Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Žďár nad Sázavou
 
Pozadi
Žďár nad Sázavou
Adresa: Komenského 1190 , 591 01
Telefon:566 625 575, 732 185 199, 777 648 373
Email:omszr@unet.cz
Web:www.myslivost.cz/omszdar
Jednatel:Bc. Stanislav Císař
Předseda:Jan Velík
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:-
St:7.30 - 16.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777945
Účet:1622147319 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou
Blok informací levého panelu
Kynologie

Kynologické akce


Kynologické akce u OMS Žďár nad Sázavou 2020

 

26.04.  - Jarní svod psů – střelnice OMS Světnov 8.00 hodin,
               stáří psa nad 6 měsíců.  Bez přihlášek.  Zrušeno bez náhrady.

09.05. -  Zkoušky vloh ohařů a  ostatních plemen, honitba MS Nová Ves  
               Zátoky. Přihlášky do 24.4.2020. Zrušeno bez náhrady.

06.06. -  Lesní zkoušky ostatních plemen, Kinský a.s. střelnice OMS. Přihlášky
              do 22.5. 2020

20.06. -  Zkoušky v norování v MS Pavlínov. Přihlášky do 05.06.2020

08.08. -  Zkoušky z vodní práce loveckých psů v MS Chlostov
              Přihlášky do 24.07.2020

22.08. -  Barvářské zkoušky ostatních plemen HS Kněževes.
               Přihlášky do 7.8.2020 - tyto zkoušky jsou obsazeny, můžete 
               se přihlásit na další termín 26.9.2020
         

29.08. -  Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen v MS Netín.
              Přihlášky do 14.8.2020

05.09. - Zkoušky v norování v MS Kněževes. Přihlášky do 21.8.2020

12.09. -  PZ ohařů a ostatních plemen v MS Borovina Vidonín.
              Přihlášky do 28.8.2020

26.09. - Barvářské zkoušky ostatních plemen loveckých psů v HS Kněževes.
              Přihlášky do 11.9.2020

03.10. - PZ ohařů a ostatních plemen v MS Vídeň.
              Přihlášky do 18.9.2020
               
10.10. -  Barvářské zkoušky honičů v MS Pavlínov. Přihlášky do 25.9.2020
              Zkoušky jsou zrušeny.

17.10. - Zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře jezevčíků
              a teriérů ZVVZ - Kinský, a.s.. Přihlášky do 02.10.2020 
              Zkoušky jsou zrušeny.
            
Individuální zkouška barvářů (IHb) - celoročně dle požadavků vůdců
Individuální zkouška z norování (IZN) - celoročně dle požadavků vůdců


Kontakty na nácviky v norování:
Nora Pavlínov       Simonides Radek                                    776851254                   
Nora Rovečné        Prudký Miroslav                                    603960501
Nora Kněževes      Klusáček Josef                                        602754786
 
 
Kontakty na pomoc při výcviku ohařů:
Ing. Benc Jaroslav, Nové Dvory                                           722945419
Petr Martin, Křižanov                                                           725647165
Souček Karel, Velké Meziříčí                                              777557530                  
 
 
Kontakty na pomoc při výcviku ostatních plemen:
Ing. Dufková Soňa, Polná                                                      737419967
Kesner Jan, Radostín                                                              737215275
Mokrý Ondřej, Polná                                                              608178384              
 
Podmínky k přijetí psa na akci :

 • včas zaslat přihlášky s přiloženým dokladem o zaplacení stanoveného poplatku a fotokopií průkazu původu
   
 • psi jsou ke zkouškám evidováni podle pořadí došlých a zároveň zaplacených přihlášek
 • propozice zkoušek zašle pořadatel vůdcům psů, kteří byli přijati ke zkouškám nejpozději 10 dnů před zkouškami
 • vůdci psů, kteří zašlou přihlášku bez potvrzení o zaplacení budou zařazeni pouze jako náhradníci
 • nepřijetí psa na akci bude žadateli oznámeno telefonicky nebo písemně

Veterinární podmínky :

 • bez klinických příznaků onemocnění, vyloučeny jsou háravé feny
 • vakcinace proti vzteklině v období ne kratším než jeden měsíc a ne delším než 1 rok před konáním akce

Poplatky :
                                            Základní     Poplatek         Členové             Členové                                                       poplatek    členů ČMMJ    OMS Žďár       OMS Žďár z                                                                                                                    honit. přispívajících
                                                                                                          na kyn.činnost

 

 • svod psů                         200,-           150,-             100,-                 50,-

  zkoušky vloh                1.000,-           600,-             500,-                300,-

  zkoušky z norování       1.000,-           700,-             500,-                400,-

  zkoušky podzimní        1.400,-            800,-             700,-                500,-

  zkoušky vodní práce    1.200,-            700,-             600,-                500,-

  barvářské zkoušky       1.400,-            800,-             700,-                600,-

  barvářské zk.honičů     1.400,-            800,-             700,-               600,-                                           
  lesní zkoušky MP        1.400,-            800,-             700,-                600,-                 


  x. - honitby přispívající na kynologickou činnost dle usnesení Okresního sněmu v r.1998
    
Přiložené dokumenty

 prihlaska (docx - 29,36 KB)