Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Přerov
 
Pozadi
OMS Přerov
Adresa: U Strhance 2179/2 , Přerov , 750 02
Telefon:+420 703 346 211
Email:omsprerov@seznam.cz
Web:http://myslivost.cz/omsprerov
Předseda: Josef Hrdlička tel.+420 728 519 151
  
Úřední hodiny
Po:9 - 12 hod.
Út:podle tel. dohody
St:13 - 16 hod.
Čt:podle tel. dohody
Pá:podle tel. dohody
   
IČO:67777627
Účet:22535831 / 0100
Banka:Komerční banka, a.s. Přerov
 

 
O nás

HLAVNÍ ÚKOLY OMS PŘEROV 2020
 
-          spolupracovat s pracovníky pro myslivost obcí s rozšířenou                      působností
-          propagovat myslivost na veřejnosti,
-          práce s mládeží,
-          další vzdělávání členů prostřednictvím odborných seminářů,
-          organizace kurzů a zkoušek pro uchazeče o 1. lovecký lístek,
-          pořádat chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře,
-          pořádat svod a další zkoušky z výkonu loveckých psů,
-          výcvik adeptů a střelecké soutěže ve střelbě na asfaltové terče,
-          zvýraznit uplatňování mysliveckých zvyků a tradic,
-          zajišťovat různé potřebné tiskopisy, knihy a propagační materiály 
           pro činnost okresní organizace i mysliveckých sdružení.

 
Složení OMR a ODR 


Okresní myslivecká rada OMS Přerov

Předseda OMS Josef HRDLIČKA
Místopředseda OMS  
Kynologická komise Jaroslav PASTOREK
Ekonomická komise Ing. Petr ČELUSTKA
Střelecká komise Zbyněk MACEK
Kulturní komise Ing. Antonín MIČÁN
Myslivecká komise Ing. Jaroslav ŠINDLER
Člen OMR Jiří ZEMÁNEK
Člen OMR Zbyněk MACEK


Dozorčí rada OMS Přerov

Předseda ODR Ing. Pavel BISKUP
Místopředseda ODR Jaroslav PELUHA
Člen ODR Ing. Martin KOŇÁREK


Aktuální počet členů ČMMJ ke dni: KYNOLOGICKÁ KOMISE

Jaroslav Pastorek předseda KK
608 632 241
jaroslavpastorek@seznam.cz
Ing. Stanislav Hejník člen, zást. předsedy  
Bezděk Jaroslav člen  
Běhal Martin člen  
Bija Jan člen  
Hošťálek Antonín člen  
Panák Jaroslav člen  
Peluha Jaroslav st. člen  
Vítek Miroslav člen  
Ing Vodák Jaromír    
MYSLIVECKÁ KOMISE

Ing. Jaroslav Šindler předseda MK
602514400
Ing. Vinkler Milan člen, zást. předsedy  
Ing. Jeniš Jan člen  
Ing. Kandler Lukáš člen  
Klvaňa Tomáš člen  
Severa Zdeněk člen  


 

STŘELECKÁ KOMISE

Macek Zbyněk předseda SK
725 455 365
macekzb@seznam.cz
Zeiler Karel člen, zást. předsedy  
Macek Robert člen  
Světlík Radomil člen  

KULTURNĚ PROPAGAČNÍ KOMISE


Palíková Daniela  předseda KPK       739 485 279 ant.mican@seznam.cz
Ing. Dvořák Bohuslav Csc. člen  
Šustek Jiří člen  
Ing. Mičán Antonín člen  
Vítek Vratislav člen  


    

 

 

 

EKONOMICKÁ KOMISE
 

Ing. Čelustka Petr - člen OMR předseda EK
777 670 500
cz.barbecue@tiscali.cz
Ing. Pavel Biskup - člen ODR člen PBiskup@seznam.cz


KANCELÁŘ
 

Ing. Hana Pírková 703 346 211