Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kynologie > ROK 20152015


 
Druh akce Termín konání Místo konání Soubor 
ke stažení
Fotogalerie
Kynologická beseda 15.2.2015 MS Určice, chata    
Jarní svod 18. 4. 2015 MS Tištín JARNI-SVOD-LOVECKYCH-PSU-TISTIN-18-4-2015.pdf
Zkoušky vloh 16. 5. 2015 MS Kobeřice Zkousky_vloh_16-5-2015.pdf
Memoriál Josefa Daňka 15. 8. 2015 MS Vrchoslavice Memorial-Josefa-Danka-15-8-2015.pdf
Memoriál Ferdinanda Masaryka 22.8.2015 MS Otaslavice Zkouska-novacku-v-norovani-Memorial-Ferdinanda-Masaryka-Otaslavice.pdf
Speciální zkoušky z vodní práce 22.8.2015 MS Otaslavice Zkousky z vodni prace Otaslavice 22-8-2015.pdf
Podzimní zkoušky 5.9.2015 MS Nezamyslice Podzimni-zkousky-5-9-2015_vysledky.pdf
Barvářské zkoušky honičů 19.9.2015 MS Bílovice Lutotín BZH-19-9-2015-vysledky.pdf
Lesní zkoušky 26.9.2015 MS Bílovice Lutotín LZ-26-9-2015-vysledky.pdf
Barvářské zkoušky 27.9.2015 MS Bílovice Lutotín   Barvarske-zkousky-27-9-2015-vysledky.pdf


Tréninky norování 2015
 
OMS Prostějov ve spolupráci s OMS Olomouc zajistil pro zájemce možnost tréninku norování. Pan Čestmír Všetička ochotně poskytl své lišky pro výcvik psů.

Fotogalerie: 
                    Hněvotín 2. 8. 2015
                   Otaslavice 16. 8. 2015Kynologické akce OMS v roce  2 0 1 5 :

Barvářské zkoušky Bílovice - Lutotín

27. 9. 2015


 
Po lesních zkouškách loveckých psů se v neděli 27. září uskutečnily taktéž v honitbě MS Bílovice-Lutotín barvářské zkoušky loveckých psů. Ve srovnání s lesními zkouškami byla účast na barvářských vyšší, neboť se celkově zúčastnilo 16 psů. Zkoušky úspěšně dokončili všichni psi, a to deset v první ceně, zbývajících šest v ceně druhé. Korona, která vyrazila společně s vůdci do honitby, mohla sledovat práci loveckých plemen jako borderteriér, anglický kokršpaněl, welššpringršpaněl, jagdteriér, hladkosrstý foxteriér, jezevčík, německý křepelák a curly coated retriever.

Barvářské zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled spárkaté zvěře. Zkouší se v lesním porostu na předem usmrcené spárkaté zvěři. Posuzované disciplíny jsou stejné jak pro jezevčíky a teriéry, tak i pro retrievery a slídiče. Posuzuje se vodění psa (volné, na řemeni), práce před barvou (šoulačka, následování volné, následování na řemeni), práce na barvě (hodnotí se, zdali pes pracuje jako vodič, oznamovač nebo hlasič), odložení (volné, na řemeni). Zkušební řády následně určí rozdílné bodové koeficienty pro jednotlivá plemena jezevčíků, teriérů, retrieverů a slídičů.

Vítězem letošních barvářských zkoušek se stala fena border teriéra Alma z Donnova Rodu pod vedením Františka Mlčocha se ziskem 104 b. Druhou pozici obsadil s celkovým počtem 94b., pes plemene anglický kokršpaněl Preston Moravia Mystery s vůdcem Milanem Beranem. Úspěšnou trojici doplnila, stejně jako předcházející den, fena welššpringeršpaněla, Nina Seyles pod vedením Martina Vařeky, s celkovým počtem 88 bodů.

Dovolujeme si poblahopřát všem zúčastněným vůdcům a jejich čtyřnohým svěřencům za vynikající výkony a popřát jim, ať je úspěchy v myslivecké kynologii provází i nadále.

Organizátorům patří velký dík za vynikající přípravu zkoušek!

Eva Fajtová   
Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Výsledky barvářských zkoušek ke stažení ZDE

 

Lesní zkoušky Bílovice - Lutotín

26. 9. 2015


 
Poslední zářijový víkend v Bílovicích patřil jako již tradičně loveckým psům. Myslivecký spolek Bílovice-Lutotín uspořádal v sobotu v malebném lesním prostředí nad Běleckým mlýnem lesní zkoušky pro lovecká plemena. Jak již to bývá, i na těchto zkouškách se potvrdilo, že žádný vůdce si nikdy nemůže být stoprocentně jistý výkonem svého svěřence, neboť zkoušky na rozdíl od přípravy a výcviku s sebou přináší i notnou dávku nervozity, která nemusí znamenat nic příjemného jak pro vůdce, tak i pro jeho čtyřnohého společníka.  A tak i disciplíny, které během výcviku vypadají vždy přímo ukázkově, mohou být na zkouškách zrádné.
 
Jednotlivé posuzované disciplíny na lesních zkouškách se liší v závislosti na tom, zdali se jedná o malé či velké plemeno. Jiný zkušební řád platí pro jezevčíky a teriéry, jiný pro slídiče a retrievery, jiný pro ohaře. Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře, u velkých plemen i k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře hlavně v lesních honitbách.  
 
Lesních zkoušek v Bílovicích se zúčastnilo celkem deset psů, z nichž osm se umístilo v první ceně a dva v ceně třetí. Nejpočetnějším plemenem z teriérů a jezevčíků mezi zúčastněnými psy byl border teriér, dále dva jezevčíci a welšteriér.  Ze skupiny slídičů se zkoušek účastnil pouze jeden welššpringeršpaněl. Retrieveři měli své zástupce mezi prozatím méně známými plemeny, jako flat coated retriever a curly coated retriever.
 
Na prvním místě se umístil pes flat coated retriever Magic Myself of Bohemia Lux Yvett s vůdkyní Šárkou Schejbalovou. Druhý post obsadil pes plemene border teriér Cornel z Křebského kopce pod vedením MVDr. Lenky Opltové a třetí místo patřilo fence welššpringršpaněla Nina Seyles, s vůdcem Martinem Vařekou.
 
Všem zúčastněným blahopřejeme a do budoucna přejeme mnoho elánu a splněných kynologických cílů.   

Eva Fajtová

Za fotografie děkujeme Tereze Vařekové.

Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Výsledky lesních zkoušek ke stažení ZDEBZ a LZ 26.-27.9.2015 - Bílovice - Lutotín

foto: album 

zroznovskehoudoli
Barvářské zkoušky honičů Bílovice - Lutotín


19. 9. 2015


 
19. září 2015 se jako již tradičně za spolupráce MS Bílovice-Lutotín konaly barvářské zkoušky honičů. Pes, který úspěšně zakončí tyto zkoušky nejhůře ve III. ceně je kvalifikován k dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé a vysoké. Barvářské zkoušky honičů je možné složit během jednoho dne a účast je otevřená pro všechna lovecká plemena mimo ohařů. Zkoušení na barvářských zkouškách honičů probíhá na předem usmrcené zvěři.
 
Disciplíny, které zde prověřují způsobilost psa pro dosled spárkaté zvěře ve ztížených podmínkách, jsou následující:
- Vodění
- Odložení
- Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě
- Chování u střelené zvěře
- Poslušnost
 

 
Letošních barvářských zkoušek honičů se zúčastnilo celkem 12 psů, z nichž všichni se umístili v první ceně. Pro někoho možná velkým překvapením bude, že se zde v největším počtu, objevilo plemeno Karelský medvědí pes, které nepatří v České republice, co se týče myslivecké kynologie, zrovna k těm nejčastějším. Za tímto plemenem. Dále zde bylo možné spatřit obvyklá plemena jako jezevčík drsnosrstý, jagdteriér, německý křepelák, bavorský barvář, ale taktéž zde byla k vidění práce ne moc známých plemen, jako slovenského kopova, irského teriéra nebo štýrského brakýře.
 
 
Na prvním místě se umístil jezevčík Bullet z Posluchovských strání, pod vedením Martina Černého s celkovým počtem 207 b. Druhou pozici obsadila fenka irského teriéra Lexa z Peršlu, s vůdcem Michalem Vrzalem s celkovým počtem 204 b. Třetí místo náleží opět drsnosrstému jezevčíku Ron Viva Morávia pod vedením vůdce Tomáše Vrtala se 199b.

Všem vůdcům i jejich svěřencům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v myslivecké kynologii!

Eva Fajtová

 Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Výsledky barvářských zkoušek honičů ke stažení ZDE


Podzimní zkoušky loveckých psů -Nezamyslice

5. září 2015


 
Dne 5. 9. 2015 se konaly v honitbě MS Nezamyslice podzimní zkoušky ohařů a malých plemen. Jelikož malá plemena tentokrát nebyla zastoupena, na zkouškách se v naprosté většině pohybovali pouze kontinentální ohaři. Nejvyšší měrou byl zastoupen německý a maďarský ohař krátkosrstý, dále dominovalo české národní plemeno – český fousek. Pointer měl na zkouškách dva zástupce. Zkoušek se zúčastnil pouze jeden zástupce výmarského ohaře krátkosrstého a jeden zástupce německého ohaře drátosrstého.
 
Podzimní zkoušky, jakožto zkoušky lovecké upotřebitelnosti, jsou pro psa jakousi vstupenkou do revíru. Po jejich úspěšném absolvování se pes stává lovecky upotřebitelným a může následovat svého pána na lovecké akce, jako jsou hony, nebo mu pomáhat při lovecké praxi v revíru. I když každé plemeno má jiné podmínky chovnosti, podzimní zkoušky spolu s úspěšnou výstavou jsou ve většině případů rovněž cestou k uchovnění feny. Pes potřebuje k chovnosti většinou získat kromě úspěšné výstavy ještě vyšší, všestranné zkoušky.  
 
Tak jako každým rokem, i letos se vůdci přesvědčili o tom, že mnohdy nestačí pouze pilný trénink, ale i to štěstíčko je potřeba. Nikdo z nás nevidí, co se v pejskovi odehrává a tak jak při výcviku mohl fungovat jako hodinky, na zkouškách může být vše úplně jinak. Proto nervozita pracuje a napjatá korona do poslední disciplíny očekává, zdali se pes úspěšně dopracuje k cíli. Na podzimních zkouškách se prověřují disciplíny jako přinášení kachny z hluboké vody, společný hon, dohledávka pernaté a srstnaté zvěře, klid před pernatou a srstnatou zvěří, přinášení pernaté a srstnaté zvěře na viděnou a vlečka s pernatou a srstnatou zvěří.
 
 V letošním roce se zkoušek zúčastnilo celkem 17 psů. Z tohoto počtu úspěšně složilo zkoušky 14 psů, z nich deset v první ceně a čtyři v ceně druhé. Vítězem zkoušek se stala fena německého krátkosrstého ohaře Nery z Vinného kraje pod vedením Josefa Pučana s celkovým počtem 293 b. Na druhém místě se umístila fena maďarského ohaře krátkosrstého Anny Charlote z Jirgalova dvora s vůdcem Davidem Jirgalou a nejúspěšnější trojici završila fena německého ohaře krátkosrstého Jola z Pilavy, kterou k cíli úspěšně dovedl Ing. Jaromír Mazal. Boj o třetí místo mezi dvěma maďarskými krátkosrstými ohaři a jedním německým krátkosrstým ohařem rozhodl věk. Při bodové shodě dosahuje vyšší příčky vždy pes mladší.
 
Všem úspěšným vůdcům a jejich svěřencům blahopřejeme za skvělý výsledek a přejeme mnoho dalších úspěchů v myslivecké kynologii.

Eva Fajtová, 10. 9. 2015Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Výsledky podzimních zkoušek ke stažení ZDE

Speciální zkoušky z vodní práce - Otaslavice

22. srpna 2015

Dne 22. 8. 2015 se jako již tradičně konaly v Otaslavicích Speciální zkoušky z vodní práce. Zkoušek se zúčastnilo celkem 14 psů, rozmanitých loveckých plemen. Z ohařů byl nejpočetněji zastoupen německý ohař krátkosrstý, výmarský ohař krátkosrstý, pointer a malý münsterlanský ohař. Z retrieverů zde zazářili dva labradorští retrievři. Z malých plemen bylo možné shlédnout práci dvou německých křepeláků, dvou jagdteriérů, jednoho welšteriéra a jednoho anglického kokršpaněla.

Speciální zkoušky z vodní práce se řadí mezi vyšší zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Práce loveckého psa na vodních plochách je nesmírně důležitá a ocení ji myslivec zejména při dohledávkách a přinášení postřelené vodní zvěře z rákosí či z volné hladiny, a to zejména na honech či při lovu kachny na tahu. Na těchto zkouškách se posuzuje celkem šest disciplín a to ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí, dohledávka pohozené kachny v rákosí, poslušnost a chování na stanovišti.

Z celkového počtu 14 psů, kteří nastoupili ke zkouškám, jich uspělo 13, z toho 9 v první ceně a 4 v ceně druhé. Ani jednou nezaváhali a s nejvyšším možným počtem dosažených bodů 100 se na prvních dvou pozicích umístili labradorští retrieveři. Jelikož v tomto případě rozhodoval o vítězi věk, zvítězil Aparaho Star Lavondyss s vůdkyní Táňou Incédi a druhé místo, se stejným počtem bodů, obsadil Aparaho Shelf Lavondyss s vůdcem Martinem Incédi. S odstupem dvou bodíků se na třetím místě umístil malý münsterlandský ohař Tyrol Eben-Ezer pod vedením Jaroslava Šlimara. Všem vůdcům blahopřejeme za skvělé výkony a přejeme tímto do budoucna mnoho úspěchů a sil nejen v lovecké kynologii.

Velké poděkování za vynikající organizaci, zajištění chodu zkoušek a zabezpečení prostor k jejich uspořádání patří mysliveckému sdružení Otaslavice. Zároveň bychom tímto chtěli vznést hlubokou omluvu všem vůdcům, kteří byli během sčítání výsledků poškozeni. Opravenou a platnou výsledkovou listinu naleznete v příloze.

Věříme, že i nadále poroste popularita speciálních zkoušek z vodní práce a že se i v dalších letech budeme nejen na těchto mysliveckých akcích potkávat v hojném počtu.

Myslivosti a lovecké kynologii Zdar!

Eva Fajtová


Dokument ke zkouškám SZVP z 22. 8. 2015 – ke stažení zde


foto: Eva Fajtová


Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.


foto: Iveta Doubravská

Zkoušky nováčků v norování

Memoriál Ferdinanda Masaryka - Otaslavice


22. srpna 2015


V sobotu dne 22. 8. 2015 se na noře v Otaslavicích konaly zkoušky nováčků v norování Memoriál Ferdinanda Masaryka. Na tyto zkoušky bylo přihlášeno 11 psů. Všichni vůdci se svými svěřenci si vyslechli verdikt – obstál. Na prvním místě se umístil vůdce Petr Mouka s fenkou jagdteriéra Veronou z Ústína s počtem 84 bodů, na druhém místě byl Oldřich Slavotínek s hladkosrstým jezevčíkem Ive od Hájkovy Lípy se stejným počtem bodů a bronzové místo obsadil Bronislav Fučík s hladkosrstým jezevčíkem Aronem z Padělíčku a taktéž byl ohodnocen 84 body.

Jelikož se čím dál častěji objevují názory, že tyto zkoušky jsou trápení psů i lišek a bojuje se za to, aby tyto zkoušky byly zrušeny, chtěla bych zde uvést pár vybraných vět ze zkušebního řádu pro bezkontaktní norování - zkouška nováčků. Zkušební řád v celém znění naleznete na stránkách OMS Prostějov.

Zkoušky nováčků (ZN) - kvalifikují psa pro práci pod zemí. ZN jsou bez kontaktu psa s liškou. Liška je v umělé noře od zkoušeného psa fyzicky oddělena kovovou mřížkou nebo jinou pevnou, pachově a zvukově propustnou přepážkou. Lišky musí být zdravé a vyhovovat veterinárním předpisům. Lišky i psi z hlediska vakcinace podléhají zásadám Státní veterinární správy a za dodržování těchto pravidel uvedených v propozicích odpovídá pořadatel. Zkoušek se mohou účastnit pouze plemena jezevčíků a teriérů. Tento zkušební řád je sestaven tak, aby co nejobjektivněji, a to i bez kontaktu s liškou, umožnil posoudit vlohy norníků pro práci pod zemí. Řád slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů, nutných ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském a současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zkušební řád je soubor pravidel pro přípravu zkoušek i pro vlastní zkoušku včetně jejího vyhodnocení.

Při této zkoušce se zkouší tyto disciplíny: a) ochota k práci b) hlasitost c) vytrvalost d) rychlost.  V průběhu celé zkoušky i mimo ni nesmí dojít k přímému kontaktu psa s liškou. Každá disciplína je hodnocena známkou 4, 3, 2, 1 nebo 0. Celková práce psa se hodnotí charakteristikou “obstál” s uvedením počtu dosažených bodů. Obdrží-li pes z kterékoli disciplíny známku 0, musí být klasifikován celkovým ohodnocením “neobstál”.

Na zkouškách nováčků máte psa i lišku stále pod dozorem. Můžete kdykoliv otevřít dvířka nory a svého psa vytáhnout ven. Je třeba také dodat, že liška je v přírodě zvěř myslivosti škodící. Devastuje stavy drobné zvěře a je také přenašečem nebezpečných nemocí, které jsou přenosné i na člověka. Pokud pes přijde k přírodní noře, kde žije liška či jezevec, jde do prostředí, kde to nezná, nevidí a orientuje se pouze podle svého nosu a instinktu. Kdo je tedy ve výhodě? Pes nebo liška, která svou noru zná dokonale a je odhodlána se bránit? Není opravdu jistější, když svého psa připravíte na takové situace při zkouškách v norování? Tato plemena si pořizují i lidé, kteří lovecké lístky nevlastní. Ale ví, že pokud se svým pejskem tyto zkoušky absolvují, dají mu cenné zkušenosti do budoucna. Není výjimkou, že i při obyčejné procházce přírodou se pes vzdálí a zaběhne do nory, aniž byste vy chtěli. Je nutné předcházet situacím, že pes neví, co ho vlastně čeká a s kým má tu čest se potkat pod zemí. Pokud se norování nevěnujeme aktivně, i přesto nepodceňujme tyto zkoušky, které opravdu připravují psa k situaci, do které se může dostat.

Děkujeme panu Čestmíru Všetičkovi, který se nemalou měrou podílel na uskutečnění tohoto memoriálu. Díky patří také MS Otaslavice, které zařídilo bezproblémový chod těchto zkoušek a všem, kteří se podíleli na jejich organizaci a konání.

Jitka Procházková, 25. 8. 2015Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Výsledky zkoušek z norování ke stažení ZDE

Memoriál Josefa Daňka - Vrchoslavice

15. srpna 2015

Letošní 21.ročník Memoriálu Josefa Daňka se konal 15.8.2015 v areálu nově zrekonstruované myslivny MS Mořice – Vrchoslavice. Slavnostního zahájení se zúčastnila manželka Josefa Daňka Božena Daňková a syn Petr Daněk. Předseda OMS Prostějov a předseda kynologické komise Jan Toman zahájil projevem tuto soutěž, přivítal čestné hosty a zavzpomínal na historii vzniku tohoto memoriálu. Byli představeni rozhodčí a vedoucí skupin. Poté byla vylosována startovní čísla vůdců psů a provedena veterinární kontrola.

Memoriálu se účastnilo osm psů, z toho dva pointři, dva němečtí krátkosrstí ohaři, dva malí münsterlandští ohaři, jeden velký münsterlandský ohař a jeden gordonsetr. Zajímavostí je, že polovina vůdců byly ženy. Vůdce a jejich psy čekalo parné počasí a několik vybraných disciplín ze zkoušek podzimních, lesních a speciálních vodních prací. První disciplínou pro všechny zúčastněné psy bylo přinášení škodné přes překážku, která je opravdu těžkou zkouškou hned na začátek. Poté byli vůdci rozděleni do tří skupin dle vylosovaných startovních čísel. Všichni se odebrali na tři různá pracoviště. První skupina se startovními čísly 1-3 se vydala plnit disciplíny společný hon a dohledávka zvěře pernaté a srstnaté. Zde byli rozhodčí Jan Kočí a Oldřich Slavotínek. Druhá skupina se startovními čísly 4-6 plnila disciplíny přinášení pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli. Rozhodčí zde byl Dalibor Fajt a Jaroslav Mádr. Třetí skupina s čísly 7 a 8 vykonávala disciplíny ochota k práci na hluboké vodě, přinášení kachny a šoulačku pod dohledem rozhodčích Františka Procházky a Zdeňka Kunce. Skupiny po splnění úkolů přecházely na další stanoviště dle daného plánu.

Všichni vůdci se svými svěřenci byli vyhodnoceni. Jako první se umístila Hana Holčáková s velkým münsterlandským ohařem Brittem od Spálené skály s počtem 184 bodů. Na druhém místě se stejným počtem bodů byla vůdkyně Olga Vránová s gordonsetrem Zirem z Holubické stráně. Třetí medailový post obsadil František Letocha s fenkou německého krátkosrstého ohaře Loty ze Žandovských vrchů s počtem 145 bodů. Jak bylo zřejmé, zvítězili zkušení psi, kteří již některé zkoušky dříve absolvovali. Ostatní vůdcové mladých psů si odnášeli z tohoto dne nové zážitky a bohaté zkušenosti do dalších zkoušek.

Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Výsledky zkoušek ke stažení ZDE

Prioritním smyslem tohoto memoriálu je právě příprava mladých psů na zkoušky, které je čekají v budoucnu. I s ohodnocením nula je možno pokračovat a dokončit tyto zkoušky.  Tento memoriál je určitá forma výcviku mladých psů a také tréninku a utvrzení disciplín pro psy, kteří již některými zkouškami prošli.

Svým trubačským vystoupením po celý den doprovázel tento memoriál František Flaišinger. 

Děkujeme všem, co se podíleli na organizaci těchto zkoušek, zejména členům MS Mořice – Vrchoslavice, kteří propůjčili svou honitbu.
 
Jitka ProcházkováZkoušky vloh loveckých psů v Kobeřicích 


16. května 2015

 
Nejen zájemce o loveckou kynologii, ale i nemysliveckou veřejnost přilákaly v sobotu 16. května 2015 do okolí Kobeřic zkoušky vloh lovecky upotřebitelných psů.  Zahájení i ukončení zkoušek proběhlo na hřišti v obci Hradčany. Celou akci provázeli trubači Alois Bartoš a jeho dcera Věra. Tyto nádherné tóny se nesly do širého okolí. Po zahájení a rozlosování do jednotlivých skupin se vůdci se svými svěřenci odebrali do předem určených okolních polních lokalit, kde rozhodčí důsledně posoudili připravenost psů k jednotlivým disciplínám.


Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Zkoušky vloh, ačkoli nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, jsou pro majitele velmi důležité z chovatelského hlediska, neboť hodnotí vrozené vlastnosti psů, doposud neovlivněné vyšším stupněm výcviku. Mezi posuzované disciplíny tedy patří vrozená chuť k práci, hledání, vystavování, postupování, nos, klid před zvěří – jak pernatou, tak i srstnatou. Dále také zájem o stopu zvěře, chování po výstřelu, poslušnost a vodění na řemeni.  Hodnotí se známkou 0 až 4, přičemž známka 4 je nejvyšší.

Z patnácti zúčastněných ohařů byl největší měrou zastoupen pes plemene německý ohař krátkosrstý, následoval gordon setter, maďarský ohař krátkosrstý, pointer a český fousek. Na prvním místě s počtem 228 bodů se umístil německý ohař krátkosrstý, pes QIP ze Štípek, s vůdcem Josefem Čundrlou, na druhém místě s celkovým počtem 225 bodů následovala fena českého fouska FERA z Přestavického revíru s vůdcem Josefem Šivarou a trojici prvních zakončil gordon setter BRIX z Holubické stráně s vůdcem Zdeňkem Spurným taktéž s 225 body. Při shodě bodů, tak jako v tomto případě, rozhodl o lepším umístění nižší věk psa. Všech patnáct přihlášených ohařů dokončilo zkoušky vloh úspěšně v první ceně.

Z malých loveckých plemen byli na zkouškách k vidění jak jezevčíci, teriéři, tak i německý křepelák. Zkušební řády ukládají pro jezevčíky, teriéry a slídiče rozdílné disciplíny. Na rozdíl od ohařů je u těchto plemen posuzována také hlasitost, slídění a práce na stopě vůdce. Z malých plemen dosáhla na první příčku fena hladkosrstého jezevčíka AGATHA od Malé Bečvy vedená Romanem Kopečným, s počtem 192 bodů. Na druhém místě se s celkovým počtem 188 bodů umístila fena německého křepeláka, AMBRA od Dětkovského potoka, s vůdcem Jindřichem Hanákem a počtem 188 bodů. Třetí pozici obsadila rovněž fena hladkosrstého jezevčíka, IVE od Hájkovy Lípy pod vedením Oldřicha Slavotínka se 184 body. Z deseti přihlášených psů skončilo devět v první ceně a jeden ve třetí ceně.

Členové mysliveckého sdružení Kobeřice se postarali o vynikající a chutnou mysliveckou kuchyni ve velmi příjemném prostředí na hřišti v Hradčanech. Krásné počasí a celý den pomalu bez mráčku jen umocnily příjemné dojmy z pěkně stráveného dne ve společnosti mysliveckých kamarádů a příznivců lovecké kynologie. 

Tímto si dovolujeme poděkovat všem organizátorům a rozhodčím za skvěle provedenou práci. Rovněž blahopřejeme všem vůdcům a přejeme jim mnoho dalších kynologických úspěchů.


Myslivosti a kynologii zdar!
Zpracovala: Eva Fajtová

Dokument ke zkouškám vloh 16. 5. 2015 – ke stažení zde
Vstup do 
fotogalerie – zde

 
Jarní svod loveckých psů v Tištíně

18. dubna 2015
 

Dne 18. 4. 2015 proběhl v areálu tištínské střelnice Jarní svod loveckých psů. Tuto kynologickou akci pořádal Okresní myslivecký spolek Prostějov ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Tištín.

Svod psů nejsou zkoušky z výkonu a není to ani výstava. Hodnotí se základní rysy psa a jeho povaha. U každého psa je vypracována tabulka, kam se o něm zapisuje – typ, zbarvení, síla kostry, chrup, skus, kvalita srsti, povaha, výška, barva oka, ucho, čenich, znaky u hrubosrstých a hrubé vady. Toto hodnocení, které provádějí zkušení rozhodčí, je orientační pro chovatele a majitele pejsků. Jarní svod je mnohdy první kontakt mladých psů s novým neznámým prostředím. Svodu se účastní psi, kteří jsou narozeni v předešlém roce a starší 6ti měsíců.

Pro ty, co se v této oblasti pohybují, byla tato akce zajímavou už z toho důvodu, že na letošním svodu bylo zastoupeno 19 různých plemen loveckých psů. Velkých psů se zúčastnilo 9, malých psů bylo 29. Na tomto svodu se taktéž zviditelnil Myslivecký spolek Tištín, jelikož jeho členové zde předváděli pět psů.


Kliknutím na fotografii vstoupíte do fotogalerie.

Jako kvalifikovaní rozhodčí posuzovali malá plemena paní Michaela Dočekalová z okresu Vyškov a velká plemena pan Zdeněk Kunc.

Bohužel je zde vidět, že s úbytkem drobné zvěře v našich honitbách, se snižuje zájem o plemena ohařů, kteří jsou především určeni pro lov drobné zvěře. Z počtu 9 psů u velkých plemen, byly 4 z nich z jednoho vrhu německého krátkosrstého ohaře. S narůstajícím počtem černé zvěře se naopak zvyšuje zájem o plemena určená k lovu a dosledu této zvěře. Jde v tomto ohledu vidět, jak se opravdu doba mění a některé věci nelze ovlivnit, i když by člověk mnohdy chtěl.

Je zde také na uváženou, že se účastní málo nových kynologů, kdy předvádějí psy stále stejní vůdci. Pořekadlo, že pes je nejlepším přítelem člověka, zná zřejmě již jen poměrná část lidí. Dle celkového počtu psů na svodu lze tedy konstatovat, že česká kynologie pomalu, ale jistě ustupuje do ústraní.

Bohužel v tento den byl také Jarní svod loveckých psů na okrese Vyškov, kdy koordinace akcí se sousedními okresy by měla být taktéž brána v úvahu.

Kdo se však přišel jen podívat na tuto zajímavou akci, mohl ochutnat srnčí guláš nebo klobásy a žebírka z udírny. I když nám počasí moc nepřálo a bylo spíše chladněji, přesto se lidé nenechali odradit a i místní obyvatelé přišli tuto akci podpořit v hojném počtu. Tímto bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu tohoto svodu, ať už to byli rozhodčí, vůdci psů, organizační členové MS Tištín nebo lidé, kteří se přišli na tuto akci pobavit.

Zprávu zpracovala: Jitka Procházková, 5. 5. 2015

Dokument k jarnímu svodu z 18. 4. 2015 – ke stažení zde
Vstup do fotogalerie - zde

 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY