Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Znojmo
 
Pozadi
Znojmo
Adresa: Dvořákova 21 , Znojmo , 669 02
Telefon:515 224 728, 607 080 410
Email:omsznojmo@iol.cz
Web:www.myslivost.cz/omsznojmo
Jednatel:Šumpich Jaroslav
Předseda:Raboň Kamil, Ing.
  
Úřední hodiny
Po:7.00 - 17.00
St:7.00 - 17.00
Pá:7.00 - 13.30
   
IČO:67777937
Účet:261212829/0300
Banka:ERA Poštovní spořitelna

Email pro komunikaci s OMS Znojmo:

omsznojmo@seznam.cz


Při platbě  přes bankovní účet prosím uvádějte z důvodu identifikace  platby:
příjmení,jméno a čeho se poplatek týká

Návrhy,
připomínky,
pozvánky na
Vaše myslivecké
akce, fotografie
úlovků a jiné
zasílejte na:
adora01@seznam.cz

 
Konzultace uchazečů o první lovecký lístek lze dojednat na
tel.:724843086
nebo: 607080410

Ochrana zvířat při sklizni a sečíchEvidence sražené zvěře

 

 


počítadlo.abz.cz
ARCHIV > Okresní myslivecký sněm > 2017Okresní myslivecký sněm v roce 2017 - neoficiální zápis
 
Zahájení provedl předseda OMS ing. Kamil Raboň.
Dále z jeho strany proběhlo hodnocení pořádaných akcí za loňský rok. Vyzdvihnul vynikající spolupráci s orgány státní veterinární správy,
upozornil na probíhající novelizaci zákona o myslivosti, narůstající počty srnčí zvěře nakažené papilomatózou jelenovitých a vysokou prevalenci aujezskyho choroby u černé zvěře. 
Poukázal na vysokou úroveň komunikace s mysliveckými spolky, avšak konstatoval, že informace nejsou předávány dále členům.

Dalším bodem bylo zvolení pracovního předsednictva a volba mandátové a návrhové komise.

Následovala zpráva jednatele.
Jednatel okresního mysliveckého spolku Znojmo pan Jaroslav Šumpich seznámil přítomné s organizací sekretariátu, konstatoval mírný pokles členů a to z 909 členů na 871 členů.
Uvedl, že nedostatek financí brání rozšíření nabídky obchodu. Upozornil na nové pravidla pro spolky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb.
Konstatoval dobrý zájem o kynologické akce, vyzdvihnul kvalitní zabezpečení ze strany pořádajících mysliveckých spolků.
Dále zmínil pokračující úpadek střelectví v celé republice.
Následoval výčet akcí pořádaných okresním mysliveckým spolkem v uplynulém roce.
Velmi pozitivně byla hodnocena výstava trofejí Moravskokrumlovska i výtvarná soutěž pro děti, které se zůčastnilo 27 škol s počtem 227 děl, z nichž nejlepší byly vystaveny právě u příležitosti výstavy trofejí Moravskokrumlovska.
Dále proběhlo školení zkušebních komisařů a lektorů, zkoušky o první lovecký lístek s účastí 23 uchazečů - opravný termín byl stanoven na září 2017.
Zkoušky pro myslivecké hospodáře byly letošní rok zrušeny pro nedostatečný zájem.

Zpráva kulturní a propagační komise obsahovala výčet pořadaných akcí, a to: zkoušky o první lovecký lístek, vyznamenání a zlatou srnčí trofej, která byla dvoudenní, účastnilo se jí celkem 54 dětí + 3 hosté z Olomouce. Ti také poskytli všem zůčastněným nezapomenutelný zážitek v podobě koncertu. Součástí programu byla také kynologická přednáška a ukázka sokolníka. Akce se uskutečnila v Čížově. Znovu bylo poděkováno sponzorům.

Ve zprávě kynologické komise bylo především poděkováno mysliveckým spolkům za umožnění zkoušek LUP a proběhla rekapitulace konaných akcí.

Zpráva myslivecké komise taktéž obsahovala výčet činnosti - jako konzultace s MS, podíl na monitoringu chorob. Bylo uvedeno, že místo konání přehlídky trofejí následující rok bude město Miroslav.
Závěr patřil poděkování členům mysliveské komise za jejich činnost.

Ve zprávě střelecké komise byl opětovně konstatován nezájem ze strany členů Čmmj a zřejmě bude navrhnuto její zrušení - také z důvodu neziskovosti pořádaných akcí.

Zpráva ekonomické komise, kterou přednesla paní Iveta Moudrá obsahovala informaci, o přebytku v rozpočtu za loňský rok a návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok letošní.

Dozorčí rada vykonávala svou práci tak, jak jí ukládají stanovy, ze strany MS nebyly podány žádné podněty k řešení.
Kontroly proběhly dle plánu, nebyly řešeny žádné nedostatky.


V diskuzi předseda okresního mysliveckého spolku s potěšením konstatoval zlepšující se stav v aktivitě myslivců.

 

Návrh usnesení - okresní myslivecký sněm:
- schváluje  zprávy jednotlivých komisí
- schvaluje výsledek hospodaření + návrh rozpočtu
- bere na vědomí zprávu okresní dozorčí rady
- bere na vědomí připomínky k papilomatóze
- okresní myslivecké radě ukládá spolupracovat s SVS
- jednateli ukládá informovat MS o všech akcích
- ukládá členům podílet se na propagaci myslivosti

 


UDĚLENÁ VYZNAMENÁNÍ

Čestné uznání
Raboň Karel, Piták Pavel, Kráčman Petr, Čížek Rudolf, Jedlička Lubomír, Oliva Libor, Havelka Jaroslav, Florián Bohuslav, Smejkal Miloš, Smejkal Lubomír ing., Smejkal Josef

Věrnostní medaile
Kilián Vlastimil, Malec Milan, Poula Rostislav

Zásluhy o myslivost III. stupeň
Kuldán Josef, Bazal Miroslav, Galetka Miroslav, Jelének František, Tunak Jaroslav, Vecheta Miroslav, Limpauch Jindřich, Tesař Zdeněk, Souček Vlastimil

Zásluhy o myslivost II. stupeň
Oliva Petr ing., Čížek Květoslav

 
 

Nadcházející
událost:

1.8. Podzimní zkoušky OH+OP
Patron myslivců sv. Hubert

  čmmj
ČmmjDoby lovu zvěře  
Doby lovu zvěře 2-(1).pngMěsto Znojmo


myslivecke-sdruzeni-final-01.jpg

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., - okresní myslivecký spolek Znojmo - ekatalog.czMyslivost - ekatalog.cz

myslivecke-sdruzeni-final-01.jpg