Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kultura > ROK 2010 - 2014

Okresní sněm

15. října 2014
 
Naše komise taktéž připravuje výzdobu prostor na okresní sněmy. Zajišťujeme také obsluhu a občerstvení.


Dětský myslivecký den na střelnici OMS v Prostějově

25. června 2014

 
Dne 25.6.2014, k příležitosti akce Červen – měsíc myslivosti, uspořádali členové Kulturní komise při OMS Prostějov dětský den pro děti ze základní školy E. Valenty.

Členové komise ve spolupráci se sokolnickou družinou pana Milana Straky, známým myslivcem Petrem Schneiderem a společností BestHunting s.r.o. připravili pro děti pestrý program na celé dopoledne. Po osmé hodině ranní přišlo na střelnici přes šedesát žáků 4. a 5. tříd v doprovodu třídních učitelek. Po krátkém přivítání, které provedl předseda komise, byly děti seznámeny s programem. Poté si paní učitelky žáčky rozdělily na dvě skupiny. První skupina se odebrala na travnaté plochy střeliště, kde jim byla prezentována ukázka výcviku loveckých dravců a jejich použití při lovu. Tuto ukázku prováděl pan Milan Straka, který se svou sokolnickou družinou přijel za dětmi až z dalekého zámku Sychrov.
 
 
Druhá skupina dětí byla dále rozdělena na tříčlenná družstva. Tyto družstva dostala za úkol obejít připravené stanoviště, kde plnili různé úkoly, jako například poznávání zvířat z naší přírody za pomoci obrázků, mysliveckých trofejí, shozů paroží, vyčiněných kůží. Dále poznávání loveckých psů, listů a větví našich stromů a také spousta dovednostních disciplín, například zaječí skok v pytli, anebo hod míčkem na terč. Jednou z nejatraktivnějších disciplín byla střelba ze vzduchové pistole na terč. Po absolvování všech stanovišť se obě skupiny dětí vystřídali a soutěžení pokračovalo dále.


Na samém konci této akce předvedl dětem vábení zvěře pan Jan Niedoba, výborný vábič a mistr ve vábení jelenů. Byla to hezká tečka za celým dopolednem stráveným s dětmi na naší střelnici. Na úplný závěr si každé dítě odneslo sladkou drobnost, myslivecký kalendář a hřejivý pocit z životního zážitku ve společnosti myslivců a sokolníků. Veškeré náklady s touto akcí šly na vrub Okresního mysliveckého spolku Prostějov. Závěrem bych rád poděkoval všem členům komise a jejich přátelům, kteří tento den připravili. Doufám, že se tato akce bude moci opakovat a že děti se opět rády přijdou podívat a odnesou si dobré poznatky o zvěři, kynologii a všem ostatním co s myslivostí souvisí.

Za kulturní komisi, předseda Mráček Jaroslav.


FOTOGALERIE - ZDE


Setkání se sponzory Okresního plesu

5. února 2014


5.2.2014 bylo uskutečněno setkání  se sponzory, kteří se nemalou měrou zasloužili o tombolu i o zvěřinu do kuchyně na ples. Toto setkání bylo na střelnici v Prostějově. KPK zajistila výzdobu. Tuto akci navštívil i pan farář, který přijel z Dubu nad Moravou.


Okresní myslivecký ples OMS Prostějov

31. ledna 2014


Tento rok byla opět bohatá tombola, v kuchyni se vydávaly vynikající myslivecké speciality a  návštěvnost byla lepší, než v minulých letech.Okresní myslivecký ples OMS Prostějov

26. ledna 2013


Tento ples, který se konal dne 26.1.2013 byl z organizačního hlediska báječně zajištěn - tombola, vynikající kuchyně, skvělá hudba. Návštěvnost však byla dosti malá. Tak snad to příští rok bude lepší.
 


Předprázdninové setkání s myslivci

22. června 2012


Předprázdninové setkání s myslivci, tak jsme nazvali setkání s dětmi ZŠ E.Valenty, které se konalo 22. 6. 2012 na okresní střelnici v Prostějově. Této akce se zůčastnilo 80 dětí - 3. a 4. ročník, v doprovodu třídních učitelek. Všechny přítomné přivítal předseda KPK pan Jaroslav Mráček. Ve stručnosti seznámil děti s programem. Akce byla zahájena ukázkami vábení zvěře, kterou předváděl výborný vábič, pan Niedoba. Po tomto vystoupení byly děti rozděleny do dvou skupin. První skupina si šla poslechnout zajímavé vyprávění zkušeného myslivce pana Nemeráda. Ten dětem vyprávěl o myslivosti, o zvěři, jak o ni pečujeme a co vše mají myslivci za práci a povinnosti.
 
Druhá skupina byla rozdělena do družstev po čtyřech. Ti potom plnily úkoly, jako poznávání dřevin, zvěře a dovednostní i vědomostní znalosti. Kynologové předvedli dětem naše čtyřnohé kamarády, jejich výcvik i to jak pracují v honitbě. Děti si prošly i malou improvizovanou výstavku shozů, foto zvěře srstnaté i pernaté. Velmi atraktivní byla pro děti střelba se vzduchovky. Po splnění všech úkolů se skupiny dětí vyměnily.
 
Program pokračoval až do 12hod. Na závěr byly děti odměněny malou sladkostí, sponzorovanou OMS Prostějov. Snad víc než sladkost potěšilo děti, že si mohly odnést prázdné brokové nábojnice. Celou akci ukončil předseda KPK pan Mráček. Popřál dětem pěkné a spokojené prázdniny a učitelům pak ničím nerušenou dovolenou. Tuto akci pořádá KPK již druhý rok. Vždy to bylo mile strávené dopoledne. Věříme, že se tyto akce stanou tradicí a budou se na ni opět těšit jak děti z prostějovských škol, tak i členové KPK.
 

Jaroslav Mráček
předseda KPK Prostějov
Den Země

9. června 2012Pořádali jsme každoroční Den Země, který se konal dne 9.6.2012. Tentokrát nám však počasí nevyšlo. Akce byla pro vytrvalý déšť po 2 hodinách zrušena.Předprázdninové setkání s myslivci

23. června 2011


Dne 23.6.2011 jsme pořádali na prostějovské střelnici Předprázdninové setkání dětí s myslivci. Navštíví nás zde pokaždé dvě nebo tři třídy žáků ze 4.třídy. Děti jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina si poslechne milé povídání o myslivosti, o práci myslivců a druhá skupina plní venku na připravených stanovištích dané úkoly. Poté se obě skupiny vystřídají. I tentokrát nám počasí přálo, takže to bylo příjemně prožité dopoledne jak pro nás, tak i pro děti, které byly spokojené a nadšené.


Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.


Den Země na prostějovském náměstí

2011


V roce 2011 se pořádal opět na prostějovském náměstí Den Země. Tato akce byla zdařilá, přišlo se na nás podívat jak mnoho dětí, tak i dospělých, kteří se chtěli dozvědět více o přírodě a myslivosti.
Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Výstava trofejí VLS Hranice na Moravě

2011


Každoročně se organizuje zájezd na Výstavu trofejí VLS Lipník nad Bečvou, která se konala na SLŠ v Hranicích na Moravě. Toto jsou fotografie z roku 2011. 

 


Okresní myslivecký ples OMS Prostějov

29. ledna 2011


Dne 29.1.2011 se konal v kulturním zařízení v Čelčicích ples Okresního mysliveckého spolku v Prostějově. Ples byl zahájen trubači, tradičními znělkami A. Dyka. K poslechu a tanci hrála skupina Novios. Byla zde výborná myslivecká kuchyně. V tombole, která byla tažena během zábavy, bylo mnoho darů od našich sponzorů. O půlnoci došlo i na zvěřinovou tombolu. Je velká škoda, že se plesu zúčastnilo málo členů mysliveckých sdružení a spolků.
 
Jana Toufarová
Den Země - prostějovské náměstí

5. 6. 2010


Dne 5.6.2010 jsme pořádali na prostějovském náměstí Den Země. Členové KPK připravili pro děti obrázky zvěře, ukázky parohů  atd.  Děti poznávaly zvěř, určovaly dřeviny  a skládaly jednoduché puzzle. Trpělivě jsme dětem vysvětlovali, jak by se měly chovat v lese, jak se chovat když uvidí opuštěná mláďata. Zájem dětí byl opravdu veliký. Odměnou jim byla malá sladkost. Tento den se velice vydařil, všichni jsme byli spokojeni, že nás děti navštívily v hojném počtu a měly o práci myslivců zájem.
 
Jana ToufarováKliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.


 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY