Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kultura > ROK 2015
2  0  1  5


Přednáška o myslivosti pro děti 1. tříd ZŠ Edvarda Valenty

16.prosince 2015


Dne 16.12.2015 jsme navštívili Základní školu na ulici Edvarda Valenty. Už když jsme přicházeli po chodbě budovy, děti nás vítaly a bylo vidět, že se opravdu těší na to, co jim budeme vyprávět a co se dozví nového o přírodě a o poslání myslivců. Přednášejícím byl Radomil Holík a my ve složení – Mgr. Eva Fajtová, Ing. Břetislav Doleček, Jana Toufarová a Jitka Procházková - jeho doprovod. Nesmím zapomenout ani na našeho čtyřnohého přítele Žaka!

V místnosti, kam děti chodí do družiny, jsme si nachystali všechny pomůcky, které jsme si přinesli s sebou. Děti potom začaly postupně chodit. Tři třídy prvňáčků, asi 65 dětí, nás pozorně poslouchalo a ihned se zapojili do dění. Všechna plyšová zvířata a obrázky děti poznaly. Tetřeva nakonec také s nápovědou určily. Zaujalo nás, že asi pouhá polovina dětí bydlí ve městě. 

Ukázky vábniček na různé druhy zvěře poslouchali všichni bedlivě. Radomil Holík všem dětem, jako názornou ukázku, nasypal do rukou ječmen a oves. Děti se také dozvěděly, co zvířata jí v zimě, když je těžké, aby si potravu nalezla sama. Byl jim vysvětlen rozdíl mezi parohem a rohem, rozdíl mezi pytlákem a myslivcem, zdůvodněno, proč se některé druhy zvěře nemohou střílet, které ano a za jakých podmínek.

Chlapec, který jako jediný poznal, že pírko, které jsme jim ukázali, je z orla skalního, si ho na památku mohl nechat.

Všichni si také mohli vyzkoušet, jaké to je, držet ve svých rukou loveckou zbraň. Někteří „profesionálové“ se automaticky dívali i přes puškohled. Proběhla také menší znalostní soutěž o obrázky s různými druhy zvířat. 

Celou přednášku byly děti ukázněné a my mohli s úsměvem na rtech sledovat, jak jsou zapálení do děje a do vyprávění o myslivosti. Děkujeme přítomným učitelkám, že si pro nás udělali chviličku a dali nám možnost, abychom jim a dětem vysvětlili, co všechno myslivost obnáší. 

Tyto děti nás přesvědčily o tom, že znají zvířata i to, čím se živí a kde v lese či polích přebývají. Jsme rádi, že tito prvňáčci mají vědomosti, kterými nás i překvapovali. Opět nás to jakýmsi způsobem přesvědčilo o tom, že dnešní svět opravdu není tak „ počítačový“, jak jsme si mysleli. Díky těmto dětem víme, že oni přírodu znají a zajímají se o ni. Věříme tedy v lepší zítřky...
 
Jitka Procházková


Hodnocení přednášky z pohledu školy: 

Ve středu 16.  12. 2015 jsme na naší ZŠ E. Valenty přivítali zástupce Okresního mysliveckého spolku v Prostějově. Všichni přišli v uniformách. Navštívil nás i lovecký pes.

Žáci prvních tříd se shromáždili ve školním klubu a s nadšením poslouchali vyprávění o životě v lese, o poslání myslivců. Děti se velmi těšily.

Během 45 minutové besedy se prvňáčci dozvěděli mnoho zajímavostí z jejich myslivecké činnosti, ale i z přírody. Určitě nezapomenou na to, čím se lesní zvířátka živí. Nebylo to pouze pasivní sdělování informací. Přednášející jim ukazoval různá zvířata žijící v lese, lovecké  potřeby a trofeje. Mohli si je důkladně prohlédnout, sáhnout si na ně a vyzkoušet je. Nejvíce je zaujaly jelení, dančí a srnčí parohy. I zvuky lesních zvířat byly zajímavé. Chlapci samozřejmě ocenili možnost vyzkoušet si držení lovecké zbraně. Ani děvčata nezůstala pozadu. Již výše zmiňovaný pes pozorně poslouchal a vůbec nerušil.

Na závěr dětem předal přednášející Radomil Holík upomínkové předměty a informace k soutěži Zlatá srnčí trofej. Požádal nás také o výtvarné zpracování tématu Les.

Líbila se nám perfektní připravenost a kamarádský přístup. Návštěva odborníků zabývajících se přírodou rozšířila znalosti dětí. Beseda také významně podpořila vytvoření jejich kladného vztahu k přírodě.

Mnohokrát děkujeme za poučné povídání a těšíme se na další spolupráci.

Učitelky prvních tříd


Předprázdninové setkání s myslivci

22. června 2015


Dne 22.6.2015 se na prostějovské střelnici konal tradiční dětský den pro ZŠ E. Valenty, který  pořádá kulturní komise pod názvem Předprázdninové setkání s myslivci. Připraveno bylo několik stanovišť s úkoly, kde děti mohly ukázat svoji zručnost nebo znalosti spojené s přírodou. Vše bylo pojato formou hry, což u dětí vzbudilo velký zájem.  Děti poznávaly různé předměty spojené s domácností, stříleli ze vzduchovky, určovaly druhy různých dřevin, měly poznat dle pomůcek lesní zvířata, díky obrázkům viděli mnoho plemen psů.  Bylo jim také umožněno, aby viděli, někteří poprvé v životě, živé lišče. Pro mnohé byl také velký zážitek, když jim pan Jan Niedoba předvedl troubení jelenů a další dorozumívací zvuky lesních zvířat. Bohužel nám v tento den nepřálo mnoho počasí a zastihl nás déšť. Děti se ovšem nenechaly odradit a v úkolech a zábavě se pokračovalo v budově střelnice.

Jitka Procházková

Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.Den životního prostředí 

13. června 2015


Den životního prostředí je celosvětově stanoven na 5. 6., ale v Prostějově se slavil během dopoledne dne 13. 6. 2015 na Pernštýnském náměstí. Tuto akci pořádal Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení Iris ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov. Na programu se podílely různé organizace a spolky z Prostějovska, které se zabývají přírodou regionu. Lidé se zde mohli dozvědět více o včelařství, jaké stromy rostou v naší republice, co se dá vše pěstovat na zahrádce a co se děje se zvířaty, která jsou zraněná a umístěná v záchranné stanici. Na této akci se podíleli také členové Kulturně propagační komise OMS Prostějov. Na jejich stanovišti děti poznávaly zvířata, která žijí v lese a polích a pozorně poslouchaly, když se jim radilo, jak se mají pohybovat a chovat v přírodě. Nechyběly ani ukázky parohů a rohů, různých dřevin a plodů stromů. Děti každého věku našly něco, co je zajímalo a z čeho se mohly přiučit. Asi největším zážitkem z celého dne pro všechny zúčastněné byl hmatový chodníček pro bosé nohy. Program doprovázela živá hudba – duo Tom + Tugi.

Jitka Procházková

Plakát ke stažení: zde
Okresní sněm 

8. dubna 2015


I v tomto roce jsme se starali o výzdobu a občerstvení na okresním sněmu.

 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY