Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ústí nad Labem
 
Pozadi
OMS Ústí nad Labem
Adresa: Gorkého 28 , Ústí nad Labem , 400 04
Telefon:774 624 368, 602 142 280
Email:oms.ustinl@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsustinl
Jednatel:Pekara Emil
Předseda:Ing. Bohumír Freiberg
  
Úřední hodiny
Po:16.00 - 18.00
Út:14.00 - 17.00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777881
Účet:0881909379 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Ústí nad Labem

Dotazy veřejnosti apod.

30.03.2016 - Dotaz na přístup do lesa kvůli prasatům:

Dobrý den!
 
Nikde na internetu jsem nenašla konkrétní odpověď na mé otázky, proto si dovoluji kontaktovat vás a prosím o radu. 
 
Narazila jsem na internetu na článek o odstřelu prasat, kde byly ilustrační fotky s popiskem, že odstřel je nyní prováděn v Ústí nad Labem. Je tato informace aktuální? Případně lze někde sledovat aktuální stav? Velmi často chodíme se psem do lesa nad Brnou nad Labem, kde je výskyt prasat velký, tak abychom měli správné informace o možnosti přístupu do lesa, nebo jeho případném uzavření kvůli honitbě.
 
Má druhá otázka se týká období, kdy jsou prasata nebezpečná. Lze určit nějaké období – měsíce, kdy jsou prasata kvůli mláďatům více nebezpečná než jindy? Právě vzhledem k jejich zvýšenému výskytu v našem blízkém okolí, kam rádi vyrážíme na procházky, se snažím získat maximum informací, abych minimalizovala nějaké naše riskantní chování.
 
Předem velmi děkuji!
 
S pozdravem
 
Larisa Blichová
 
Odpověd:

Vážená slečno /paní/,
informací dostupných na internetu bude jistě přibývat, ale tak aktuální a přesná sdělení o výskytu a lovu zvěře v konkrétní lokalitě, jak byste požadovala, se ani v budoucnu nedohledáte.
Zvěř se pohybuje volně v přírodě, mění svá stávaniště v průběhu roku a dne. Myslivec se musí dlouho učit, aby zvěř dokázal vyhledat, jistě určit lovný kus a bezpečně ulovil. Když zvěř najde a pozná její zvyky, my říkáme "obezná", není povinen to kromě mysliveckému hospodáři nikomu oznamovat.
Laika zvěř většinou jen nepříjemně překvapí. Zvlášť pokud zajde do míst s hustým krytem, kam člověk neleze, nebo jeho pejsek jde za pachem zvěře do houštin.
Individuální lov myslivci nezveřejňují předem. Společné lovy jsou připravovány do míst, kde je v daném čase předpoklad výskytu zvěře. A to platí zejména o černé zvěři - prasatech divokých. Pouze v Ústí nad Labem a několika dalších městech, kde černá navštěvuje za potravou i zastavěná území, se provádějí společné lovy předem oznámené veřejnosti a zčásti asistované městskou policií. Účelné jsou v období od října do ledna. Jindy se jich obávat nemusíte. Zejména pro lov divočáků v noci vydal Magistrát města povolení několika lovcům. I oni jsou povinni hlásit až provedený odlov. Nebudu slibovat podrobné informace o všech možných lovech v okolí Brné, když vím, že je ani nelze kromě několika společných lovů přesně shromáždit.
Několik praktických rad. Vyhýbejte se v přírodě okolí loveckých zařízení, kazatelen a posedů. Tam zvěř myslivci obeznali a vyskytuje se tu častěji. Choďte na procházky hodinu po východu slunce a vraťte se hodinu před jeho západem. To je čas na přelomu dne a noci, kdy myslivci nejčastěji loví zvěř v pohybu ze stávanišť za potravou a zpět do krytu. Můžete je rušit při lovu, který je jejich povinností, a nejčastěji riskujete setkání s poraněnou zvěří.
Když tolik využíváte internet, zadejte si do vyhledavače třeba "zakázané činnosti v lesích" nebo " v honitbě". Navedou Vás na § 20 Zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a případně i § 10 Zákona č.449/2002 Sb. o myslivosti. Zákony daná povinnost chovatelům domácích zvířat, která jim zakazuje nechat je volně pobíhat v lese nebo v honitbě /tj. i mimo lesní pozemky/, se vztahuje i na Vás a Vašeho psa. Zvlášť pro plemena, která byla vychována k vyhledávání zvěře, a to jsou skoro všechna kromě služebních a "palácových psíků", je pach zvěře pudově silnější než příkazy pána. Hrozí zranění a nemoc psa. To je i odpověď na Vaši druhou otázku. Pokud Váš pejsek narazí na černou zvěř, je nebezpečná kdykoliv, nejen bachyně se selaty. Kolega veterinář mi říkal, že týdně jen on sám zašívá průměrně tři potrhané psy. Z neléčitelných nemocí je pro psa nebezpečná zejména Aujezkyho choroba, kterou bohužel přenáší až 30% volně žijících divočáků. Prase neonemocní, ale šelma po kontaktu s ním hyne do dvou dnů.

 
Chovám a cvičím víc než třicet let lovecké psy a vím, jak nelehké je naučit klid před zvěří. Doporučuji všem pejskařům chodit po výrazných frekventovaných cestách a se psem na vodítku.

 
Váš dotaz a odpověď bych rád zveřejnil na našem webu. K tomu však potřebuji Váš souhlas.

 
Přeji hezký den a procházky.
Ing. Bohumír Freiberg
předseda myslivecké rady OMS ČMMJ,z.s.
v Ústí nad Labem

Vážený pane inženýre, moc děkuji za Vaši odpověď a vysvětlení situace. Budeme se radami řídit a vyhledám si i další informace podle Vašeho doporučení. 
Dotaz i odpověď určitě můžete zveřejnit na webových stránkách, snad to pomůže dalším lidem, kteří se snaží něco podobného si zjistit.
 
Děkuji za Vaši ochotu a zdravím Vás.
 
Larisa Blichová