Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Práce s mládeží > Zlatá srnčí trofej


 Zlatá srnčí trofej (ZST) je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ pro členy mysliveckých a přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. S mládeží je nutno systematicky pracovat a připravovat ji v kroužcích na tuto soutěž. I pouhá účast v národním finále ZST je odměnou jak pro děti, tak i pro ty, kteří se těmto dětem věnovali po celý rok. Tato akce se koná v letních měsících, kdy je vše bráno jako čtrnáctidenní soustředění. Turnus kategorie B střídá kategorii A.

Celá soutěž je rozdělena do dvou základních věkových kategorií: kategorie A pro žáky 2.-5. tříd základních škol a kategorie B pro žáky 6.-9. tříd základních škol. Do místního a okresního kola lze zařadit i kategorii C pro děti předškolního věku a pro žáky 1. tříd základních škol.

Tato soutěž probíhá ve třech kolech:
Místní ( oblastní ) kolo – probíhá v kroužcích a ve školách či DDM, obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku s mysliveckými a botanickými exponáty a dovednostní úkoly. Nejúspěšnější soutěžící z kategorie A a B postupují do okresního kola soutěže.
Okresní kolo – pořádá Okresní myslivecký spolek ve spolupráci se ZŠ, DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty ( předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola, obdrží příspěvek na úhradu pobytu od OMS a ČMMJ. V případě absence postupuje své místo dalšímu soutěžícímu v pořadí.
Národní kolo – je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMS vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístění na prvních třech místech v předešlém ročníku ZST. Probíhá formou soustředění, jehož náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní turnaje, společenské, zábavné a sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

Hodnocení  účastníků soutěže:
Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou ( zkušební test) a praktickou ( terénní poznávací stezka ) a bodů získaných v dovednostních disciplínách. To platí pro všechna kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových bodů určuje lepší umístění.
Znalosti jsou posuzovány pro všechny kategorie v těchto oblastech: myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie, botanika a ochrana životního prostředí, základy první pomoci.
Výsledky dílčích soutěží, turnajů a kvízů se do hodnocení ZST nezapočítávají a odměňují se v průběhu soustředění drobnými cenami.  Toto slouží pouze k motivaci a zlepšení vědomostí účastníků soutěže.

Na výstavách Silva Regina, Natura Viva a Země živitelka je možné navštívit zábavně – vzdělávací koutek ČMMJ pro děti, kde se mohou rodiče také informovat o soutěži ZST nebo si jen děti zahrají hry s mysliveckou tématikou. 
DOKUMENTY K SOUTĚŽI:
přihláška na národní finále ZST 2015
propozice ZST 2015
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 2015
písemné prohlášení rodičů 2015
doporučený seznam potřeb na soustředění 2015
řád soustředění
seznam rostlin - minimum


UKÁZKY TESTŮ:

test ZST rok 2010 kat. A
test ZST rok 2012 kat. A
test ZST rok 2012 kat. B
test ZST rok 2013 kat. A


DŘÍVĚJŠÍ ROČNÍKY SOUTĚŽE: 

2015 - Křivoklát, Písky
odkaz na článek zde
odkaz na fotogalerii zde
výsledky kategorie A zde
výsledky kategorie B zde
2014 - Trhová Kamenice
odkaz na článek zde
odkaz na fotogalerii zde, zde a zde 
výsledky kategorie A zde
výsledky kategorie B zde
2013 - Jizbice pod Blaníkem
odkaz na článek zde
odkaz na fotogalerii zde
výsledky kategorie A zde
výsledky kategorie B zde
2012 - Havlišův mlýn
odkaz na článek s výsledkovou listinou zde, další článek zde
odkaz na fotogalerii zde, dále zde 
výsledky kategorie A zde
výsledky kategorie B zde
2011 - Lopeník
odkaz na článek zde
odkaz na fotogalerii zde, zde a zde
výsledky kategorie A zde
výsledky kategorie B zde
2010 - Píska
odkaz na článek zde
odkaz na fotogalerii zde, zde a zde 
výsledky kategorie A zde
2009 - Planá nad Lužnicí
odkaz na článek s výsledkovou listinou zde
odkaz na fotogalerii zde
výsledky kategorie B zde
2008 - Lopeník
odkaz na článek s výsledkovou listinou zde
odkaz na fotogalerii zde a zde
2007 - Šluknov
odkaz na článek s výsledkovou listinou zde
odkaz na fotogalerii zde a zde
2006 - Jizbice
odkaz na článek s výsledkovou listinou zde
odkaz na fotogalerii zde a zde
2005 - Hluboká
odkaz na článek zde
odkaz na fotogalerii zde
2004 - Fláje
odkaz na článek s výsledky a fotogalerií zde 
odkaz na fotogalerii zde 

TABULKA MÍSTA KONÁNÍ A POČET ÚČASTNÍKŮ DŘÍVĚJŠÍCH ROČNÍKŮ 1971 - 2009 - zde
 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY