Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Přerov
 
Pozadi
OMS Přerov
Adresa: U Strhance 2179/2 , Přerov , 750 02
Telefon:+420 703 346 211
Email:omsprerov@seznam.cz
Web:http://myslivost.cz/omsprerov
Předseda: Josef Hrdlička tel.+420 728 519 151
  
Úřední hodiny
Po:9 - 12 hod.
Út:podle tel. dohody
St:13 - 16 hod.
Čt:podle tel. dohody
Pá:podle tel. dohody
   
IČO:67777627
Účet:22535831 / 0100
Banka:Komerční banka, a.s. Přerov
 

 
Veřejná sbírka

VEŘEJNÁ SBÍRKA - BUDOVA


Poděkování:

Okresní myslivecká rada děkuje všem níže uvedeným, kteří přispěli do sbírky na opravu budovy a potřeb OMS Přerov.
 

Konvička Petr, RNDr. 24.3.2017 1 000,00
Kopča Lesy, s.r.o. 31.5.2017 5 000,00
MS Varta Jindřichov 22.5.2017 2 500,00
Camfrla 4.6.2017 200,00
Římák 4.6.2017 200,00
Vítek Miroslav 4.6.2017 200,00
MS Nihlov Těšice 5.6.2017 10 000,00
Čelustka Petr, Ing. 6.6.2017 3 000,00
Zmeškal Zdeněk, Ing. 7.6.2017 1 000,00
Zmeškal Petr 7.6.2017 1 000,00
Lepařová Růžena 12.6.2017 1 000,00
Kamasová Silvie 12.6.2017 1 500,00
Jeniš Jan, Ing. 27.6.2017 1 000,00
MS Mezihoří Jezernince 28.6.2017 3 000,00
MS Malhotice Rouské 28.6.2017 5 000,00
MS Kunčice - Doubrava 19.7.2017 2 000,00
MS Podsedek Milenov 8.8.2017 5 000,00
MS Prosenice - Grymov 22.8.2017 9 000,00
MS Hustopeče nad Bečvou 29.8.2017 20 000,00
MS Vinary 31.8.2017 1 300,00
MS Zábrodí Uhřičice 1.9.2017 2 000,00
MS Podhradí Týn nad Bečvou 19.9.2017 5 000,00
MS Varta Jindřichov 19.9.2017 300,00
Lév Josef 19.9.2017 300,00
MS Lány Bělotín 21.9.2017 10 000,00
MS Stará Ves 3.10.2017 5 000,00
 Hönig Pavel, Ing. 13.10.2017 3 000,00
Jemelka Tomáš 30.10.2017 400,00
Marek Rostislav, Bc. 30.10.2017 1 000,00 
Marek Miroslav 30.10.2017 1 000,00
Machura Antonín 30.10.2017 500,00
Jemelka Ladislav 30.10.2017 300,00
Venský Petr, Ing.  30.10.2017 1 000,00
Švantner František 30.10.2017 1 000,00
Vlček Jaroslav 30.10.2017 5 000,00
MS Lipník nad Bečvou 30.10.2017 2 000,00
MS Kokory 7.11.2017 2 000,00
MS Doubek Zámrsky 7.11.2017 5 500,00
Vlček Jaroslav 7.11.2017 5 000,00
MS Dolek Rokytnice 20.11.2017 1 000,00

Důchodci OMS Přerov

Ing. Velický, Ing. Zdráhala, Berčík st., Strnad, Krejčí

11.12.2017 2 500,00
MS Haná Popůvky - Kovalovice 15.12.2017 1 000,00
Šromota Aleš 19.12.2017 500,00
CHS CF z Přestavlckého revíru 27.12.2017 3 000,00
MS Horní Újezd 24.1.2018 2 000,00
Segeťa Čestmír 14.2.2018 500,00
MS Hubert Soběchleby 14.2.2018 2 000,00
Příjem za prodej bol 25.5.2018 10 000,00
Orság Pavel


Ing. Konšel Lubomír


MS Kunkov - Šišma


MS Katová - Radslavice


Sázel Jiří


Hönig Pavel


Formel Dominik


Ing. Hejník Stanislav


Ing. Zdráhala Ladislav
11.6.2018


26.9.2018


19.11.2018


1.1.2019


3.1.2019


14.2.2019


14.2.2019
 

22.6.2019


22.6.2019
100,00


1000,00


4000,00


4000,00


300


1860


2000


2000


1000


.
.Vážení myslivci a přátelé myslivosti!

 

       Dovolte nám po více jak roce vás seznámit s činností OMS Přerov krátkou rekapitulací posledního období činnosti okresního mysliveckého spolku Přerov.
 
      Pro začátek vám připomeneme situaci z přelomu roku 2016/2017 charakterizovanou výstižně:

Situace na OMS Přerov je složitá a stabilizuje se pozvolna. Nová rada převzala OMS v nedobrém stavu.  Zatímco odborné myslivecké sekce fungují, ekonomika nikoliv.  Neudržovaná vysoce nákladová budova OMS v ulici U Strhance v Přerově spolu s dalšími málo hlídanými nebo vůbec nehlídanými výdaji v minulých letech převyšovaly příjmy. Tyto sice objektivně klesají se snižující se členskou základnou, což je jev všeobecný i u jiných OMS, avšak jiné zdroje příjmů, zejména pak dotace, nebyly využívány.

       Za této situace hrozící likvidací OMS Přerov nebylo jiného zbytí než přistoupit k bolestivým krizovým rozhodnutím, zejména pak snížením výdajů na jednatele OMS a téměř úplnou eliminací výdajů na provoz budovy (zmrazení odběru plynu, otop dřívím v kamnech v jediné kanceláři se zakonzervováním zbytku budovy). Na straně příjmů pak kromě neztrátových akcí jednotlivých mysliveckých sekcí (kynologie, střelectví, kultura, myslivost) bylo nutno získat zdroje zejména externími příjmy. Těmi jsou především organizace Mysliveckých dnů (Chovatelské přehlídky) ve vlastní režii a Společenského večera (plesu). Zlepšila se situace i v oblasti interních příjmů z příspěvků členů, kdy se nám mj. vracejí po provedených změnách zpět do stavu bývalí členové a významně ovlivnily stav členské základny kurzy nových adeptů myslivosti. Samostatnou kapitolou je pak čerpání a trvalé monitorování možností získávání dotací a příspěvků pro rozvoj myslivosti. I v této oblasti už máme kladné výsledky. Výsledkem všech uvedených faktorů jsme dosáhli za uplynulý rok po dlouhodobě pravidelně se opakujících ztrátách kladný výsledek hospodaření +170 tis. Kč.

       Složitá ekonomická situace na OMS Přerov přes realizovaná opatření přetrvává zejména pak v souvislosti se započatou adaptací budovy Domu Myslivců v ulici U Strhance v Přerově. O rozhodnutí, jak dále naložit s touto budovou, kterou mnozí myslivci vnímají jako symbol myslivosti na okrese, požádala OMR vrcholný orgán tzn. Sněm Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. - okresního mysliveckého spolku Přerov konaný dne 17. 3. 2017. Tento nejvyšší orgán rozhodl o ponechání Domu Myslivců v majetku ČMMJ, z.s. a uložil OMR hledat prostředky na opravu budovy OMS Přerov a zajistit její následné možné opravy. V rámci realizace plnění tohoto úkolu vyhlásila OMR „Veřejnou sbírku na revitalizaci Domu Myslivců v Přerově“, na které se sešlo do konce roku 2017 více než 182 tisíc Kč. Přes tuto úctyhodnou částku však tato jistě nebude postačovat na pokrytí opravy do stavu, za který se už nebudeme muset stydět.

 

       Adaptace budovy je po uvolnění finančních prostředků dozorčí radou Veřejné sbírky od letošního roku v chodu. Přednostně po vyklizení prostor bylo nutno zejména ve sklepních částech tyto prostory vysušit. Dále bude nutné do zimního období zprovoznit kancelář pro jednatelku. Dalšími etapami budou výměny oken, rozdělení sítí pro jednotlivá patra se zamyšleným komerčním využitím horního patra a následně pak další opravy. Omlouváme se za občasné výpadky telefonní linky způsobené překládáním kabeláže.

 

       Výběr darů v rámci „Veřejné sbírky na revitalizaci Domu Myslivců v Přerově“ proto pokračuje i v roce 2018 a 2019, kdy můžete přispět jak jednotlivci, tak i spolky na tento účel. Věřte nám, že budou prostředky účelně využity. Čísla účtu zůstávají stejná, 278948349/0300 pro subjekty bez daňového odpočtu, 22535831/0100 pro osoby uplatňující si odpočet ze základu daně v daňovém přiznání. Smlouvy vyhotovuje jednatelka OMS. Podpořit uvedenou činnost můžete i nákupem bola s logem OMS Přerov za cenu 1.000 Kč za kus.
 

 

       V rámci nutnosti potřeby externích příjmů pro OMS Přerov zveme mysliveckou veřejnost a příznivce myslivosti na Společenský večer, který se bude konat 2.2.2019 v přerovské Sokolovně. Přednostně do naplnění kapacity sálu budeme přijímat od prosince 2018 požadavky na místa od spolků v působnosti OMS Přerov a členů OMS Přerov se svými partnery a přáteli.  Prosíme vás současně o podporu tomboly plesu zejména ve formě zvěřiny.
 

 
Myslivosti zdar !
 
  
 
V Přerově 13.9.2018                                                                                        
 
                                                                                              Okresní myslivecká rada   
                                                                                                         OMS Přerov