Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Myslivost > ROK 2017

Myslivost je nejvýznamnější součástí Okresního mysliveckého spolku v Prostějově. Myslivost tvoří základ a nemalou měrou zasahuje do všech odvětví, čímž ovlivňuje činnost ostatních komisí.  Ačkoli do tohoto oddílu zajisté spadají i kurzy pro uchazeče o lovecký lístek, z důvodu přehlednosti jsme pro uchazeče vyčlenili samostatnou položku v menu. Zde naleznete především informace o konaných přehlídkách trofejí.

Myslivecká komise řeší akce a události spojené s přehlídkou trofejí a zabývá se organizací různých výstav s tematikou myslivosti a lovectví a dále organizuje přednášky zaměřené na vzdělávání myslivecké i nemyslivecké veřejnosti.

 
AKCE OMS uskutečněné v roce 2017
 

Akce Termín konání Čas
konání
Místo konání Soubor ke stažení Odkaz na fotogalerii


PLES OMS


27.1.2017 - PÁTEK


20:00 hodin

ČELČICE - HRAJE SKUPINA NOVIOS
veškeré dokumenty v bodě - KULTURA
Výběr trofejí  do 20.2.2017 8:00 - 16:00 hodin OMS sekretariát  


Hodnocení trofejí


25.2.2017


8:00 hodin


OMS sekretariát
   
Sčítání zvěře     honitby okresu   OZNÁMENÍ KE STAŽENÍ ZDE
Instalace chovatelské přehlídky 17.3.2017 15:30 hodin KZ Žárovice - POVINNÉ PRO ADEPTY  
Chovatelská přehlídka trofejí  18.3.2017
SOBOTA
8:00 - 17:00  hodin KZ Žárovice
Chovatelská přehlídka trofejí 19.3.2017
NEDĚLE
8:00 - 12:00  hodin KZ Žárovice
Výdej trofejí do MS
19.3.2017
.
od 12:00 hodin KZ Žárovice
KATALOG
 
Okresní myslivecký sněm 7.6.2017 16:00 hodin Střelnice OMS - delegáti veškeré dokumenty jsou uveřejněny v bodě - Okresní myslivecký sněm  
PLES OMS 26.1.2018 20:00 hodin ČELČICE - HRAJE SKUPINA NOVIOS    

 

Dobrý den všem,

Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU nás žádá o šíření dotazníku na téma Služby v kulturních ekosystémech (SKE).

 

Informace získané v tomto dotazníku budou využity k podpoře a lepšímu porozumění přínosu vlastníků půdy jak v oblasti sociální, tak i v oblasti životního prostředí, dále i správců a nájemců pozemků a podnikatelů v rekreačním odvětví na venkově.

Uvedené organizace – Evropská organizace vlastníků půdy (ELO), Copa – Cogeca, Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF), Evropská federace pro lov a ochranu (FACE), Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC) a Evropská asociace historických domů (EHHA) v současné době spolupracují na evropské úrovni pro získání informací o rozsahu, jak jsou kulturní ekosystémové služby (SKE) vytvářeny vlastníky a nájemci půdy.

Služby v kulturních ekosystémech (SKE) jsou nemateriálním přínosem pro člověka, které získává z ekosystému jako pozitivní rekreační a estetickou zkušenost.

Tento dotazník je zaměřen na jednotlivce, kteří jsou zapojeni ve službách v kulturních ekosystémech (SKE), a slouží ke zjištění, jakým způsobem spravují vlastníci půdu a další pozemky v rámci SKE.

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-7G_vcU2mE3hklgzOFHEf6Xk0bv4cgUNR_id8NCLHoTxa-g/viewform

 

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Bc. Daniel Švrčula
odborný referent

Myslivecké a kulturně – propagační oddělení
Email: daniel.svrcula@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

  

Vážení uživatelé honiteb,

předávám prosbu ohledně monitoringu zdravotního stavu jezevců, informace najdete v příloze.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu

 

From: Jakub Drimaj [mailto:j.drimaj@gmail.com] 
Sent: Tuesday, October 31, 2017 12:49 PM
To: Pojezný Michal
Subject: Prosba o spolupráci při monitoringu zdravotního stavu jezevců

 

Dobrý den, pane inženýre,

 

provádíme celostátní monitoring zdravotního stavu jezevců, ale protože jsme sběr v oblasti působnosti Vašeho ORP řešili po vlastní ose a nesešel se nám dostatečný počet vzorků, rádi bychom ještě na poslední chvíli oslovili všechny uživatele honiteb hromadně. Proto Vás žádám o spolupráci a přeposlání zprávy v příloze uživatelům honiteb v rámci působnosti Vašeho ORP.

 

S poděkováním a přáním pěkného dne,

 

Jakub Drimaj

---

Ing. Jakub Drimaj
Vědecko-výzkumný pracovník
+420 774 683 672
+420 545 134 109
 
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno  
Drobná zvěř v teorii i praxi

- Ing. Martin Ernst, Ph.D.

6.října 2017   


  

Dobrý den 
Chtěl bych Vás informovat o tom, že je provedena změna 

Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 a její 
zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zemědělství, platná od 10. 10. 2017. 

Změna se týká části I. "Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu", oddílu 
B - Kontrola zdraví, kapitoly 11. Prasata divoká: 

Vložení dvou nových kódů: 
1. EpI300 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA) 

Sérologicky se vyšetřují všechna odlovená prasata divoká na celém území 
České republiky vyjma ulovených divokých prasat, která jsou vyšetřována na 
africký mor prasat v souladu s kódy EpI500 a EpI501. 
2. EpI180 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT - prasata divoká - zástřelné 

U všech odlovených divokých prasat, ze kterých byl odeslán vzorek na 
vyšetření pod kódem EpI300. Nárok na zástřelné se nevztahuje na odlovená 
divoká prasata, za které již bylo vyplaceno zástřelné pod kódy EpI170, 
EpI171 a EpI172. 
Důvodem uvedené změny výše zástřelného je podpora redukce populace divokých 
prasat a doplnění monitoringu Aujeszkyho choroby prasat v populaci divokých 
prasat provedeného v letech 2011 až 2013. 

Objednávka vyšetření a žádost o zástřelné, jsou dostupné na webu SVS pod 
nadpisem "Monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat v ČR" na 
odkazech.: 

https://www.svscr.cz/amp-postupy-pri-nalezu-uhynuleho-divokeho-prasete-a-pri 
-lovu/ 

https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni 
-metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/ 

Všichni musí brát vzorky na trichiny, pak podle určitých % na KMP (klasický 
mor prasat - u nás 5%) A potom v oblasti s intenzivním odlovem vzorek na AMP 
(Africký mor prasat) + žádost na proplacení Mimo oblast s intenzivním lovem 
vzorek na ACH (Aujeszkyho choroba) + žádost na proplacení 

Důležité - číslo plomby je nutno psát na každou objednávku a uvést přesnou 
adresu, číslo telefonu a mobil. 
Zástřelné se stejně jako u AMP tak i u ACH vyplácí na LOVCE!!! 
Na každém inspektorátu krajské veterinární správy budou k vyzvednutí 
zkumavky nebo hemosky ( do týdne). 

Je to motivace na odstřel i ve zbylé části republiky. 


Žádám o rozeslání na všechny uživatele honiteb. 

Nelze souběh zástřelného Africký mor prasat a ještě Aujeszkyho choroby 
prasat. 

V případě dotazů se obracejte na: 

MVDr. Hana Brázdová 
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajská veterinární správa SVS 
pro Olomoucký kraj Tř.Míru 101, 779 00 Olomouc 

h.brazdova.kvsm@svscr.cz<mailto:h.brazdova.kvsm@svscr.cz
T:+ 420585700752 
F:+ 420585700756 
M:+ 420724652062 S pozdravem Lesu a Myslivosti Zdar! 

[Krajský úřad olomouckého kraje] 


Ing. František Malý 


Odbor životního prostředí a zemědělství 


oddělení lesnictví 


Jeremenkova 40b 


77911 Olomouc 


Česká republika 


Tel.: +420 585 508 403 


f.maly@kr-olomoucky.cz<mailto:f.maly@kr-olomoucky.cz> 


www.kr-olomoucky.cz<http://www.kr-olomoucky.cz 

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY  ZDRAVÍ ZVÍŘAT

A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2017

 
 

OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO

VYŠETŘENÍ DIVOKÝCH PRASAT

NA AUJESZKYHO CHOROBU
 FORMÁT WORD

FORMÁT PDF
 

ŽÁDOST O PROPLACENÍ ULOVENÝCH

DIVOKÝCH PRASATFORMÁT WORD

FORMÁT PDF

 

 
 


 


  

Vážení,

 

v příloze naleznete dopis k organizaci doplňkových podzimních termínů školení lektorů a zkušebních komisařů.

Myslivosti zdar!

Ing. Lukáš Linhart
tajemník KPK

Myslivecké a kulturně – propagační oddělení

Mobil: +420 731 733 900
Tel: +420 221 592 965 (Po – St)
Fax: +420 224 948 459
Email: lukas.linhart@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz  

Vážení jelení přátelé,
 

ve spolupráci s pořadem Meteor, který vysílá Český rozhlas, zahajujeme projekt, zaměření na analýzu hlasových projevů jelena evropského a siky. Velmi bych vás prosil o spolupráci!

V sobotu 9. září 2017 byla odvysílána na Meteoru první část. Každou sobotu bude určitý úsek Meteoru po dalších 8 dílů pořadu věnován tomuto projektu a biologii jelení zvěře vůbec. Po odvysílání je každý pořad Meteoru kdykoliv dostupný na internetu. Ten první je na: http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/nahravejte-jeleny-a-pomozte-je-zachranit--1753628. (V prvním dílu se jelenů týkala část od 12:53 do 27:40 minut od začátku) Kdo by měl problém s přístupem na internet, mohu na požádání doslat nahrávku pořadu přímo.

Projekt má své internetové stránky na http://hlasyjelenu.cz/ a na Facebooku https://www.facebook.com/Hlasy-jelenů-480379022299161/. Tam všude se dozvíte podrobněji, oč se jedná, co je cílem, a kam je možné nahrávky troubení nahrávat nebo zasílat. Pro nahrávání troubení není třeba žádné specializované zařízení, nahrávat se může třeba i na mobil. Je možné nahrávat ve volnosti, v oborách, na farmách, případně i v zoologických zahradách. Optimální délka nahrávky je 2 – 3 minuty. Jsou vítány i starší nahrávky, u kterých je jen třeba vědět, kde a v kterém roce byly pořízeny.

 

VÁS, KTEŘÍ JSTE Z PROVOZU, PROSÍM O ROZŠÍŘENÍ TÉTO ZPRÁVY MEZI SVÉ SPOLUPRACOVNÍKY.

TY Z VÁS, KTEŘÍ UČÍ, PROSÍM PŘEPOSLAT TUTO ZPRÁVU MEZI SVÉ STUDENTY.

Děkuji!

Pokud k Vám dorazí z více stran, omlouvám se. Předem Vám děkuji za jakoukoliv pomoc a spoluúčast!

Myslivosti a jelenům vůbec zdar!

 

Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.

 

Oddělení etologie, Výzkumný ústav živočišné výroby

Přátelství 850

104 00  Praha 10-Uhříněves

a

Katedra obecné zootechniky a etologie

Fakulta agrobiologie, potravních a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00  Praha 6 – Suchdol

 

e-mail: bartos@vuzv.cz

 

 
 
 


TÝDENNÍ PŘEHLED DOTACÍ

PRO NEZISKOVÝ SEKTOR http://www.dotacni.info/category/aktualni-vyzvy/


 
 

Červen – měsíc myslivosti

 

Červen – měsíc myslivosti

V roce 1959 vznikla tradice

Červen – měsíc myslivosti, od roku 1973 pak ještě rozšířená v obsahu i názvu na Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody.V tento měsíc bychom si měli víc než kdykoliv jindy uvědomovat, že vedle nezbytné sounáležitosti člověka s přírodou je rozhodujícím parametrem stavu myslivosti lidský faktor, tedy myslivec, jeho morálka, etika a disciplína, včetně povinnosti chránit zvěř, ale i prostředí před škodami, které v přírodě působí.

Úroveň myslivosti je samozřejmě taková, jaká je úroveň celé společnosti.

Stejně jako v jiných stavovských skupinách koresponduje s ekonomickou i kulturně společenskou situací. Nemůžeme se pak divit, že také v myslivosti mnohde převažují negativní mezilidské vztahy s nedostatkem vzájemného porozumění a chuti naslouchat jeden druhému.

Byť v názvu stojí myslivost a ochrana přírody zcela logicky vedle sebe v jednom šiku, rozpory zejména s nevládními organizacemi a všemožnými rádoby ekologickými spolky narůstají a pomyslné nůžky se stále více rozevírají. Část ochranářů se chová militantně, antimyslivecky, zneužívá emocí a neznalosti laické veřejnosti. Nejednou prosazují úzce vyhraněné subjektivní postoje v zájmu své profilace a snahy ochranu přírody idealizovat a ideologizovat. Biologické rovnováhy by nejraději dosáhli bez myslivců, jejichž roli by měly zaujmout velké šelmy, které by redukovaly spárkatou zvěř.

Je na místě připomenout, že i myslivci by více měli dbát na svou pověst a nezavdávat příčiny k zhoršujícímu vnímání své činnosti laickou veřejností. Je na místě, právě třeba v měsíci myslivosti a ochrany přírody, hledat cesty k minimalizování vzájemného osočování, prospěšné spolupráci a vzájemnému respektu.

Myslivci by měli sebevědomě převzít aktivní roli v uvědomování společnosti, a to pochopitelně nejen v měsíci červnu. Trpělivě by měli vysvětlovat, že v kulturní krajině takové řešení není možné. Na argumentech objasňovat, že pokud by se zvěř myslivecky neobhospodařovala, buď by se přemnožila a začala páchat nedozírné škody, hynula na choroby, nebo by ji vystříleli pytláci. Proto je rozhodujícím faktorem pro další existenci naší tradiční myslivosti člověk – myslivec, který by se měl více než kdy jindy věnovat výchově, vzdělávání, ale také propagaci této činnosti a stavovské organizace. Jsem hrdý na to, že tuto roli plní také časopis Myslivost a jeho prostřednictvím stovky autorů, tvůrčích myslivců, kteří se na tvorbě časopisu autorsky podílejí, literárně a výtvarně oslovují širokou veřejnost. Společným jmenovatelem jejich tvorby je v duchu odkazu zakladatele českého mysliveckého písemnictví Františka Špatného vědomí, že myslivec musí mít především srdce pro les a zvěř. Pokud by je neměl, byl by pouhým lovcem.

Oldřich KOUDELKA

Ilustrační snímek Jan HLAVÁČ 

ODKAZ NA ČLÁNEK - http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Cerven-mesic-myslivosti

 

 


  
Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o spolupráci při sběru údajů ohledně ochrany 
srnčí zvěře v době květnových a červnových sečí. 

Prosím o přeposlání přiloženého dotazníku na myslivecké spolky a 
uživatele honiteb ve Vašem okrese. 
Sebrané údaje budou uveřejněny na webových stránkách www.stopsecenisrncat.cz 

Na stránkách je zároveň petice určená zemědělskému intervenčnímu fondu s 
žádostí o přehodnocení systému dotací. 
Petice byla vytvořena ve spolupráci s právní poradnou Frank Bold, 
myslivci a zemědělci. 
Z doposud uvedeného průzkumu vyplývá, že potíž bývá mimo jiné také v 
komunikaci mezi zemědělci a uživateli honiteb. 

Děkuji za spolupráci a za případnou zpětnou vazbu. 
Pavla Benettová 

-- 
Mgr. Pavla Josefina Benettova, Ph.D. 
History of Art and Theater 
Official tourist guide Český Krumlov 

www.servizioitaliano.eu 
www.reisefuhrer-krumlov.eu 
+420 606 639 838 

www.stopsecenisrncat.cz 
DOTAZNÍK KE STAŽENÍ - ZDE
 PODPOŘTE NÁVRAT KOROPTVE POLNÍ

DO NAŠÍ PŘÍRODY

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU

AGROEKOSYSTÉMŮ 2017/2018


 
DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ KOMISE

PRO OCHRANU ZVÍŘAT

- POMOC ZVÍŘATŮM Z NAŠÍ PŘÍRODY V NOUZI 
LOV NA NEHONEBNÍCH POZEMCÍCH

- PRASE DIVOKÉ - http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/lov-na-nehonebnich-pozemcich-prase.html
 


 

Převoz panelů z CHPT OMS Prostějov

20.března 2017
 

Chovatelská přehlídka trofejí OMS Prostějov

18.-19.března 2017


KATALOG KE STAŽENÍ - ZDE


 

foto: Eva Fajtová foto: Jitka Procházková

 

Instalace Chovatelské přehlídky trofejí

OMS Prostějov


17.března 2017

 

Převoz panelů na CHPT OMS Prostějov

15.března 2017

 

 

Chovatelská přehlídka trofejí v Žárovicích
 

Magistrát města Prostějova, Městský úřad Konice a Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Prostějově Vás srdečně zvou na "Chovatelskou přehlídku trofejí zvěře" ulovené v mysliveckém hospodářském roce 2016 v honitbách okresu Prostějov. Akce se uskuteční v kulturním domě v Žárovicích (GPS 49°27'41.713"N, 16°59'0.945"E) ve dnech 18.3. (8-17 hod.) a 19.3. (8-12 hod.) 2017.

Při ChPT budou vystavovány trofeje zvěře srnčí, jelení, daňčí, sičí, mufloní, černé a lebky šelem. Součástí výstavy bude také zpráva o výsledcích chovu a lovu drobné zvěře v okrese Prostějov. Dále zde bude probíhat prodej mysliveckých potřeb, k dispozici bude zdarma také laserová střelnice a myslivecký koutek pro děti. V sobotu 18.3. 2017 proběhne v dopoledních hodinách vystoupení mysliveckých trubačů VLS, s.p., divize Plumlov a po oba dny konání je zajištěna tradiční myslivecká kuchyně.

Martin Ernst

předseda MK OMS Prostějov

 

  


PROHLÁŠENÍ HOSPODÁŘŮ V KRAJINĚ

K LEGISLATIVĚ INVAZNÍCH NEPŮVODNÍCH

DRUHŮ   

Dobrý den, dovolujeme si Vás upozornit na možnost využití několika aktuálních dotačních programů, které může využít jak OMS, tak i jednotlivé spolky. Prosíme Vás proto o přeposlání informace Vašim MS.

Státní fond životního prostředí ČR v oblasti Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – podpora denních a pobytových aktivit.https://www.sfzp.cz/sekce/842/k-vyzve-9-2016/

Ministerstvo životního prostředí -  „Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu).http://www.mzp.cz/cz/vyhlaseni_programu_nno_2017

Ministerstvo kultury a lze je využít na různé aktivity spolků (zapojení dětí a mládeže, obnova drobných sakrálních staveb):http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016

Samozřejmě je možné využívat i dotačních titulů na obcích, krajích apod.

 

Děkujeme a přejeme hezký den

 

Ing. Jiřina Špálová - předsedkyně KPK

Ing. Lukáš Linhart - tajemník KPK

odborný referent

Myslivecké a kulturně – propagační oddělení

Mobil: +420 731 733 900
Tel: +420 221 592 965 (Po – St)
Fax: +420 224 948 459
Email: lukas.linhart@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

 

                    

LESY ČR, s.p. generální partner ČMMJ, z.s.

 


  

VYUŽÍVÁNÍ STANOVIŠŤ ZAJÍCEM POLNÍM

A JEJICH MOŽNÁ ÚPRAVA

MYSLIVECKÝM MANAGEMENTEM

DŮVODY SNIŽOVÁNÍ STAVŮ ZAJÍCE POLNÍHO

VE STŘEDNÍ EVROPĚ VE VZTAHU

K POPULACI PREDÁTORŮ
  Zásady bezpečného chování při výkonu práva myslivosti
- ke stažení. 

 


autor plakátu: Hana Křenková 
Myslivecké desatero:

I. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!

II. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!

III. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!

IV. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!

V. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď schovívavý! Buď však opatrný!

VI. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!

VII. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!

VIII. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!

IX. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!

X. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem!


 

 


  PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY