Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Myslivost

Myslivost

Myslivost je nejvýznamnější součástí Okresního mysliveckého spolku v Prostějově. Myslivost tvoří základ a nemalou měrou zasahuje do všech odvětví, čímž ovlivňuje činnost ostatních komisí.  Ačkoli do tohoto oddílu zajisté spadají i kurzy pro uchazeče o lovecký lístek, z důvodu přehlednosti jsme pro uchazeče vyčlenili samostatnou položku v menu. 

Myslivecká komise řeší akce a události spojené s přehlídkou trofejí a zabývá se organizací různých výstav s tematikou myslivosti a lovectví a dále organizuje přednášky zaměřené na vzdělávání myslivecké i nemyslivecké veřejnosti.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU PRO UCHAZEČE

O PRVNÍ LOVECKÝ LÍSTEK
PŘIHLÁŠKA DO KURZU

PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

 


 

Vážení členové ČMMJ,

ráda bych Vás informovala o konání kurzů pro prohlížitele zvěřiny.

 

Vypsali jsme termíny na květen pro základní (12.-13.5.2021) i pokračovací (18.5.2021) školení.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením budou tentokrát kurzy probíhat online.

Níže přikládám odkazy, kde jsou informace ke kurzům včetně elektronických přihlášek. Další kurzy se budou konat pravděpodobně až na podzim.

Prosím, abyste informaci předali zájemcům o kurzy z řad Vašich členů.

 

Základní kurz:

https://www.vfu.cz/cz/myslivecka-verejnost

 

Pokračovací kurz:

https://www.vfu.cz/cz/dalsi-skoleni-prohlizitelu-zveriny

 

Děkuji za spolupráci

 

S pozdravem

 

 

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.

Institut celoživotního vzdělávání

Veterinární univerzita Brno

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

telefon 541 562 094 

https://www.vfu.cz/cz/kvalifikacni-a-odborne-kurzykurzy 

 

ŽÁDOST FORMÁT WORD

ŽÁDOST 
FORMÁT PDF


ŽÁDOST FORMÁT PNG

   

Dle sdělení na stránkách ČMMJ 
 
Mimořádná opatření od pondělka 1. 3. 2021:
Výkon práva myslivosti je i nadále považován za činnost obdobnou zaměstnání či podnikání, z většiny omezení má proto výjimku. ✅ Připomínáme však, že po celou dobu existence této výjimky ji Ministerstvo zemědělství vysvětluje jako individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří.
Ministerstvo zemědělství myslivce opět výslovně nabádá, abychom svou činnost omezili na nezbytné minimum a zbytečně se nevystavovali riziku nákazy. ☣️ Držme se proto v maximální možné míře povoleného účelu (plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří) a odložme ostatní aktivity na příznivější dobu.
Co konkrétně to od pondělka bude pravděpodobně znamenat?
Zákaz cest mimo okres pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost), pokud se při kontrole prokážeme průkazem či písemným potvrzením osoby, u které vykonáváme myslivost. ✅ Minimálně by tedy takový doklad měl obsahovat identifikaci uživatele honitby, místo honitby a jméno držitele. Z mysliveckých dokladů toto splňují Povolenka k lovu, Průkaz mysliveckého hospodáře a Průkaz myslivecké stráže. Kdo nemá žádný z těchto dokladů, tomu musí uživatel honitby vystavit potvrzení.
Zákazy vycházení ve dne i v noci pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost), ✅ nařízení vlády přitom v tomto případě nevyžaduje dokladování práva využít výjimku.
Zákaz pobytu mimo obec bydliště se myslivců vůbec netýká. ✅ Ten platí pouze pro rekreační pobyty v přírodě. Myslivost není rekreace.
Zákaz pobývání více než dvou osob na veřejně přístupném místě pro myslivce neplatí ✅ (máme hned dvě výjimky současně – 1) obdobná činnost 2) činnost, ke které jsme povinni ze zákona).
Zkoušky (o první lovecký lístek a hospodářské) mohou probíhat ✅ (výjimka pro zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti).
Jsme povinni omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti. ❌ Zároveň jsme samozřejmě povinni dodržovat všechna platná opatření (respirátory apod.), a to i tam, kde využíváme výjimky z jiného zákazu.
Prodej ulovené zvěře uživatelem honitby koncovému spotřebiteli by zakázán být neměl, ✅ protože se obvykle nejedná o prodej z provozovny.
Obchody se zbraněmi a střelivem budou od pondělka uzavřeny. ❌ Mají možnost vydávat objednávky provedené přes internet či telefonicky. Je ale na jejich provozovatelích, zda ji využijí.
Pravidla stanovují Nařízení vlády č. 216 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU) a Nařízení vlády č. 217 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62) 

NABÍDKA PRODEJE NA STRÁNKÁCH ČMMJ


   

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (dále jen „Metodika 2021“) byla dne 19. 11. 2019 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 25. 11. 2019 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství.

 

Upozorňujeme na změny týkající se myslivosti v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů. Ty zahrnují zpřesnění formulací pravidel pro použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře.

 

V příloze uvádím výtah z Metodiky.

Příjemný den!

 

Ing. Štěpánka Fišerová
tajemník střelecké komise a myslivosti

tel: +420 604 564 393
e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz

 

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ PRO ROK 2021 - ZDE
 

 

STANOVISKO MZE OHLEDNĚ PRODLOUŽENÍ
NOUZOVÉHO STAVU DO 20.11.2020
 USNESENÍ VLÁDY


 
SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

K AKTUÁLNÍ SITUACI OHLEDNĚ

AFRICKÉHO MORU PRASAT


  

Dobrý den,

SEKRETARIÁT OMS PROSTĚJOV  je otevřen v obvyklých pracovních hodinách. Samozřejmě pokud by jste měli jen nějaký dotaz nebo by váš požadavek šel vyřešit po telefonu, preferujte tuto možnost. Děkujeme za pochopení. 

 

V příloze zasíláme vyjádření Ministerstva zemědělství ČR k usnesení vlády ze dne 26.10.2020 o přijetí krizových opatření ve vztahu k rybářství a myslivosti. Dále uvádíme odkaz na stránky ČMMJ

 

https://www.cmmj.cz/…ji/

 

Možná by nebylo na škodu si tento dokument o stanovisku k výjimce vytisknout a mít ho u sebe, kdyby náhodou vás někdo zastavil ve večerních hodinách a požadoval vysvětlení, proč se pohybujete venku. 

 

Přejeme všem pevné zdraví, aby jsme již přečkali tuto divnou dobu.

S pozdravem

Jitka Procházková

 


OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU USNESENÍZÁKAZ MALOOBCHODU A SLUŽEB USNESENÍ STANOVISKO MZE O VÝJIMCE VE VZTAHU

K RYBÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI


 


 
 

STANOVISKO MZ K USTANOVENÍ VLÁDY

ZE DNE 12.10.2020


 

USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 12.10.2020 

  

Na Krajské veterinární správě v Prostějově chybí odevzdat ještě pět lišek na vzorky. Jestli ještě není ve vašem spolku odevzdána liška a vyplaceno zástřelné, máte možnost.


 

  

Vážení přátelé  myslivosti, 
 na základě jednání s jednatelem společnosti EKOPLANT, s.r.o.  Ing. Vlastimilem Nevrklou jsme se rozhodli Vám zaslat  jedinečnou nabídku na měsíc září.
 
 SLEVU 10% NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020 na koncentráty SRNA, 
DIVOKÉ PRASE a PU PĚNU 
 
Sleva je platná z cen, které jste již obdrželi v minulém týdnu v předchozím informačním mailu.
           
Postup objednávky:
V příloze naleznete objednávkový formulář a aktuální ceník. 

Zašlete vyplněný objednávkový formulář na email: stepankova.pacholek@seznam.cz

Nebo zavolejte na telefon: +420 724 291 330

K objednávce si připravte potřebné informace pro fakturaci (nebo je uveďte v objednávkovém formuláři).

(IČO organizace, adresu, email, telefon – kontaktní osobu a adresu pro zaslání)

Pokud potřebujete více informací navštivte  naše webové stránky

 https://www.pacho-lek.cz/ .

 Pokud potřebujete okamžitou informaci, či pomoc, volejte +420 724 291 330

 

 

Sleva bude vyčíslena při potvrzení objednávky.
 

Zboží bude odesláno přes přepravní společnost DPD, 

cena dopravy bude vyčíslena při potvrzení objednávky.

Zboží bude odesláno na dobírku – zaplatíte kurýrovi při převzetí zboží.

Lovu zdar!
 


--
Lucie Štěpánková
Obchodní zástupce Ekoplant, s. r. o.

Mobil: +420 724 291 330

Email: stepankova.pacholek@seznam.cz
Web : https://www.pacho-lek.cz/


OBJEDNÁVKOVÝ LIST

 

 
 

Mysliveckou radou ČMMJ, z.s. byla schválena metodika volby kandidátů do Myslivecké rady ČMMJ, z.s. za jednotlivé kraje, která by Vám měla být nápomocna při přípravě voleb.    

Zároveň začala pracovat komise pro přípravu voleb v tomto složení: JUDr. P. Vacek, JUDr. P. Valenta, JUDr. Ing. J. Fišer a Ing. I. Dvořáková, která byla schválena Mysliveckou radou dne 10. 3. 2020.

 

V příloze Vám zasíláme Metodiku voleb do Myslivecké rady za kraje a upravený časový harmonogram prací. Vzor kandidátky do předsednictva a Dozorčí rady ČMMJ, z.s. Vám budou zaslány příští týden a také budou zveřejněny na webu ČMMJ.

 

Novelizované Stanovy ČMMJ, z.s. jsou zveřejněny na webu ČMMJ.

 

Pěkný víkend Ivona Karlíková
METODIKA VOLBY MR KRAJE

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY PRO OMS


  

MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/  a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ). Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz  nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).

 

V příloze naleznete kandidátky do  Předsednictva  Myslivecké rady a do Dozorčí rady ČMMJ, z.s.

 

Dále jsou přiloženy závazné vzory pro Zápis z provedené volby okresních mysliveckých spolků (zástupců jednotlivých OMSů v krajích) pro volbu členů Myslivecké rady ČMMJ, z.s. za kraje a čestné prohlášení nově zvoleného člena MR ČMMJ, z.s.

Po uskutečněné volbě zašlete na sekretariát ČMMJ, z.s. originál podepsaného Zápisu (není nutno ověřit podpisy) a čestné prohlášení nově zvoleného člena MR ČMMJ, z.s. s termínem do 15. 10. 2020.

 

Vyhlášení voleb uveřejněte též na svých webových stránkách, ve zpravodajích atd.

 

Ing. Jiří Janota, předseda
KANDIDÁTKA DO MR ČMMJ


KANDIDÁTKA DO DR ČMMJ


ZÁPIS Z VOLBY


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MR


 

ODKAZ NA DOTAČNÍ PROGRAMY

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOST
  

Dobrý den,
je ještě poslední možnost se přihlásit do mysliveckého kurzu pro adepty o první lovecký lístek. Zvažte, jestli u vás ve spolku nebo ve vašem okolí není někdo, kdo ještě lovecký lístek nemá a byl by přínosem pro vaše další činnosti ve spolcích. Dle vašich požadavků je také v řešení, jestli by hodiny v kurzu probíhaly spíše o víkendech než v pracovní dny.
 Podpořte, prosím, aby nás „zelených kamarádů“ přibývalo a lidé měli k přírodě úctu.
Děkujeme za rozšíření této výzvy ve vašem okolí.
 
Jitka Procházková

 
  

Dobrý den,
chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře za rok 2019 Okresního mysliveckého spolku Prostějov je za námi. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli při organizaci, navštívili nás a také lovcům, že předložili své trofeje. Víme, že mnoho z vás je na dovolených nebo na polích, ale i přesto děkujeme za podporu v této nelehké době. Všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí v další lovecké sezóně.
Fotografie jsou již zveřejněny na
 
 
S pozdravem
Jitka Procházková 
STANOVISKO ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT K OCHRANĚ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRACÍ

 


 

ODKAZ NA DOTACE NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ


 

Věc: Důležité informace

 
Vážená paní předsedkyně, pane předsedo,
1. Akce v roce 2020. V letošním roce se v první polovině roku nemohly uskutečnit některé
naplánované tradiční akce ČMMJ, z.s. a vzhledem k vládním opatřením se již v tomto roce
neuskuteční. Jedná se zejména o výstavu Silva Regina v Brně, Země živitelka v Českých
Budějovicích a Národní myslivecké slavnosti na Ohradě. Pro letošní rok byla naplánována
mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva s hodnocením a přehlídkou trofejí za
uplynulých 5 let. Tato výstava se v tomto rozsahu již letos konta nebude, proběhne pouze
tradiční každoroční výstava Natura Viva v Lysé nad Labem v náhradním termínu a to 20.
– 23. 8 2020. Výstava bude bez hodnocení trofejí. Trofeje, které se Vám podařilo
shromáždit a připravit pro výstavu, vraťte zpět majitelům, pokud nemáte místo pro
uskladnění do následujícího roku. V příštím roce předpokládáme, že by se Natura Viva
s hodnocením a přehlídkou trofejí uskutečnila. Bohužel to pouze předpokládáme, neboť
vše záleží na poskytnutí dotaze z MZe pro rok 2021.

S pozdravem
„Myslivosti zdar!“
Ing. Jiří Janota
předseda ČMMJ, z.s.


 

 

 


VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ČMMJ

K ZÁKONU O MYSLIVOSTI   

Dobrý den,

Moc prosím, pošlete po „svých“ kroužcích informaci o letním kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků, kapacita je omezená.

Více info a přihlášku najdou zde: https://www.cmmj.cz/kurz-pro-vedouci-mysliveckych-krouzku/

Budeme se na ně těšit!

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 

Lucie Kolouchová

tajemník kulturně – propagační komise

 

+420 221 592 965

+420 723 910 671

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4

www.cmmjcz

 

 

Obracím se na vás se žádostí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ohledně monitoringu otrav živočichů fosfidem zinku, jako účinné látky rodenticidů.

 

Evidujete případ otravy v období od 1. ledna 2020 do 15. května 2020?

 

Pokud ano, prosím o sdělení podrobností, které umožní bližší identifikaci místa a okolností této otravy.

 

Ústav provádí vyhodnocení opatření přijatých v letošním roce na snížení dopadů působení hraboše polního.

 

Děkuji za spolupráci a vaši odpověď.

 

S pozdravem,

Ing. Daniel Švrčula

Kulturně-propagační oddělení


Mob: +420 773 598 028
Email: daniel.svrcula@cmmj.cz 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz 

Dobrý den,

dovolujeme si Vám zaslat aktuální nabídku pro rok 2020 včetně ceníku. 
Naše firma vyrábí tyto betonové výrobky:
- umělé betonové nory průběžné,
- umělé betonové nory s odchytovým zařízením, 
- průběžný betonový sklopec,
- betonová napajedla pro zvěř, 
- dřevěný truhlíkový sklopec, 
- přepravní bedna na odchycenou zvěř.
Odběr zboží na naší firmě je v tuto chvíli možný bezkontaktním stykem. Objednané zboží je předem připraveno na skladě včetně technické dokumentace a faktury. V případě naložení vysokozdvižným vozíkem, zůstává zákazník v autě nebo na bezpečném místě, aby nedocházelo ke kontaktu s druhou osobou. I v tuto nelehkou dobu se snažíme vyjít našim mysliveckým kolegům vstříc. 
Obracím se na Vás s prosbou o přeposlání této nabídky Vašim mysliveckým spolkům. 
Předem děkuji za Vaši ochotu.
S pozdravem Jiří Hrdina
Dobrý den,

Připravili jsme pro všechny myslivce dotisk velmi žádané knihy od Vladimíra Bádra „Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře

Informujte prosím všechny uživatele honiteb, pokud budete objednávat hromadně jako OMS, ušetříte samozřejmě výrazně na poštovném, případně velké objednávky i zdarma dovezeme.

 

e-shop Myslivost

http://myslivost.cz/E-shop/Odborna-literatura/Odborne-publikace/Odhad-a-presne-stanoveni-veku-ulovene-sparkate-zve

 

Pokud budete hromadně objednávat přes OMS, objednávejte mailem na knihkupectvi@myslivost.cz

 

 

Myslivosti zdar!   

 

 

 

       Ing. Miloš Fischer, MBA

       jednatel Myslivost, s.r.o.

           tel. : 733 785 798

           www.myslivost.cz

Dobrý den,
bohužel dle situace, která je nyní kolem nás a ve světě je nutno zrušit či přeložit některé další akce, které pořádá OMS Prostějov nebo s námi souvisí. 
 
Střelecká soutěž - OKRESNÍ PŘEBOR OMS PROSTĚJOV - bude přesunut na jiný termín, který bude upřesněn.
 
Termín zahájení adeptského kurzu z myslivosti pro rok 2020 - 2021 bude taktéž posunut, termín bude upřesněn.
 
Závěrečné zkoušky adeptů mysliveckého kurzu pro rok 2019 - 2020 prozatím zůstávají termínově stejně, tedy 18 - 19. duben 2020. Pokud by i tato akce měla být posunuta, budeme včas informovat. Opakovací kurz se bude taktéž řešit operativně, pokud by měl proběhnout. Prozatím je však odložen. 
 
Okresní sněm OMS Prostějov, který se měl konat 2.4.2020 se odkládá! Jakmile se rozhodne o novém termínu, budete včas informováni. 
 
Svod loveckých psů a Jarní zkoušky vloh by se měly prozatím konat v plánovaném termínu!  Přihlášky zasílejte jako obvykle. Pokud by měly tyto akce být přesunuty, budeme o tomto informovat. 
 
V souvislosti s nouzovým stavem v ČR padlo také rozhodnutí, že akce Natura Viva 2020 v Lysé nad Labem ve dnech 26. - 31.května se v tento termín neuskuteční. Do začátku května by se mělo rozhodnout o náhradním termínu. 
 
Akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO! se uskuteční až na podzim a termíny, které byly doposud stanoveny jsou zrušeny. 
 
Hodně sil a pevné zdraví všem..
 
S pozdravem
Jitka Procházková


Stanovisko Ministerstva zemědělství
k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Z důvodu omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

1.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva

Osoby, jimž skončila platnost rybářského lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem.

2.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy rybářství

Příslušné správní orgány (včetně rybářské stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný rybářský lístek podle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a došlo k nim po 1. březnu 2020.

3.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti

Osoby, jimž skončila platnost loveckého lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat právo myslivosti (lovit zvěř) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu práva myslivosti i nadále tímto neplatným dokladem.

4.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy myslivosti

Příslušné správní orgány (včetně myslivecké stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek podle § 46 odst. 1 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, a došlo k nim po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství současně upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020 (Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu), podle kterého občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, při užití jejich oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovat stanovisko Ministerstva vnitra. 

Změny provozů všech pracovišť SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v rámci aktuálního nouzového stavu upravila a sjednotila úřední hodiny všech svých pracovišť v krajských městech. Až do odvolání byly úřední hodiny pro všechny krajské veterinární správy, Městskou veterinární správu SVS v Praze i Ústřední veterinární správu SVS stanoveny na pondělí a středu od 9.00 do 12.00.

Zároveň upozorňujeme, že aktuální opatření v žádném případě nezpůsobila zastavení příjmu vzorků k povinnému vyšetření ulovené zvěře vnímavé na trichinelu. Krajské veterinární správy i nadále zajišťuji příjem vzorků a jejich předávání svozovým linkám Státních veterinárních ústavů.

Vzorky je možné jednotlivým krajským veterinárním správám odevzdávat minimálně ve výše uvedených úředních hodinách. Pracoviště v krajských městech mimo uvedené úřední hodiny a na inspektorátech přijímají vzorky do schránek a boxů pro příjem vzorků (tam kde tento systém fungoval i před vyhlášením nouzového stavu). Ve všech ostatních případech je nezbytné se předem telefonicky domluvit.

Kontakty na jednotlivá pracoviště SVS jsou k dispozici na webu SVS. Po této telefonické domluvě je nastaven režim tak, aby cizí osoby nevstupovaly do budov a budou přijímány vzorky i mimo úřední hodiny. Státní veterinární ústavy vyšetřování vzorků provádí v rámci svých možností, jako při běžném provozu. SVS nestanovila žádné omezení lovu zvěře vnímavé na trichinelu.

https://www.svscr.cz/upozorneni-pro-verejnost-zmeny-v-provozu-svs-v-souvislosti-s-nouzovym-stavem/

https://www.cmmj.cz/zmeny-provozu-vsech-pracovist-svs/

  

Změna režimu odborů pro zbraně

Ministerstvo vnitra omezilo činnost odborů pro zbraně a střelivo Policie ČR. Agendu těchto odborů nepovažuje za neodkladné úřední záležitosti. U všech lhůt dle zákona o zbraních lze prominout nedodržení.

Přepážky odborů Služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál budou uzavřeny. S policisty lze komunikovat elektronicky. Neodkladné záležitosti lze řešit individuálně. V případě elektronické komunikace běžným emailem (bez podpisového certifikátu) vyzvou policisté žadatele k podepsání podání po skončení mimořádných opatření a prominou mu nedodržení lhůty. K úhradě správních poplatků budou policisté vyzývat. Správní poplatky nehraďte hotově s korespondenčními podáními, takové úhrady nelze přijmout.

Jsou pozastaveny zkoušky odborné způsobilosti. Uchazeči, kteří měli opakovat praktickou část zkoušky, k tomu budou vyzváni po skončení mimořádných opatření.

Pokud platnost vašeho zbrojního průkazu končí za méně než 6, ale více než 3 měsíce, doporučuje ministerstvo posečkat s podáním žádosti. Pokud platnost vašeho ZP končí za méně než 3 měsíce, podejte žádost elektronickou či korespondenční cestou i bez nutných dokladů (potvrzení o zdravotní způsobilosti, fotografie a podobně). Policie vás následně vyzve k doplnění. Pokud platnost vašeho ZP skončí, policie vám nový ZP vydá po doplnění žádosti po skončení mimořádného opatření se zpětnou platností.

Registraci zbraní řešte s policisty telefonicky. K předložení zbraně budete vyzváni až po skončení mimořádných opatření. Ohlášení převodu zbraně a odevzdání průkazu zbraně lze provést korespondenčně. U registrace a ohlášení převodu lze následně prominout nedodržení lhůt.


https://www.cmmj.cz/zmena-rezimu-odboru-pro-zbrane/


 

Současná opatření nezakazují výkon práva myslivosti

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

Výkon práva myslivosti

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Výkon rybářského práva

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Včelařství

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.


https://www.cmmj.cz/soucasna-opatreni-nezakazuji-vykon-prava-myslivosti/
 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí s počtem nad 100 osob. Opatření začne platit dnes, tj. 10.3.2020 od 18 hodin.
 
Z tohoto důvodu se CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ OMS PROSTĚJOV RUŠÍ ! ! !
 
Dle situace se bude řešit, zda-li akce bude zrušena nebo přesunuta na jiný termín.
aktuální metodika -

Prevence a snižování škod působených zvěří

a na zvěři při zemědělském hospodaření


 
  

NÁVRH ZÁKONA O MYSLIVOSTI

VYVÁŽÍ ZÁJMY ZVĚŘE A LESA

  

Vážení přátelé,

Českomoravská myslivecká jednota se stala partnerem projektu Ukliďme Česko. Dovolte mi Vás požádat o pomoc s rozšířením povědomí o tomto projektu mezi Vašimi členy, mysliveckými spolky ve Vašem okolí, a mezi mysliveckými kroužky. Ti všichni se můžou registrovat jako organizátoři úklidů na webu projektu (https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/organizator/).

Jako organizátora v případě zapojení do akce prosím uvádějte Českomoravskou mysliveckou jednotu.

Proč? Protože pak budeme vidět. Momentálně jsme v očích veřejnosti a často i médií těmi, kdo jen střílí, aby si naplnili mrazák. Pojďme tedy společně ukázat to, co opravdu děláme – my myslivci jsme hospodáři v krajině. Trávíme desítky hodin brigádami, úklid lesa je náš denní chléb. Stejně jako další činnosti spjaté s ochranou přírody a krajiny je pro nás vlastně takovou samozřejmostí, že už se jím ani nechlubíme. Je třeba začít!

 

Uložte si prosím do diářů, naplánujte si úklidové brigády na dvě konkrétní data. Tím, že 4. dubna a 19. září vyrazíme spolu s ostatními dobrovolníky uklízet černé skládky a další nepořádek jako zástupci naší organizace a české myslivosti, ukážeme jen zlomek toho, co běžně děláme pro krajinu. Rádi bychom, aby mapa Ukliďme Česko svítila zeleně – symboly dobrovolníků, organizovanými přes ČMMJ. Třeba tak pomůžeme změnit názor na myslivost a myslivce alespoň u části naší veřejnosti.

 

Prosím Vás proto o součinnost. Rozešlete leták na své kontakty z řad mysliveckých spolků, členů Vašich OMS a mysliveckých kroužků, které u Vás působí. 

Podrobnosti a další postup naleznete na www.cmmj.cz/uklid anebo v přiloženém letáku, případně na mailu naší koordinátorky Lucie Kolouchové(lucie.kolouchova@cmmj.cz.)

 

Upoutávku k projektu najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bjYvlampPI0

 

Děkuji,

 

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 

Lucie Kolouchová

tajemník kulturně – propagační komise

 

+420 221 592 965

+420 723 910 671

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4

www.cmmjcz


 

Prosba o vyjádření podpory

 

Vážené členky a vážení členové a příznivci Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu,

na posledním jednání profesor Hruška stručně představil problematiku, kdy se osvědčuje, aby honitby zůstaly nadále v péči a režii Lesů ČR, s.p. a nebyly pronajímány soukromým subjektů, což by nepřijatelně nadále zvyšovalo již značně vysoké stavy spárkaté zvěře.

Profesor Hruška připravil stručný text a prosí Vás o vyjádření podpory.

Váš souhlas, upřesnění nebo nesouhlas prosím adresujte do 21.2.2020 na adresu jiri.bendl@mzp.cz.

V případě Vaší značné podpory, bude stanovisko předáno za VKVB RVUR.

Velice děkuji za Vaši spolupráci

Srdečně zdravím
Jiří BendlRNDr. Jiří Bendl, CSc.
ministerský rada, tajemník výboru RVUR
oddělení udržitelného rozvoje
odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65 - 100 10 - Praha 10
tel.: +420 267 123 002 
e-mail: Jiri.Bendl@mzp.cz web: www.mzp.czVýbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR apeluje na vládu a ministerstvo zemědělství, jako zakladatele Lesů ČR, s.p., aby zamezilo opětovnému komerčnímu pronájmu honiteb v držení státního podniku. Tato praxe v minulých desetiletích vedla k nárůstu počtu spárkaté zvěře, která fatálně poškozuje přirozené zmlazení, stejně jako rostoucí stromy. Vysoké stavy spárkaté zvěře budou obrovským problémem při obnově kůrovcovou kalamitou zničených lesů, budou zvyšovat náklady na obnovu lesů o stamiliony korun.
Pokud dojde k  pronájmům honiteb, bude konzervován dnešní neblahý stav, protože ten, kdo platí vysoké nájemné, je ve skutečnosti motivován ke zvyšování, nikoliv ke snižování množství zvěře.
Místo komerčního pronájmu celých honiteb doporučujeme nadále provozovat honitby ve vlastní režii Lesů ČR, s.p. a zavést systém účinného lovu zvěře (který by vycházel z tzv. „saského modelu“1, na který se odvolával ministr zemědělství Toman při projednávání novely ZoM), tj. formou poplatkového lovu a dále lovem vlastním personálem.
 
1principy saského modelu jsou k dispozici v českém překladu na stránkách
https://prosilvabohemica.cz/saske-statni-lesy-prestavba-lesa-vyzaduje-lov/ na www.fsc.cz


 
 

POŘAD DRACI V HRNCI 
 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/draci-v-hrnci

19.1.2020

Zvěřina - maso, které si musíte ulovit.


Oskar se svými dračími kamarády upeče zaječí stehna na zelenině. Žánr: pořad pro Děti / mládež; HDTV|V dnešním díle Draci v hrnci společně s Oskarem navaří, nebo spíš upečou zaječí stehýnko na zelenině. Mimo receptu na tuto laskominu vám i prozradí, kdo to byl například svatý Hubert, která zvěř je pernatá a která srstnatá, proč by mohl zajíc dostat pokutu a proč myslivci dávají koroptvím do zrní písek.
Více o pořadu na Kritiky.cz
 Všechny vás zdravím!

 

V příloze posílám tři dokumenty: informace ke svozu trofejí, předávací protokoly OMS/majitel a OMS/ČMMJ.

 

 

            Dále informuji, že dnes byla vydána nová verze Evidence myslivosti 7.13, která obsahuje i úpravy v oblasti hodnocení trofejí.

 

Pro základní hodnocení trofejí na jednotlivých OMSech je nutné použít tuto verzi, neboť byla upravena i funkce pro export dat k jejich sehrání na svozových místech.

 

Instalace nové verze nemá vliv na již pořízená data a uživatelé se tedy nemusí obávat, že by přišli o dosud provedená hodnocení.

           

Kontakt na pana Janečka v případě potíží s SW Yamaco:

 

tel.: +420 731 616 511
 

               

 

Bc. Štěpánka Fišerová
tajemník střelecké komise a myslivosti

tel: +420 604 564 393
e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz


 

INFORMACE PRO OMS

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PRO OMS - LOVEC

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PRO OMS ČMMJ TROFEJE 

Dobrý den,

Žádám všechny OMS aby oslovily uživatele honiteb s objednávkou záchrany srnčat pro jaro 2020.

V příloze zasílám pro osvěžení paměti loňský článek z časopisu Myslivost. Tato metoda zachránila již v loňském roce stovky srnčat a od všech uživatelů honiteb, kteří tuto metodu záchrany srnčat využili jsou hlášeny výborné výsledky a prakticky stoprocentní účinnost.

Protože loni jsme začínali poměrně pozdě a navíc pak v situaci, kdy mnoho uživatelů žádalo dodávku ihned a my nebyli schopni velké množství realizovat, žádám již nyní o sběr objednávek od uživatelů honiteb.  Včasné objednání nám také umožní minimalizovat náklady na dopravu – za určitých podmínek jsme schopni dovézt za cenu nafty.

 

Zároveň sděluji, že ceny pro letošní rok zůstávají na stejné úrovni jako v roce loňském.

 

To samé platí i pro pachové ohradníky HAGOPUR.

 

Myslivosti zdar!   

 

       Ing. Miloš Fischer, MBA

       jednatel Myslivost, s.r.o.

           tel. : 733 785 798

           www.myslivost.cz

             

 


ČLÁNEK Z ČASOPISU MYSLIVOST - ZDE


TYTO FOTKY SE POVEDOU ČLOVĚKU

JEDNOU ZA ŽIVOT - NĚKOMU NIKDY ...

 


SVS ruší zákaz antiparazitik

Státní veterinární správa (SVS) k 31. 12. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření vydaná v závěru minulého roku, která zakazovala myslivcům v České republice používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře. Změna vyplývá z nařízení zveřejněného na úřední desce SVS. Uživatelé honiteb s prokázaným výskytem parazitů u spárkaté zvěře v posledním roce budou po splnění s tím souvisejících povinností moci v únoru 2020 provést ošetření tak, jak tomu bylo před zákazem.

Uvedený zákaz souvisel s výskytem afrického moru prasat v ČR a s tím, že bylo nutné maximálně podpořit lov prasat divokých. V honitbách, kde byla antiparazitika používána, byla totiž na několik týdnů znemožněna konzumace zvěřiny včetně masa z divočáků. Existovaly proto obavy, že v důsledku této skutečnosti by v těchto oblastech klesl odlov černé zvěře, což se však následně nepotvrdilo. V odůvodněných případech bylo možno získat od SVS ze zákazu výjimku. O její udělení zažádalo zhruba šest desítek mysliveckých sdružení.

Podmínky pro použití antiparazitik v roce 2020 jsou uvedeny v nedávno zveřejněném dokumentu Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2020. Použít přípravky proti parazitům v příštím roce bude moci uživatel honitby, který doloží pozitivní výsledek parazitologického vyšetření provedeného v posledních dvanácti měsících.

Uživatel honitby, který se rozhodne antiparazitární přípravky použít, musí o svém záměru písemně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS) a to nejpozději do 10. 1. 2020. Nejedná se o žádost, která by podléhala schválení KVS, pouze o oznámení, které KVS zaeviduje. Použití antiparazitik je v příštím roce možné pouze v termínu od 3. února do 23. února.

Před aplikací antiparazitárních přípravků je uživatel honitby povinen informovat o plánované akci všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních. Od roku 2021 budou platit pro používání antiparazitik přísnější pravidla. Jejich použití budou uživatelé honiteb muset doložit výsledkem monitoringu parazitóz provedeného v předchozím roce u stanoveného procenta ulovené zvěře.

ODKAZ ZDE - 

https://email.seznam.cz/htmlframe/1iPN92SPo7NHW-tZo92smfva9zV_ZFfTuoydLoONFcnmf_ZidasQhDTr-KMAdlcvagMWhX8

 


 


 
 

  

Vážení uživatelé honiteb, myslivečtí hospodáři,

při vyplňování objednávek na laboratorní vyšetření na veterinární správě (zejména vyšetření na svalovce u divokých prasat) používejte celá čísla honiteb, viz . příloha.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu

 


ČÍSLA HONITEB  - ZDE

 


 


 

 


autor plakátu: Hana Křenková 
Myslivecké desatero:

I. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!

II. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!

III. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!

IV. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!

V. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď schovívavý! Buď však opatrný!

VI. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!

VII. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!

VIII. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!

IX. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!

X. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem! 


 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY