Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ústí nad Orlicí
 
Pozadi
OMS Ústí nad Orlicí
Adresa: Malé Hamry 355 , Ústí nad Orlicí , 562 01
Telefon:734 508 715
Email:cmmj.uo@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsustino
Pojištění HALALI a.s.

Pojištění Halalia.s., Všeobecná pojišťovna

 

Pojištění- Halali a.s.
 

 

POJIŠTĚNÍ  ÚRAZU

- podmínka min. 80 % členů ČMMJ

(dále jen pojištění 80 %)

Pojištěný

 

- osoba starší 15 let, pokud je jmenovitě pozvána a není členem ČMMJ, z.s.

Pojištění 80 % se vztahuje na myslivecké spolky, které mají ve svém kolektivu minimálně 80 % členů ČMMJ, z.s.

Do 80 % se nepočítají pojištěnci HALALI, nečlenové ČMMJ, z.s.!

Podmínky jsou přesně vyspecifikovány ve skupinové pojistné smlouvě mezi ČMMJ, z.s. a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Podmínka pro využití této formy pojištění:

akce, kterou pořádá nebo spolupořádá ČMMJ, z.s. (výkon práva myslivosti, různé druhy zkoušek, Zlatá srnčí trofej, apod.)

Pojištěn je:

úraz pozvaného nečlena ČMMJ, z.s.

Limity plnění:

za dobu nezbytného léčení 30 tis. Kč

trvalé následky úrazu 70 tis. Kč

smrt následkem úrazu 50 tis. Kč

Pojištění 80 % se

 

nevztahuje na pojištění odpovědnosti pozvaného hosta, a to ani na odpovědnost jeho psa.

Samostatný produkt

POJIŠTĚNÍ SPOLEČNÉHO LOVU

Pojištění pouze na 1 akci (například 1 den lovu)

Kryje pojištění

 

odpovědnosti pořadatele v případě např. nezjištěného střelce a jím způsobené škody (pokud je viník známý, vztahuje se na něj plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti - součást členského příspěvku, to znamená, že i v tomto případě Halali plní)

Možnost připojištění jmenovitě pozvaných hostů, jejich psů, popř. zahraničních lovců lze nalézt na

 

https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/spolecny-lov

Samostatný produkt

POJIŠTĚNÍ UŽIVATELE HONITBY

Pojištění na 1 rok veškerých činností pro myslivecké spolky, které nesplňují podmínku pojištění 80 %.

Pro myslivecké spolky, které nesplňují podmínku 80 % členů v ČMMJ, z.s. je možnost uzavření této pojistky.

Vztahuje se na úraz

 

jednotlivých účastníků společného lovu, vztahuje se opět na odpovědnost.

Kryje pojištění odpovědnosti v případě např. nezjištěného střelce a jím způsobené škody, pokud je střelec zjištěný, vztahuje se na něj plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti - součást členského příspěvku, to znamená, že i v tomto případě Halali plní)

Více podrobností lze nalézt na

 

https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/pojisteni-uzivatele-honitby

V kanceláři OMS lze uzavřít pojištění, které nabízí pojišťovna Halali a.s., všeobecná pojišťovna.

Pojištění pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. při výkonu práva myslivosti

Zaplacený členský příspěvek ČMMJ, z.s., zároveň zahrnuje tato pojištění:

 • Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
  • Skupinová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škody SPSO 2010
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPO2010
  • V rámci členského příspěvku je člen Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pojištěn u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. na odpovědnost při výkonu práva myslivosti. Toto pojištění lze využít také v zemích EU a EHP.
 • Pojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
  • Skupinová pojistná smlouva o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti SPSU 2010
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPU2010
  • V rámci členského příspěvku je člen Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pojištěn u HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. na úraz při výkonu práva myslivosti. Toto pojištění lze využít také v zemích EU a EHP.

Individuálně sjednané pojištění:

 • Připojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
  • Pojistná smlouva k vytištění a vyplnění ručně zde
  • Všeobecné pojistné podmínky VPPU 2010
  • Každý člen ČMMJ, z.s. má možnost se připojistit k základnímu úrazovému pojištění až na pětinásobek základního pojištění. Připojištění úrazu lze uzavřít kdykoliv během roku.
 • Produkt HUBERT – pojištění trvalých následků v případě úrazu.
  • Pojištění HUBERT kryje trvalé následky úrazu způsobeného při veškeré činnosti ve volném čase, při výkonu práva myslivosti, v zaměstnání, na dovolené, na ůzemí ČR i v zahraničí.

Pojištění pro výkon práva myslivosti mimo členství v ČMMJ, z.s., na území České republiky

Pojištění pro výkon práva myslivosti uživatelů honiteb

 • Pojištění uživatele honitby
  • Předmětem pojištění je základní obligatorní Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provádění myslivosti a doplňkové fakultativní Pojištění loveckých psů.
   Pojištěný je uživatelem honitby ve smyslu zákona o myslivosti. Týká se událostí vzniklých v České republice, a to na území honitby uvedené v údajích o pojistníkovi, resp. pojištěném, který je jejím uživatelem, případně v místě pořádání akce, kterou pojištěný prokazatelně oznámil pojišťovně, před konáním předmětné akce.
  • Díky zkušenému týmu odborníků na pojištění v oblasti myslivosti má HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. v této oblasti jedinečné know how, zázemí a reference.

   Specialisté HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet Vaše individuální potřeby a krýt rizika, která Vás mohou ohrozit.
   Pojistná smlouva
   Všeobecné pojistné podmínky VPPO 2014
   Všeobecné pojistné podmínky VPPP 2014

Jiné druhy pojištění

 • Pojištění psů
  • Pojištění psů lze uzavřít u loveckých a společenských plemen, od pěti měsíců do osmi let věku psa. Toto pojištění se vztahuje; na léčebné výlohy, vynaložené v důsledku úrazu nebo nemoci; na uhynutí nebo utracení psa v důsledku úrazu, nemoci, operace, potratu, otravy, v důsledku živelné události nebo v přímé souvislosti s ní.Svému psovi můžete sjednat pojištění na úraz, úhyn nemoc a k tomu pojištění odpovědnosti za škodu.
  • Co získáte ?
  • – komplexní ochranu pro svého psa
   – pomoc při snížení výdajů při nemoci nebo úrazu

  • Svému psovi můžete sjednat následující pojištění:
  • Základní pro psy s průkazem původu i bez průkazu původu:
   pojištění se vztahuje na léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu nebo nemoci psa, operace, porodu, potratu atd.
   Doplňkové pojištění pro psy s průkazem původu:
   – uhynutí nebo utracení psa
   – odpovědnost za škody
   Co budete potřebovat ?
   – průkaz původu (u psů s průkazem původu)
   – označení psa tetováním nebo čipem
   – vyplněný dotazník, včetně části, kterou vyplní veterinární lékař
   Co musí pes splňovat ?
   Vstupní věk psa je minimálně 5 měsíců, pojištění lze sjednat nejdéle do 8 let věku psa, poslední vstupní věk psa je 6 let
  • Pojistná sazba
    

   základní pojištění 10%
   pojištění na úhyn a utracení psa 2%
   pojištění odpovědnosti za škody 2,4%
   Sleva při pojištění 3 a více psů 15%

    

   Pojistná částka může být sjednána maximálně do 60.000,– Kč. Cenu si určujete sami.
   Pro uzavření pojištění
   -řádně si přečtěte Všeobecné pojistné podmínky.
   -vytiskněte Pojistnou smlouvu
   -vytiskněte Dotazník
   Vámi vyplněný dotazník necháte potvrdit u Vašeho veterináře.

  Pojistná smlouva
  Dotazník
  Všeobecné pojistné podmínky
  Vyplněnou smlouvu s dotazníkem (případně kopii Průkazu o původu psa) zašlete na naší adresu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 141 00 Praha 4

 • Pojištění domácnosti standardní nebo nadstandardní
  • Lze pojistit domácnost standardní nebo nadstandardní­.Vybavení domácnosti je pojištěno proti živelním škodám, odcizení a proti vodě unikající z vodovodního zařízení.
 • Pojištění staveb
  • Stavbu lze pojistit proti škodám živelním a vodě unikající z vodovodního zařízení. Lze pojistit zděné, dřevěné i smíšené objekty.
 • Pojištění pro uchazeče o zkoušky z myslivosti
  • Po dobu trvání kurzu jsou uchazeči pojištěni na úraz a odpovědnost.
 • Pojištění exponátů výstav (chovatelských přehlídek, trofejí)
  • Pojistit exponáty výstavy lze v rámci chovatelských přehlídek pořádaných OMS, z.s. a ČMMJ, z.s.
 • Úrazové pojištění mládeže (členů v kroužcích, registrovaných u OMS, z.s., nebo ČMMJ, z.s.)
 • Pojištění odpovědnosti za škodu občana

Halali a.s., všeobecná pojišťovna od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraniční států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
Pro prokazování se člena ČMMJ na území EU a EHP Halali a.s., vytvořila potvrzení o pojištění do zahraničí. Je vytištěna v sedmi nejpoužívanějších cizích jazycích. Každý člen ČMMJ, který pojede do zahraničí za myslivostí si musí nechat vystavit v kanceláři OMS toto potvrzení.Smlouva SPSO 2010 se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2010 Sb. o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích EU a EHP, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti.Tato smlouva se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojštěného.Pojištění kryje škodní události vzniklé na území států EU: Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,Irsko,Itálie,Kypr,Litva Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,Slovinsko, Španělsko,Švédsko, a států EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko.
K 27.9.2010 se toto týká i států Francie, Rakouska a Velké Británie ( Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko).

Halali a.s. všeobecná pojišťovna, upravila limity pojistné plnění u odpovědnostního pojištění pro myslivost s ohledem na výši limitů pojistného plnění v EU a EHP a přizpůsobila k tomu Skupinovou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti SPSO 2010.

Článek III VPPO 2010, pojistné částky zní nově takto:
1. Plnění pojišťovny za škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění podle zákona o myslivosti v ejdnotlivých státech, článek I., odst. 2 této SPSO 2010. PPokud výše limitu pojistného plnění v některém státě není stanovena, nebo omezena platí pro území tohoto sátu limit pojistného plnění ve výši Kč 75 000 000,- na jednu pojistnou událost.
2. Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou škodu a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění ve výši podle zákona o myslivosti v jednotlivých státech, článek I, ost.2 této SPSO 2010. POkud výše limitu pojistného plnění v některých státech není stanovena, nebo omezena platí limit pojistného plnění jako v ČR za škody ve věcech a věcnou škodu ve výši 500 000,- Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši Kč 1 000 000,-.


Přiložené dokumenty


Pojištění-úraz (pdf - 107,07 KB)
Pojištění-odpovědnost (pdf - 107,30 KB)
Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti na dobu určitou (pdf - 203,89 KB)
Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti na dobu neurčitou (pdf - 191,50 KB)
Pojištění odpovědnosti poplatkových lovců-cizinců (pdf - 130,68 KB)
Pojištění odpovědnosti provozu střelnice (pdf - 61,10 KB)
Pojištění-majetek (pdf - 115,39 KB)
Pojištění domácnosti nadstandard (pdf - 351,02 KB)
Pojištění rekreační domácnosti (pdf - 211,43 KB)
Pojištění věcí proti odcizení (pdf - 220,48 KB)
Pojištění proti škodám způsobených vodou z vodovodních zařízení (pdf - 269,75 KB)
Pojištění nemovitosti proti škodám živelným (pdf - 269,75 KB)
Pojištění-psi (pdf - 1,12 MB)
Pojištění psů na úraz, nemoc a život (pdf - 844,28 KB)
Připojištění úrazu při výkonu práva myslivosti (pdf - 553,22 KB)
Porovnání odpovědnostního pojištění s konkurenčními pojišťovnami (xls - 29,18 KB)
Sazebnik pojistného platný od 1.1.2010 (pdf - 55,39 KB)
Skupinová pojistná smlouva pojištění odpovědnosti SPSO 2010 VPPO 2010 (pdf - 575,68 KB)
Skupinová pojistná smlouva- pojištění majetku SPSM2010 VPPM 2010 (pdf - 507,11 KB)
Skupinová pojistná smlouva-pojištění úrazu SPSU 2010 VPPU 2010 (pdf - 475,64 KB)

 
 
 
 

Přiložené dokumenty

 Clensky-Prispevek-navyseni-od-2019 (pdf - 1,24 MB)
 Platný sazebnik od 1.1.2014 (pdf - 0,19 KB)
 Pojisteni-80-clenu-MS (pdf - 1,25 MB)
 Produkty-2017-HALALI (pdf - 1,66 MB)
 Zapis-o-skode (doc - 357,38 KB)
 
 
pardubicky kraj