Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Myslivost > ROK 2016AKCE OMS uskutečněné v roce 2016

Akce Termín konání Čas
konání
Místo konání Soubor ke stažení Odkaz na fotogalerii


PLES OMS


29.1.2016 - PÁTEK


20:00 hodin

ČELČICE - HRAJE SKUPINA NOVIOS
Výběr trofejí  1.-5.2.2016 8:00 - 16:00 hodin OMS sekretariát  


Hodnocení trofejí


6. 2. 2016


8:00 hodin


OMS sekretariát
 
Sčítání zvěře 20.2.2016   honitby okresu OZNÁMENÍ  
Instalace chovatelské přehlídky 17.3.2016 15:00 hodin KZ Žárovice - POVINNÉ PRO ADEPTY    
Chovatelská přehlídka trofejí 19. 3. 2016 - SOBOTA 8:00 - 17:00  hodin KZ Žárovice
Chovatelská přehlídka trofejí 20. 3. 2016 - NEDĚLE 8:00 - 12:00  hodin KZ Žárovice
Výdej trofejí do MS
20. 3. 2016
.
od 12:00 hodin KZ Žárovice
katalog ke stažení
 
Okresní myslivecký sněm 10.6.2016 16:00 hodin Střelnice OMS - delegáti veškeré dokumenty jsou uveřejněny v bodě - Okresní myslivecký sněm  
PLES OMS 27.1.2017 - PÁTEK 20:00 hodin ČELČICE - HRAJE SKUPINA NOVIOS    


Dobrý den,
 v příloze je návrh novely zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů tak, jak ji dne 23. února 2016 schválila porada vedení Ministra zemědělství. Materiál byl zároveň zaslán na Mysliveckou radu ČMMJ, Dozorčí radu ČMMJ a organizačně – právní komisi k nastudování.
 
 
S pozdravem
 
Martina Novotná
pověřená vedením sekretariátu ČMMJ, z.s.
 
Myslivecké a kulturně – propagační oddělení
Tel: +420 221 592 967
Fax: +420 224 948 459
Email: novotna@cmmj.cz
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00  Praha 4
Česká republika
www.cmmj.cz
 
DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 

NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA - TEXT

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ
ZÁKONA Č. 449/2001 SB.
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN


PREZENTACE ZMĚN V NOVELE
ODPOVĚĎ MZE NA NESOUHLAS ČMMJ S NOVELOU

ZÁKONA O MYSLIVOSTI - ZDE !Zásady bezpečného chování při výkonu práva myslivosti
- ke stažení. 

 


autor plakátu: Hana Křenková 
Myslivecké desatero:

I. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!

II. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!

III. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!

IV. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!

V. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď schovívavý! Buď však opatrný!

VI. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!

VII. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!

VIII. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!

IX. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!

X. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem!

VYUŽÍVÁNÍ STANOVIŠŤ ZAJÍCEM POLNÍM 

A JEJICH MOŽNÁ ÚPRAVA 

MYSLIVECKÝM MANAGEMENTEM

DŮVODY SNIŽOVÁNÍ STAVŮ ZAJÍCE POLNÍHO 

VE STŘEDNÍ EVROPĚ VE VZTAHU 

K POPULACI PREDÁTORŮ
  Přednáška - Srnčí zvěř v teorii a praxi - Pavel Scherer

prostějovská střelnice 21.10.2016

 


PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK 12.9.2016

- STR. 14

ROZHOVOR

S Ing. MARTINEM ERNSTEM, Ph.D.
 
V ČR po více než roce potvrzena

Aujezskyho choroba

u loveckého psa!  -  více ZDE


 


 

Od 1. 1. 2016 vstupuje v platnost nová vyhláška č. 343/2015 o

době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách

provádění lovu!


Změny v době lovu jednotlivých druhů zvěře - více ZDE

Nově povinnost odevzdávat PÍRKO ulovené černé zvěře! 

více ZDE

Povinnost odevzdávat trus spárkaté zvěře trvá

celý dokument včetně vyhlášky ke stažení ZDE


Tiskopis - Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce

u divokých prasat - ZDE

 


Celoroční doba lovu černé zvěře neznamená její neomezený lov bez pravidel !!!!!

 

ODKAZ NA ČLÁNEK WWW.MYSLIVOST.CZ - ZDE 
 


 

ZMĚNY O DOBĚ LOVU JEDNOTLIVÝCH

DRUHŮ ZVĚŘE A VYHLÁŠKA - 
ZDE

Ministr zemědělství: Všechna divoká prasata se budou moci

střílet celoročně

Tisková zpráva – Od 1. ledna 2016 bude možné lovit všechna divoká prasata po celý rok. Počítá s tím novela vyhlášky o době lovu jednotlivých druhů zvěře zveřejněná dnes ve Sbírce zákonů. Novelu vypracovalo Ministerstvo zemědělství v reakci na rostoucí škody způsobené spárkatou zvěří na lesních porostech, zemědělských plodinách a pozemcích.

„Jsem si vědom, že změna týkající se odlovu divokých prasat vyvolává určité rozpaky, zda je takto nastavená doba lovu etická a myslivecká. Proto považuji za nezbytné jasně říci, že tato změna neznamená pro uživatele honiteb povinnost, ale dává jim nástroj k okamžitému řešení lokálních problémů v případě, že není jiný způsob,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zásadní změnou je úprava v době lovu prasete divokého. Od 1. ledna 2016 lze lovit všechny věkové kategorie prasat bez rozdílu pohlaví po celý rok.

Vyhláška ale mění i dobu lovu u další zvěře, která způsobuje škody na lesních kulturách a zemědělských plodinách. U jelena evropského, daňka skvrnitého, muflona a siky japonského lze mláďata (tedy koloucha, daňče a muflonče) nově lovit do 31. března, tedy o tři měsíce déle (u jelena o dva a půl).

Další změna umožní lov jezevce lesního už od začátku září, což je o měsíc dříve než doposud. Rostoucí populace jezevců se totiž v tomto období připravuje na zimní spánek a ve velkém loví ubývající drobnou zvěř.

Novela vyhlášky sjednocuje také konec doby lovu bažanta obecného v bažantnicích loveckou zbraní a loveckým dravcem. Možnost lovu s pomocí dravce bude nově prodloužená do konce ledna. Jde o formu podpory výcviku loveckých dravců a rozvoj jejich přirozených instinktů jako součásti nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Úprava vyhlášky sice umožní lov vybraných druhů spárkaté zvěře v delším časovém úseku, ale současně klade i vyšší nároky na jednotlivé uživatele honiteb, potažmo myslivecké hospodáře. Předpokládá se zodpovědnější plánování chovu a lovu zvěře na základě pečlivějšího sledování počtu zvěře a způsobených škod.

U prasete divokého, jako druhu, který není ve značné části honiteb normovanou zvěří, se pak počítá s nastavením jasných interních podmínek jeho etického a mysliveckého lovu.

 

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Vyhláška 343/2015 Sb. ze dne 10.12.2015 o změně doby lovu

jednotlivých druhů zvěře - ZDE

 


 

 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY