Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Žižkova 489 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Barbora Dámková
Předseda:Ing. Zdeněk Dubský
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Školení, přednášky, semináře > Proškolené osoby

 

Ověření znalostí získaných specializovaným školením osob k prohlížení těla ulovené volně žijící zvěře

Další školení bude probíhat stejně jako počáteční specializované školení prohlížitelů zvěře. Školení k ověření znalostí bude OMS Příbram pořádat v říjnu 2018

Jednodenní školení v rozsahu 8 výukových hodin.

Cena 2.000 Kč.


Obsah školení

  1. Změny legislativních předpisů

Změny v evropské legislativě – zejména změny nařízení EP a R (EU) č. 853/2004 a nařízení 2075/2005, změny v národní legislativě – zákon č. 166/1999 Sb., vyšetřování svalovce, připravované změny v národní legislativě – příprava vyhlášky č. 128/2007 Sb., (registrované maloobchodní zařízení a podmínky pro jeho zřízení)

  1. Aktuální nákazová situace a choroby zvěře, léčení zvěře
  2. Nové poznatky v hygieně zvěřiny

Výstupy školení

Průkaz proškolené osoby – účastníci dalšího školení odevzdají původní průkazy proškolené osoby a obdrží nový.

Kdo neabsolvuje další školení v termínu, odevzdá průkaz a razítko na OMS, případně je zašle na adresu organizátora nebo pracoviště SVS ČR.

Platnost průkazu je 5 let.


  

Prohlížení zvěřiny určené pro rozdělení členů uživatele honitby


K dopisu Krajské veterinární právy pro Středočeský kraj se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, Benešov ze dne 1. března 2010 by proveden dotaz dne 22. března 2010, na mluvčího SVS ČR MVdr. Dubna, který nás odkázal na MVDr. Horňáčkovu, předkladatele a školitele k proškoleným osobám.
KVS Benešov vykládá chybně ustanovení o prohlížení dělené zvěře uživatelem honitby, kdy ukládá dělenou zvěřinu členům uživatele honitby prohlížet proškolenou osobou.
Podle stanoviska Mvdr. Horňáčkové ze SVS, pokud je ulovený kus určen pro spotřebu pouze mezi členy uživatele honitby, pak se jedná o osobní spotřebu a kus nemusí být (nicméně může být) proškolenou osobou v tomto případě prohlížen. Musí se však jednat výhradně o případ, kdy se kus nedostává jinam než členům uživatele honitby. V případě, že by byl kus prodán nebo darován někomu jinému, musí již být prohlédnut proškolenou osobou. Člen uživatele honitby, kterému bude přidělen kus pak musí tento kus zkonzumovat ve své domácnosti a nesmí jej dále uvádět do oběhu ani přímého prodeje.

 

 

Přiložené dokumenty

 Prihlaska-2017 (doc - 313,86 KB)
 Rozvh-hodin-16022017 (doc - 39,42 KB)
 
Počasí radar