Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kultura > ROK 2018

Kulturně propagační komise je velmi důležitou součásti OMS. Stará se zejména, jak již název napovídá, o propagaci myslivosti, zvyků, tradic a dobrého jména myslivosti na veřejnosti. Dále plní servis na akcích OMS, ať už je to okresní myslivecký ples, přehlídka trofejí a také organizuje zájezdy na myslivecké výstavy. Je třeba vyzvednout neviditelnou, ale poctivou práci všech členů komise pod vedením pana Jaroslava Mráčka. Činnost kulturně propagační komise OMS Prostějov v sobě zahrnuje taktéž velmi zajímavou práci a šíření povědomí o myslivosti a přírodě mezi mládeží a dětmi, což je v poslední době opravdu záslužná činnost, neboť mladých nadšených myslivců neustále ubývá.

Níže naleznete informace, články a fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných ve spolupráci s kulturně propagační komisí Okresního mysliveckého spolku v Prostějově.Dětský den pro ZŠ E.Valenty

na prostějovské střelnici Na Hloučeli

25.června 2018
Národní myslivecké slavnosti

lovecký zámek Ohrada

23.června 2018
V rámci Národních mysliveckých slavností, které se uskutečnily 23. června 2018 na loveckém zámku Ohrada, byla také předána nejvyšší myslivecká ocenění osobnostem, které se zasloužily o českou myslivost.

Letos udělila Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. vyznamenání I. stupně za zásluhy o myslivost, tedy nejvyšší stupeň tohoto vyznamenání, příteli Františku Vozihnojovi, našemu dlouholetému členovi a rozhodčímu z výkonu a čestné členství ČMMJ příteli Jiřímu Procházkovi, jednateli našeho Okresního mysliveckého spolku.

K udělení ocenění srdečně blahopřejeme!!

Připojujeme páR fotografií z akce.


JUDr. Jaroslav Daněk


FOTOGALERIE JUDr. Jaroslav Daněk

- ODKAZ  ZDE :


FOTOGRAFIE - RODINA VOZIHNOJOVA Dětský den s myslivci Základní škola E.Valenty

31.května 2018Beseda s dětmi na MŠ Kralice

 22.března 2018Za OMS Prostějov a spolek Děti a příroda z.s.
 
Dne 22.3.2018 navštívil náš člen, myslivec, pan Holík v doprovodu přátel sokolníků ze spolku Dotkni se křídel, z.s., jmenovitě s Ivanou Jirsovou, jejím mužem Mirkem a synem Mirkem, děti v mateřské škole v Kralicích na Hané.
Do školky zavítali na pozvání pedagogického sboru z MŠ a při přibližně hodinové besídce, která se dvakrát opakovala (dětí bylo mnoho a proto musely být rozděleny do dvou skupin), dětem přiblížili přírodu, její obyvatele a jejich život v ní. Děti si též vyslechly spoustu informací o myslivosti, myslivcích a také o lesích a lesnících.
Velkým zpestřením a velmi poučný bylo i samotné setkání dětí s živou přírodou v podobě dravých ptáků, kteří jsou svěřenci a miláčci našich přátel sokolníků.
 
Jak nebezpečný může být výr?
Kde se lze dotknout dravce tak, abychom mu neublížili  a on nám?
Jaké to je, když si dravého ptáka pohladíte?
 
Na všechny otázky se dětem dostalo odpovědi, vysvětlení a též si zažily to co slovy popsat nejde.
 
Děkujeme též za zpětnou vazbu - 
 
Dne 22.3.2018 navštívil naši mateřskou školu v Kralicích na Hané pan myslivec, který s sebou přivezl i sokolníky, aby nám společně řekli něco o zvířatech, jak se k nim chovat, zda jsou nebezpečná atd.

Náš školní vzdělávací program je zaměřen na environmentální vzdělávání a proto se věnujeme co nejvíce přírodě a všemu, co k ní patří. Odborníky, zabývající se přírodou vystřídáme během školního roku několik, avšak myslivec a sokolníci, to byla úplná novinka. Přibližně hodinová beseda zaujala i ty nejmenší děti- hlavně díky názorným ukázkám, zajímavému vyprávění příběhů, nevšedních informacích o zvířatech a hlavně úzkého kontaktu se zvěří při hlazení dravců. Věřím, že tato beseda podpořila kladný vztah k přírodě a všemu živému.

Tímto bych chtěla poděkovat panu myslivci Holíkovi a sokolníkům, kteří navštívili naši mateřskou školu ve svém volném čase a vhodnou formou předali několik znalostí a zkušeností. Z jejich vyprávění byl cítit kladný vztah k přírodě a za to jim patří velký dík.

MŠ Kralice na Hané
Beseda s dětmi na MŠ Biskupice

 2018Dobrý den. 
dovolte mi, abych Vám touto cestou poslala pochvalu a poděkovala jménem 
Mateřské školy Biskupice za vzdělávací, prožitkový program 
„DOTKNI SE KŘÍDEL“ 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací ze života zvířat, moc se 
nám líbila prohlídka paroží. 
Zlatým hřebem byl přímý kontakt s dravci. 
Ještě jednou děkujeme, za profesionálně provedenou práci. 
Za kolektiv učitelů a děti z Mateřské školy Biskupice, přejeme mnoho 
úspěchů v práci i v osobním životě. 
S pozdravem Beata Mráčková, učitelka 
Myslivecký ples OMS Prostějov

26.ledna 2018
SEZNAM CEN V RULIČKOVÉ TOMBOLEPříprava plesu

26.ledna 2018
 
AUTOR PLAKÁTU JE ANIČKA DAŇKOVÁ 
Přednáška s myslivci na MŠ Jana Železného 

12.ledna 2018
 


 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY