Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Zlín
 
Pozadi
Zlín
Adresa: Fryštácká 495 , Zlín - Kostelec , 763 14
Telefon:725 511 101
Email:omszlin@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omszlin
Jednatel:Vladěna Turečková
Předseda:Ing. Pavel Fryzelka
  
Úřední hodiny
Po:8.00-16.00 úřední den
Út:8.00-14.00 neúřední den
St:8.00-16.00 úřední den
Čt:8.00-14.00 neúřední den
Pá: neúřední den
   
IČO:67777929
Účet:1400457389 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Zlín
lcr_logo-(2).png
Aktuální informace

Aktuální informace

Od 1.1.2021 bude spuštěn nový web OMS Zlín: OMS Zlín (cmmj.cz)Úřední hodiny sekretariátu v době vánočních svátků:

21.12 - 23.12.2020   zavřeno

Pondělí 28.12.2020  8-16 hodin

Od pondělí 4.1.2021

Po,St  8-16 hodin
Út,Čt  8-14 hodin
 
Platbu členských příspěvků a pojištění z výkonu práva myslivosti ve Valašských Kloboukách je možno uskutečnit dne  15.12.2020 (úterý) od 14.00 - 17.00hod. v KD Klobučan ( vchod od náměstí). K prodeji zde budou také stolní(85Kč) a nástěnné (140Kč) kalendáře.
 
Vážení myslivci,
ČMMJ žádá o vyplnění krátkého dotazníku, pro zhodnocení současné situace v souvislosti s dopady koronakrize na myslivost a pořádání mysliveckých akcí :

Dotazník - dopady Covid 19 | ČMMJ (cmmj.cz)
 Od pondělí 30.11.2020 budou úřední hodiny sekretariátu opět standardně:
PO,ST od 8.00 do 16.00 hod.
ÚT,ČT od 8.00 do 14.00 hod.
 Po dobu trvání nouzového stavu budou úřední hodiny sekretariátu OMS Zlín pouze v pondělí a středu od 8 do 16 hodin. V rámci těchto úředních hodin je možnost zakoupení mysliveckých kalendářů: stolní za 85,-Kč, nástěnný za 140,-Kč.


Aktuální situace: Výkon práva myslivosti je povolen. Samostatný i společný lov ve dne i v noci je povolen. Bližší info na stránkách ČMMJ, nebo Facebooku OMS Zlín.           


  
Úhrada členských příspěvků na rok 2021...
 Výběr členských příspěvků a pojištění z výkonu práva myslivosti, který se měl konat ve čtvrtek 22.10.2020 na Městském úřadě Valašské Klobouky, je z epidemiologických důvodů ZRUŠEN. Nový termín zatím nelze stanovit.Aktuální informace o zkouškách z výkonu psů naleznete v záložce Kynologická komise


Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k mimořádným opatřením:

https://www.cmmj.cz/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k-mimoradnym-opatrenim/


Odkaz na facebook OMS Zlín:

https://www.facebook.com/ČMMJ-zs-Okresní-myslivecký-spolek-Zlín-604326940227762/Katalog z chovatelské přehlídky trofejí 2019/2020 je možné zakoupit během úředních hodin na sekretariátu OMS Zlín.


Výkupní ceny ulovené zvěřeVyhlášení voleb do MR ČMMJ - volba člena MR za Zlínský kraj...
Kandidátka do MR ČMMJ, z.s. ...
Kandidátka do DR ČMMJ, z.s. ...
 

Okresní myslivecký spolek delegoval na Národní finále Zlaté srnčí trofeje konané letos v areálu SLŠ Křivoklát tři děti.
V kategorii A (děti 3.-5. třída) z celkového počtu 25 dětí se Martin Přibyl umístil na vynikajícím 3. místě, Ladislava Jurásková pak na 11. místě; v kategorii B (děti 6.-9. třída) Vojtěch Kolář na 5. místě z celkového počtu 33 dětí.
Dětem moc děkujeme za výbornou a příkladnou reprezentaci OMS Zlín a přejeme hodně zdaru v další myslivecké činnosti!
Okresní volební sněm proběhl v KD Vlachovice dne 9.7.2020.
Počet členů OMR byl snížen na 9. Novými členy OMR jsou: Ing. Pavel Fryzelka, Ing. Vladimír Hutěčka, Martin Chmela, Martin Chovanec, Roman Kalužík, Ondřej Kořenek, Ing. Václav Obadal, Leopold Šenkeřík, Ing. Daniel Vyoral. Do funkce předsedy OMR členové OMR zvolili Ing. Pavla Fryzelku.
Složení DR: Mgr. Zdeněk Hluštík(předseda), Jemelková Miroslava, Josef Zicha.


Doplněné propozice střeleckých alcí naleznete zde...


Upravený plán akcí pořádaných OMS Zlín v roce 2020 ....

Jarní svod psů se bude konat v neděli dne 14.6.2020 na střelnici OMS Zlín Vršava  od 8:30 hod.Sekretariát OMS Zlín je otevřen každé pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin.
Další kontakty: email - omszlin@volny.cz nebo telefonicky na tel:

725 511 101Fotogalerie ze Zkoušek adeptů o první lovecký lístek, Restaurace u Barcuchů, 22. 2. 2020 DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!
Dovolujeme si vás upozornit na dodržování preventivních opatření při styku loveckých psů s lovenou a především čerstvě ulovenou černou zvěří.
Po naháňce, která se uskutečnila minulý týden v honitbě Vršava došlo již k úhynu 4 loveckých psů. Všichni tito psi vykazovali příznaky Aujezskyho choroby.
Dbejte proto prosím předběžné opatrnosti a instruujte lovce ve svých honitbách, aby dbali zvýšené opatrnosti - nedovolili zbytečný kontakt psů s ulovenou černou zvěří, správně odstraňovali vývrhy z černé zvěře, nekrmili syrovou zvěřinou z černé zvěře, atp.
Věříme, že díky zodpovědnosti nás všech nedojde k dalšímu nakažení našich čtyřnohých pomocníků touto, pro ně smrtelnou, chorobou.

 


Sdělení OMS Zlín o připravovaných akcích OMS Zlín v dalším období zde...Kurz pro uchazeče o první lovecký lístek bude zahájen v sobotu dne 25.1.2020. Přihlášky prosím doručte na sekretariát OMS Zlín do konce roku 2019.
Prosíme případné zájemce o kurz pro myslivecké hospodáře, aby přihlášky doručili také do konce roku. Kurz pro myslivecké hospodáře bude otevřen pokud bude minimálně 10 uchazečů.


Platbu členských příspěvků a pojištění z výkonu práva myslivosti pro rok 2020 členů ČMMJ OMS ZLÍN, je možno uhradit osobně paní jednatelce dne
24.10.2019 ( čtvrtek ) od 14.00 - 17.00 hod.
na  Městském úřadě Val. Klobouky (modrá budova na náměstí), zasedací místnost přízemí, dveře č. 119.


ČMMJ Okresní myslivecký spolek Zlín si Vás dovoluje pozvat na
OKRESNÍ SNĚM,
který se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2019 od 15.00 hodin v sále  ZDV Fryšták
Pozvánka s programem sněmu zde...


Pozvánka na Memoriál Karla Podhajského 2019 zde...

 Fotogalerie ze Zkoušek adeptů o první lovecký lístek:

Efektivní záchrana srnčat...Dotace na myslivecké hospodaření z rozpočtu Ministerstva zemědělství na rok 2019...
Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti...
Žádost pro honitby...
Žádost pro vlastníky loveckých psů a dravců...Pozvánka a přihláška na další školení proškolených osob k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, které se koná dne 12. června 2019 v Kroměříži...


Zlatá srnčí trofej 2019

Zlatá srnčí trofej se koná v sobotu dne 25. 5. 2019 od 8.30h na střelnici OMS Zlín – Horákův mlýn.
Propozice naleznete zde...Seminář Africký mor prasat - co jsme se naučili, pozvánka zde...Burza mysliveckých a rybářských potřeb dne 19.5.2019...


Naučné panely

Na OMS Zlín jsou k dispozici naučné panely, které je možno po dohodě se sekretariátem bezplatně zapůjčit na akce pořádané pro děti.

Naučné panelyKurz pro myslivecké hospodáře

OMS Zlín letos z důvodu malého zájmu uchazečů neotevře kurz pro myslivecké hospodáře. Zájemci se však mohou přihlásit do kurzu, který pořádá OMS Uherské Hradiště.
Kontakt:
Marie Gejdošová
tel. 572 552 676
e-mail: cmmj.uh@mbox.telest.czVyšší odborné myslivecké zkoušky 2019

Ministerstvo zemědělství v souladu s § 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vypisuje termín vyšších odborných mysliveckých zkoušek. Závazné přihlášky (včetně jména, adresy, telefonu, emailu) ke zkouškám lze podat do 30. 4. 2019 na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor 16230 státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 nebo elektronicky na magdalena.pospisilova@mze.cz.
Vyšší odborné myslivecké zkoušky jsou nejvyšším stupněm mysliveckého vzdělání a svým obsahem navazují na vzdělání získané z absolvování zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře. Zkoušky budou konány před zkušební komisí na podzim 2019.

Organizační záležitosti: Podmínkou pro přihlášení ke zkouškám je předchozí složení zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře nebo vzdělání je nahrazující.
Rozsah zkoušek vychází z § 30 až § 32 vyhlášky MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zkoušky organizačně pro MZe zajišťuje Česká zemědělská univerzita Praha, Fakulta lesnická a dřevařská. Česká zemědělská univerzita nabízí za úhradu přípravu uchazečů, odborné semináře a konzultace s lektory. Podrobnosti o platbě a prvním setkání budou zaslány přihlášeným elektronicky.

Akce OMS Zlín na rok 2019

Chronologický plán akcí OMS Zlín na rok 2019...
Termínová listina akcí OMS Zlín na rok 2019...
 Pozvánka na seminář: Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře...
ŠKOLENÍ PROHLÍŽITELŮ ZVĚŘINY - PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI PRŮKAZŮ
Zájemci o Školení se nahlásí na OMS Zlín do 31.1.2019.
1. opakovaní - poplatek 2500,- Kč
2. opakování - poplatek 2000,- Kč
Místo konání Školení bude upřesněno (OMS Kroměříž - střelnice Hvězda nebo OMS Zlín - střelnice Horákův mlýn)
Termín konání: duben - květen 2019 (bude upřesněno v březnu, stejně jako místo konání)
 Propozice výtvarné soutěže pro děti "Mé toulky za zvěří" na rok 2019 naleznete zde...


Děkujeme Lesům České republiky, s. p., za podporu v oblasti osvěty myslivosti a ochrany přírody určené pro děti a mládež pořádaných OMS Zlín.
 Odkaz na stránky Lesy České republiky, s. p. - www.lesycr.cz

lcr_logo.png

Dne 18.10.2018 se v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách konal Sněm OMS Zlín. V přiložené fotogalerii najdete několik fotografií.

ZMĚNA VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU pro rok 2019 a předplatné na další roky zaplacené od 1.10.2018, platba provedená do 30.9.2018 je ve staré výši.
Viz odkaz
 http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Ze-zivota-myslivcu/Nove-clenske-prispevky-CMMJ

                          

 3.3.2018 proběhly Zloušky adeptů o první lovecký lístek, které se konaly v restauraci U Barcuchů. Přinášíme fotogalerii.
 
  

Den Zlínského kraje


Dne 23.9.2017 uspořádal Zlínský kraj "Den Zlínského kraje". Svoji expozici představili i myslivci. Velký dík patří zejména OMS Vsetín, kteří na svá bedra přijali hlavní organizaci. Za OMS Zlín byli přítomni Mgr. Hluštík a Ing. Hutěčka. Vlivem deštivého počasí nebyla akce tolik navštívená, jako v minulých letech. Nicméně i přes tento fakt se jednalo o zdařilou a přínosnou formu podpory a propagace myslivosti.


https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22539835_1997563510521535_5724137036172709826_n.jpg?oh=9592676ab538c2afc0b83402944a34fb&oe=5A703C09

Africký mor prasat ve Zlínském kraji 

Aktuální informace k AMP sledujte na stránkách:


www.svscr.cz
www.cmmj.cz
https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/
http://www.africkymorprasat.cz/
https://www.kr-zlinsky.cz/

Jak danit příjmy za zástřelné
http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Jak-danit-prijmy-za--zastrelne--a-odevzdavani-vzor.aspx

Úplné znění nařízení SVS AMP 28.2.2018 - 2 dokumenty v příloze.

Zákaz antiparazitárního ošetření - nové MVO 25.1.2018
V příloze - Nařízení AMP 21.7.2017, Nařízení AMP 1.8.2017, Nařízení AMP 1.8.2017, Nařízení AMP 3.8.2017, Nařízení 14.8.2017, Nařízení AMP 24.8.2017, 24.8.2017 Vzor objednávky laboratorního vyšetření, 24.8.2017 Vzor veterinárního osvědčení pro živočišné produkty, Využití masa v zamořené oblasti, AMP12 -11-9-2017, AMP13 -11-9-2017, Změna MVO 5.10.2017 2x ohledně přikrmování
Nové nařízení SVS oblast chovy prasat 8.11.2017, změna oblast zákazu sklizně plodin 7.11.2017, změna vyjímka ze zákazu lovu 6.11.2017.

V příloze - AMP Postup při nálezu uhynulého divokého prasete v zamořené oblasti.

V příloze  Dopis SVS ohledně podnětů pro KVS SVS pro Zlínský kraj, vyplývají ze školení mysliveckých spolků ke způsobu lovu v zamořené oblasti AMP a odpověd SVS Stanovisko SVS proškolení lovců podněty.

Usnesení sněmu 2017  v příloze.

_____________________________________________________

____________________________________________________________
 

 

  
ODČERVENÍ spárkaté zvěře v roce 2017.  
Níže v přílohách  informující 3 dokumenty: Odčervení spárkaté zvěře v roce 2017, Vzor receptu, Oznámení o použití antiparaz. přípravku. 

  OMS Zlín upozorňuje uživatele všech honiteb okresu Zlín na ochrannou lhůtu na konzumaci zvěřiny spárkaté zvěře po podání medikovaných krmných směsí. V okrese Zlín byl určen termín na medikaci spárkaté zvěře na 11. a 12.2.2017. Honitby, které léčily byly povinny o tomto informovat KVS a uživatele sousedních honiteb, zákaz konzumace však platí na celém území okresu. Pro černou, kde je ochranná lhůta 14 dnů tento končí 27.2.2017 a u ostatních druhů spárkaté zvěře je 28 dnů,tudíž končí 6.3.2017.
 


Plán akcí 2018 také níže v příloze. Začátky akcí obvykle v 8h.

Plán práce OMS Zlín na rok 2018

   
3.2. konzultace adeptů budova OMS Zlín
10.2. začátek nového kurzu adeptů budova OMS Zlín
11.2. školení adeptů budova OMS Zlín
17.2. školení adeptů budova OMS Zlín
18.2. školení adeptů budova OMS Zlín
24.2. školení adeptů budova OMS Zlín
25.2. školení adeptů budova OMS Zlín
3.3. zkoušky adeptů restaurace u Barcuchů Zlín
10.3. školení adeptů budova OMS Zlín
11.3. školení adeptů budova OMS Zlín
4.4. náhradní a opravná zkouška adeptů budova OMS Zlín
6.4. sběr trofejí Vizovice
7.4. hodnocení trofejí Vizovice
21.4. Jarní střílení UT 3x25+finále OMS Zlín - střelnice Vršava
2.5. opravná zkouška adeptů budova OMS Zlín
5.5. OP-K4M,velký standard OMS Zlín - střelnice Vršava
12.-14.5. chovatelská přehlídka Vizovice
12.5. svod psů Vizovice
13.5. zkoušky vloh (MP,VP)  
19.5. OP-LK,UT brokem OMS Zlín - střelnice Vršava
26.5. okresní kolo ZST budova OMS Zlín
9.6. LK-4x20 terčů, Velká cena města Zlína OMS Zlín - střelnice Vršava
14.7. K4M, velký standard OMS Zlín - střelnice Vršava
12.8. Zkoušky z vodní práce  
25.8. K4M, velký standard OMS Zlín - střelnice Vršava
16.9. podzimní zkoušky (MP,VP)  
22.9. K4M, velký standard OMS Zlín - střelnice Vršava
29.9. norování umělá nora OMS Zlín
13.10. lesní zkoušky  
14.10. barvářské zkoušky  
18.10. okresní sněm Valašské Klobouky
   

___________________________________________________________________________________
 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - Okresní myslivecký spolek Zlín, zveřejňuje v souladu s ust. § 119 odst. 2 písm. f) stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., svůj záměr prodat následující nemovitosti v obci Tlumačov, katastrální území Tlumačov na Moravě:

  • Stavba, budova s č.p. 766, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 1014, zastavěná plocha a nádvoří,

  • stavba, budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 1015,

vše zapsáno na LV č. 1677 pro obec Tlumačov, katastrální území Tlumačov na Moravě, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

Zájemci o koupi výše citovaných nemovitostí se mohou k záměru prodat tyto nemovitosti vyjádřit a podat své nabídky do 31.3.2017, a to písemně na sekretariát OMS Zlín, či e-mailem na omszlin@volny.cz.

Tento záměr byl schválen usnesením Sněmu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. – Okresního spolku Zlín, ze dne 20.10.2016.

Mgr. Zdeněk Hluštík, předseda OMS Zlín
Zdeněk Machů, místopředseda OMS Zlín

 


 


Okresní sněm OMS Zlín se uskutečnil ve čtvrtek 20.října 2016 od 15h v sále KD Klobůčan ve Valašských Kloboukách.
Usnesení ze sněmu je níže v příloze.
 


 

 

 
 


 

od 1. 7. 2016 je v platnosti nařízení vlády č. 209/2016 Sb. Díky této novele došlo také ke změnám finančních příspěvků uživatelům honiteb.
-          nejvýznamnější změnou je termín podání žádostí, dosavadní termín 30.9. byl nahrazen datem 31. 8.
-          sazba na založení a údržbu zvěřního políčka je pro žádosti podané od 1.7.2016  6 tis.Kč/ha (místo původních 5 tis.)
-          s účinností od 1.9. 2016 je zrušen finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin
-          s účinností od 1.9. 2016 je nutno u zvěřního políčka dodržet níže uvedené podmínky:
§37 (1) a) založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,
§37 (3) výměra políček pro zvěř nepřevyšuje 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného políčka pro zvěř je 0,05 ha a maximální výměra 1 ha, vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m a kultura na políčku pro zvěř, na které se poskytuje finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží pouze svému účelu.
Žádosti podané po 1.7. 2016 je nutno podat na aktuálních tiskopisech.
Podrobnosti k provedeným změnám a aktuální tiskopisy žádostí naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva zemědělství.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-myslivosti-rybarstvi-vcelarstvi/index-4.html

 


 Vážení členové mysliveckých sdružení,

dovolujeme si Vás informovat o školeních prohlížitelů zvěřiny, která pořádá Institut celoživotního vzdělávání VFU .
Podrobné informace naleznete na webových stránkách ICV VFU Brno:
http://www.vfu.cz/studium/icv/aktualni-nabidka/index.html
Základní školení:
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/myslivecka-verejnost.html
https://www.svupraha.cz/skolici-stredisko/odborna-skoleni-a-zkousky-pro-myslivce/skoleni-osob-zpusobilych-k-vysetreni-tel-ulovene-volne-zijici-zvere-prohlizitelu-zveriny/
Další školení:
Upozorňujeme proškolené osoby, kterým končí platnost průkazu na nutnost absolvování dalšího jednodenního školení, pokud chtějí v činnosti proškolené osoby pokračovat. Týká se to proškolených osob, které absolvovaly školení v roce 2012 a 2013. Každý účastník dalšího školení musí mít absolvované dvoudenní základní školení a vlastnit razítko a průkaz proškolené osoby. Platnost průkazu proškolené osoby nesmí být v den dalšího školení propadlá déle než dva měsíce (naopak je možnost školení absolvovat až rok před ukončením platnosti, aniž by došlo ke zkrácení doby platnosti).


Informace o kurzu a odkaz na elektronickou přihlášku:
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/prohlizitele-zveriny-dalsi-skoleni.html

 MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
telefon 541 562 094 

www.vfu.cz

 

 _____________________________________________________________________
 


Fotogalerie z Okresní chovatelské přehlídky trofejí - 7.-9. 5. 2016 - KD Lukov u Zlína

 
 


Fotogalerie ze zkoušek adeptů o první lovecký lístek - 5.3.2016 - Restaurace U Barchuchů Zlín

 

 

 
Více informací v sekci Ekonomické komise zde...Unikátní publikace Myslivecké zpívání - výběr lidových mysliveckých písní - písničky vybral a uspořádal František Libosvár, je zde k prodeji za cenu Kč 50,-.

Drobný materiál k prodeji:

druh, autor
odznak OMS 30
pozvánka na hon 5
Rostliny vhodné pro zvěř – Libosvár, Hanzal 215
Samorosti s mysliveckým srdcem - Libosvár 200
Všechny moje hlasy – Koudelka 150
kniha plomb 100
záznamník proškolené osoby 100
povolenka k lovu 5
nášivka s logem 50
Myslivecké dekrety
Povídání o srncích - Javůrek
|Lovy v Karpatech - Komárek
reflexní nákrčník
reflexní pásek na klobouk
dokladovka
50
80
380
200
70
70

Nejnovější zkušební řád pro psy je dostupný na stánkách ČMMJ
následující odkaz:


ZKUŠEBNÍ ŘÁDY ZDE


Transformace mysliveckých sdružení na spolky -  v příloze je 5 dokumentů k tomu se vztahujících, ve formátu rtf a doc.V případě potřeby je možno volat v pátky od 9 - 11 hod. JUDr. Kocáb tel. 736 252 891.
Dále je možno také využít  materiálů na stránkách časopisu Myslivost:
http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Jak-vytvorit-navrh-na-zapis-zmen-zapsanych-udaju-d
 
S ohledem na stěhování hlavní pošty Zlín:

Od 1.4.2013 prosím používejte adresu:
Okresní myslivecký spolek Zlín, střelnice Vršava - Horákův mlýn 495, 760 01 Zlín

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.10.2012 byl  spuštěn nový on-line systém členské evidence a platícím členům jsou vydávány nové členské průkazy.
Bude prováděna kontrola osobních údajů, případně oprava, povinný údaj je telefonní číslo, doporučený údaj e-mailová adresa.

Členské příspěvky s pojištěním od  roku  2010 a dále  činí:
- ve věku do 64 let                          - 800 Kč,
- starší od 65 let                              - 500 Kč,
- úplní invalidé -III.st.                      - 500 Kč, nutno doložit každý rok potvrzení,
- studenti denního studia do 26 let   - 500 Kč, nutno doložit každý rok potvrzení o studiu
- lesníci a myslivci z povolání            - 550 Kč (není zahrnuto povinné pojitění).

Dle stanov ČMMJ nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného roku na nasledující rok zaniká členství. Členství se obnoví po zaplacení vstupního poplatku ve výši 100,- Kč a řádného členského příspěvku na daný rok.
Příspěvky na další rok je tedy nutno zaplatit nejpozději do konce kalendářního roku. Členský příspěvek je spojen s povinným pojíštění dle zákona 449/01 Sb. (o myslivosti). Po Novém roce členům s nezplaceným příspěvkem chybí pojištění a nemohou se účastnit loveckých příležitostí!
Pořadatelé společných akcí by měli v této době obzvlášť důsledně kontrolovat pojištění účastníků.


HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraničních států EU a EHP.
Lze si vyzvednout pojistnou smlouvu přeloženou do světového jazyka u jednatelky OMS Zlín ti členové, kteří chtějí reálně vycestovat za myslivostí a v případech, kdy to bude opravdu využito.

Za podmínky, že držitel či nájemce honitby je členem ČMMJ nebo v kolektivu držitele či nájemce honitby je min. 80% členů v ČMMJ, jsou úrazově pojištěny i jiné osoby na pořádaných akcích.

Plné znění skupinových pojistných smluv - pojištění odpovědnosti, pojištění úrazu, další informace naleznete na stránkách pojišťovny  HALALI:
www.halali-pojistovna.cz

Přiložené dokumenty

 1navrh-zapisu-clenske-schuze (doc - 18,00 KB)
 1prezencni-listina (doc - 19,10 KB)
 1souhlas-se-zapisem-do-rejstriku-a-prohlaseni (doc - 14,95 KB)
 1souhlas-vlastnika-budovy-s-umistenim-sidla-spolku (doc - 29,70 KB)
 24-8-2017_Vzor_objednavky_laboratorniho_vysetreni-(1) (docx - 7,88 KB)
 24-8-2017_Vzor_veterinarniho_osvedceni_pro_zivocisne_produkty (pdf - 206,90 KB)
 AMP12-11-9-2017 (pdf - 403,50 KB)
 AMP13-11-9-2017 (pdf - 280,52 KB)
 AMP-Postup-pri-nalezu-uhynuleho-prasete-v-zamorene-oblasti (pdf - 238,23 KB)
 Dopis_KU_hejtman (pdf - 94,02 KB)
 dopis_KVS_odlov (pdf - 85,87 KB)

Dopis předsedy OMS Zlín Krajské veterinární správě.

 Dopis-SVS (odt - 132,76 KB)
 KKR-ZK-8-8-2017 (odt - 37,36 KB)
 KKR-ZK-8-8-2017 (1) (pdf - 81,67 KB)

Společné stanovisko OMS Zlínského a Jihomoravského kraje k řešení situace s AMP z jednání dne 8. srpna 2017.

 MVO-25-1-2018-zakaz-antiparazit-osetreni_-parkata (pdf - 219,29 KB)
 Narizeni_SVS_AMP_zamorena_oblast_chovy_prasat-8-11-2017 (pdf - 557,50 KB)
 Narizeni_SVS_AMP_zmena_oblast_zakazu_sklizne_plodin-7-11-2017 (pdf - 301,34 KB)
 Narizeni_SVS_AMP_zmena_vyjimka_ze_zakazu_lovu-6-11-2017 (pdf - 300,05 KB)
 Narizeni-14-8-2017 (pdf - 205,54 KB)
 Narizeni-AMP_24-8-2017__zamorena_oblast_odchytova_zarizeni_povoleni_zpracovani_zveriny (pdf - 386,87 KB)
 Narizeni-AMP-1-8-2017 (pdf - 487,89 KB)
 Narizeni-AMP-21-7-2017 (pdf - 493,24 KB)
 Narizeni-AMP-2-8-2017 (pdf - 333,40 KB)
 Narizeni-AMP-3-8-2017 (pdf - 226,29 KB)
 navod_zmena_rejstriku (pdf - 448,85 KB)
 navrh_kandidata_snem (pdf - 38,18 KB)
 nove_produkty_pojistovna_CMMJ (pdf - 159,71 KB)

Nové produkty pojištění pro členy ČMMJ

 Odcerveni-sparkate-zvere-Zlin-2017-pdf (pdf - 125,61 KB)
 Oznameni-o-pouziti-antiparaz-pripravku-KVSZ_ZLK_2017 (doc - 17,41 KB)
 PLÁN AKCÍ 2020 (odt - 37,43 KB)
 plan_akci_2020_upraven (pdf - 558,97 KB)

Upravený plán akcí pro rok 2020.

 plan_OMS_Zlin_2019 (pdf - 54,96 KB)

Plán akcí OMS Zlín na rok 2019

 pozvanka_chp_2019 (jpg - 403,18 KB)

Pozvánka na chovatelskou přehlídku trofejí 2019.

 pozvanka_mkp_2019 (pdf - 1,93 MB)

Pozvánka na memoriál Karla Podhajského 2019

 pozvanka_seminar_marada (pdf - 86,92 KB)

Seminář - Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře

 pozvanka_snem_16_4 (pdf - 80,46 KB)
 pozvanka_snem_2019_frystak (pdf - 64,42 KB)

Pozvanka na snem 2019 - Frystak.

 Pozvanka_snem_9_7_2020 (pdf - 80,61 KB)
 propozice_na_K4M II (doc - 35,84 KB)
 propozice_na_K4M III (doc - 35,84 KB)
 propozice_Velke_ceny_Zlina_2020 (pdf - 86,27 KB)

Propozice Velké ceny města Zlína 2020.

 Propozice_ZST_2019 (pdf - 105,13 KB)

Propozice ZST 2019

 Propozice_ZST_2020 (pdf - 91,08 KB)

Propozice zlaté srnčí trofeje 2020.

 Propozice-ZST-2018 (doc - 16,90 KB)
 Snem-pozvanka1-2017 (doc - 16,38 KB)
 Stanovisko_SVS_proskoleni_lovcu_podnety (pdf - 235,01 KB)
 stanovy-MS-podle-NOZ (doc - 37,57 KB)
 RTF-navrh-zapisu-clenske-schuze (rtf - 94,39 KB)
 RTF-prezencni-listina (rtf - 98,73 KB)
 RTF-souhlas-se-zapisem-do-rejstriku-a-prohlaseni (rtf - 42,81 KB)
 RTF-souhlas-vlastnika-budovy-s-umistenim-sidla-spolku (rtf - 37,32 KB)
 RTF-stanovy-MS-podle-NOZ (rtf - 215,58 KB)
 terminovka_OMS_Zlin_2019 (pdf - 109,23 KB)

Termínová listina akcí OMS Zlín na rok 2019

 Terminovka-2018chron (xls - 10,75 KB)
 Terminovka-OMS-2018 (doc - 20,48 KB)
 Uplne_zneni_Narizeni_SVS_AMP_chovy_domacich_prasat28-2-2018 (pdf - 379,40 KB)
 Uplne_zneni_Narizeni_SVS_AMP_volne_zijici_zver28-2-2018 (pdf - 412,70 KB)
 Usneseni-snemu1-2017 (odt - 28,15 KB)
 Usneseni-snemu-2016 (odt - 26,29 KB)
 VC_mesta_zlina_6.6.2020 (pdf - 177,64 KB)
 Výsledky K4M 15 7 2017 (xlsx - 41,02 KB)
 Výsledky K4M 2_9_2017 (xlsx - 10,37 KB)
 Výsledky K4M 26_08_2017 (xlsx - 11,85 KB)
 Výsledky K4M celkové (xlsx - 12,51 KB)
 Vyuziti-masa-ze-zamorene-oblasti (pdf - 287,54 KB)
 Vzor-plna-moc-pro-myslivecke-spolky (doc - 30,72 KB)
 vzor-receptu (pdf - 41,58 KB)
 Zmena_MVO_CR1-5-10-2017 (pdf - 214,91 KB)
 Zmena_MVO-5-10-2017_v_oblasti_s_intenzivnim_odlovem (pdf - 214,92 KB)
 zmocneni_snem_16_4 (pdf - 60,83 KB)
 ZST-2018-umisteni (xls - 15,36 KB)
 

Flag Counter


Počasí Zlín - Slunečno.cz