Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Znojmo
 
Pozadi
Znojmo
Adresa: Dvořákova 21 , Znojmo , 669 02
Telefon:515 224 728, 607 080 410
Email:omsznojmo@iol.cz
Web:www.myslivost.cz/omsznojmo
Jednatel:Šumpich Jaroslav
Předseda:Raboň Kamil, Ing.
  
Úřední hodiny
Po:7.00 - 17.00
St:7.00 - 17.00
Pá:7.00 - 13.30
   
IČO:67777937
Účet:261212829/0300
Banka:ERA Poštovní spořitelna

Email pro komunikaci s OMS Znojmo:

omsznojmo@seznam.cz


Při platbě  přes bankovní účet prosím uvádějte z důvodu identifikace  platby:
příjmení,jméno a čeho se poplatek týká

Návrhy,
připomínky,
pozvánky na
Vaše myslivecké
akce, fotografie
úlovků a jiné
zasílejte na:
adora01@seznam.cz

 
Konzultace uchazečů o první lovecký lístek lze dojednat na
tel.:724843086
nebo: 607080410

Ochrana zvířat při sklizni a sečíchEvidence sražené zvěře

 

 


počítadlo.abz.cz
ARCHIV > Okresní myslivecký sněm > 2018


Zpráva ze zasedání okresního mysliveckoho sněmu

24.5. 2018

-neoficiální zápis-
 

Předseda OMS ing. Kamil Raboň  přivítal přítomné a přednesl každoroční zprávu. Vyzvihnul výbornou spolupráci s orgány SVS i lesy ČR, NP Podyjí, mysliveckými spolky, ale i jednotlivci v oblasti pořádání různých akcí jako jsou kynologické akce či myslivecké víkendy pro děti.
Uvedl, že se zůčastnil Zlaté srnčí trofeje pořádané na hájovně NP v Čížově a konstatoval její vysokou úroveň. Zároveň poděkoval organizátorskému týmu v čele s ing. Holubovou.
Vzhedem k otázce zvyšování členského příspěvku uvedl, že OMS Znojmo prosazuje zachování současné výše.
Poděkoval zaměstnancům sekretariátu za jejich příkladnou práci a také členům odborných komisí, kteří se činní bez nároku na odměnu.
Uvedl, že je nutné se více věnovat v rámci spolků adeptům, jejichž aktivní příprava v rámci honiteb je dále znát u zkoušek z myslivosti.
Na závěr své zprávy provedl krátké zamyšlení nad nutností spolupráce subjektů působících v přírodě – jako jsou obce, zemědělci a samotné myslivecké spolky.Ing. Semotam taktéž přivítal přítomné a přednesl program sněmu.
Následovala doplňovací volba do okresní myslivecké rady. Po abdikaci ing. Nedbala pro zdravotní důvody byl nově jednohlasně zvolen dlouholetý předseda kynologické komise ing. Žák.
Následovala volba pracovního předsednictva a návrhové a mandátové komise.
 


Za hosty vystoupil ze Statní veterinární správy ing. Dočekal, který zmínil nutnost komunikace mezi zainteresovanými subjekty a konstatoval, že funguje.
Dále informoval o situaci s africkým morem prasat v ČR. Uvedl, že informace s prakticky denní aktualizací je možné sledovat na webu SVS . Připomenul nutnost přikládat k vyšetření na trichinelózu pírka. Dále, že pozitivita na aujezskyho chorobu na okrese Znojmo dosahuje cca 20 – 30%, vyšetření lišek na vzteklinu je v současné době negativní a v 5.ti případech byla u lišek nalezena echinokokóza.
Závěrem informoval o probíhající kampani, která má za cíl informovat veřejnost o rizicích vyhazování živočišných odpadů do přírody. Letáky ke kampani je možné stáhnou na webu SVS.

Ing. Dressler – zástupce pojišťovny Halali, představil novinky a činnost pojišťovny. Uvedl, že došlo k výměně představenstva a je snaha o návrat k myslivecké pojišťovně včetně vyplácení dividend ČMMJ. V souvislosti s novými produkty uvedl, že nově je nabízeno pojištění domácnosti a majetku a upraveny podmínky pro pojištění společného lovu.

Zástupce ČMMJ uvedl, že byla zahájena kontrolní činnost u zkoušek o LL,  zkoušek pro MH a kontrola jednotlivých OMSů z důvodu organizačních chyb, plnění termínů atd. OSM Znojmo se toto netýká. Postesknul si na nemožnosti dostat se s činností myslivců do sdělovacích prostředků a představil záměr přijmout pracovníka, který se bude zaměřovat přímo na tuto činnost; úbytek členů je cca 3000 ročně; chybí informovanost o činnosti ČMMJ.
Na závěr informoval o snaze o celkovou nápravu činnosti ČMMJ.
 


- Jednatel seznámil přítomné s činností okresní myslivecké rady za uplynulý rok
- Uvedl, že OMS Znojmo má v současnosti 859 členů, což je sestupná tendence.
- Sekretariát má dva zaměstnance a je ochotný po domluvě setrvat na pracovišti i déle
- Prodejna mysliveckých potřeb vykazuje nízký zisk
- Konstatoval upadající spolkový život
- Upozornil na uplynutí 5.ti leté lhůty, kdy je nutnost nových voleb a zapsání údajů do rejstříku
- Upozornil na nutnost obnovení oprávnění laických prohlížitelů zvěřiny v letošním roce. (Při počtu 40 osob lze toto školení provést ve Znojmě, jinak je nutnost absolvování v Brně.)Zpráva Kynologické komise
Kynologická komise má 12 členů, komise zajišťovala organizaci svodu a zkoušek loveckých psů.
Došlo k rekapitulaci uplynulých zkoušek a výčtu zkoušek následujících v letošním roce. Po mnoha letech bude v září pořádán memoriál hrubosrstých ohařů, na který již probíhají přípravy.
Předseda poděkoval ing. Nedbalovi za jeho činnostZpráva ekonomické komise
Vloni byl schválen vyrovnaný rozpočet, díky vyššímu nájmu, menšímu množství adeptů,  menšímu počtu kynologických akcí  byl nakonec schodkový.
Letošní rozpočet je plánován jako schodkový.Kulturní a propagační komise
Činnost je prezentována na webuDozorčí rada

Provedla 4 kontroly vyplívající ze stanov, nebyly shledány žádné závady, ze strany spolků nebyl podán žádný podnět.
Letošní rok jsou plánovány taktéž 4 kontroly.
 
 
Diskuze

  • Úroveň časopisu myslivost
  • Diskuze o webu a časopisu pojišťovny Halali
  • Diskuze o pojištění pro cizince
  • Myslivost ve vztahu k zemědělství
     


PŘEDANÉ VYZNAMENÁNÍ

Čestné uznání
Kubík Milan
Vošmera Jiř
 
Věrnostní medaile

Blažek Jan
Šťourač Jiří
Havlík Josef
 
Zásluhy o myslivost III. Stupeň
Adámek Josef ing.
Dvořák Patrik
Svoboda Bohuslav
Vejvalka František
 

Nadcházející
událost:

1.8. Podzimní zkoušky OH+OP
Patron myslivců sv. Hubert

  čmmj
ČmmjDoby lovu zvěře  
Doby lovu zvěře 2-(1).pngMěsto Znojmo


myslivecke-sdruzeni-final-01.jpg

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., - okresní myslivecký spolek Znojmo - ekatalog.czMyslivost - ekatalog.cz

myslivecke-sdruzeni-final-01.jpg