Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Šumperk
 
Pozadi
OMS Šumperk
Adresa: Nemocniční 53 , Šumperk , 787 01
Telefon:583 212 039
Email:oms.sumperk@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omssumperk
Jednatel:Helena Procházková
Předseda:Ing. Ludvík Doubravský
  
Úřední hodiny
Po:9 - 16 h
Út:po telefonické domluvě
St:9 - 16 (druhou středu v měsíci úřední den na MěÚ v Jeseníku 10:00 - 14:30 (Karla Čapka 1147/10 kancelář Ing. M. Řehy)
Čt:po telefonické domluvé
Pá:-
   
IČO:67777813
Účet:1900457369/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Šumperk

webmaster:
Mgr. Václav Novák


Domů

 
 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OMS ŠUMPERK!
A K T U A L I T Y


UPOZORNĚNÍ!!!

V souvislosti se současnou situací ohledně výskytu

koronaviru a nařízení vlády České republiky se až do

odvolání
ruší veškeré akce pořádané, popř. spolupořádané

OMS Šumperkem. V nejbližší době se tedy jedná o

zrušení
chovatelské přehlídky v Jeseníku, přípravného


školení pro myslivecké hospodáře a zkoušek adeptů -

žadatelů o první lovecký lístek. V závažných případech

volejte jednatelku OMSu na mobilní telefon.


 
Jednatelka OMS mobil: 737 633 730Výzva k podání návrhů kandidátů na členy OMR

a ODR ČMMJ OMS Šumperk


 

Vzhledem ke skončení pětiletého volebního období, rozhodla

Okresní myslivecká rada ČMMJ OMS Šumperk o konání voleb

členů okresní myslivecké rady a okresní dozorčí rady.

Volby se uskuteční dne 14. 5. 2020 V 16:00 hodin na zasedání

členské schůze ČMMJ OMS Šumperk.

Kandidáty může navrhovat každý člen ČMMJ okresu Šumperk a

Jeseník (může navrhnout i sám sebe).

S návrhem kandidáta musí být předložen jeho písemný souhlas,

že v případě zvolení navrhovanou funkci přijme.

Návrhy na kandidáty je nutno doručit osobně, poštou nebo

e-mailem na sekretariát ČMMJ OMS Šumperk

nejpozději dne  31. 3. 2020.

Později předané návrhy nebudou akceptovány!


 
Prohlášení kandidáta ZDE
 
BUSHCRAFT  prodejna v Šumperku

10% sleva na zboží pro členy ČMMJ!!!
Plán pořadaných akcí 2020ZDE
 


 
 
BlueBoard.cz
 
pojistovna-pojistovna.cz
Výše členského příspěvku Souhlasíte s navýšením členského příspěvku ČMMJ?
 
20%
 
79%