlášek na kynologické akce pořádané OMS přerov v Srpnu jsou: 

ZVP 4.8.2018 23.7.2018
BZ 18.8.2018 6.8.2018
PZ 25.8.2018 13.8.2018
ZN 26.8.2018 13.8.2018


Dovoluji si Vás pozvat na tréninky na podzimní Zkoušky norování. Tréninky probíhají na noře - Bělotín v tyto dny:

- 4.8.2018
  - 11.8.2018
  - 19.8.2018

 
Z důvodu nízkého počtu přihlášených psů jsou barvářské zkoušky honičů konané 14.7.2018 ZRUŠENY.
 

  
  

 
Výherci zkoušek norování
 
ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ NOVÁČKŮ
Prihlaska-(1).docx

propozice-ZN-30-6-2018-(4).docx


 

1476655_636452303063426_927527405_n.jpg

13083145_1733951390195595_4175738114884465015_n.jpg

 

 

 

Přiložené dokumenty

 Prihl-_na_zk-_lov_psu_na_web (docx - 818,13 KB)

Přihláška na zkoušky loveckých psů

 Plan-kynologickych-akci-Olomouc (doc - 81,41 KB)
 POPLATKY_ZA_JEDNOTLIVE_DRUHY_ZKOUSEK_LOVECKYCH_PSU (doc - 36,35 KB)