Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍ


Pojišťovna Halali
 


Vážené jednatelky a jednatelé,

 
dovolte, abych vás informoval o novém jedinečném produktu na pojistném trhu v ČR.
 

Jedná se o kombinaci pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění právní ochrany, což je v současnosti na trhu unikátní a ojedinělé pojištění.

Pojišťovna HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Pojišťovna právní ochrany D.A.S. se spojily a připravily ojedinělý produkt na trhu, který umožní všem legálním držitelům zbraní pojistit se proti případným újmám způsobeným jiným osobám a současně také uzavřít pojištění právní ochrany.

 

Celá řada myslivců jsou držiteli i jiných než mysliveckých zbraní a věnuje se střelbě sportovně nebo jako svému koníčku. Právě pro Vás je tento produkt zaměřen.

 

Je velmi důležité připomenout, že se toto pojištění mimo jiné vztahuje také na případy použití krajní nouze nebo nutné obrany.

 

na těchto odkazech se dozvíte více:

 https://www.halali.cz/index.php/novinky/149-pojisteni-drzitelu-zbrani

https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-drzitele-zbrane  

 

zde je možno uzavřít pojistnou smlouvu online z domova:

https://online.halali.cz/drzitele-zbrani/  

 
Budeme velmi rádi, když tuto informaci pošlete mezi všechny své členy na vašem OMS.
Informujte prosím o tomto produktu všechny své známé, kteří jsou držiteli nemysliveckých zbraní.
 
 
s pozdravem
 
Jiří Tesař
 
 
 
--
Ing. Jiří Tesař
obchodní ředitel
 
tel.: 602 720 280
e-mail: tesar@halali.cz
   


   

Ve spolupráci s Pojišťovnou VZP nabízíme všem myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým jedinečnou možnost sjednat si cestovní pojištění se slevou 30%.
 
Přihlašte se na stránky pojišťovny Halali www.halali.cz a jednoduše z domova si sjednejte cestovní pojištění:
 
image.png
 
 
 
 
Zde uvádíme  příklad ceny za 8 dní celé rodiny (2 dospělí, 2 děti do 17 let, Chorvatsko):
 
image.png
 
Prosím o poslání této nabídky na všechny členy vašeho OMS,
 
děkuji Vám
 
s pozdravem
 
Jiří Tesař
 
 
 
-- 
Ing. Jiří Tesař
obchodní ředitel
 
tel.: 602 720 280
e-mail: tesar@halali.cz
  
 

 

Vážení,

na základě vystoupení předsedy představenstva Ing. Vladimíra Sládečka na Sboru zástupců dne 9.6.2018, kde nebylo dostatečně vysvětleno 80% členů ČMMJ ze Skupinové pojistné smlouvy Vám  v příloze zasílám  podrobné vysvětlení.

Tímto Vás zároveň žádám o přeposlání na všechny Myslivecké spolky.

Děkuji velmi za spolupráci.

S pozdravem, 

 

-- 
  

  

Vážení, 

od 1.9.2017 při placení členského příspěvku na rok 2018 si člen může vybrat ze 3 variant:

1. varianta MINIMUM /stávající/                        800,-Kč

2. varianta STANDARD /nová/                        1 000,-Kč

3. varianta EXCLUSIVE /nová/                       1 500,-Kč

U varianty STANDARD  a EXCLUSIVE lze pojistít několik psů, nevztahuje se to pouze na jednoho psa, ale do vyčerpání částky (STANDARD 10000,-Kč, EXCLUSIVE 15000,-).

Na rok 2017 si člen, který má zaplacený členský příspěvek může formou uzavření pojistné smlouvy doplatit 200,-Kč (STANDARD), nebo 700,-Kč (EXCLUSIVE).

Odkaz na formuláře pojistných smluv: https://halali-pojistovna.cz/pojisteni-clenu-cmmj-z-s

V příloze zasílám letáček pro nové produkty.

Školení o nových i stávajících produktech proběhne v září , termíny Vám zašlu začátkem příštího týdne. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kdykoliv kontaktovat.

S pozdravem Marie Obrdlíková - vedoucí oddělení obchodu 
 

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ:Naše vzájemná pojišťovna Halali zajišťuje řádné pojištění pro členy ČMMJ pokrývající vešekerá rizika při myslivecké činnosti. Pojistný baliček, který je zahrnutý v rámci platby členských příspěvků obsahuje: 

1)   Odpovědnostní pojištění pro výkon práva myslivosti na území ČR – které je plně v souladu se zákonem o pojišťovnictví a zákonem o myslivosti tzn. s limitem za škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením do výše 75 000 000,-Kč na jednu pojistnou událost, za škody na věcech a věcnou škodu do výše 500 000,-Kč, za finanční škodu zahrnující léčebné výlohy do výše 1 000 000,-Kč.

2)   Odpovědnostní pojištění pro výkon práva myslivosti ve všech zemí EU a EHP – odpovědnostní pojištění, které platí ve všech zemích EU a EHP. Při zahraničních lovech si již není třeba jiné či další pojištění vyřizovat.

3)    Úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti.

4)   Odpovědnostní pojištění Vašeho loveckého psa – když pes způsobí při výkonu práva myslivosti škodu na věci, majetku, zdraví.

5)   Pojištění akcí – střelby, naháňky, hony, atd., na nichž je více jak 80% účastníků členy ČMMJ. Všichni účastníci jsou pak pojištění jak z titulu odpovědnosti, tak i úrazu! A to i případných 20% nečlenů! Jedná se například o velice důležité pojištění honců na společném lovu.

6)    Pojištění mysliveckých zařízení – zahrnuje náhradu škody třetí osobě z titulu vlastnictví nebo užívání mysliveckých zařízení – např. škoda vniklá při pádu z kazatelny, atd.

7)    Zahrnuje pojištění členů při individuálních střelbách na schválených střelnicích.

8)   Zahrnuje pojištění mysliveckých hospodářů – vedoucích honu i závodčích – z titulu výkonu své funkce.

Při vzniku pojistné události Vám budou veškeré informace, tiskopisy a vyřízení události zajištěny na sekretariátu ČMMJ OMS Prostějov – prostřednictvím předsedy OMS Prostějov Jana Tomana, který je zástupcem pojišťovny Halali.

Další pojistné produkty ( připojištění na úraz, připojištění loveckého psa, pojištění domácnosti či majetku ), včetně ceníku, jsou k dispozici na stránkách pojišťovny – www.halali-pojistovna.cz
 
 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY