Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍ

Struktura OMS Prostějov


ČESKOMORAVSKÁ  MYSLIVECKÁ  JEDNOTA, z. s.

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ  SPOLEK  PROSTĚJOVSídlo:
Pod Kosířem č.16, 796 01 Prostějov
Předmět činnosti: Vymezen stanovami ČMMJ o.s.
 
IČ: 67777619
Bankovní spojení: 255710725/0300

Jednatel:  Jiří Procházka    
                  tel.: +420 724 033 009
                  email: vostmysli@seznam.cz;

             
 
 
Okresní myslivecký spolek Prostějov
 
Je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty Praha, největší české myslivecké organizace mající téměř 70 000 členů. Má právní subjektivitu a v současné době eviduje přibližně 1028 členů. Organizačně řídí a koordinuje spolkovou mysliveckou činnost na území okresu Prostějov.

 
Hlavní oblasti činnosti jsou:
 

1.) Zprostředkování a zajištění pojištění pro výkon práva myslivosti
- prostřednictvím vlastní vzájemné pojišťovny Halali
a.s. zajišťujeme pro členy v rámci platby členských příspěvků kvalitní pojištění odpovídající zákonu o myslivosti. V poplatku za pojištění je zahrnuto:
a) zákonné odpovědnostní pojištění
b) úrazové pojištění při výkonu práva myslivosti
c) odpovědnostní pojištění loveckého psa
d) pojištění společných akcí (střelby, plesy atd.)

2.) Organizace zkoušek z myslivosti
- zahrnuje zajištění kurzu myslivosti a úspěšným absolventům vystavení "Vysvědčení o zkoušce" na základě něhož je vydán lovecký lístek

3.) Organizace zkoušek pro myslivecké hospodáře
- druhý stupeň mysliveckého vzdělání, zahrnuje zajištění kurzu a úspěšným absolventům vystavení "Vysvědčení o zkoušce", na základě něhož může zastávat funkci mysliveckého hospodáře.

4) Organizace zkoušek loveckých psů
- myslivecký spolek organizuje každoročně řadu zkoušek loveckých psů (jarní zkoušky, lesní zkoušky, barvářské zkoušky, podzimní zkoušky, všestranné zkoušky apod.)
- úspěšní získávají "Potvrzení o složení zkoušky" a tím loveckou upotřebitelnost ve smyslu zákona o myslivosti

5) Organizace odborných seminářů
6) Organizace hodnocení trofejí a chovatelské
přehlídky trofejí
7) Organizace střeleckých soutěží, provozování
vlastní střelnice

8) Právní servis na úseku myslivosti
9) Poradenský servis, distribuce tiskopisů a zbožíSTRUKTURA OMS PROSTĚJOV


Struktura Okresního mysliveckého spolku Prostějov získala svoji současnou podobu 8. dubna 2015, zvolením jejich členů na okresním volebním sněmu.


Okresní myslivecká rada

Předseda OMS Jaroslav Mráček mracek.jarek@seznam.cz
Místopředseda Jiří Procházka vostmysli@seznam.cz 
Předseda komise pro webové stránky a ekologii Jitka Procházková, DiS. prochazkovajitunka@seznam.cz
Předseda ekonomické komise Ing. Luděk Coufal xcoufall@seznam.cz
Předseda
myslivecké komise
Ing. Martin Ernst, Ph.D. ernst@email.cz
Předseda organizačně právní komise JUDr. Radoslav Žváček zvacek@volny.cz
Předseda kulturně propagační komise Jana Toufarová toufarovajaninka@seznam.cz
Předseda kynologické komise Dalibor Fajt dmwdali@seznam.cz
Předseda
střelecké komise
Ing. Břetislav Doleček breta.dolecek@post.cz

Dozorčí rada
Předseda ODR Ing. Jaroslav Kozárek JKL111@seznam.cz
Místopředseda ODR Petr Vozihnoj vozpet@seznam.cz
Člen ODR Zdeněk Erva zdenekerva@seznam.cz

Kulturně propagační komise


předseda KPK Jana Toufarová oufarovajaninka@seznam.cz
člen KPK Radomil Holík holanradomil@seznam.cz
člen KPK František Klimeš  
člen KPK Markéta Mančíková makulishe.mancikova@gmail.com
člen KPK Marta Nebeská  
člen KPK Josef Šustr  
člen KPK Jaroslav Mráček mracek.jarek@seznam.czt

Kynologická komise
 

předseda KK Dalibor Fajt dmwdali@seznam.cz
     
     

Myslivecká komise

předseda MK Ing. Martin Ernst Ph.D. tel. 606427547 ernst@email.cz
člen MK Ing. Tomáš Badal, Ph.D. tel. 605912170 t.badal@volny.cz
člen MK Martin Brunclík tel. 723750528  
člen MK Zdeněk Černý tel. 606303382 cerny@stk-vyskov.cz
člen MK Ing. Břetislav Doleček tel. 604 550 312 breta.dolecek@post.cz
člen MK František Holásek tel. 603849651 holasekfrantisek@atlas.cz
člen MK Ladislav Karásek tel. 724044322  
člen MK Karel Klváček st. tel. 603796633 karelklvacek@seznam.cz
člen MK Ing. Jiří Korhon tel. 739547583 jirikorhon@seznam.cz
člen MK Ing. Jiří Krbeček tel. 734384163 j.krbecek@centrum.cz
člen MK MVDr. Jan Kučera tel. 602522558 xjkucera@atlas.cz
člen MK Michal Lörinc tel. 731570099 mlorinc@centrum.cz
člen MK Ing. Jan Malík tel. 739485264 jan.malik@vls.cz
člen MK MVDr. Vratislav Muzikant tel. 603822590  
člen MK Oldřich Nemerád tel. 776592517  
člen MK Jan Niedoba tel. 602189888 janniedoba@seznam.cz
člen MK Stanislav Pořízka tel. 605925664  
člen MK František Sázel tel. 732562935 frantiseksazel@seznam.cz
člen MK Adolf Sušeň tel. 777621079 a.susen@centrum.cz
člen MK Jaroslav Škrkánek tel. 604317446 jarekskrk@post.cz
člen MK Jiří Štefek tel. 739661968 jiristefek523@seznam.cz
člen MK Antonín Vévoda tel. 604403952 m.vevodova@seznam.cz
člen MK JUDr. Radoslav Žváček tel. 739122573 zvacek@volny.cz

Střelecká komise
 
Předseda SK Ing. Břetislav Doleček tel. 604550312 breta.dolecek@post.cz
člen SK Dalibor Fajt tel. 608473378 dmwdali@seznam.cz
člen SK Tomáš Halouzka tel.  t.halouzka@seznam.cz

 
Ekonomická komise
 
Předseda EK Ing. Luděk Coufal tel. 724505199 xcoufall@seznam.cz
člen EK Zdeněk Charvát tel. 603261127 charvat@charvatasyn.cz

Organizačně právní komise

předseda OPK JUDr. Radoslav Žváček tel. 6zvacek@volny.cz