Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Přerov
 
Pozadi
OMS Přerov
Adresa: U Strhance 2179/2 , Přerov , 750 02
Telefon:728 519 151
Email:omsprerov@seznam.cz
Web:http://myslivost.cz/omsprerov
Předseda:Josef Hrdlička
  
Úřední hodiny
Po:podle tel dohody
Út:podle tel dohody
St:podle tel dohody
Čt:podle tel dohody
Pá:podle tel dohody
   
IČO:67777627
Účet:22535831 / 0100
Banka:Komerční banka, a.s. Přerov

Předseda:
RNDr. Petr Konvička
777168161

Místopřeseda:
Josef Hrdlička
728519151

 
Vyznamenání

VYZNAMENÁNÍ 
 

Členům, právnickým osobám nebo organizačním jednotkám ČMMJ, které se na velkou měrou buď v minulosti nebo v současnosti podílí na rozvoji myslivosti, věnují se kynologii, zabývají se ochranou zvěře a jejího životního prostředí a rozvojem mysliveckých tradic nebo vykonávají jinou činnost ve prospěch ochrany přírody a myslivosti, je možné propůjčit některé vyznamenání či udělit věrnostní medaili, čestné uznání nebo čestné členství.
Všechna vyznamenání a uznání jsou placena. Částku uhradí ten, který navrhl udělení vyznamenání nebo jiného uznání.

Všechna tato ocenění jsou udělována podle Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ


Postup:
1.      V případě zájmu o udělení některého z ocenění se v první řadě ubezpečte, že člen, kterého hodláte na ocenění navrhnou je pro aktuální rok členem ČMMJ. V případě, že členem ČMMJ není, pak samozřejmě Váš návrh nebude k projednání OMR vůbec předložen..
2.      Dále vyberte, které z ocenění chcete navrhnout. Při výběru postupujte podle Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ a podmínek uvedených v této směrnici.
3.      Posledním krokem je vyplnění tiskopisu na konkrétní ocenění. K tomuto tiskopisu připojte razítko MS, které ocenění navrhuje a telefonní číslo na kontaktní osobu v MS.

V současné době jsou již přijímána vyznamenání na následující rok.
Vaše žádosti posílejte na sekretariát OMS Přerov nejpozději do 31. prosince.

Přílohy ke stažení:

Navrh-cestne-uznani.doc

Navrh-vernostni-medaile.doc

Navrh.doc

Vyznamenani-text-pokyny.docx

Smernice-k-propujcovani-vyznamenani-CMMJ.pdf