Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Myslivost > AFRICKÝ MOR PRASATVZHLEDEM K MNOŽSTVÍ ZPRÁV

JSOU INFORMACE PŘIDÁVÁNY

CHRONOLOGICKY DLE DATUMU !!! 
 


FORMULÁŘ NA OBJEDNÁVKU

LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

NA AFRICKÝ MOR PRASAT - ZDE 


 


 

ŽÁDOST O PROPLACENÍ ULOVENÝCH

DIVOKÝCH PRASAT 21.7.2017


FORMÁT WORD

FORMÁT PDF

 


 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁHRADY


FORMÁT WORD

FORMÁT PDF

  
ČLÁNEK

AFRICKÝ MOR PRASAT - MÝTY A REALITA

SVĚT MYSLIVOSTI 2/2018

 


20.2.2018


PRŮVODNÍ DOPIS - AMP - AKTUALIZACE INFORMACÍ SVS PRO ORP

AKTUALIZACE INFORMACÍ OHLEDNĚ AMP

NAŘÍZENÍ SVS AMP DIVOKÁ PRASATA - NOVÁ ZAMOŘENÁ OBLAST

NAŘÍZENÍ SVS AMP CHOVY PRASAT - NOVÁ ZAMOŘENÁ OBLAST

ZAMOŘENÁ OBLAST

MAPA ZAMOŘENÉ OBLASTI A VYSOCE RIZIKOVÉ OBLASTI

MAPA ZAMOŘENÉ OBLASTI S VÝČTEM KU

OBLAST S INTENZIVNÍM ODLOVEMVYSOCE ZAMOŘENÁ OBLAST - RIZIKOVÉ OBLASTI

POSTUP PŘI LOVU V OBLASTI S INTENZIVNÍM ODLOVEM

POSTUP PŘI NÁLEZU UHYNULÉHO PRASETE V ZAMOŘENÉ OBLASTI

CELÁ ČR MIMO OBLASTI VYMEZNÉ MIMOŘÁDNÝMI VETERINÁRNÍMI OPATŘENÍMI

 

 

Vážené jednatelky, vážení jednatelé,

 

na přiloženém odkazu naleznete videozáznamy z jednotlivých referátů, které byly předneseny na Mezinárodním odborném semináři o africkém moru prasat.

http://www.cmmj.cz/AFRICKY-MOR-PRASAT/Videozaznam-ze-seminare-o-AMP.aspx

 

Tento seminář pořádala Českomoravská myslivecká jednota za podpory Zlínského kraje 7. listopadu 2017 v Luhačovicích.

Prosím o distribuci k Vašim členům mailem, vložením odkazu na Vaše webové stránky, sdílením na Facebooku, apod.

Děkuji a přeji hezký den.

Myslivosti zdar!

Ing. Lukáš Linhart
PR pracovník

Myslivecké a kulturně – propagační oddělení

Mobil: +420 731 733 900
Tel: +420 221 592 965 (Po – St)
Fax: +420 224 948 459
Email: lukas.linhart@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

 

cid:image001.jpg@01D1DB86.7FB453C0                    cid:image002.png@01D1DB86.7FB453C0

LESY ČR, s.p. generální partner ČMMJ, z.s.
 Dobrý den 
Chtěl bych Vás informovat o tom, že je provedena změna 

Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 a její 
zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zemědělství, platná od 10. 10. 2017. 

Změna se týká části I. "Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu", oddílu 
B - Kontrola zdraví, kapitoly 11. Prasata divoká: 

Vložení dvou nových kódů: 
1. EpI300 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA) 

Sérologicky se vyšetřují všechna odlovená prasata divoká na celém území 
České republiky vyjma ulovených divokých prasat, která jsou vyšetřována na 
africký mor prasat v souladu s kódy EpI500 a EpI501. 
2. EpI180 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT - prasata divoká - zástřelné 

U všech odlovených divokých prasat, ze kterých byl odeslán vzorek na 
vyšetření pod kódem EpI300. Nárok na zástřelné se nevztahuje na odlovená 
divoká prasata, za které již bylo vyplaceno zástřelné pod kódy EpI170, 
EpI171 a EpI172. 
Důvodem uvedené změny výše zástřelného je podpora redukce populace divokých 
prasat a doplnění monitoringu Aujeszkyho choroby prasat v populaci divokých 
prasat provedeného v letech 2011 až 2013. 

Objednávka vyšetření a žádost o zástřelné, jsou dostupné na webu SVS pod 
nadpisem "Monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat v ČR" na 
odkazech.: 

https://www.svscr.cz/amp-postupy-pri-nalezu-uhynuleho-divokeho-prasete-a-pri 
-lovu/ 

https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni 
-metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/ 

Všichni musí brát vzorky na trichiny, pak podle určitých % na KMP (klasický 
mor prasat - u nás 5%) A potom v oblasti s intenzivním odlovem vzorek na AMP 
(Africký mor prasat) + žádost na proplacení Mimo oblast s intenzivním lovem 
vzorek na ACH (Aujeszkyho choroba) + žádost na proplacení 

Důležité - číslo plomby je nutno psát na každou objednávku a uvést přesnou 
adresu, číslo telefonu a mobil. 
Zástřelné se stejně jako u AMP tak i u ACH vyplácí na LOVCE!!! 
Na každém inspektorátu krajské veterinární správy budou k vyzvednutí 
zkumavky nebo hemosky ( do týdne). 

Je to motivace na odstřel i ve zbylé části republiky. 


Žádám o rozeslání na všechny uživatele honiteb. 

Nelze souběh zástřelného Africký mor prasat a ještě Aujeszkyho choroby 
prasat. 

V případě dotazů se obracejte na: 

MVDr. Hana Brázdová 
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajská veterinární správa SVS 
pro Olomoucký kraj Tř.Míru 101, 779 00 Olomouc 

h.brazdova.kvsm@svscr.cz<mailto:h.brazdova.kvsm@svscr.cz
T:+ 420585700752 
F:+ 420585700756 
M:+ 420724652062 S pozdravem Lesu a Myslivosti Zdar! 

[Krajský úřad olomouckého kraje] 


Ing. František Malý 


Odbor životního prostředí a zemědělství 


oddělení lesnictví 


Jeremenkova 40b 


77911 Olomouc 


Česká republika 


Tel.: +420 585 508 403 


f.maly@kr-olomoucky.cz<mailto:f.maly@kr-olomoucky.cz> 


www.kr-olomoucky.cz<http://www.kr-olomoucky.cz 

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY  ZDRAVÍ ZVÍŘAT

A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2017

 
 

OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO

VYŠETŘENÍ DIVOKÝCH PRASAT

NA AUJESZKYHO CHOROBU
 FORMÁT WORD

FORMÁT PDF
 

ŽÁDOST O PROPLACENÍ ULOVENÝCH

DIVOKÝCH PRASATFORMÁT WORD

FORMÁT PDF
 
SEMINÁŘ AMP 7.LISTOPADU 2017
 
ŠKOLENÍ AMP !!! 3 TERMÍNY
 
 

Zdravím kolegové,

 

Zasílám nové vet. Opatření pro obě oblasti. Prosím o předání informace uživatelům honiteb.

 

Změna je v množství krmiva na vnadišti a může být 1 vnadiště na 50 ha výměry honitby:

 

Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.

 

Toto ustanovení je již kontrolováno. A kontroly budou pokračovat

 

Žádám o rozeslání na všechny uživatele honiteb.

 

S pozdravem Myslivosti Zdar!

 

František Malý

 

Krajský úřad olomouckého kraje

 

 

Ing. František Malý

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

oddělení lesnictví

 

 

 

 

 

Jeremenkova 40b

 

77911 Olomouc

 

Česká republika

 

Tel.: +420 585 508 403

 

f.maly@kr-olomoucky.cz

 

www.kr-olomoucky.cz

 

ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

SPRÁVY V ČR


ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

SPRÁVY V OBLASTI S INTENZIVNÍM ODLOVEM 


  

 


 


 

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace

ke dni 26.7.2017

 

26.7. 2017 
Státní veterinární správa eviduje ve Zlínském kraji  k dnešnímu dni 99 nalezených uhynulých divokých prasat. Od včerejška přibyly tři nové potvrzené případy potvrzené nákazy. Celkem jich tedy nyní je 66. Ve všech třech nových případech se jednalo o dospělé kusy nalezené v katastrálním území Klečůvka, kde již v uplynulých týdnech byla nákaza u uhynulých divočáků potvrzena. Ve zbývajících 33 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem.

V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 609 divokých prasat. Podle nařízení SVS jsou všechna odlovená prasata v této oblasti vyšetřována na AMP. Žádný vzorek nebyl dosud pozitivní, s negativním výsledkem skončilo vyšetření 607 vzorků, ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést. Dnes i zítra budou pokračovat školení lovců černé zvěře v zamořené oblasti. Zatím bylo proškoleno více než 350 lovců. Souhlas s umístěním kafilerních boxů na území honitby udělila Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj zatím třem loveckým spolkům.

25.7. 2017 
K dnešnímu dni eviduje SVS ve Zlínském kraji celkem 99 nahlášených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno na africký mor prasat  bylo dosud 95 vzorků, čtyři nálezy čekají na vyšetření. Africký mor prasat (AMP)  byl prokázán v  63 případech, 32 vyšetření skončilo negativním výsledkem.

V tzv. oblasti s intenzivním odlovem bylo od 17. 7. do dnešního dne uloveno 522 divokých prasat. Podle nařízení SVS jsou všechna odlovená prasata v této oblasti vyšetřována na AMP. Žádný vzorek nebyl dosud pozitivní, s negativním výsledkem bylo 520 vzorků, ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést.


zdroj: https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/
 

V návaznost na dnešní ranní e-mail.

 

Zasílám otázky a odpovědi, které jsou konzultovány s MVDr. Hanou Brázdovou

 

 

1.       jestli si svozová služba odveze i tu plastovou nádobu (popelnici) a uživatel honitby musí mít v zásobě jich víc, nebo odvezou jen obsah.

 

Plastové nádoby by měly zůstat na místě – vyklopí to z toho, pak je vyčistí a vydesinfikují

 

2.       Kde se žádá Ministerstvo zemědělství ČR o příspěvek na tyto nádoby.

 

MZe – mají uvedený kontakt na Ing. Saksúna : juraj.saksun@mze.cz, posílám v příloze žádost o náhrady

 

3.       Kde se dá zjistit, která bioplynová stanice je schválena pro provádění hygienizace podle požadavků nařízení ES č. 1069/2009. Nebo jsou to všechny uvedené v seznamu.

.     

Bioplynky – je tam uveden seznam na stránkách SVS, ale u nás konkrétně je jedině Bioplynka v Rapotíně, druhá uvedená Statek Kostelec  - ale ta je třeba se domluvit jestli vezmou kategorii 2

 

 

Další info:

Kdyby chtěli ulovené divoké prase prodat v kůži do zpracovatelského závodu – tak můžou a pak už nemusí řešit co s dalšími odpady.

 

Ode dneška bude SVÚ Olomouc zasílat kromě výsledků na trichiny i výsledek na AMP (mailem uvedeným na objednávce)

 

 

S pozdravem Myslivosti Zdar!

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu


 

ŽÁDOST O PROPLACENÍ ULOVENÝCH

DIVOKÝCH PRASAT 21.7.2017


FORMÁT WORD

FORMÁT PDF

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁHRADY


FORMÁT WORD

FORMÁT PDF
  

Dobrý den,

 

V příloze je přiložen NOVÝ POSTUP – pro lov a odběr vzorků v oblasti s intenzivním lovem. Přeposílám všem (i mimo zónu), kdyby jel někdo na lov do této oblasti s intenzivním lovem a pro informovanost.

 

1.    Vývrhy nezakopávat, uložit do plastové nádoby viz bod 5.

2.    Uschovat doklad pro proplacení, požádat se musí do 6 týdnů od ulovení!!!

 

 

Lze „nafasovat“ zkumavky na odběr krve na vyšetření AMP na  inspektorátech v Olomouci, Prostějově (a do konce týdne i v Přerově).

 

Žádám o seznámí se změnami osoby vykonávající právo myslivost v honitbách ORP Prostějov, zejména v oblasti intenzivního lovu.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu

 

 

Dobrý den

V příloze zasílám před chvílí zveřejněný NOVÝ POSTUP – pro lov a odběr vzorků v oblasti s intenzivním lovem.

 

Prosím předejte na naše ORP a SSM se žádostí o rozeslání všem MS a HS.

 

Shrnutí: Jde hlavně o vývrhy, aby se nezakopávaly a byly odvezeny, v MVO je to nešťastně napsáno (když prodají kus v kůži do zvěřinového závodu – můžou – a nikdo už to dohledávat nebude)

Pokud odevzdají vše – konečný spotřebitel – tím líp.

Schová si doklad od asanačního ústavu – a požádá ( požádá klidně MS nebo HS najednou o náhrady MZE)

Tak snad se situace uklidní, stačí zakoupit nádobu a při naplnění – podle úvahy a počasí zavolat a nechat odvézt.

Hlavně musí požádat do 6 týdnů od ulovení ty náhrady k proplacení.

 

Jinak na inspektorátech v Olomouci, Prostějově (a do konce týdne i v Přerově) jsou zkumavky na odběr krve na AMP – ať se nemusí mořit s odběrem tkání….můžou se tam zastavit a nafasovat.

 

Pokud budou další aktuality, pošlu

Pěkný den

 

MVDr. Hana Brázdová

ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj

Tř.Míru 101,  779 00  Olomouc

 

h.brazdova.kvsm@svscr.cz

T:+ 420585700752

F:+ 420585700756

M:+ 420724652062

 

 

  

Vyjádření MZe k právní platnosti MVO

Vyjádření MZe k právní platnosti MVO25.7.2017

 
Na základě hromadících se dotazů k oprávněnosti a právní platnosti MVO jsme požádali Ministerstvo zemědělství o vyjádření:


Ministerstvo zemědělství se jako ústřední orgán státní správy myslivosti setkává s dotazy, zda jsou nařízení Státní veterinární správy (dále "SVS"), která ukládají intenzivní lov prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví a uvolňují některé způsoby lovu zakázané zákonem o myslivosti, v souladu s právním řádem České republiky.
 
V prvé řadě je třeba uvést, že se v případě uvedených nařízení nejedná o zásah do práva myslivosti, ale jde o veterinární opatření uložená podle zvláštní právní úpravy - veterinárního zákona. Účelem opatření je zpomalení, v ideálním případě zastavení a likvidace nákazy afrického moru divokých prasat na území ČR. Uvedená opatření SVS mají přednost před právní úpravou obsaženou v zákoně o myslivosti, protože jde v případě veterinárního zákona o speciální právní úpravu, která má za účel chránit veřejný zájem, kterým je v tomto případě zachování zdraví nejen u větší části populace prasete divokého, ale i u prasat domácích.
 
Nařízení SVS byla připravena v úzké součinnosti s Ministerstvem zemědělství, Sekcí lesního hospodářství, které je plně podporuje a vyzývá k jejich dodržování v zájmu zachování možnosti lovu a zužitkování prasat divokých v našich honitbách.
 
V případě veterinárních opatření se nejedná o žádné předvolební kroky, ale o využití všech dostupných zákonných prostředků k boji s mimořádně nakažlivou chorobou prasat, což lze pochopit již po nastudování základních informací o této chorobě na webových stránkách SVS.
 
S ohledem na to, že se jedná o situaci, která je výjimečná a nemá doposud v historii ČR obdoby, je třeba, aby všichni jichž se týká, tedy zejména myslivci a chovatelé domácích prasat sledovali aktuální informace na stránkách SVS (ZDE) a plnili v maximální možné míře uložené povinnosti.
 
Pro úplnost je třeba upozornit, že nařízení SVS budou platit až do jejich zrušení, které bude rovněž oznámeno na www stránkách SVS.
 
Závěrem je ještě třeba uvést, že státní správa myslivosti samozřejmě nebude ukládat žádné sankce za to, že myslivci budou lovit divoká prasata bez ohledu na věk a pohlaví a využijí zakázaných způsobů lovu v souladu s nařízeními SVS. 


Pozn. ČMMJ: Domníváme se tedy, že jakékoliv omezování lovu černé zvěře v honitbě, např. na základě vnitřních předpisů uživatele honitby, může být považováno za porušení MVO a může být za toto uživatel sankcionován jako právnická osoba částkou až do výše 2 mil. Kč.ZDROJ: http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Vyjadreni-MZe-k-pravni-platnosti-MVO.aspx
 
MIMO OBLAST S INTENZIVNÍM ODLOVEM

SE NEDÁVAJÍ VZORKY NA AFRICKÝ MOR

PRASAT, ALE POUZE NA TRICHINELU !!!


  

Dopis generálnímu řediteli LČR, s.p.

21.7.2017

Vážený pane generální řediteli,
obracím se na Vás v souvislosti s aktuální hrozbou šíření Afrického moru prasat jako na státní subjekt spravující největší výměru honebních ploch a honiteb. Africký mor prasat je vysoce nakažlivé onemocnění devastující populace černé zvěře a ohrožující chovy domácích prasat a navazující odvětví. Jeho šíření lze velice těžko zabránit a jedinou cestou jak jeho šíření zpomalit je snaha o maximální redukci početnosti černé zvěře a snížení pravděpodobnosti přenosu viru.
Státní veterinární správa ČR vydala dne 14.7. resp. 18.7. 2017 Mimořádná veterinární opatření platná pro celou Českou republiku s okamžitou platností, kde ukládá uživatelům honiteb snížení stavů černé zvěře. Tato opatření pokládáme za přínosná a apelujeme na členy ČMMJ, aby se redukci stavů jako uživatelé honiteb intenzivně věnovali. Nicméně situace není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jde především o motivaci uživatelů honiteb, přikročit ke skutečně razantnímu snížení početnosti černé zvěře ve své honitbě. Mnoho z honiteb založilo svoji hlavní činnost na chovu a lovu černé zvěře a na tento druh jsou vázány výdaje uživatelů honiteb, ale zejména také příjmy. A nyní stojí před rozhodnutím, zda-li se v obecném zájmu mají o tento příjem připravit či nikoliv. Situace je o to vážnější, že často se příjmy z chovu a lovu divokých prasat hradí nájemné za honitbu.
To se velice často týká honiteb v držení Lesů ČR, s.p., které pronajali v rámci výběrových řízení, a kde hlavním hodnotícím kritériem byla výše nájmu. Často byly tyto částky postavené právě na základě kalkulace příjmu pocházející z chovu černé zvěře. Zároveň, jak je obecně známo, černá zvěř není předmětem přísných smluvních podmínek v rámci pronajatých honiteb Lesů ČR, s.p., stejně tak jako plnění plánu lovu nebo udržování početnosti v rozumném počtu. Na rozdíl od ostatních druhů spárkaté zvěře, jejíž udržování na únosných stavech, je velice přísně pronajímatelem  (Lesy ČR, s.p.) vyžadováno.
Proto Vás žádáme, abyste současnou situaci s početností černé zvěře v honitbách v držení Lesů ČR, s.p. začali intenzivně řešit a našli cestu, jak přispět k zastavení nebo zpomalení šíření této nebezpečné nákazy. Navrhujeme proto s uživateli honiteb ve Vámi pronajatých honitbách začít intenzivně jednat, např. o úlevě na nájemném, v případě, že uživatel honitby prokáže výrazné snížení stavů černé zvěře v jím svěřené honitbě.
 
S pozdravem

Ing.Jiří Janota
předseda ČMMJ

 
Na vědomí: 

Ministr zemědělství
Náměstek pro lesní hospodářství MzeZDROJ: http://www.cmmj.cz/AFRICKY-MOR-PRASAT/Dopis-generalnimu-rediteli-LCR--s-p-.aspx  

Africký mor prasat a Barum Rally

21.7.2017

Africký mor prasat - další aktuální věc, kterou je nutné řešit! 
 
Na dnešním jednání komise SVS, bylo zmíněno, že dne 25.8.2017-27.8.2017 se v okolí města Zlína uskuteční Barum rally. Akce, které se má zúčasnit až 30 tis. návštěvníků. Bohužel, část závodu má vést přímo oblastí, kde se v současnosti pozitivní uhynulá prasata nalézají. To může mít za následek významnou migraci a změnu chování divočáků v ohnisku. Pokud jsme nyní činili všechno proto, aby divoká prasata oblast mezi Zlínem a Slušovicemi neopustila, je nutné přijmout opatření i v tomto případě a konání závodu přesunout, nebo výrazně omezit! 

 


Zdravím opět všechny,

 

Zasílám informaci o zástřelném u divokých prasat týká se  pouze oblasti s intenzivním odlovem určené mimořádnými veterinárními opatřeními (vymezení d1,d46,d35..) ve výši 1.000 Kč.

 

Jak bylo psáno minule preferuje se zasílání peněz na účet a SVS se s jednotlivými lovci spojí.

 

S pozdravem Myslivosti Zdar!

 

František Malý

 

 

 

 

 

Ing. František Malý

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

oddělení lesnictví

 

 

 

 

 

Jeremenkova 40b

 

77911 Olomouc

 

Česká republika

 

Tel.: +420 585 508 403

 

f.maly@kr-olomoucky.cz

 

www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

 

From: Hana Brázdová [mailto:h.brazdova.kvsm@SVSCR.CZ
Sent: Friday, July 21, 2017 9:45 AM
To: Malý František
Subject: úprava Metodiky

 

Dobrý den

Dovoluji si poslat úpravu Metodiky – můžeme vyplácet zástřelné a nálezné od 14.7.

 

Budeme se pak s jednotlivými lovci/nálezci  domlouvat a chtít po nich číslo účtu – preferujeme zasílání peněz na účet.

Pokud nebudou mít-tak složenkou.

 

Pěkný a klidný den

 

MVDr. Hana Brázdová

ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj

Tř.Míru 101,  779 00  Olomouc

 

h.brazdova.kvsm@svscr.cz

T:+ 420585700752

F:+ 420585700756

M:+ 420724652062

 

  

Nařízení SVS pro okr. Zlín + vysvětlení

Nařízení SVS pro okr. Zlín + vysvětlení

21.7.2017

SVS vydala 21.7.2017 MVO pro okres Zlín. Zde umožnila lov divokých prasat na velké části území (žluté území). Z MVO vyplývá několik povinností pro myslivce a uživatele honitby. 
 
Uživatel honitby: 
1) může povolenku lovu na černou vydat pouze tomu, kdo absolvoval školení SVS a získal certifikát; 
2) zajistit sběrné místo, které mu schválí krajská SVS a ulovené prase do tohoto místa neprodleně umístit; 
3) nahlásit ulovení kusu SVS a asanačnímu podniku, který ulovený kus zlikviduje; 
4) nesmí pořádat společné lovu; 
5) nesmí krmit divoká prasata. 
 
Myslivec musí: 
1) absolvovat školení SVS o zacházení s uloveným kusem; 
2) může lovit pouze individuálně; 
3) může lovit na posedu blíže než 200 m od hranic honitby; 
4) může používat zdroje umělého osvětlení, noktovizory apod.); 
4) může lovit při sklizni zem. plodin; 
5) může lovit pomocí odchytových zařízení; 
5) dosled může provádět pouze se psem na barvářském řemeni nikoliv volně. 
 
Tato opatření vstoupila již v platnost. Dále se připravuje nařízení, kdy každý uživatel získá kompenzaci za ulovený kus (3 200 Kč dospělý kus,  2 000 Kč lončák, 1 000 Kč sele), nicméně musí požádat MZe o proplacení nejdéle do 6-ti týdnů od ulovení. Lovec obdrží za každý ulovený kus zástřelné ve výši 1 000 Kč bez rozdílu věku nebo pohlaví od SVS. 
 
Platná nařízení naleznete ZDE
  
 

Jednání pracovní skupiny k AMP

Jednání pracovní skupiny k AMP

21.7.2017

Informace z dnešního jednání komise Národního centra nákaz
 
Dnes, tj. 21.7.2017, se na ústředí SVS uskutečnilo další jednání týkající se Afrického moru prasat. Na začátku ředitel SVS shrnul vývoj současné situace. K dnešnímu dni je potvrzeno 59 pozitivních uhynulých kusů černé zvěře, které byly nalezeny  v ohnisku nákazy. Dále shrnul Mimořádná veterinární opatření vydaná SVS tento týden a uvedl, že došlo k upravení některých nejasností. Zároveň sdělil, že povinnost uložená uživatelům honiteb v pásmu intenzivního lovu týkající se likvidace živočišných zbytků z těl ulovených divočáků nemůže být vykládána tak, že jejich likvidace je možná pouze v asanačních ústavech. Uvedl, že se jedná o tzv. odpady kategorie 3, které lze likvidovat i jiným způsobem. Ten upřesní SVS v co nejkratším časovém období, aby to myslivcům nezpůsobovalo komplikace. Zároveň uvedl, že důležité je, aby zbytky z těl divokých prasat nezůstávaly ve volné přírodě a zabránilo se jejich kontaktu s živými divokými prasaty. Dále uvedl, že divoká prasata ulovená v zóně intenzivního odlovu mohou být zpracována po odevzdání vzorku na AMP. Tzn. není s jejím zpracováním nutné čekat na výsledek vyšetření AMP (ale upozorňujeme, že je nutné čekat na výsledek vyšetření na svalovce, pokud kus neputuje do zvěřinového závodu). Zároveň podal informaci, že SVS jedná s firmami zajišťujícími výkup zvěřiny a další vývoj trhu a následných opatření.
 
Dále byla představena Mimořádná veterinární opatření, která dnes vydala Krasjká veterinární správa Zlínského kraje pro okres Zlín. Zde bude již umožněn lov divokých prasat ve velké části okresu Zlín. Najdete je v našem dalším příspěvku.
 
Zároveň KVS Zlín jedná intenzivně s orgány státní správy o omezené vstupu do některých částí okresu Zlín (ohniska nákazy) a doufáme, že toto bude provedeno co nejdříve. Zároveň komise doporučila ponechání cca 100 ha zem. plodin v ohnisku nákazu nesklizených a cca 50 v okolí, tak aby se zabránilo migraci do okolního prostoru.
 
O dalších informacích Vás budeme opět informovat.


ZDROJ: http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Jednani-pracovni-skupiny-k-AMP.aspx

  

Magistrát města Prostějov, odbor životního prostředí jako orgán státní správy myslivosti obdržel dne 20. 7. 2017 změny vydaných nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat na území České republiky. Vydaná nařízení byla v tomto týdnu zaslána mysliveckým hospodářům písemně. S ohledem na aktuálnost a důležitost informace Vám zasíláme změny nařízení přílohou na emailové adresy (Vámi uvedené na ročním výkazu o honitbě, popř. v adresách OMS Prostějov).

 

S ohledem na časté změny je nutné sledovat internetové stránky Státní veterinární správy https://www.svscr.cz/  a úřední desku Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/

 

 

Pro přehlednost jsme vyznačili vydané změny v původních nařízení v souborech Word (červenou barvou).Adresáty tohoto e- mailu žádáme o předání informací uživatelům honiteb a mysliveckým hospodářům, kteří následně přijmou potřebná opatření a seznámí se změnami osoby vykonávající právo myslivost v honitbách ORP Prostějov.

 

Opatření zůstávají rozděleny na oblast s intenzivním lovem zvěře a zbytek ČR. Na území ORP Prostějov se oblast s intenzivním lovem zvěře týká zejména honiteb Vrbátky, Kralice na Hané, Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Výšovice, Čelčice-Skalka, Ivaň, Klenovice na Hané, Pivín, Hruška, Kobeřice, Dobromilice, Želeč, Nezamyslice, Tištín, Podlesí Vitčice, Nemčice nad Hanou, Vrchoslavice-Haná.

 

Uživatele honiteb v oblasti intezivního lovu upozorňujeme zejména na bod 6. Článek 4, který zní „Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré vedlejší živočišné produkty vzniklé při zacházení s uloveným kusem prasete divokého (např. kůže, kosti, lebky, vývrhy) osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.“

 

Dle vysvětlení Státní veterinární správy je osoba oprávněná: VAÚ asanační ústav –provozovna Mankovice, tel.: 556 736 581-3, 777 739 824-pan Kučera.  (lovec musí každý vývrh a další nechat odvézt, zaplatit a jako kompenzaci  má zástřelné). V případě dotazů se obracejte na SVS pro Olomoucký kraj https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu


 

Zdravím všechny,

 

Zasílám  ZMĚNY NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY v příloze.

 

Aktuální soubory jsou Změna nařízení AMP

 

Pro přehlednost, které body se  mění jsem přidal soubory Původní nezměněná verze…..

 

V oblasti intezivního odlovu (oblast ohraničená dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, dále dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna)

 

Upozorňuji na bod 6. Článek 4 zní „Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré vedlejší živočišné produkty vzniklé při zacházení s uloveným kusem prasete divokého (např. kůže, kosti, lebky, vývrhy) osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.“

 

Bližší vysvětlení SVS

 

Osoba oprávněná: VAÚ asanační ústav –provozovna Mankovice, tel.: 556 736 581-3, 777 739 824-pan Kučera – rozděluje vozy

(musí každý vývrh a další nechat odvézt –a zaplatit-kompenzace pak tím zástřelným)

 

Když to bude lovcovo nebo v rámci sdružení – pak je to jednoduché – nahází vše do pytle, zavolá a nechá odvézt

Ale:

Kdyby to prodali v kůži- pak by museli NĚJAK zabezpečit-aby deka a kosti, hlava- byla také odvezena- a to si v reálu neumím představit, ale je tam napsána povinnost uživatelům honitby nebo lovcům….tak si to musí nějak zařídit.

 

Otázka nálezného a zástřelného:

KVS si to sama zařídí: na objednávce je adresa, kontakt mailem nebo telefonem- a tak se zkontaktujeme a nahlásí číslo účtu a my pošleme peníze na účet. Číslo účtu nemůže být na objednávce, kterou vidí spousta lidí kvůli ochraně dat.

 

Jak postupovat při lovu v oblasti intenzivního odlovu – viz. přiložený soubor.

 

V případě dotazů se obracejte na SVS pro Olomoucký krajhttps://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/

 

Jen malé upozornění na článek se Sankcemi.

 

Žádám o spolupráci a rozeslání na uživatele honiteb v Olomouckém kraji.

 

S pozdravem Lesu a Myslivosti Zdar!

 

 

Krajský úřad olomouckého kraje

 

 

Ing. František Malý

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

oddělení lesnictví

 

 

 

 

 

Jeremenkova 40b

 

77911 Olomouc

 

Česká republika

 

Tel.: +420 585 508 403

 

f.maly@kr-olomoucky.cz

 

www.kr-olomoucky.cz


 Manuál sestavený pro upřesnění nařízení státní správy vycházel z jejich přesného znění. Jen upozorňujeme, že způsob lovu uvedený pod písmenem

 

a)     pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů

 

stále podléhá udělení výjimky příslušným útvarem Policie ČR – zákon o zbraních a střelivu. Tedy samotné noktovizory. Digitální zaměřovače a termovize nikoli. Ministerstvo zemědělství o současné situaci ví. V příloze Vám zasílám také již dřívější vyjádření ministerstva zemědělství, ministerstva vnitra a Policie ČR k noktovizorům a jejich použití při lovu.

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Martina Novotná

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4


 
 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V CHOVECH PRASAT

 


 

AMP na dnešním jednání Evropské komise

AMP na dnešním jednání Evropské komise17.7.2017, Brusel

 
Dnes, tj. 17. 7. 2017 ve 13.00 hodin se uskutečnilo veřejné setkání Evropské komise a Rady ministrů EU. Jedním z témat byl i Africký mor prasat. Zástupce Evropské komise uvedl, že situace ohledně AMP je stále velice znepokojivá. Oznámil, že se nově Africký mor objevil v České republice a je prý evidentní, že je nutné přijmout přísná opatření k zastavení nákazy. Samotný výskyt v České republice prý všechny zaskočil a Evropská komise poděkovala za opatření, která ihned Česká republika učinila. Zmínil také, že na tomto příkladu je evidentní, že lidská aktivita hraje významnou roli v šíření nemoci. Evropská komise proto doporučuje držet se strategie EU z roku 2014 a být neustále bdělí. Vyčlenila proto k preventivním opatřením 32 mil. EUR.
Následně vystoupili ministři jednotlivých členských států. Polský ministr uvedl, že jeho země přijala konkrétní opatření po vypuknutí v roce 2014 a je dle něho nutné vycházet ze zkušeností ze zemí, kde se AMP vyskytl a také z vědeckých poznatků. Dále zmínil, že EU by měla výrazně intenzivněji podporovat vnitrostátní úsilí o eradikace nákazy, zejména zvýšením finančních zdrojů. Poté vystoupil náš ministr Marian Jurečka, který krátce informoval o současné situaci, zmínil aktuální opatření ke snížení početnosti černé zvěře a poděkoval komisi za dobrou spolupráci. Dále oznámil, že další setkání ministerských zástupců se uskuteční na podzim v České republice.
Slovinský ministr sdělil, že jeho země si uvědomuje nebezpečnost nákazy a jako tranzitní země se zaměří na bezpečnost související s dopravou osob a potravin. Finský minstr zemědělství uvedl, že je nutná významná přeshraniční spolupráce a je nutné výrazně zvýšit finanční nástroje k eradikaci nákazy. Slovenský ministr informoval o tom, že místní veterinární správa zvýšila dozor a preventivní opatření v sousedství České republiky a intenzivně začala pracovat na informovanosti občanů. Belgický ministr opět zdůraznil nutnost zvýšit množství finančních prostředků, a to zejména z důvodu vztahu ke třetím zemím. Zdůraznil, že EU musí ukázat schopnost zastavit tuto nákazu, protože EU dlouhodobě razí politiku otevřeného trhu. Neschopnost v této problematice by mohla vést k jeho uzavření. Litevský ministr uvedl, že v jeho zemi se zdála situace stabilizovaná, ale 13. července se nákaza AMP objevila v komerčním chovu prasat, kde muselo být utraceno 23 tisíc domácích prasat. Proto je nutné být neustále ostražitý a zdokonalovat prostředky na boj s AMP. Evropská komise na závěr uvedla, že v současnosti je vysoce akutní nebezpečí zavlečení moru do Maďarska a Rumunska přes Moldávii a Ukrajinu a na příkladu Česka je nutné řešit velice intenzivně hrozbu přenosu cestou lidské činnosti.
 
Zpracoval: Miloš Ježek 


 

POSTUP PŘI LOVU PRASAT DIVOKÝCH

 V OBLASTI INTENZIVNÍHO ODLOVU  NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

CELOREPUBLIKOVÉ

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

OBLAST S INTENZIVNÍM ODLOVEM


 

AKTUÁLNÍ PLATNÁ MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ

OPATŘENÍ PRO ČR
  

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ PŘI NÁKAZE AMP 

  

Začínají platit další mimořádná veterinární opatření. Jejich cílem je zabránit šíření afrického moru prasat13.7.2017Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijala nová nařízení s cílem zabránit šíření afrického moru prasat, který se vyskytl u divokých prasat na Zlínsku. Nařizuje intenzivní celoroční lov přemnožených divokých prasat na celém území ČR. Nově se za tímto účelem povoluje využívání způsobů lovu divokých prasat, které v současnosti legislativa zakazuje. V zamořené oblasti se výrazně zpřísňují pravidla pro domácí chovy prasat.

„Děláme maximum pro to, aby se africký mor prasat nešířil dál na území České republiky. Některá navržená opatření mohou být sice nepříjemná, ale jsou v současnosti nezbytná. Doufám, že veřejnost tuto mimořádnou situaci pochopí a bude s myslivci a veterináři spolupracovat,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka

„Veškerá přijatá mimořádná veterinární opatření mají jako prioritní úkol ochránit chovy prasat domácích před zavlečením afrického moru prasat a rovněž zabránit jeho šíření v populaci divokých prasat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Na celém území České republiky

Začíná platit ustanovení, které ukládá všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu povinnost celoročně lovit všechny věkové kategorie divokých prasat bez rozdílu pohlaví. Nově bude možné pro intenzivní lov divočáků používat zdroje umělého osvětlení či zaměřovače umožňující noční vidění. Povoluje se také odlov na pozemcích, kde probíhá sklizeň zemědělských plodin či střílení divočáků v odchytových zařízeních.  Nařízení se ale nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným opatřením krajské veterinární správy, to znamená, že v celém okrese Zlín i nadále platí úplný zákaz odlovu divokých prasat. Případný lov divočáků v oblasti výskytu nákazy zvyšuje nebezpečí jejího rychlého přenosu, protože vyplašená zvěř by mohla zaběhnout do větší vzdálenosti. Do budoucna bude možné lovit divoká prasata i v zamořené oblasti, ale pouze při splnění přísných požadavků na biologickou bezpečnost při lovu a přepravě uloveného kusu. Tato pravidla budou součástí tzv. eradikačního plánu, na němž v současné době pracuje skupina odborníků.

Subjekty, které se věnují preparátorské úpravě vedlejších živočišných produktů pocházejících z pobaltských zemí a Polska, kde se africký mor prasat dlouhodobě vyskytuje, budou muset nejpozději v den, kdy obdrží zásilku, informovat příslušnou krajskou veterinární správu. Státní veterinární správa také upozorňuje, že už v současnosti platí zákaz krmení prasat kuchyňskými odpadky. Nový dokument zdvojnásobuje peněžní sankci za jeho porušení.

Území kolem okresu Zlín

Oblast je ohraničena dálnicí D1 od Brna směr Ostrava do Vyškova, dále pak do Olomouce po D46, z Olomouce do Lipníka nad Bečvou po D35, poté přes Ostravu a Bohumín po hranici s Polskem po D1, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna. Také v této oblasti bude dočasně možné lovit divoká prasata výše uvedenými metodami, navíc i s využitím dopravních prostředků. Lovci budou muset odevzdávat vzorek z každého uloveného divočáka k laboratornímu vyšetření na africký mor prasat.

Ministerstvo zemědělství spolu se SVS zvažuje v této oblasti zavedení zástřelného za ulovení prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví ve výši 1 000 korun za kus.

Domácí chovy prasat v zamořené oblasti (okres Zlín)

Je zakázáno chovat v zamořené oblasti prasata určená k domácí porážce, pokud chovatelé nezajistí bezpečné a spolehlivé vyloučení jakýchkoliv kontaktů s divokými prasaty. Není možné chovat prasata ve výbězích, krmit je zelenou pící a podestýlat slámou. Pokud chovatelé nesplní popsané podmínky, ať už proto, že nebudou chtít, nebo to nebude v jejich konkrétním chovu možné, nařizuje SVS, aby do 31. 7. 2017 porazili všechna domácí prasata určená k domácí porážce. Veškeré suroviny z domácí porážky budou muset být spotřebovány v domácnosti chovatele.

Za porušení všech těchto nařízení hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 tisíc korun, právnickým osobám až dva miliony.

Africký mor prasat se již několik let vyskytuje v některých zemích bývalého Sovětského svazu, v Pobaltí i v sousedním Polsku, v poslední době také na Ukrajině. Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Není však přenosná na člověka ani další živočišné druhy.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Státní veterinární správy


více na :

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_zacinaji-platit-dalsi-mimoradna.html

 


 


 

 


 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY