Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Myslivost > ROK 2018


Myslivost je nejvýznamnější součástí Okresního mysliveckého spolku v Prostějově. Myslivost tvoří základ a nemalou měrou zasahuje do všech odvětví, čímž ovlivňuje činnost ostatních komisí.  Ačkoli do tohoto oddílu zajisté spadají i kurzy pro uchazeče o lovecký lístek, z důvodu přehlednosti jsme pro uchazeče vyčlenili samostatnou položku v menu. Zde naleznete především informace o konaných přehlídkách trofejí.

Myslivecká komise řeší akce a události spojené s přehlídkou trofejí a zabývá se organizací různých výstav s tematikou myslivosti a lovectví a dále organizuje přednášky zaměřené na vzdělávání myslivecké i nemyslivecké veřejnosti.
 
AKCE OMS uskutečněné v roce 2018
 

Akce Termín konání Čas
konání
Místo konání Soubor ke stažení Odkaz na fotogalerii


PLES OMS


26.1.2018 - PÁTEK


20:00 hodin

ČELČICE - HRAJE SKUPINA NOVIOS
veškeré dokumenty v bodě - KULTURA  

Výběr trofejí 

od 29.1.2018 do 2.2.2018
8:00 - 16:00 hodin
OMS sekretariát
 

Hodnocení trofejí

10.2.2018

8:00 hodin

OMS sekretariát
  viz níže

Sčítání zvěře

3.3.2018
 
honitby okresu
výsledky odevzdat na magistrát do 9.3.2018 OZNÁMENÍ KE STAŽENÍ ZDE
Instalace chovatelské přehlídky
15.3.2018

15:00 hodin
KZ Žárovice - POVINNÉ PRO ADEPTY    
Chovatelská přehlídka trofejí  17.3.2018
SOBOTA
8:00 - 17:00  hodin KZ Žárovice    
Chovatelská přehlídka trofejí 18.3.2018
NEDĚLE
8:00 - 12:00  hodin KZ Žárovice

Výdej trofejí do MS

18.3.2018
.

od 12:00 hodin

KZ Žárovice
 


Okresní myslivecký sněm


23.6.2018


16:30 hodin


Střelnice OMS - delegáti
veškeré dokumenty jsou uveřejněny v bodě - Okresní myslivecký sněm  
PLES OMS 2019 20:00 hodin      


 


 

PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PDF


PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PNG


 


 


Tisková konference ČMMJ   5.12.2018 na téma : Vlk, bobr a vydra

.. 
VIDEO + DOKUMENT PDF


 

ČMMJ společně s Českou společností ornitologickou spouští elektronickou petici s cílem ukázat, že česká krajina a život v ní nejsou občanům lhostejné. Chcete ještě někdy vidět čejku, chocholouše nebo sýčka? Je třeba změnit intenzivní zemědělské využívání krajiny. Víme, že elektronická petice nám nezajistí slyšení v parlamentu, může ale ukázat, že chceme něco lepšího než nekonečné lány. Ukažte, že se za svou věc umíme postavit!https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/?fbclid=IwAR1F2lfcpxOjJjyi5_q6Mun-jlFy-nHDzMLrRaY6llW2xvsHzisN0BlJqhI
 

 
TISKOPIS EVIDENČNÍ LIST

PRO VYZNAMENÁNÍ NA ROK 2019

KE STAŽENÍ ZDE  ! 


FORMÁT WORD

FORMÁT PDFO NÁVRHY NA VYZNAMENÁNÍ MUSÍ

BÝT POŽÁDÁNO JIŽ TEĎ NA CELÝ ROK 2019 ! 

 

PROTO, PROSÍME, SEPIŠTE JUBILANTY,

POPŘÍPADĚ AKTIVNÍ ČLENY A TENTO TISKOPIS

ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO KONCE

PROSINCE 2018 ! TYTO NÁVRHY BUDOU

 

ZPRACOVÁNY NA OMS PROSTĚJOV

A ZASLÁNY NA ČMMJ DO PRAHY !
 
 

NA SEKRETARIÁTU OMS PROSTĚJOV

JSOU K VYZVEDNUTÍ PRO TY,

KTEŘÍ SE ÚČASTNILI ŠKOLENÍ -

OSVĚDČENÍ O ŠKOLENÍ OHLEDNĚ

ODHADU A PŘESNÉHO STANOVENÍ

VĚKU ULOVENÉ ZVĚŘE !!!

 
 

  

"KRÁLOVSKÝ" SRNEC

 

NA LOVU - GEPARD


NA LOVU - LIŠKA


 

VZÁCNÉ ZÁBĚRY Z LESA  -  VIDEO


 

JELEN V KALIŠTI - VIDEOBOJ S LIŠKOU - VIDEOLOVY JELENŮ NA NOVÉM ZÉLANDU - VIDEO

 
 


   
  

Dobrý den,

chtěli bychom vám oznámit, že KVS už přijala všech 31ks lišek na proplacení zástřelného pro rok 2018. Ode dneška (tj.14.8.2018) jsou peníze pouze na vyšetření podezřelých lišek – krotké, agresivní, kontakt s jiným zvířetem / člověkem, ale už bez zástřelného 380,-Kč.

 

 

 S pozdravem

 

MVDr. Iva Hubíková

Veterinární inspektor-odborný rada

Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj

Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov

 

i.hubikova.kvsm@svscr.cz

T:+ 420582345222

F:+ 420585700756

M:+ 420606457323

 

 

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA -


ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI OCHRANY

ZDRAVÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT V ROCE 2017
 


 
 

ZPRAVODAJ ČMMJ - KVĚTEN 2018

  


 
 

Dobrý den, přeposílám email od ČMMJ - Praha. 

 

 


 

prosíme věnujte pozornost informaci o novém video dokumentu ČMMJ.

ČMMJ se zaměřuje na problém úbytku drobné zvěře, která je považována za indikátor zdravotního stavu krajiny. Ve spolupráci s předními odborníky jsme vytvořili poutavý dokument, který jasně poukazuje na jednu z významných příčin klesajících stavů – způsob zemědělského hospodaření a zároveň navrhuje reálné možnosti řešení.

 

Dokument je určen pro všechny členy a další, kterým není naše příroda, krajina a především biodiverzita lhostejná.

 

  Odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=bOmIcF3zcGo

 

Připomínáme, že na výstavě Natura Viva budeme pořádat workshopy pro myslivce o drobné zvěři a možnostech zlepšování jejího životního prostředí – pozvánku naleznete v příloze

​. ​

 

 

Myslivosti zdar!

Ing. Lukáš Linhart, Ing. Martina Nentvichová, Ph.D.

-- 

Kateřina Zbýňová
jednatelka
Okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek
telefon: 558 434 260 
Dobrý den,


nevím na jaké úrovni v rámci ČMMJ se řeší nějaká úroveň podpora spolkům v otázce GDPR (nařízení na ochranu osobních údajů, které začne platit od 25.5.2018) nad rámec plánovaných seminářů, ale v rámci našeho spolku (Myslivecký spolek Dobronín) jsem nechtěl nic podcenit a v rámci plánovaných úprav stanov spojenou s volbou výboru, jsem provedl nutné administrativní úkony, související s GDPR, tak abychom byli ve shodě s tímto nařízením. Je jasné, že nařízení není jen o administrativních krocích, ale také o těch procesních, tedy nastavení takových pravidel, které budou dodržovány a kontrolovány uvnitř spolku po celou dobu jeho existence, tak aby nebyly napadnutelné.

I když jsou mezi spolky rozdíly, především v typech dokumentů (seznamů), které vedou, pak některé z nich jsou shodné. např. seznamy členů spolků, seznamy lidí na společných akcích pořádaných spolkem, apod. A právě pro tyto základní oblasti, kterých se týká GDPR jsem na základě zkušeností a postupů aplikovaných v našem spolku sestavil Návod, jak u nich postupovat, tak aby byl spolek v souladu s GDPR. Samotný Návod obsahuje také vzorové dokumenty a ukázky vzorových textů, které lze v rámci plánovaných úprav sovisející s nařízením GDPR použít.

Tento návod posílám v příloze tohoto e-mailu.

Jen upozorňuji na to, že Návod reálně popisuje potřeby našeho spolku, nikoliv obecně všech spolků. Proto berte Návod tak, že není závazným pro všechny. Je nutné si předem určit, zda pokrývá všechny potřeby spolku, zda není nutné jeho aplikaci ve spolku rozšířit, zda vzorové popisu postupů a dílčích úkonů spolků vyhovují, a zda vzorové dokumenty vykazují potřebné parametry nebo v rámci konkrétního spolku je bude potřeba upravit či doplnit.

Pokud uznáte za vhodné, tak jej můžete použít pro své účely, popřípadě distribuovat dál.

S pozdravem a Myslivosti Zdar.

Ing. Kamil Jakoubek
Myslivecký spolek Dobronín

P.S. Pokud vše dopadne jak má, pak tento Návod vyjde pravděpodobně také ve formě článku v dalším čísle časopise Myslivost.

 

VZORY : 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VARIANTY PODOBY ČLÁNKŮ - SEZNAM ČLENŮ

SPOLKU VE STANOVÁCHSEZNAM ČLENŮ MYSLIVECKÉHO SPOLKU


JAK LZE APLIKOVAT GDPR VE SPOLKU


UKÁZKA UPRAVENÝCH STANOV SPOLKU 
 

Vážení,

 

poslední termín „Školení hodnocení loveckých trofejí“

se uskuteční dne 21.4.2018 v Mysliveckém centru a muzeu Artemis

Sportovní 456, Uhlířské Janovice.

 

Termín je vypsán pro všechny zájemce, kteří se z nějakého důvodu nemohli

zúčastnit školení na svém OMS, nebo pro nové zájemce o měření trofejí.

 

Přihlášky zasílejte na marek.kraus@cmmj.cz a to nejpozději do 13.4.2018                                                                                                                                                                                                                        

 

Účastník obdrží publikaci o hodnocení loveckých trofejí, měřící pásmo a certifikát o absolvování školení.

 

 

S pozdravem „Myslivosti zdar“

Ing. Marek Kraus
vedoucí

Myslivecké a kulturně – propagační oddělení

Mobil: +420 602 363 568
Tel: +420 221 592 964
Fax: +420 224 948 459
Email: 
marek.kraus@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

  


Chovatelská přehlídka trofejí OMS Prostějov 

- neděle

18.března 2018Chovatelská přehlídka trofejí OMS Prostějov 

- sobota

17.března 2018Chovatelská přehlídka trofejí OMS Prostějov 

17.-18.března 2018

 


KATALOG KE STAŽENÍ - ZDEOBÁLKA KATALOGU

Instalace trofejí na CHPT

15.března 2018Převoz panelů na CHPT

12.března 2018Hodnocení trofejí na OMS Prostějov 

10.února 2018


 Termín sčítání zvěře na území Olomouckého kraje je stanoven

na 3.3.2018.

Uživatel honitby je podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti povinen provést v termínu stanoveném krajským úřadem sčítání zvěře v honitbě a výsledek do 5 dnů písemně oznámit na magistrát. Výsledek sčítání zvěře je nutné odevzdat do 9.3.2018 ! 

 


 

V návaznosti na vydané mimořádné veterinární opatření, na jehož základě se všem uživatelům honiteb zakazuje používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře,

 

Vás po projednání s panem předsedou Ing. J. Janotou  žádám o zaslání faktur od nakoupených medikamentů.

Pokusíme se vzniklou škodu řešit jako celek za všechny poškozené pobočné spolky ČMMJ.

 

Doklady zašlete, prosím, paní asistentce na e-mail:   ivona.karlikova@cmmj.cz.

 

 

Děkuji za spolupráci!

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Martina Novotná
jednatelka

   

Dobrý den, v návaznosti na vydané mimořádné veterinární opatření, na jehož základě se všem uživatelům honiteb zakazuje používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře,

 

Vás žádám o nahlášení skutečnosti, že jste tyto přípravky již zaplatili (datum platby musí být před vydáním MVO).

 

Množství, dodavatele a částku napište prosím paní asistentce na  ivona.karlikova@cmmj.cz.

 

Děkuji za spolupráci!

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Martina Novotná
jednatelka

 

Tel: +420 221 592 962
Fax: +420 224 948 459
Email: martina.novotna@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

 

Zdravím všechny,

 

Přeposílám níže uvedený e-mail MVDr. Brázdové ohledně  nového MVO – zákaz provádění antiparazitární léčby spárkaté zvěře.

 

Žádám o rozeslání na všechny uživatele honiteb.

 

S pozdravem Lesu a Myslivosti Zdar!

 

František Malý

 

 

Krajský úřad olomouckého kraje

 

 

Ing. František Malý

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

oddělení lesnictví

 

 

 

 

 

Jeremenkova 40b

 

77911 Olomouc

 

Česká republika

 

Tel.: +420 585 508 403

 

f.maly@kr-olomoucky.cz

 

www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

 

From: Hana Brázdová [mailto:h.brazdova.kvsm@SVSCR.CZ
Sent: Friday, January 26, 2018 7:21 AM
To: Malý František
Cc: OMS Olomouc; Aleš Zatloukal
Subject: MVO

 

Dobrý den

Dovoluji si zaslat dnes zveřejněná MVO – zákaz provádění antiparazitární léčby zvěře.

Prosím o rozeslání na všechna ORP a SSM ve Vaší působnosti.

Děkuji a přeji pěkný den.

 

MVDr. Hana Brázdová

ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj

Tř.Míru 101,  779 00  Olomouc

 

h.brazdova.kvsm@svscr.cz

T:+ 420585700752

F:+ 420585700756

M:+ 420724652062

 

SVS_znacka_logo

 

  

Dobrý den,

Přeposílám informace Státní veterinární správy ohledně úprava zástřelného a nálezného na Africký mor prasat.

Týká se hlavně honiteb v oblasti s intenzivním lovem (honitby pod dálnicí - na území ORP Prostějov se oblast s intenzivním lovem zvěře týká zejména honiteb Vrbátky, Kralice na Hané, Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Výšovice, Čelčice-Skalka, Ivaň, Klenovice na Hané, Pivín, Hruška, Kobeřice, Dobromilice, Želeč, Nezamyslice, Tištín, Podlesí Vitčice, Nemčice nad Hanou, Vrchoslavice-Haná.), kde je nově zástřelné 2 000,- Kč.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu

 

From: Hana Brázdová [mailto:h.brazdova.kvsm@SVSCR.CZ
Sent: Friday, January 19, 2018 10:26 AM
To: Malý František
Subject: změna Metodiky - zástřelné a nálezné
Importance: High

 

Dobrý den

V příloze zasílám opravu Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2018 – úprava zástřelného a nálezného na Africký mor prasat.

Ve stručnosti na našem krajinálezné se v celé republice mimo oblast s intenzivním odlovem zvyšuje na 2000,- Kč, v oblasti s intenzivním odlovem na 3 000,-Kč

                                                           Zástřelné za AMP  v oblasti s intenzivním odlovem se zvyšuje na 2 000,-Kč

 

Ještě chci připomenout, že monitoring na Aujeszkyho chorobu skončil dnem 31.12.2017 a  zástřelné na ACH na později ulovená prasata se neproplácí.

 

Prosím o předání informace na všechny ORP a SSM.

Děkuji a přeji  pěkný den

 

MVDr. Hana Brázdová

ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj

Tř.Míru 101,  779 00  Olomouc

 

h.brazdova.kvsm@svscr.cz

T:+ 420585700752

F:+ 420585700756

M:+ 420724652062

     

Dobrý den, moc vás zdravím a chci se zeptat:

Dostala jsem za úkol zjistit, jestli některé myslivecké sdružení provádělo antiparazitární léčbu, protože dnes je poslední den, kdy přípravek mohou použít a také poslední den, kdy o použití přípravku musí písemně informovat uživatele sousedních honiteb a příslušnou KVS SVS pro Olomoucký kraj. Informace musí obsahovat minimálně:

-          Název antiparazit. přípravku

-          Datum použití

-          Ochrannou lhůtu (OL)

-          Datum uplynutí OL

-          Území, kde byl přípravek použit, apod.

Více je uvedeno v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2018. Děkuji a pěkný den Iva Hubíková


i.hubikova.kvsm@SVSCR.CZ 
 

STATISTIKA ČLENSKÉ ZÁKLADNY

ČMMJ 1994 - 2017 - CELÁ ČR
STAV PLATEB ČLENSTVÍ ČMMJ K 31.12.2017

- CELÁ ČR

 
Dovolte mi, abych Vás jménem myslivecké komise Českomoravské myslivecké jednoty požádal o spolupráci při monitoringu nádorového onemocnění fibropapilomatóza, které se vyskytuje v mnoha honitbách ve vaší působnosti. Státní veterinární správa tuto nemoc nemonitoruje a naopak nás požádala o výstup z tohoto šetření. Proto Vás žádám, abyste kontaktovali hospodáře honiteb, které jsou ve Vašem okrese a na základě jejich sdělení doplnili tabulku v příloze.

V případě nejasností mě prosím kontaktujte.

 

Dále bych Vás chtěl informovat o plánovaném školení – Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře. Školení proběhne v průběhu roku 2018 a bude rozprostřeno do celého roku. Počítáme s tím, že školení se uskuteční na stejných místech, jako bylo školení Hodnocení loveckých trofejí. Účastník školení získá  publikaci a certifikát o absolvování školení. Účastnický poplatek je prozatím v jednání. Autorem publikace a zároveň školitelem bude Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D. soudní znalec a odhadce v oboru myslivosti. Přesné informace Vám zašleme v průběhu měsíce ledna 2018.

 

Přeji pěkný den

S pozdravem 

Ing. Marek Kraus
vedoucí

Myslivecké a kulturně – propagační oddělení

Mobil: +420 602 363 568
Tel: +420 221 592 964
Fax: +420 224 948 459
Email: 
marek.kraus@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cztabulka - příklad vyplnění za OMS 


tabulka - příklad vyplnění za honitbu


 Zásady bezpečného chování při výkonu práva myslivosti
- ke stažení. 

 
autor plakátu: Hana Křenková 
Myslivecké desatero:

I. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!

II. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!

III. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!

IV. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!

V. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď schovívavý! Buď však opatrný!

VI. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!

VII. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!

VIII. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!

IX. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!

X. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem!


 

 


  PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY