Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Tachov
 
P7220026
Tachov
Adresa: Stadtrodská 1516 , Tachov , 347 01
Telefon:724 231 412
Email:oms.tachov@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omstachov
Jednatel:Eva Velcová
Předseda:Bc. Pavel Nečas
  
Úřední hodiny
Po:8.30-12.00 ,13.00-16.00
St:8.30-12.00, 13.00-16.00
Čt:8,30 - 12,00
Pá:8,30 - 13,00
   
IČO:67777830
Účet:1980236389 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Tachov
Blok informací levého panelu
Aktuality


10.6.2020
Celostátní přebor ve střelbě na asfaltové terče 2020   Zde
Přihláška na celostátní přebor ve střelbě na asfaltové terče 2020   Zde26.5.2020
Změna termínu Okresního mysliveckého sněmu OMS Tachov   Zde
Okresní myslivecký sněm OMS Tachov 2020 - pozvánka   Zde
Kandidátka   Zde
2.4.2020
UPOZORNĚNÍ
 
SEKRETARIÁT OMS TACHOV BUDE UZAVŘEN DO 20. DUBNA 2020. V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTUJTE JEDNATELKU TELEFONICKY NEBO EMAILEM.
 
INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ ČMMJ NAJDETE NA www.cmmj.cz nebo www.myslivost.cz.
26.3.2020
Stanovisko Ministerstva zemědělství
k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu
(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
Z důvodu omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:
1.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva
Osoby, jimž skončila platnost rybářského lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem.
2.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy rybářství
Příslušné správní orgány (včetně rybářské stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný rybářský lístek podle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a došlo k nim po 1. březnu 2020.
3.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti
Osoby, jimž skončila platnost loveckého lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat právo myslivosti (lovit zvěř) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu práva myslivosti i nadále tímto neplatným dokladem.
4.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy myslivosti
Příslušné správní orgány (včetně myslivecké stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek podle § 46 odst. 1 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, a došlo k nim po 1. březnu 2020.
Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.
Ministerstvo zemědělství současně upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020 (Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu), podle kterého občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, při užití jejich oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovat stanovisko Ministerstva vnitra.
16.3.2020
Usnesení OMR Tachov ze dne 15.3.2020   Zde
28.2.2020
Volební myslivecký sněm - ZMĚNA TERMÍNU!   Zde
27.2.2020

Objednávka laboratorního vyšetření na KMP a AMP   Zde

AMP leták   Zde


Vážení myslivci a lovci.
Tento týden rozeslala laboratoř na všechny KVS avizované sady k odběru vzorků z uhynulých divokých prasat.
KVS pro Plzeňský kraj obdržela 160 ks vzorkovnic a zajistí jejich dalšícdistribuci.
Přidělený počet vzorkovnic z celkového počtu 1000 ks pro ČR odráží přibližně počet vzorků odebraných z uhynulých divočáků v loňském roce.
Honiteb máme asi 530 a tak je logické, že nemohou obdržet vzorkovnice všichni.
Po 10 ks jich bude k vyzvednutí na všech 6 inspektorátech KVSP a dále po 4 ks bude k dispozici na každé z 15 ORP u pracovníka státní správy myslivosti a také na 6 lesních správách LČR a KŘ v Plzni.
Pokyny k odběru vzorků jsou na 2. straně Objednávky a v přiloženém Letáku.
Naleznete-li tedy uhynulého divočáka o hmotnosti nad 15 kg, je možné jej buď:
  1. kadáver prasete odeslat do kafilérie (objednávka svozu na 376 393 283 / 725 618 661), vzorek odebere úřední veterinář v kafilérii, ohlásíte nález a  zajištěný odvoz do kafilérky KVSP a předložíte růžový lístek o převzetí prasete řidičem kafilérie, po spárování výsledku vyšetření Vám bude na základě žádosti na účet vyplaceno za součinnost nálezné 2000,- Kč.
  2. naleznete divočáka, zastavíte se na inspektorátu KVSP nebo ORP nebo LS LČR (kam to máte nejblíž, předem zavolejte) pro vzorkovnici, odeberete na místě v lese z kadáveru dostupný vzorek + pírko, zabalený vzorek a markant  předáte k vyšetření s řádně vyplněnou objednávkou na inspektorátu KVSP (jako trichiny) a po spárování výsledku vyš. Vám bude za součinnost vyplaceno nálezné 2000,-Kč. Uhynulé prase zůstane v honitbě k přirozenému rozkladu, ušetříte tak za kafilérku.   
Pro odběr krve nebo sleziny popř. ledviny + pírka je možné použít i jinou vhodnou vlastní vzorkovnici (na krev stříkačku, zkumavku nebo hemosku, na vzorek orgánu nebo dlouhé kosti + pírko čistou uzavíratelnou krabičku, skleničku nebo sáček.) Objednávku máte v příloze. Nálezné Vám bude vyplaceno stejným způsobem.
 
V případě zjištění hromadného úhynu divokých prasat 5 a více ks v jedné honitbě (mimo sražených prasat např. vlakem, kamionem apod.)
nález jako mimořádnou událost bezodkladně ohlaste na krizový telefon KVSP 720 995 205 a na tísňovou linku 158 a řiďte se obdrženými pokyny.
Nálezné Vám za oznámení a součinnost přísluší i těchto mimořádných případech.   
 
Základním předpokladem pro úspěšný postup v případě výskytu AMP je VČASNÁ DETEKCE POZITIVNÍCH PŘÍPADŮ.
Proto jsou na celém území České republiky nalezená uhynulá prasata divoká laboratorně vyšetřována na AMP – monitoring AMP.
Výsledky monitoringu slouží mimo jiné jako podklad pro zachování statusu České republiky jako země prosté AMP.
 
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
 
S pozdravem,
MVDr. Richard Bílý
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj
Družstevní 1846/13, 301 00 Plzeň

r.bily.kvsp@svscr.cz
T:  + 420 377 333 822
M: + 420 606 900 93927.2.2020

Myslivci ukliďme Česko   Zde


Vážení přátelé,
Českomoravská myslivecká jednota se stala partnerem projektu Ukliďme Česko. Dovolte mi Vás požádat o pomoc s rozšířením povědomí o tomto projektu mezi Vašimi členy, mysliveckými spolky ve Vašem okolí, a mezi mysliveckými kroužky. Ti všichni se můžou registrovat jako organizátoři úklidů na webu projektu (https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/organizator/).
Jako organizátora v případě zapojení do akce prosím uvádějte Českomoravskou mysliveckou jednotu.
Proč? Protože pak budeme vidět. Momentálně jsme v očích veřejnosti a často i médií těmi, kdo jen střílí, aby si naplnili mrazák. Pojďme tedy společně ukázat to, co opravdu děláme – my myslivci jsme hospodáři v krajině. Trávíme desítky hodin brigádami, úklid lesa je náš denní chléb. Stejně jako další činnosti spjaté s ochranou přírody a krajiny je pro nás vlastně takovou samozřejmostí, že už se jím ani nechlubíme. Je třeba začít!
 
Uložte si prosím do diářů, naplánujte si úklidové brigády na dvě konkrétní data. Tím, že 4. dubna a 19. září vyrazíme spolu s ostatními dobrovolníky uklízet černé skládky a další nepořádek jako zástupci naší organizace a české myslivosti, ukážeme jen zlomek toho, co běžně děláme pro krajinu. Rádi bychom, aby mapa Ukliďme Česko svítila zeleně – symboly dobrovolníků, organizovanými přes ČMMJ. Třeba tak pomůžeme změnit názor na myslivost a myslivce alespoň u části naší veřejnosti.
 
Prosím Vás proto o součinnost. Rozešlete leták na své kontakty z řad mysliveckých spolků, členů Vašich OMS a mysliveckých kroužků, které u Vás působí. 
Podrobnosti a další postup naleznete na www.cmmj.cz/uklid anebo v přiloženém letáku, případně na mailu naší koordinátorky Lucie Kolouchové(lucie.kolouchova@cmmj.cz.)

S pozdravem „Myslivosti zdar!“
 
Lucie Kolouchová
tajemník kulturně – propagační komise
 
+420 221 592 965
+420 723 910 671
 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmjcz31.1.2020
Záraz a zapeření - obecné stanovisko MZe   Zde
15.1.2020
Kurz adeptů myslivosti 2020/2021   Zde

 8.1.2020
Myslivecký oběžník 2020   Zde
20.12.2019
Stěhování sekretariátu OMS Tachov !!!   Zde

Upozornění
Dne 2.1.2020 dojde k zálohování softwaru členské evidence SW DIANA a nasazení nové verze, která byla vytvořena v souvislosti s usnesením Sboru zástupců dne 15. 11. 2019 v Brně.
V tento den nebude možné platit členské příspěvky ČMMJ, z.s. Informujte prosím členy evidované na Vašich OMSech. Informace bude zveřejněna na webových stránkách
a sociálních sítích Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
9.12.2019
Africký mor prasat - nákazová situace
Vážení myslivci.
Vzhledem ke zhoršující se nákazové situaci a šíření nákazy AMP připravila SVS leták k prevenci, biologické bezpečnosti a nové možnosti způsobu vzorkování od r. 2020.
Nové jednorázové odběrové soupravy + objednávky k vyšetření uhynulých divočáků budou k dispozici až počátkem roku 2020, jakmile je z laboratoří obdržíme, tak je budeme zájemcům distribuovat.
Plošný a systematický monitoring uhynulých kusů a včasná diagnostika jsou základním předpokladem úspěšného zdolávání nákazy. I proto je plošně vypláceno nálezné 2000,-Kč za každý uhynulý kus/vz. dodaný k vyšetření.


Další informace   Zde22.11.2019
Tisková zpráva - Upozornění SVS v souvislosti s šířením afrického moru prasat v Polsku   Zde
11.10.2019
Metodický pokyn ke snížení početních stavů spárkaté zvěře   Zde
Leták k metodickému pokynu   Zde
16.9.2019
Pozvánka ČMMJ na seminář "Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře"   Zde
7.8.2019
46. ročník Poháru Českého lesa   Zde
12.7.2019
Zpráva z okresního mysliveckého sněmu 2019   Zde
12.6.2019
FOMEI CUP 2019 - 1. kolo Tachov - Výsledková listina   Zde
27.5.2019
Pozvánka na okresní myslivecký sněm 2019   Zde
13.5.2019
Propozice FOMEI CUP 2019 - 1. kolo   Zde
Přihláška na FOMEI CUP 2019   Zde
21.3.2019
Okresní přebor 2019   Zde
13.3.2019
Zkoušky mysliveckých hospodářů 11.1.2020   Zde
Přihláška do kurzu mysliveckých hospodářů   Zde


Přednáška "Zbraně a zákon v praxi" 16.3.2019   Zde
6.3.2019
Myslivecký seminář 8.5.2019   Zde
1.3.2019
Myslivecký oběžník 2019   Zde

 6.12.2018
Myslivecké semináře 2018   Zde
8.11.2018
Pozvánka na další školení prohližitelů ulovené volně žijící zvěře 2018   Zde
Zápis ze schůze OMR konané dne 22.10.2018   Zde
16.8.2018
Oznámení o připravovaném školení prohližitelů ulovené volně žijící zvěře 2018   Zde13.8.2018
45. ročník Poháru Českého lesa   Zde

 21.6.2018
HALALI Pojišťovna - vysvětlení 80% členů   Zde


Termín dovolené sekretariátu OMS Tachov - 25.6.2018 - 29.6.2018 
(Důležité informace na webových stránkách ČMMJ)14.5.2018
Propozice FOMEI CUP 2018 - 1. kolo   Zde
Pozvánka na okresní myslivecký sněm 2018   Zde12.4.2018
Okresní přebor 2018   Zde
12.3.2018
Ve středu 14.3.2018 bude sekretariát OMS Tachov uzavřen z důvodu účasti jednatelky na školení GDPR (ochrana osobních údajů)
12.01.2018
Myslivecký oběžník 2018   Zde
20.11.2017
Usnesení ze zasedání OMR ze dne 16. října 2017   Zde
Pojišťovna Halali - nové produkty pro členy ČMMJ   Zde
Pojišťovna Halali - nový produkt Pojištění společného lovu   Zde
13.10.2017
Doplňující informace k zástřelnému   Zde
Usnesení ze zasedání OMR ze dne 18. září 2017   Zde
10.10.2017
Změna nařízení Státní veterinární správy   Zde
Metodika k vyplácení zástřelného   Zde
Objednávka laboratorního vyšetření na Aujeszkyho chorobu   Zde
Žádost o proplácení ulovených divokých prasat   Zde
30.8.2017
Usnesení ze zasedání OMR ze dne 21. srpna 2017  Zde
24.8.2017
44. ročník Poháru Českého lesa  
Zde24.7.2017
Termín dovolené OMS Tachov - 31.7.2017 - 15.8.2017 
(Důležité informace na webových stránkách ČMMJ)
17.7.2017
SVS - Důležité info myslivcům  Zde

Mimořádná veterinární opatření pro ČR
 Zde

Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru na území ČR  Zde

Nařízení SVS - Vymezení oblasti s intenzivním odlovem  Zde
9.6.2017
Sumář lovů za okres 2016-2017  
Zde

Poplatky za zkoušky psů  Zde12.4.2017
Okresní přebor 2017   Zde12.4.2017
Výsledky FOMEI CUP 2017

Žáci do 10 let - kategorie
Žáci do 10 let - absolutní
Junioři - kategorie
Junioři - absolutní
Dorostenci - kategorie
Dorostenci - absolutní

10.3.2017
FOMEI CUP 2017 Zde
Propozice FOMEI CUP 2017 - 1. kolo Zde13.3.2012
Myslivecký řád. Více zde.

 

Přiložené dokumenty

 1-kolo-FOMEI-CUP-2017-Lom (pdf - 265,67 KB)

1. kolo FOMEI CUP 2017

 Narizeni_SVS_antiparazitarni_osetreni_2015 (pdf - 302,25 KB)
 Plakat-FOMEI-Cup (jpg - 245,30 KB)

FOMEI Cup 2017