Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kynologie > ROK 2019

Okresní myslivecký spolek Prostějov se nemalou měrou podílí na realizaci kynologických akcí. Ve spolupráci s mysliveckými spolky se každoročně na našem okrese koná několik kynologických akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří zejména jarní svod loveckých psů, zkoušky vloh, podzimní zkoušky, norování, barvářské zkoušky a zkoušky vodní práce. Pro mysliveckou a kynologickou veřejnost OMS Prostějov taktéž každoročně pořádá kynologické přednášky.
 
V této sekci naleznete informace nejen o plánovaných kynologických akcích, ale zejména o uskutečněných akcích jak v letošním roce, tak i v letech předešlých. 


 

 
 

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY PSŮ

KE STAŽENÍ - ZDE

  

Plánované kynologické akce OMS PV v roce 2019:
 


PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ VE FORMÁTU DOCX

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ VE FORMÁTU PDF

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ VE FORMÁTU PNG


 

Druh akce Datum konání Místo konání Pozvánka Propozice Výsledky
Kynologická beseda 10.2. Pohostinství u Jílků
na Kapli
KB    
Jarní svod 4.5. MS Smržice JS JS seznam posouzených psů
Zkoušky vloh 4.5. MS Smržice ZV ZV výsledky ohaři


výsledky malá plemena

 
Norování nováčků MFM 17.8. MS Otaslavice  NN NN výsledky
Speciální zkoušky vodní práce 20.7.   SZVP SZVP výsledky
Podzimní zkoušky Memoriál Josefa Daňka 14.9. MS Předina Kobeřice PZ PZ výsledky
Lesní zkoušky 19.10. MS Bílovice Lutotín LZ LZ výsledky
Barvářské zkoušky 20.10. MS Bílovice Lutotín BZ BZ výsledky
Individuální zkouška
z norování
2019 dle požadavku vůdců      
Individuální zkouška barvářů 2019 dle požadavku vůdců      


 

NOMINAČNÍ SOUTĚŽ NA MRK 10.-12.5.2019 OMS CHOMUTOV
MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA 31.8.-1.9.2019 OMS NOVÝ JIČÍN
MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO 5.-6.10.2019 OMS TŘEBÍČ


 Níže naleznete aktuální seznam rozhodčích z výkonu 

na okrese Prostějov.

 
SEZNAM ROZHODČÍCH Z VÝKONU DLE OKRESŮ

Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY - ZDE  

Barvářské zkoušky psů

20. října 2019VÝSLEDKY KE STAŽENÍ - ZDE

Lesní zkoušky psů

19. října 2019VÝSLEDKY KE STAŽENÍ - ZDE


Svatohubertské slavnosti Plumlov

12. října 2019 

  
 

 

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ - ZDE 

Umělá nora u Svatopluka v Ludéřove. 

Začíná od 14.4 2019 s přípravou 
Loveckých psů na zkoušku 
Z norovani. 
Termíny tréninku- 
Neděle 14.4 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 5.5 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 19.5 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 2.6 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 16.6 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 7.7 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 21.7od 9hod-do 11hod. 
Neděle 18.8od 9hod-do 11hod. 
Neděle 1.9 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 15.9 od 9hod-do 11hod. 
Neděle 29.9 od 9hod-do 11hod.
Termín zkoušky-5.10 2019
Zahájení v 8hod. 

Kontakt,739 316 651Jiri Spurný 
777 842 469Petr Zbořil 
 

  

Podzimní zkoušky - Memoriál Josefa Daňka

14.září 2019VÝSLEDKY PDF
VÝSLEDKY PNG 1

VÝSLEDKY PNG 2 

FOTOGALERIE Z PODZIMNÍCH

ZKOUŠEK JE ROZDĚLENA

DO TŘÍ ČÁSTÍ !


ZAHÁJENÍ


 


PRÁCE V POLI A NA VODĚ
VYHLÁŠENÍ


 
 

PROPOZICE KE STAŽENÍ

- ZDE
 

Z důvodu malého počtu přihlášených psů ( 2 ) na zkoušky

NOROVÁNÍ, které se měly konat tuto sobotu 17.8.2019

v Otaslavicích, jsou tyto zkoušky  Z R U Š E N Y   ! 

Zkoušky z vodní práce

20.července 2019VÝSLEDKY PDF
VÝSLEDKY PNG
Jarní svod loveckých psů

4.května 2019 

Zkoušky vloh

4.května 2019


 

VÝSLEDKY VELKÁ PLEMENA

VÝSLEDKY MALÁ PLEMENA
 

 


 

Dobrý den,

na začátku nového roku vás s kolegyní Janou Adámkovou zdravíme – a hned máme prosbu. Prosíme, upozorněte své členy, kteří jsou rozhodčími z výkonu loveckých psů, čekateli anebo zkušebními komisaři, že pokud nemají zaplacené členské příspěvky, nemáme je v systému evidence Hubert a není možné je delegovat jak na zkoušky (např. Honičské zkoušky, Individuální honičské zkoušky slovenských kopovů nebo ZVVZ), tak do zkušebních senátů, týká se to i rozšiřování aprobací rozhodčích a zkoušek čekatelů. Momentálně nám totiž díky tomu opomenutí z evidence „vypadlo“  150 rozhodčích z výkonu a několik desítek zkušebních komisařů.

Děkujeme za připomenutí.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Lucie Kolouchová
tajemník kulturně – propagační komise 

+420 221 592 965
+420 723 910 671

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz  

 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY