Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍ


Honitby OMS Prostějov > ROK 2017Mapa honiteb okresu Prostějov 
 
pro zvětšení klikněte na obrázek


Seznam honiteb okresu Prostějov

ORP Konice

pro zvětšení klikněte na tabulku                           

ORP Prostějov

pro zvětšení klikněte na tabulku
   

 


 

 

EVIDENČNÍ LIST PRO VYZNAMENÁNÍ

KE STAŽENÍ - ZDE


 

O návrhy musí být již teď požádáno na celý rok 2018 !!!

Proto, prosím, sepište jubilanty, popřípadě aktivní členy a tento tiskopis odevzdejte do konce prosince 2017 ! 
 
Následně budou zpracovány na OMS Prostějov a odeslány na ČMMJ. 
 

 
Dobrý den všem,

Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU nás žádá o šíření dotazníku na téma Služby v kulturních ekosystémech (SKE).

 

Informace získané v tomto dotazníku budou využity k podpoře a lepšímu porozumění přínosu vlastníků půdy jak v oblasti sociální, tak i v oblasti životního prostředí, dále i správců a nájemců pozemků a podnikatelů v rekreačním odvětví na venkově.

Uvedené organizace – Evropská organizace vlastníků půdy (ELO), Copa – Cogeca, Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF), Evropská federace pro lov a ochranu (FACE), Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC) a Evropská asociace historických domů (EHHA) v současné době spolupracují na evropské úrovni pro získání informací o rozsahu, jak jsou kulturní ekosystémové služby (SKE) vytvářeny vlastníky a nájemci půdy.

Služby v kulturních ekosystémech (SKE) jsou nemateriálním přínosem pro člověka, které získává z ekosystému jako pozitivní rekreační a estetickou zkušenost.

Tento dotazník je zaměřen na jednotlivce, kteří jsou zapojeni ve službách v kulturních ekosystémech (SKE), a slouží ke zjištění, jakým způsobem spravují vlastníci půdu a další pozemky v rámci SKE.

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-7G_vcU2mE3hklgzOFHEf6Xk0bv4cgUNR_id8NCLHoTxa-g/viewform

 

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Bc. Daniel Švrčula
odborný referent

Myslivecké a kulturně – propagační oddělení
Email: daniel.svrcula@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.czVážení uživatelé honiteb,

předávám prosbu ohledně monitoringu zdravotního stavu jezevců, informace najdete v příloze.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu

 

From: Jakub Drimaj [mailto:j.drimaj@gmail.com] 
Sent: Tuesday, October 31, 2017 12:49 PM
To: Pojezný Michal
Subject: Prosba o spolupráci při monitoringu zdravotního stavu jezevců

 

Dobrý den, pane inženýre,

 

provádíme celostátní monitoring zdravotního stavu jezevců, ale protože jsme sběr v oblasti působnosti Vašeho ORP řešili po vlastní ose a nesešel se nám dostatečný počet vzorků, rádi bychom ještě na poslední chvíli oslovili všechny uživatele honiteb hromadně. Proto Vás žádám o spolupráci a přeposlání zprávy v příloze uživatelům honiteb v rámci působnosti Vašeho ORP.

 

S poděkováním a přáním pěkného dne,

 

Jakub Drimaj

---

Ing. Jakub Drimaj
Vědecko-výzkumný pracovník
+420 774 683 672
+420 545 134 109
 
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno

 


  

Dobrý den 
Chtěl bych Vás informovat o tom, že je provedena změna 

Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 a její 
zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zemědělství, platná od 10. 10. 2017. 

Změna se týká části I. "Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu", oddílu 
B - Kontrola zdraví, kapitoly 11. Prasata divoká: 

Vložení dvou nových kódů: 
1. EpI300 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA) 

Sérologicky se vyšetřují všechna odlovená prasata divoká na celém území 
České republiky vyjma ulovených divokých prasat, která jsou vyšetřována na 
africký mor prasat v souladu s kódy EpI500 a EpI501. 
2. EpI180 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT - prasata divoká - zástřelné 

U všech odlovených divokých prasat, ze kterých byl odeslán vzorek na 
vyšetření pod kódem EpI300. Nárok na zástřelné se nevztahuje na odlovená 
divoká prasata, za které již bylo vyplaceno zástřelné pod kódy EpI170, 
EpI171 a EpI172. 
Důvodem uvedené změny výše zástřelného je podpora redukce populace divokých 
prasat a doplnění monitoringu Aujeszkyho choroby prasat v populaci divokých 
prasat provedeného v letech 2011 až 2013. 

Objednávka vyšetření a žádost o zástřelné, jsou dostupné na webu SVS pod 
nadpisem "Monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat v ČR" na 
odkazech.: 

https://www.svscr.cz/amp-postupy-pri-nalezu-uhynuleho-divokeho-prasete-a-pri 
-lovu/ 

https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni 
-metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/ 

Všichni musí brát vzorky na trichiny, pak podle určitých % na KMP (klasický 
mor prasat - u nás 5%) A potom v oblasti s intenzivním odlovem vzorek na AMP 
(Africký mor prasat) + žádost na proplacení Mimo oblast s intenzivním lovem 
vzorek na ACH (Aujeszkyho choroba) + žádost na proplacení 

Důležité - číslo plomby je nutno psát na každou objednávku a uvést přesnou 
adresu, číslo telefonu a mobil. 
Zástřelné se stejně jako u AMP tak i u ACH vyplácí na LOVCE!!! 
Na každém inspektorátu krajské veterinární správy budou k vyzvednutí 
zkumavky nebo hemosky ( do týdne). 

Je to motivace na odstřel i ve zbylé části republiky. 


Žádám o rozeslání na všechny uživatele honiteb. 

Nelze souběh zástřelného Africký mor prasat a ještě Aujeszkyho choroby 
prasat. 

V případě dotazů se obracejte na: 

MVDr. Hana Brázdová 
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajská veterinární správa SVS 
pro Olomoucký kraj Tř.Míru 101, 779 00 Olomouc 

h.brazdova.kvsm@svscr.cz<mailto:h.brazdova.kvsm@svscr.cz
T:+ 420585700752 
F:+ 420585700756 
M:+ 420724652062 S pozdravem Lesu a Myslivosti Zdar! 

[Krajský úřad olomouckého kraje] 


Ing. František Malý 


Odbor životního prostředí a zemědělství 


oddělení lesnictví 


Jeremenkova 40b 


77911 Olomouc 


Česká republika 


Tel.: +420 585 508 403 


f.maly@kr-olomoucky.cz<mailto:f.maly@kr-olomoucky.cz> 


www.kr-olomoucky.cz<http://www.kr-olomoucky.cz 

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY  ZDRAVÍ ZVÍŘAT

A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2017

 
 

OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO

VYŠETŘENÍ DIVOKÝCH PRASAT

NA AUJESZKYHO CHOROBU
 FORMÁT WORD

FORMÁT PDF
 

ŽÁDOST O PROPLACENÍ ULOVENÝCH

DIVOKÝCH PRASATFORMÁT WORD

FORMÁT PDF

 
 
INFORMACE K NEMOCI

- AFRICKÝ MOR PRASAT - ZDE


  

TÝDENNÍ PŘEHLED DOTACÍ

PRO NEZISKOVÝ SEKTOR http://www.dotacni.info/category/aktualni-vyzvy/
 

!!!


Vážení myslivci,

moc prosím, potřebujeme vytvořit seznam, kde budou členi ČMMJ,

 kteří jsou ke dni 26. 6. 2017 jednotlivě buď zemědělským podnikatelem, fyzickou osobou hospodařící v lesích nebo fyzickou osobou podnikající v potravinářství.

Proto Tě (Vás) žádáme, abyste pomohli při tvorbě požadovaného seznamu, kterým se bude ČMMJ prokazovat  při plnění preferenčního kritéria (pořádání školení, informace, výhody,...). V jednotlivých spolcích  jsou zajisté zemědělsky, nebo lesnicky hospodařící fyzické osoby, které potřebujeme zařadit do námi tvořeného seznamu.

Prosíme o získání informací a  zaslání na můj email:hlavac.martin@email.cz

Vzor:   Josef Novotný, IČ: 72338008, 696 13 Dubňany 816 – zemědělský podnikatel

Velmi děkuji a zdravím!

Údaje potřebujeme co nejdříve. 

-- 
Bc. Martin Hlaváč, člen ekologické komise ČMMJ, z. s.
Frýdlant nad Ostravicí

Mob.: +420 603 818 855
email: hlavac.martin@email.cz 


 
 

Týdenní přehled dotací pro neziskový sektorZDE  


 

Zveřejňování účetních závěrek

a výročních zpráv - zešílel

snad zákonodárce?kliknutím na text se Vám otevře dokument


   

Dobrý den všem,

1)      V příloze zasílám aktuální stav výběru ČP

2)      K častým dotazům na EET jsem našla toto vyjádření:

 

  • Musí neziskové organizace a spolky elektronicky evidovat?

Obecně se EET veřejně prospěšných poplatníků (neziskových organizací, spolků) a jejich drobné podnikatelské činnosti netýká. O drobnou podnikatelskou činnost jde v případě, kdy spolek za uplynulý rok z této činnosti neutržil více než 175 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových výnosů/příjmů.

Pokud se spolek do této kategorie vejde, nemusí evidovat. Pokud jsou jeho příjmy z podnikatelské činnosti vyšší, musí evidovat jako všichni ostatní.

 

S pozdravem 

Ing. Iva Dvořáková
vedoucí

Ekonomické oddělení

Mobiil: +420 777 814 109
Tel: +420 224 948 471
Fax: +420 224 948 459
Email: iva.dvorakova@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

 

                    

LESY ČR, s.p. generální partner ČMMJ, z.s.

POČET ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

ZAPLACENÝCH U ČMMJ

STAV K 30.9.2016 SE STAVY K 31.12.2015

- ZDE-  

5 věcí, které byste měli vědět o EET a neziskových organizacích

PUBLIKOVÁNO 10. 11. 2016 · UPRAVENO 10. 11. 2016

 

Na evidenci tržeb si musí dát pozor i neziskové spolky.

Jestli jste se snažili najít v metodice k zákonu o elektronické evidenci tržeb jednu stránku s přehledem informací pro neziskové organizace a kluby, možná jste byli zklamaní. V metodice totiž informace jsou, ale s přehledností je text trochu na štíru.

Po červencovém článku o neziskových organizacích (který vznikl ještě před zveřejněním metodiky) pro vás máme 5 aktualit, které by vám před startem EET neměly ujít.

1) Členské poplatky jako hlavní nepodnikatelská činnost

Zapsané spolky si nemusí lámat hlavu s příjmy ze své hlavní nepodnikatelské činnosti. Znamená to, že třeba skauti nebo fotbalové kluby jsou osvobozeny z evidence členských poplatků, plateb za tábory či sportovní soustředění pro děti nebo různých příspěvků na vybavení klubu.

2) Plesy jako vedlejší příležitostná výdělečná činnost

S příležitostnou vedlejší výdělečnou činností se setkáváme i u neziskových organizací- stačí uspořádat ples, divadlo, závody či jiná setkání. Návštěvníci si koupí vstupenky, pití a třeba i chlebíček a spolek si něco málo vydělá.

Tyto tržby ovšem pod EET nespadají, protože je výdělek příležitostný, nikoliv dlouhodobý. Ale pozor – třeba pronájmů nebo živnostenského podnikání už se ovšem výjimka netýká.

3) Vedlejší dlouhodobá výdělečná činnost, kterou neevidujete

I když váš spolek pronajímá prostory, ještě to nemusí nutně znamenat, že budete tyto tržby elektronicky evidovat. Podobná drobná vedlejší činnost spolku klidně může být podnikatelská a aby neměly neziskové organizace zmatek v tom, zda evidují nebo ne, stanovuje metodika alespoň 2 pravidla.

Pokud má vaše nezisková organizace třeba kavárnu nebo za poplatek půjčuje sportovní vybavení, neeviduje za těchto podmínek:

a.   Příjem z této činnosti není vyšší než 175 tisíc Kč za rok.

b.   Tyto příjmy činí méně než 5 % z celkových příjmů poplatníka.

Metodika na straně 15 myslí i na to, jak přesně podmínky ve vaší organizaci ověřit. Výpočty totiž vychází z příjmů v předchozím roce. Pokud byste tedy měli začít od roku 2017 elektronicky evidovat svou vedlejší činnost, zjistěte si, jestli vám v roce 2016 přesáhly příjmy z této činnosti 175 tisíc korun a zda představují méně než 5 % vašich celkových příjmů.

Pokud svoji vedlejší podnikatelskou činnost teprve rozjíždíte, stačí udělat kvalifikovaný odhad. Jestliže podle odhadu podmínky splníte, nemusíte v následujícím roce elektronicky evidovat. Ale pozor – jakmile 175 tisíc nebo 5 % překročíte, musíte začít evidovat.

4) Vedlejší dlouhodobá výdělečná činnost, kterou evidujete

Možná je ale kavárna vaší neziskovky vyhlášená široko daleko a kritéria nesplňujete. Pak je to jednoduché – tržby musíte elektronicky evidovat.

5) Soukromé kluby (ne)evidují?

Nejméně jasno budou mít kluby, kde pro členy třeba čepují pivo nebo prodávají občerstvení. Podle metodiky totiž záleží na konkrétním případu, zda takový klub eviduje či nikoliv.

Neexistují žádná obecná kritéria a vám nezbývá, než si požádat o závazné posouzení, ve kterém úředníci stanoví, zda je klub provozován jako podnikatelská nebo nepodnikatelská činnost.
METODICKÝ POKYN K APLIKACI ZÁKONA


O EVIDENCI TRŽEB KE STAŽENÍ- ZDE

 


 

DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ KOMISE

PRO OCHRANU ZVÍŘAT

- POMOC ZVÍŘATŮM Z NAŠÍ PŘÍRODY V NOUZI
 
 

LOV NA NEHONEBNÍCH POZEMCÍCH

- PRASE DIVOKÉ - http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/lov-na-nehonebnich-pozemcich-prase.html
 
Vážení členové mysliveckých sdružení,

 

dovolujeme si Vás informovat o školeních prohlížitelů zvěřiny, která Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno pořádá v prvním pololetí roku 2017.

 

Kurz prohlížitelů zvěřiny – základní školení:

·         21.-22.2. Praha

·         11.-12.4. Brno

·         17.-18.5. Plzeň

 

Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby:

·         16.2. Příbram

·         19.4. Brno

 

Upozorňujeme proškolené osoby, kterým končí platnost průkazu na nutnost absolvování dalšího jednodenního školení, pokud chtějí v činnosti proškolené osoby pokračovat. Týká se to proškolených osob, které absolvovaly školení v roce 2012 a 2013.

 

Další informace naleznete na webových stránkách ICVI VFU Brno:

 

http://www.vfu.cz/studium/icvi/aktualni-nabidka/index.html

 

 

S pozdravem

 

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.

Institut celoživotního vzdělávání a informatiky

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

telefon 541 562 094 

www.vfu.cz


 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY