ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2019

49. NÁRODNÍ FINÁLE SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ,

Myslivost 10/2019, str. 136  Martina Novotná
kategorie „B“, Planá nad Lužnicí 2019 Letošní národní finále ZST, kategorie B, se konalo v areálu Letního tábora DDM Tábor v Plané nad Lužnicí od 21.7. do 4.8. Opět po deseti letech. Takže prostředí nám nebylo neznámé… Plně obsazené chatky účastníky soustředění svědčí o neupadajícím zájmu dětí, i když se nám v posledních letech začíná objevovat čím dál více mysliveckých či přírodovědných táborů, což je samozřejmě pro osvětu myslivosti dobře.
Náš program je také již léta známý, vždycky se ale může něčím překvapit. Tradičně to ovšem závisí na týmu vedoucích a o tom, jaká parta dětí se sejde… Musím konstatovat, že za ta léta (raději to již nepočítám), co jsem byla ať účastníkem, oddílovým či hlavním vedoucím, se letos sešla opravdu dobrá skupina jak vedoucích, tak hlavně dětí. Byl to prostě pohodově strávený čas, který dozajista dětem něco předal.
Trochu netradičně jsme začali příjezdem dětí v neděli odpoledne, kdy se střídal turnus mladší kategorie „A“ (3.-5. třída ZŠ) s našimi „staršími“ (5.-9. třída ZŠ). Jednotliví vedoucí oddílů si přebírali děti, se kterými strávili v blízkém kontaktu následujících 14 dní.

P1040148.JPG

Jakmile se sešla většina oddílu, vyrazily děti s vedoucími na seznamovací vycházku. Na té se probral táborový řád, program na následující den a v podstatě i průběh celého soustředění. Nějaké to překvapení jsme si pro děti samozřejmě nechali. Celkem se naší kategorie zúčastnilo 58 dětí z celé republiky.
Na pondělí hned připadla teoretická část NF ZST – testy. V této části děti prokázaly své znalosti, se kterými se potkávaly během celého roku ve svých kroužcích a rodinách. Objevily se zde rovněž obrázky zvěře, které měly děti za úkol popsat mysliveckou mluvou. Po napsání testů se jednotlivé oddíly vydaly na vycházku do přírody, při které vymýšlely pokřiky, přezdívky a dolaďovaly názvy svých oddílů, které musely odpovídat letošnímu tématu celotáborové hry – středověk.
Po večeři následoval seznamovací táborák, kde se jednotlivé oddíly všem představily a zároveň jsme přivítali první hosty. Místní myslivci v čele s předsedou Okresního mysliveckého spolku Tábor Ing. Václavem Faladou a hlavní organizační pomocí – Ing. Stanislavem Vyhnalem. Slavnostní zahájení NF ZST podpořili svým umem i trubači OMS Tábor. Byli jsme seznámeni s programem, který pro nás byl zajištěn na celých 14 dní a začali jsme se na něj těšit.
U táboráku se představilo celkem pět oddílů s názvy Hermelín, Moravská šlechta, Mor, Pečeněžská unie a Tataři.
Od úterý nás pak čekala intenzivní příprava na druhou, praktickou část soutěže ZST, společně s doprovodným programem, abychom děti jen neumořili přednáškami a učením. Samotná výuka probíhala po oddílech i společně ve výukových blocích.
Vedoucí si pro děti připravili přednášky na téma střelectví, kynologie, tradice, lovectví a první pomoc. Další témata, jako např. pobytové stopy a biologie zvěře, botanika, dendrologie, pak vedoucí s dětmi probírali při každodenních vycházkách do přírody.
Jednotlivé přednášky byly proloženy sportem – vybíjenou a fotbalem. Tyto hry byly započítány do celotáborového klání. Podobně jako některé ostatní činnosti, které děti plnily v průběhu tábora.
Bylo to také odlévání stop, činění kůže, sběr letniny, střelba ze vzduchovky nebo již tradiční „Bavíme se sami“, kdy je úkolem každého oddílu vymyslet scénku, vymyslet oddílový pokřik a vyrobit výtvarné dílo na téma tábora a myslivosti. Všechny disciplíny pak oddíly předvádějí před nastoupeným táborem a porotou, složenou z vedoucích.
Je třeba ještě vzpomenout legendární Cestu za pokladem, při které dětí plní nejrůznější úkoly vycházející z tématu soustředění, nebo tolik oblíbenou naháňku, což je hra na opravdový společný lov.
Během konce prvního týdne proběhlo také oblíbené táboření a spaní pod širákem. Při tomto stanování vařily jednotlivé oddíly i kotlíkový guláš, na jehož přípravu zajistily ingredience místní kuchařky. Všichni se najedli opravdu podařené večeře a po odstřílení vzduchovkové disciplíny a po odehrání několika venkovních her, odebrali se ke spánku a letos bohužel bez zvuku kytary.
Táboření a spaní „pod širákem“ mělo u dětí jako vždy velký úspěch, jejich písně u táborového ohně byly slyšet dlouho do noci, protože to byla i jedna z mála příležitostí, kdy byla posunuta večerka, jindy slavnostně troubená už v 10 hodin večer. Druhý den byly přísně střežené vzorky guláše podrobeny hodnocení nezávislé poroty.
Kromě každodenních vycházek do přírody, přípravy na praktickou část NF ZST nebo hraní her, pro nás bylo připraveno několik zajímavých přednášek a ukázek.
Kromě toho, že se kompletně všichni účastníci vystřídali na čekané, kdy měl každý svůj doprovod (za což patří místním spolkům obrovské poděkování), tak jsme měli možnost vyslechnout povídání o místních přírodních podmínkách, několikrát jsme viděli praktickou ukázku lovecké kynologie, přednáška o bezpečnosti psů a psovodů při společných lovech s předvedením několika plemen loveckých psů a klasicky i sokolnická ukázka.
Z výjezdních výletů musím zmínit přednášku na umělé noře OMS Tábor s taktéž praktickou ukázkou a předvedením několika různých plemen loveckých psů, krásné přijetí v oboře Poněšice a ve Staré oboře a z kultury jak jinak než Národní zemědělské muzeum na loveckém zámku Ohrada, včetně přilehlé přátelské ZOO Hluboká nad Vltavou.
V pěší vzdálenosti probíhal také ornitologický tábor pod patronací České společnosti ornitologické, kde jsme také díky Ing. Vyhnalovi byli vlídně přijati a viděli jsme na vlastní oči kroužkování chyceného ptactva, včetně např. ledňáčka. Pro naše malé myslivce další rozšíření obzorů.
Počasí bylo v průběhu celého našeho pobytu bylo střídavé, ovšem všechno jsme zvládli. Neskutečná horka díky řece Lužnici, kterou jsme měli prakticky za areálem a chladnější počasí zase díky teplému oblečení.
Čtrnáct dní uteklo jako voda a přišel předposlední den, na který již tradičně připadá slavnostní vyhlášení výsledků NF ZST.

P1040255.JPG

Vítězem letošního ročníku ZST se stala Petra Růžková z okresu Blansko a neuvěřitelné „líhně“ vynikajících účastníků ZST, z kroužku Lysice. Druhý byl Filip Klvaňa o okresu Olomouc a třetí Kateřina Trojanová opět z Blanska. Celkové výsledky najdete na webu ČMMJ. Každý z mladých myslivců byl za zvuku loveckých fanfár odměněn cenami od sponzorů. Ti nejlepší si odnesli opravdu hodnotné ceny.
Večer, při posledním slavnostním nástupu, proběhlo tolik očekávané vyhodnocení mezioddílové celotáborové hry. V té zvítězil oddíl č.3 pod vedením Klárky a Martina. Ti si pak za své snažení po celou dobu trvání tábora odnesli i pěkné nože.
Po nástupu nás čekalo balení a úklid celého táborového areálu. Druhý den ráno jsme se naposledy protáhli, posnídali, rozloučili a vydali se zpět do svých domovů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na průběhu soustředění podíleli. Na prvním místě musím poděkovat Okresnímu mysliveckému spolku Tábor jako celku, dále pak předsedovi, jednatelce a kulturní komisi. Jednotlivě pak určitě Standovi Vyhnalovi, který nám zachoval velkou přízeň i po deseti letech, kdy Standa Vyhnal ml. vyhrával jedno ZST za druhým. Jeho organizační pomoc byla opravdu velká. Poděkování patří také místním spolkům, které umožnily našim dětem často nezapomenutelné zážitky z čekané.
Velkým, i finančním dílem přispěla firma BestHunting, kteří zajistili sokolnickou ukázku a věcné ceny do soutěže. Nechyběli tradiční sponzoři, jejichž loga jsou přílohou tohoto článku.
A na závěr patří dík Českomoravské myslivecké jednotě, bez ní by to opravdu nešlo, je nositelem názvu Zlatá srnčí trofej a jenom díky ní se nám snad podaří příští rok oslavit již 50. ročník.

P1040295.JPG

Já osobně bych ráda poděkovala svým oddílovým vedoucím a milému zdravotníkovi Vaškovi Stejskalovi, že do toho se mnou šli. Jmenovitě podle oddílů jsou to Martin Řezba a Marie Kunčarová, Tereza Pišlová a Michal Pecher, Klára Těthalová a Martin Povolný, Karel Sargánek a Karina Girčáková, Jakub Pavelka a Patrik Fulín. V dnešní době je opravdu důležité uvědomit si, jakou odpovědnost vedoucí mají.
Martina NOVOTNÁ,
hlavní vedoucí

sponzori.jpg


Zpracování dat...