Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Znojmo
 
Pozadi
Znojmo
Adresa: Dvořákova 21 , Znojmo , 669 02
Telefon:515 224 728, 607 080 410
Email:omsznojmo@iol.cz
Web:www.myslivost.cz/omsznojmo
Jednatel:Šumpich Jaroslav
Předseda:Raboň Kamil, Ing.
  
Úřední hodiny
Po:7.00 - 17.00
St:7.00 - 17.00
Pá:7.00 - 13.30
   
IČO:67777937
Účet:261212829/0300
Banka:ERA Poštovní spořitelna

Email pro komunikaci s OMS Znojmo:

omsznojmo@seznam.cz


Při platbě  přes bankovní účet prosím uvádějte z důvodu identifikace  platby:
příjmení,jméno a čeho se poplatek týká

Návrhy,
připomínky,
pozvánky na
Vaše myslivecké
akce, fotografie
úlovků a jiné
zasílejte na:
adora01@seznam.cz

 
Konzultace uchazečů o první lovecký lístek lze dojednat na
tel.:724843086
nebo: 607080410

Ochrana zvířat při sklizni a sečíchEvidence sražené zvěře

 

 


počítadlo.abz.cz
ARCHIV > Okresní myslivecký sněm > 2016

ZRÁVA Z OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SNĚMU KONANÉHO 2. 6. 2016 V PROSTORÁCH KONFERENČNÍHO SÁLU AGRODOMU ZNOJMO
- Neoficiální zápis

Náhled Náhled Náhled

 

Okresního mysliveckého sněmu se zúčastnilo celkem 30 zástupců mysliveckých spolků.
Zahájení provedl předseda OMS ing. Kamil Raboň.
Následně si převzal slovo zástupce SVS, který přítomné seznámil s výsledkem monitoringu zdravotního stavu zvěře na okrese Znojmo.

Dále podotknul následující:
- Nálezce uhynulého kusu černé zvěře má při dodání kusu k vyšetření nárok na 1000Kč nálezného.
- Zástřelné za lišku činí 380 Kč
- Vakcína na Aujezskyho chorobu je v současné době v nedohlednu
- Zdravotní stav zajíců z hlediska Tularemie je uspokojivý
- Zvěřina vykazující známky Papilomatózy jelenovitých je konzumovatelná pouze tehdy, pokud se u zvěře vyskytují nádory do velikosti 1 cm a menší množství.
- Objevují se případy pytláctví a otrav živočichů
- Výsledky vyšetření trusu zvěře na parazitózy jsou dobré
- Vyzdvihnul významný nárust  spolupráce SVS a myslivců
 
Jednatel OMS konstatoval, že pracovníci okresní myslivecké rady i organizace si řádně plní své úkoly; k 31.12. 2016 měl OMS Znojmo 905 členů; upozornil, že nedochází k placení členských příspěvků (a tím i zákonného pojištěni, pokud je člen připojištěn u Halali) v řádných termínech; Obnovení prodejny mysliveckých potřeb při OMS probíhá úspěšně; zabezpečování kynologických akcí je na dobré úrovni; o střelecké akce je nezájem se strany členů a jsou ztrátové ; proběhla výstava trofejí , výtvarná soutěž pro děti s tématikou přírody a zvěře; organizovala se soutěž pro mladé myslivce a přátele přírody Zlatá srnčí trofej; upozornil na nové webové stránky OMS Znojmo; vyvrátil spekulace o neinformovanosti  spolků ze strany OMS (informace jsou předávány elektronicky); informoval o možnosti využívání dotací ze strany KÚ Brno; nastínil činnost do budoucna
 
 
Kynologická komise .
Zhodnocení činnosti za uplynulý rok (zkoušky LU atd.)
 
Kulturně – propagační komise
Zpráva hodnotila proběhlé akce jako zkoušky adeptů a MH, Zlatou srnčí trofej, školení adeptů atd.
 
Myslivecká komise
Vyzdvihnuta spolupráce s mysliveckými spolky v otázkách chovu zvěře, spolupořádání mysliveckých víkendů a seminářů pro myslivce
 
Střelecká komise
Uvedeno, že střelecká komise nemá předsedu, koordinátorem je Jaroslav Šumpich
Opětovné konstatování nezájmu ze strany myslivců, nedostatek rozhodčích, zhodnoceny proběhlé akce
 
Ekonomická komise
– Zpráva přiložena
 
Dozorčí rada
Je bez podnětů od myslivců, v minulém roce proběhla 3x namátková kontrola činnosti OMS, 1x kontrola na žádost předsedy OMS
 


Diskuze
Přednesení dotazu na výši poplatků za zkoušky LU, z diskuze vyplynul návrh na snížení
- Předseda uvedl, že výše poplatků je srovnatelná s celorepublikovým průměrem, téma bude otevřeno na jednání myslivecké rady.

Přítomnými konstatována mizerná účast na sněmu

Diskuze k zákonnému pojištění – držitel LL musí být řádně pojištěn, bez pojištění nelze vykonávat právo myslivosti

Ohledně registrace spolků se očekává metodika – okresní mysl. rada tento problém sleduje

Zmíněna a k podpisu přiložena petice proti regulaci zbraní
 
Udělení vyznamenání

Zásluhy o myslivost třetího stupně:
Vlastimil Hrdina, Doubek Milan, Bohuslav polinek, Špalek Miloslav, Špalek Miloslav, Špalek Pavel, Vavřík Josef, Vitula Vladimír

Čestné uznání:
Bazal Bořivoj, Husák Miroslav, Mezník Martin, Růžička Milan

Věrnost:
Jedlička Miroslav, Mašek Ladislav, Mička Jan, Souček Vlastimil, Tesař Zdeněk
 
Usnesení: OMS
- Schvaluje zprávy
- Oms bere na vědomí informace hostů
- Ukládá zabývat se náměty myslivecké radě
- ukládá informovat členy o akcích
- ukládá členům propagovat myslivost
- ukládá členům včas platit příspěvky
- aktualizovat kontaktní adresy


PŘILOŽENÉ ZPRÁVY

- Zpráva dozorčí rady

- Zpráva jednatele

- Zpráva kulturní a propagační komise

- Zpráva kynologické komise

- Zpráva střelecké komise

- Zápis ze sněmu 2016

- Usnesení OMS 2016


- Zpráva předsedy OMS

- Zpráva o výsledku hospodaření, rozpočet 2016
 

Nadcházející
událost:

1.8. Podzimní zkoušky OH+OP
Patron myslivců sv. Hubert

  čmmj
ČmmjDoby lovu zvěře  
Doby lovu zvěře 2-(1).pngMěsto Znojmo


myslivecke-sdruzeni-final-01.jpg

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., - okresní myslivecký spolek Znojmo - ekatalog.czMyslivost - ekatalog.cz

myslivecke-sdruzeni-final-01.jpg